2015 DGS ile Hangi Ön lisans Bölümü Hangi Lisans Bölümünü Tercih Edebilecek?

2016 DGS Hazırlık Seti >>> http://goo.gl/E46UKJ 2015 DGS ile Hangi Önlisans Bölümü hangi lisans bölümünü tercih edebilecek? Aşağıdaki tabloda tercih edebileceğiniz lisans programları yazılıyor, önizleme için sadece tablonun bir kısmı aşağıda verilmişt

2015 DGS ile Hangi Ön lisans Bölümü Hangi Lisans Bölümünü Tercih Edebilecek?

2016 DGS Hazırlık Seti >>> http://goo.gl/E46UKJ 2015 DGS ile Hangi Önlisans Bölümü hangi lisans bölümünü tercih edebilecek? Aşağıdaki tabloda tercih edebileceğiniz lisans programları yazılıyor, önizleme için sadece tablonun bir kısmı aşağıda verilmişt

27 Ağustos 2015 Perşembe 09:59
24 Okunma
2015 DGS ile Hangi Ön lisans Bölümü Hangi Lisans Bölümünü Tercih Edebilecek?
dgs-hazirlik-seti

2016 DGS Hazırlık Seti >>> http://goo.gl/E46UKJ

2015 DGS ile Hangi Önlisans Bölümü hangi lisans bölümünü tercih edebilecek? Aşağıdaki tabloda tercih edebileceğiniz lisans programları yazılıyor, önizleme için sadece tablonun bir kısmı aşağıda verilmiştir. Tablonun tamamına Şuradan ulaşılabilirsiniz Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları  
Alan Kodu On Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu
1101 Acil Bakım Teknikerliği Ac il Yardım ve Afet Yönetimi 8342
9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204
8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205
4201 Acil Yardım
8589 Adli Tıp Teknikerliği
4202 Adli Tıp
1105 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
9178 Ambulans ve Acil Bakım
4205 Ameliyathane Hizmetleri
5302 Ameliyathane Teknikerliği
1106 Anestezi
6107 Anestezi Teknikerliği
9077 Ağırlama Hizmetleri İşletme 3226
İşletme Enformatiği 8210
İşletme Yönetimi 4295
İşletme-Ekonomi 6229
Konaklama İşletmeciliği 3243
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği 8215
Lojistik Yönetimi 8222
Otel Yöneticiliği 9116
Turizm İşletmeciliği 3337
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 3338
Turizm ve Otel İşletmeciliği 6339
Turizm ve Otel Yöneticiliği 9444
Turizm ve Otelcilik 3340
8587 Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi İmalat Mühendisliği 5114
Grafik Tasarım 7161
Grafik Tasarımı 7162
1102 Adalet / Adalet (AÖF) H u kuk 3209
9339 Adalet Meslek Eğitimi (AÖF)
6352 Adalet Meslek Yüksekokulu
5301 Ağaç İşleri Ağaç İ şleri Endüstri Mühendisliği 3101
Orman Endüstrisi Mühendisliği 3276
Orman Mühendisliği 6277
1104 Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık İdaresi 3295
1103 Ağız Diş Sağlığı Sağlık Yönetimi 6298
9149 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Elektrik Mühendisliği 3160
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3162
Enerji Sistemleri Mühendisliği 8319
Fizik 3182
Nükleer Enerji Mühendisliği 3274
4206 Ana Çocuk Sağlığı E bel i k 3155
Hemşirelik 3204
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205
4207 Anaokulu Öğretmenliği Çoc u k G e liş imi 4235
Çocuk Sağlığı ve Gelişimi 9381
Okul Öncesi Öğretmenliği 3275
9186 Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bahçe Bitkileri 8147
1108 Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 9190
Bitki Koruma 8158
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 9269
Tarla Bitkileri 3385
Gıda Mühendisliği 3191
Gıda Teknolojisi 4271
5303 Antrenörlük ve Seyislik Veteri ner 6373
9062 Atçılık ve Antrenörlüğü Zootekni 8289
5304 At Antrenörlüğü
5305 Atçılık İşletmeciliği
1109 Arıcılık Zootekni 8289
1110 Aşçılık Al l e ve Tüketici Bilimleri 8341
Beslenme ve Diyetetik 3122
Gastronomi 4265
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 5108
Mutfak Sanatları ve Yönetimi 9153
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 8288
9072 Avcılık ve Yaban Hayatı Orman Mühendisliği 6277
5306 Av ve Yaban Hayatı Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi 9313
 
Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu
5307 Avrupa Topluluğu Avrupa Birliği İlişkileri 3115
Kamu Yönetimi 3237
S iyaset Bilimi 3313
S iyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3314
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3315
Uluslararası İlişkiler 3352
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği 3353
9018 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Deri Mühendisliği 3151
8591 Ayakkabı Tasarımı Moda Tasarımı 3266
4210 Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı Moda ve Tekstil Tasarımı 7169
Tekstil ve Moda Tasarımı 7169
1111 Bağcılık Bahçe Bitkileri 8147
9056 Bahçe Tarımı Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 9190
1112 Bahçe Ziraatı Bitki Koruma 8158
Organik Tarım İşletmeciliği 9333
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 9269
Tarla Bitkileri 3385
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 9048
4213 Bakır Çalgılar Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar 7117
Üfleme ve Vurma Çalgılar 8280
6113 Balık Yetiştiriciliği Balıkç ı lık Teknolojisi 9197
S u Ürünleri Mühendisliği 8337
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 3116
Zootekni 8289
Hayvansal Üretim 3202
9285 Balon Pilotluğu Pilotaj 7216
5308 Banka ve Sigorta Yönetimi Aktüerya 3103
1115 Bankacılık ve Sigortacılık Aktüerya Bilimleri 5102
Aktüerya ve Risk Yönetimi 9380
Bankacılık 3117
Bankacılık ve Finans 6119
Bankacılık ve Finansman 6119
Bankacılık ve Sigortacılık 3120
Ekonometri 3158
E konomi 3159
E konomi ve Finans 5105
Finansal Ekonometri 9359
İ kt i sat 3213
İ şietme 3226
İ şietme Enformatiği 8210
İşletme Yönetimi 4295
İşletme-Ekonomi 6229
Loj i stik Yönetimi 8222
Sermaye Piyasası 3302
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi 9358
S i g ortacılık 3306
S i g ortacılık ve Risk Yönetimi 5127
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 9360
Ui uslararası Finans 6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık 9353
Ui uslararası İşletme 4390
Ui uslararası İşletmecilik 8275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 9108
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik 9378
Uluslararası Ticaret 3355
Uluslararası Ticaret ve Finans 9282
Uluslararası Ticaret ve Finansman 5131
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 3356
Ui u slararası Ticaret ve Lojistik 9009
1114 Bankacılık Bankacılık 3117
Ba nkacılık ve Finans 6119
Bankacılık ve Finansman 6119
Bankacılık ve Sigortacılık 3120
Ekonometri 3158
Ekonomi 3159
Ekonomi ve Finans 5105
Finansal Ekonometri 9359
İktisat 3213
 
Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu
Devamı İşletme 3226
İşletme Enformatiği S210
İşletme Yönetimi 4295
İ şietme-Ekonomi 6229
Loi i stik Yönetimi S222
Sermaye Piyasası 3302
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi 935S
Ui uslararası Finans 6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık 9353
Uluslararası İşletme 4390
Uluslararası İşletmecilik S275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 910S
Uluslararası Ticaret 3355
Uluslararası Ticaret ve Finans 92S2
Ui u slararası Ticaret ve Finansman 5131
Ui u slararası Ticaret ve İşletmecilik 3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 9009
9010 Basım ve Yayın Teknolojileri Basın ve Yayın 3121
4214 Basın ve Yayıncılık Fotoğraf 715S
Fotoğraf ve Video 7211
İletişim Tasarımı ve Yönetimi 92S1
Basım Teknolojileri 9391
Gazetecilik 61SS
Görsel İletişim 9231
Görsel İletişim Tasarımı 5109
Görsel Sanatlar 9162
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 7191
Grafik 7160
Grafik Sanatları 7145
Grafik Tasarım 7161
Grafik Tasarımı 7162
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 5111
İletişim 3215
İletişim Bilimleri S327
İletişim Sanatları S132
İletişim Tasarımı 5113
İletişim ve Tasarım 716S
Medya ve İletişim S244
Reklam Tasarımı ve İletişimi S249
Reklamcılık 3291
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 3292
Yeni Medya ve Gazetecilik 9414
Yeni Medya 9142
5309 Beton Teknolojisi İnşaat Mühendisliği 3221
1116 Besicilik Zootekni S2S9
Hayvansal Üretim 3202
9104 Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bilgisayar Mühendisliği 3124
4217 Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 3127
421S Bilgisayar B i lgi sayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3129
1119 Bilgisayar Donanımı B i l gisayar ve Yazılım Mühendisliği 9343
S501 Bilgisayar Operatörlüğü B i l g i sayar-Enformatik S155
1120 Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği B i i i ş i m S iste m l eri Mühendisliği 5103
1121 Bilgisayar Programcılığı B i i i ş i m Sistemleri ve Teknolojileri 3130
1353 Bilgisayar Programcılığı (İnternet) Fizik 31S2
S506 Bilgisayar Programlama İstatistik 3223
9075 Bilgisayar Teknolojisi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 3224
1122 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ko nt ro l ve Otomasyon Mühendisliği 9260
S507 Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 3256
1123 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri M atemati k- Bi l g isayar 325S
4224 Bilişim ve İletişim Teknolojisi Meteoroloji Mühendisliği 6262
9214 Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Bilgisayar Bilgisayar Bilimleri S143
9306 Mobil Teknolojileri Uzay Mühendisliği 335S
Yazılım Mühendisliği 5134
 
Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu
4221 Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Bilgisayar Mühendisliği 3124
4223 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 3127
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3129
Bilgisayar-Enformatik 8155
Bilişim Sistemleri Mühendisliği 5103
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 3130
Bilgisayar Bilimleri 8143
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 3256
Matematik-Bilgisayar 3258
5310 Bilgi Yönetimi B i i g i ve Belge Yönetimi 8144
1352 Bilgi Yönetimi (İnternet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3129
İşletme 3226
İşletme Bilgi Yönetimi 3227
İ şietme Enformatiği 8210
İşletme Yönetimi 4295
İşletme-Ekonomi 6229
Loi i stik Yönetimi 8222
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 9286
Yö netim Bilişim Sistemleri 3361
5311 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık İ malat M ü hendisliği 5114
Makine Mühendisliği 3252
5312 Bilgisayar Destekli Makine Gem i i nşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 8322
5313 Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon Gem i M a ki n e leri i ş l etme Mühendisliği 3190
İmalat Mühendisliği 5114
Makine Mühendisliği 3252
Makine ve İmalat Mühendisliği 4314
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 5118
Malzeme Mühendisliği 8227
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3261
Otomotiv Mühendisliği 8333
1117 Bilgisayar Destekli Muhasebe Çai i şma E konomisi ve Endüstri İlişkileri 3141
1124 Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama E konom i 3159
İktisat 3213
İşletme 3226
İ ş i etme Bilgi Yönetimi 3227
İ şietme Enformatiği 8210
İ şietme-Ekonomi 6229
Loi i stik Yönetimi 8222
Maliye 3254
Muhasebe 3268
Muhasebe Bilgi Sistemleri 3269
Muhasebe ve Finans Yönetimi 5123
Muhasebe ve Finansal Yönetim 5123
Muhasebe ve Denetim 9115
Ui uslararası Finans 6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık 9353
Uluslararası İşletme 4390
Uluslararası İşletmecilik 8275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 9108
Ui uslararası Ticaret 3355
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik 9378
Uluslararası Ticaret ve Finans 9282
Uluslararası Ticaret ve Finansman 5131
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 9009
1118 Bilgisayar Destekli Tasarım Endüstri Tasarımı 7154
8505 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Endüstri Ü rü n leri Tasarımı 3169
9212 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim/CAD/CAM Tek. Endüstriyel Tasarım 3170
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 9323
Makine Mühendisliği 3252
4219 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Animasyon 9356
Çizgi Film (Animasyon) / Çizgi Film ve Animasyon 7152
Fotoğraf ve Video 7211
Görsel İletişim 9231
Görsel İletişim Tasarımı 5109
Görsel Sanatlar 9162
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 7191
Grafik 7160
Grafik Sanatları 7145
 
Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu
Devamı Grafik Tasarım 7161
Grafik Tasarımı 7162
İletişim Tasarımı 5113
İletişim ve Tasarım 7168
Medya ve İletişim 8244
Medya ve İletişim Sistemleri 3259
Reklam Tasarımı ve İletişimi 8249
Reklamcılık 3291
Yazılım Mühendisliği 5134
Yeni Medya 9142
Yeni Medya ve Gazetecilik 9414
5314 Bilgisayar Destekli Yayıncılık Basın ve Yayın 3121
Basım Teknolojileri 9391
Fotoğraf ve Video 7211
Gazetecilik 6188
Görsel İletişim 9231
Görsel İletişim Tasarımı 5109
Görsel Sanatlar 9162
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 7191
Grafik 7160
Grafik Sanatları 7145
Grafik Tasarım 7161
Grafik Tasarımı 7162
Ha l kla İlişkiler ve Reklamcılık 5111
İ letişim 3215
İletişim Bilimleri 8327
İ letişim Sanatları 8132
İ letişim Tasarımı 5113
İ letişim ve Tasarım 7168
İletişim Tasarımı ve Yönetimi 9281
İ şietme Enformatiği 8210
Medya ve İletişim 8244
Medya ve İletişim Sistemleri 3259
Reklam Tasarımı ve İletişimi 8249
Reklamcılık 3291
Re klamcılık ve Halkla İlişkiler 3292
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 8351
Yeni Medya ve Gazetecilik 9414
Yeni Medya 9142
Yö netim Bilişim Sistemleri 3361
8508 Bilişim-Yönetim i şletme 3226
İ ş i etme Bilgi Yönetimi 3227
İ şietme Enformatiği 8210
İ şietme-Ekonomi 6229
Loj i stik Yönetimi 8222
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 9286
Yö netim Bilişim Sistemleri 3361
4225 Bina Koruma ve Yenileme İç Mimarlık 3211
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 3212
Mimarlık 3263
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 9141
Şehir ve Bölge Planlama 3322
5315 Bitki Koruma B a h çe Bitkileri 8147
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 9190
Organik Tarım İşletmeciliği 9333
Bitki Koruma 8158
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 9269
Orman Mühendisliği 6277
Tarla Bitkileri 3385
1125 Bitkisel Üretim Bahç e Bitkileri 8147
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 9190
Organik Tarım İşletmeciliği 9333
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 9269
Tarım Ekonomisi 3382
Tarla Bitkileri 3385
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 9048
 
Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu
5316 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Bahçe Bitki leri S147
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 9190
Organik Tarım İşletmeciliği 9333
Bitki Koruma S15S
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 9269
Pazarlama S334
Tarım Ekonomisi 33S2
1126 Biyokimya Teknikerliği BiyoIoji 3133
9242 Biyokimya Moleküler Biyoloji ve Genetik 3267
Biyoteknoloji 9266
Biyokimya 3132
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 9349
Genetik ve Biyomühendislik S195
Biyomühendislik 3135
K i mya 3240
1127 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomed ikal Mühendisliği 3134
9291 Biyomedikal Bilimler Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3162
E l e ktronik Mühendisliği 3163
E l e ktronik ve Haberleşme Mühendisliği 3166
5317 Borsa ve Finans Bankac i l ı k 3117
Ba nkacılık ve Finans 6119
Ba nkacılık ve Finansman 6119
Bankacılık ve Sigortacılık 3120
E konometri 315S
Ekonomi 3159
E konomi ve Finans 5105
Finansal Ekonometri 9359
İ kt i sat 3213
İ şietme 3226
İ şietme Enformatiği S210
İ şietme-Ekonomi 6229
Loi i stik Yönetimi S222
Sermaye Piyasası 3302
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi 935S
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik 937S
Ui uslararası Finans 6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık 9353
Uluslararası İşletme 4390
Uluslararası İşletmecilik S275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 910S
Uluslararası Ticaret 3355
Uluslararası Ticaret ve Finans 92S2
Uluslararası Ticaret ve Finansman 5131
Ui u slararası Ticaret ve İşletmecilik 3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 9009
612S Boya Teknolojisi K i m ya 3240
531S Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri Kimya M ü hend i s l I ği 6241
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 9226
1129 Büro Yönetimi H alkIa İ lişkiler 3197
1130 Büro Yönetimi ve Sekreterlik H alkl a İlI ş kI I e r ve Reklamcılık 5111
S510 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı HaI kla İI i şkI l er ve Tanıtım 319S
9074 Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı İşletme Bilgi Yönetimi 3227
Re klamcılık ve Halkla İlişkiler 3292
Sağlık Yönetimi 629S
Yö netim Bilişim Sistemleri 3361
9061 Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Zootekni S2S9
Hayvansal Üretim 3202
S511 Cam Seramik 71S9
1131 Cam-Seramik S eram i k Sanatları 7146
Seramik ve Cam 7179
Seramik ve Cam Tasarımı 7179
S512 Cerrahi Teknikerliği H emşi relik 3204
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205
5320 Cevher Hazırlama Cevher Hazırlama Mühendisliği 4232
Maden Mühendisliği 3251
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3261
5322 Cilt Bakımı ve Güzellik Kimya 3240
 
Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu
9101 Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 3127
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3129
Bilgisayar-Enformatik 8155
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 3130
Geomatik Mühendisliği 9034
Şehir ve Bölge Planlama 3322
Jeoloji Mühendisliği 6235
Harita Mühendisliği 8324
9229 Çağrı Merkezi Hizmetleri Halkla İlişkiler 3197
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 5111
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3198
İletişim 3215
İletişim Bilimleri 8327
İletişim Sanatları 8132
İnsan Kaynakları Yönetimi 8328
İşletme 3226
İşletme Bilgi Yönetimi 3227
Lojistik Yönetimi 8222
Medya ve İletişim 8244
Medya ve İletişim Sistemleri 3259
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 3292
Yeni Medya ve Gazetecilik 9414
Yeni Medya 9142
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 9286
Yönetim Bilişim Sistemleri 3361
1132 Çay Eksperliği Bahçe Bitkileri 8147
9352 Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 9190
Ta rla Bitkileri 3385
Bitki Koruma 8158
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 9048
1133 Çevre Biyoloji 3133
6134 Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Çevre M ü h endisliği 3142
9014 Çevre Koruma ve Kontrol Kimya 3240
1135 Çevre Koruma
8593 Çevre Sağlığı Biyoioji 3133
Hemşirelik 3204
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205
4234 Çevre Temizlik Hizmetleri Çevre Mühendisliği 3142
9021 Çevre Temizliği ve Denetimi Kimya Mühendisliği 6241
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 9226
9348 Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bitki Koruma 8158
Peyzaj Mimarlığı 6283
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 9048
Tarla Bitkileri 3385
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 9190
Bahçe Bitlkileri 8147
1136 Çini İşlemeciliği Çi ni 9204
El Sanatları 9344
Eski Çini Onarımları 7156
Geleneksel Türk El Sanatları 7159
Geleneksel Türk Sanatları 8321
Tezhip 5128
Tezhip (Süsleme) 7182
5323 Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi 4235
9246 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Sağlığı ve Gelişimi 9381
Okul Öncesi Öğretmenliği 3275
9276 Çorap ve Moda Tasarımı Moda Tasarımı 3266
Moda ve Tekstil Tasarımı 7169
Tekstil ve Moda Tasarımı 7169
8513 Değirmencilik Gıda M ühendisliği 3191
Gıda Teknolojisi 4271
5324 Dekor Tasarımı İ ç M i marl ık 3211
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 3212
8514 Demiryolu Araçları Endüstri Mühendisliği 3168
İmalat Mühendisliği 5114
Makine Mühendisliği 3252
Raylı Sistemler Mühendisliği 9268
Otomotiv Mühendisliği 8333
8515 Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği İnşaat Mühendisliği 3221
 
Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu
1137 Deniz Elektroniği Den iz U laştırma İşletme Mühendisliği 3149
113S Deniz Haberleşme E l ekt rI k- E l ektronik Mühendisliği 3162
E l e ktronik Mühendisliği 3163
E l e ktronik ve Haberleşme Mühendisliği 3166
Güverte 3195
4236 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi 3150
9137 Deniz Ulaştırma ve İşletme Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 3149
1139 Deniz ve Liman İşletme Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 3150
9026 Deniz ve Liman İşletmeciliği Güverte 3195
S517 Denizcilik İşletme 3226
İşletme Yönetimi 4295
Lojistik 9376
Lojistik Yönetimi S222
Ulaştırma ve lojistik 5130
Uluslararası Lojistik 3354
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 3354
Uluslararası Lojistik Yönetimi 9110
Uluslararası Ticaret 3355
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 9009
1140 Deri İşleme Teknolojisi Deri M ü hendisliği 3151
5325 Deri Teknolojisi
1142 Dericilik
1141 Deri Konfeksiyon Moda G iyim Tasarımı 9170
Moda Tasarımı 3266
Moda ve Tekstil Tasarımı 7169
Tekstil ve Moda Tasarımı 7169
1145 Dış Ticaret Ban kacılık 3117
Ba nkacılık ve Finans 6119
Ba nkacılık ve Finansman 6119
Bankacılık ve Sigortacılık 3120
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3141
E konomi 3159
E konomi ve Finans 5105
İ kt i sat 3213
İ şietme 3226
İ ş i etme Bilgi Yönetimi 3227
İ şietme Enformatiği S210
İşletme Yönetimi 4295
İ şietme-Ekonomi 6229
Lojistik 9376
Lojistik Yönetimi S222
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi 935S
Sermaye Piyasası 3302
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 92S6
Ui uslararası Finans 6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık 9353
Uluslararası İşletme 4390
Uluslararası İşletmecilik S275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 910S
Uluslararası Lojistik 3354
Uluslararası Lojistik Yönetimi 9110
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 3354
Ulaştırma ve lojistik 5130
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik 937S
Ui uslararası Ticaret 3355
Uluslararası Ticaret ve Finans 92S2
Uluslararası Ticaret ve Finansman 5131
Ui u slararası Ticaret ve İşletmecilik 3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 9009
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama 921S
1146 Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Avru pa Bi rl iği İlişkileri 3115
Bankacılık 3117
Bankacılık ve Finans 6119
Bankacılık ve Finansman 6119
Bankacılık ve Sigortacılık 3120
Ekonomi 3159
Ekonomi ve Finans 5105
İktisat 3213
 
Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu
Devamı İşletme 3226
İşletme Bilgi Yönetimi 3227
İşletme Enformatiği S210
İşletme Yönetimi 4295
İ şietme-Ekonomi 6229
Lojistik 9376
Loi i stik Yönetimi S222
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi 935S
Sermaye Piyasası 3302
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3315
Ui uslararası Finans 6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık 9353
Uluslararası İlişkiler 3352
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği 3353
Uluslararası İşletme 4390
Uluslararası İşletmecilik S275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 910S
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik 937S
Ui uslararası Ticaret 3355
Uluslararası Ticaret ve Finans 92S2
Uluslararası Ticaret ve Finansman 5131
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 9009
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama 921S
1143 Diş Protez Sağlık İdaresi 3295
90S1 Diş Protez Teknolojisi Sağlık Yönetimi 629S
1144 Diş Teknik Sekreterliği
S519 Diş Protez Teknikerliği
1147 Diyaliz H emşirelik 3204
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205
S595 Doğal Taş Dekorasyonu İç M i marlık 3211
9037 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 3212
Jeoloji Mühendisliği 6235
Maden Mühendisliği 3251
Mimarlık 3263
S597 Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi E n e rj i S iste m l e ri Mühendisliği S319
Makine Mühendisliği 3252
Nükleer Enerji Mühendisliği 3274
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 32S1
114S Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi E n e gi S i ste m l eri Mühendisliği S319
S520 Doğalgaz ve Isıtma M a ki n e M ühendisliği 3252
9277 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Nükleer Enerji Mühendisliği 3274
5326 Dokumacılık ve El Sanatları El S anat i a r ı 9344
Geleneksel Türk El Sanatları 7159
Geleneksel Türk Sanatları S321
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri 7163
Tezhip 512S
Tezhip (Süsleme) 71S2
6149 Döküm i malat Mühendisliği 5114
Maizeme Bilimi ve Mühendisliği 511S
Malzeme Mühendisliği S227
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3261
1150 Duvar Süsleme Sanatları Çi n i 9204
El Sanatları 9344
El Sanatları 9344
Eski Çini Onarımları 7156
Fotoğraf 715S
Geieneksel Türk El Sanatları 7159
Geleneksel Türk Sanatları S321
Grafik 7160
İç Mimarlık 3211
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 3212
Tezhip 512S
Tezhip (Süsleme) 71S2
5332 e-Ticaret E ko nomi ve Finans 5105
5327 Elektronik Ticaret Halkla İlişkiler 3197
Ha l kla İlişkiler ve Reklamcılık 5111
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 319S
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 92S6
İletişim 3215
 
Alan Kodu On Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu
Devamı İletişim Bilimleri 8327
İ şletme 3226
İşletme Enformatiği 8210
İşletme Yönetimi 4295
İşletme-Ekonomi 6229
Lojistik Yönetimi 8222
Muhasebe ve Finans Yönetimi 5123
Muhasebe ve Finansal Yönetim 5123
Pazarlama 8334
Reklam Tasarımı ve İletişimi 8249
Reklamcılık 3291
Re klamcılık ve Halkla İlişkiler 3292
Uluslararası İşletme 4390
Uluslararası İşletmecilik 8275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 9108
Ul uslararası Ticaret 3355
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik 9378
Uluslararası Ticaret ve Finans 9282
Uluslararası Ticaret ve Finansman 5131
Ul u slararası Ticaret ve İşletmecilik 3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 9009
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama 9218
8582 Ebelik Ebel ik 3155
Hemşirelik 3204
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205
9087 Eczane Hizmetleri Biyokimya 3132
4245 Eczane Teknikerliği Kimya 3240
Kimya Mühendisliği 6241
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 9226
4247 Eğitim Onlisans Terci h yapılabilecek lisans programı bulunmamaktadır. 3309
8522 Ekmekçilik Gıda M ühendisliği 3191
Gıda Teknolojisi 4271
1151 El Sanatları E l S a n atları 9344
Geleneksel Türk El Sanatları 7159
Geleneksel Türk Sanatları 8321
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri 7163
Tezhip (Süsleme) 7182
Tezhip 5128
1152 Elektrik/ Elektrik İşleri Öğretmenliği E l ekt ri k Mü h e n d i s l i ği 3160
9063 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3162
1153 Elektrik-Elektronik E l e kt ronik Mühendisliği 3163
8524 Elektrik-Elektronik Teknikerliği El e ktron i k ve Haberleşme Mühendisliği 3166
1154 Elektronik E ndüstri Mühendisliği 3168
6155 Elektronik Haberleşme Enerj i Si stemleri Mühendisliği 8319
9067 Elektronik Haberleşme Teknolojisi Fizik 3182
9068 Elektronik Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 9260
9213 Elektrik Teknolojisi Meteoroloji Mühendisliği 6262
Uçak Elektrik-Elektronik 3346
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 8279
Uzay Mühendisliği 3358
9065 Elektrikli Cihaz Teknolojisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3162
Elektrik Mühendisliği 3160
Elektronik Mühendisliği 3163
Fizik 3182
9284 Elektromekanik Taşıyıcılar Elektrik Mühendisliği 3160
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3162
Elektronik Mühendisliği 3163
Endüstri Mühendisliği 3168
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 9260
Makine Mühendisliği 3252
Mekatronik Sistemler Mühendisliği 9374
Mekatronik Mühendisliği 5119
5328 Elektronörofizyoloji F izyote rapi ve Rehabilitasyon 8344
9337 Nükleer Tıp Teknikleri Hemşirelik 3204
9334 Podoloji Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205
 
Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu
1156 Emlak ve Emlak Yönetimi G ayrl m e n kul ve Varlık Değerleme 9144
İşletme 3226
İşletme Bilgi Yönetimi 3227
İ şletme Enformatiği 8210
İşletme Yönetimi 4295
İ şletme-Ekonomi 6229
1157 Emtia Borsası E konoml 3159
E konomi ve Finans 5105
İ kt l sat 3213
İ şletme 3226
İ şletme Enformatiği 8210
İşletme Yönetimi 4295
İ şletme-Ekonomi 6229
Lojistik 9376
Loj l stik Yönetimi 8222
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik 9378
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi 9358
Sermaye Piyasası 3302
Uluslararası Ticaret 3355
Uluslararası Ticaret ve Finans 9282
Uluslararası Ticaret ve Finansman 5131
Ul u slararası Ticaret ve İşletmecilik 3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 9009
1158 Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme Bahçe Bitki leri 8147
9059 Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 9190
Gıda Mühendisliği 3191
Gıda Teknolojisi 4271
Ta rla Bitkileri 3385
9016 Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Tasarımı 7154
Endüstri Ürünleri Tasarımı 3169
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 9323
Endüstriyel Tasarım 3170
1159 Endüstriyel Elektronik E l ekt rl k- E l ektronik Mühendisliği 3162
E l e ktronik Mühendisliği 3163
E l e ktronik ve Haberleşme Mühendisliği 3166
Endüstri Mühendisliği 3168
Fizik 3182
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 9260
Uçak Elektrik-Elektronik 3346
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 8279
Uzay Mühendisliği 3358
5329 Endüstriyel Kalıpçılık İmalat Mühendisliği 5114
Makine Mühendisliği 3252
5330 Endüstriyel Otomasyon El e kt rik M ü h endisliği 3160
1160 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3162
E l e ktronik Mühendisliği 3163
E l e ktronik ve Haberleşme Mühendisliği 3166
Endüstri Mühendisliği 3168
Enerji Sistemleri Mühendisliği 8319
İ malat Mühendisliği 5114
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 9260
Makine Mühendisliği 3252
Mekatronik Mühendisliği 5119
Mekatronik Sistemler Mühendisliği 9374
Meteoroloji Mühendisliği 6262
Uçak Elektrik-Elektronik 3346
5330 Endüstriyel Otomasyon Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 8322
(1996-1998 yılları arasında öğrenci Gem i Maki neleri İşletme Mühendisliği 3190
alan Orta Doğu Teknik Üni. MYO Ma kine M ü h endl s liğ i 3252
Endüstriyel Otomasyon M eta l u rj i ve Malzeme Mühendisliği 3261
programından mezun olanların tercih Otom ot iv Mü h e n disliği 8333
yapabileceği lisans programları karşı
sütunda gösterilmektedir.)
9028 Endüstriyel Cam ve Seramik Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 5118
5331 Endüstriyel Seramik M a lze m e Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 9305
Malzeme Mühendisliği 8227
Seramik 7189
S e ramik Sanatları 7146
Seramik ve Cam 7179
 
Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu
Devamı Seramik ve Cam Tasarımı 7179
6161 Endüstriyel Tasarım E nd üstri Tasarımı 7154
Endüstri Ürünleri Tasarımı 3169
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 9323
Endüstriyel Tasarım 3170
1162 Endüstriyel Tavukçuluk ZooteknI S2S9
Hayvansal Üretim 3202
1163 Endüstriyel Yönetim Çal ı şma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3141
İ şietme 3226
İ şietme Enformatiği S210
İşletme Yönetimi 4295
İşletme-Ekonomi 6229
Lojistik Yönetimi S222
Te knoloji ve Bilgi Yönetimi 92S6
4256 Enerji Enerji Sistemleri Mühendisliği S319
Hidrojeoloji Mühendisliği 3206
Maden Mühendisliği 3251
Makine Mühendisliği 3252
Mekatronik Mühendisliği 5119
Nükleer Enerji Mühendisliği 3274
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 32S1
9230 Enerji Tesisleri İşletmeciliği Ekonomi 3159
Ekonomi ve Finans 5105
İktisat 3213
İşletme 3226
İşletme Bilgi Yönetimi 3227
İşletme Yönetimi 4295
İşletme-Ekonomi 6229
Lojistik Yönetimi S222
Pazarlama S334
Ulaştırma ve Lojistik 5130
Uluslararası İşletme 4390
Uluslararası İşletmecilik S275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 910S
Uluslararası Lojistik 3354
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 3354
Uluslararası Lojistik Yönetimi 9110
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik 937S
Uluslararası Ticaret 3355
Uluslararası Ticaret ve Finans 92S2
Uluslararası Ticaret ve Finansman 5131
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 9009
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 4393
9322 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Beslenme ve Diyetetik 3122
Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi 9265
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon S344
Hemşirelik 3204
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205
9109 Eser Koruma Çini 9204
El Sanatları 9344
Eski Çini Onarımları 7156
Geleneksel Türk El Sanatları 7159
Geleneksel Türk Sanatları S321
İç Mimarlık 3211
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 3212
Mimarlık 3263
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 9141
Şehir ve Bölge Planlama 3322
Tezhip (Süsleme) 71S2
Tezhip 512S
1164 Et Endüstrisi Beslen me ve Diyetetik 3122
9033 Et ve Ürünleri Teknolojisi Gıda Mühendisliği 3191
S540 Kesim ve Et / Kesim ve Et Endüstrisi Gıda Teknolojisi 4271
Kimya 3240
Tarımsal Biyoteknoloji 9106
Su Ürünleri Mühendisliği S337
Hayvansal Üretim 3202
Zootekni S2S9
 
Alan Kodu On Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu
1165 Ev Cihazları Teknolojisi El e kt rik-E l ektronik Mühendisliği 3162
5333 Ev Gereçleri E l ekt ronik Mühendisliği 3163
2105 Ev İdaresi Ail e ve Tüketici Bilimleri 8341
9107 Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Zootekni 8289
9008 Evde Hasta Bakımı Gerontoloji 9151
Beslenme ve Diyetetik 3122
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 8344
Hemşirelik 3204
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205
4259 Fen ve Tabiat Bilgisi Biyoloji 3133
Moleküler Biyoloji ve Genetik 3267
Biyoteknoloji 9266
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 9349
Genetik ve Biyomühendislik 8195
Biyomühendislik 3135
Fizik 3182
Kimya 3240
1166 Fermantasyon / Fermantasyon Teknikerliği G ı da Mü hendisl iği 3191
8525 Fermente Ürünler Gıda Teknolojisi 4271
Kimya 3240
1169 Fındık Eksperliği Bahçe Bitkileri 8147
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 9190
Ta rla Bitkileri 3385
1167 Fidan ve Fidecilik Ağaç İ şleri Endüstri Mühendisliği 3101
1168 Fidan Yetiştirme / Fidan Yetiştiriciliği Bahçe Bitkl leri 8147
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 9190
Orman Endüstrisi Mühendisliği 3276
Orman Mühendisliği 6277
Tarla Bitkileri 3385
5334 Film Yapım Teknikleri Fl l m Tasarımı 9165
Sinema ve Dijital Medya 9309
Radyo ve Televizyon 8247
Radyo, Televizyon ve Sinema 3287
S i n ema ve Televizyon 3307
5335 Finans Ban kacılık 3117
8526 Finans ve Muhasebe Ban kacıl ı k ve Finans 6119
Ba nkacılık ve Finansman 6119
Bankacılık ve Sigortacılık 3120
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3141
Ekonomi ve Finans 5105
İşletme 3226
İşletme Enformatiği 8210
İşletme Yönetimi 4295
İ şletme-Ekonomi 6229
Loj l stik Yönetimi 8222
Muhasebe 3268
Muhasebe Bilgi Sistemleri 3269
Muhasebe ve Finans Yönetimi 5123
Muhasebe ve Finansal Yönetim 5123
Muhasebe ve Denetim 9115
Sermaye Piyasası 3302
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi 9358
Uluslararası Finans 6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık 9353
Uluslararası İşletme 4390
Uluslararası İşletmecilik 8275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 9108
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik 9378
Ul uslararası Ticaret 3355
Uluslararası Ticaret ve Finans 9282
Uluslararası Ticaret ve Finansman 5131
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 9009
5336 Fizik Tedavi F lzyote rapi ve Rehabilitasyon 8344
9279 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
4263 Fizyoterapi
 
Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu
1170 Fotoğrafçılık Basın ve Yayın 3121
1171 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık F i l m T a sarım ı 9165
İletişim Tasarımı ve Yönetimi 9281
Sinema ve Dijital Medya 9309
Fotoğraf 7158
Fotoğraf ve Video 7211
Gazetecilik 6188
Görsel İletişim 9231
Görsel İletişim Tasarımı 5109
Görsel Sanatlar 9162
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 7191
Grafik 7160
Grafik Sanatları 7145
Grafik Tasarım 7161
Grafik Tasarımı 7162
İ letişim 3215
İletişim Bilimleri 8327
İ letişim Sanatları 8132
İ letişim Tasarımı 5113
İ letişim ve Tasarım 7168
Medya ve İletişim 8244
Medya ve İletişim Sistemleri 3259
Radyo ve Televizyon 8247
Radyo, Televizyon ve Sinema 3287
S i n ema ve Televizyon 3307
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 8351
Yeni Medya ve Gazetecilik 9414
Yeni Medya 9142
8599 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronom i 4265
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 5108
Mutfak Sanatları ve Yönetimi 9153
Turizm İşletmeciliği 3337
T u rizm İşletmeciliği ve Otelcilik 3338
Turizm ve Otel İşletmeciliği 6339
Turizm ve Otel Yöneticiliği 9444
T u rizm ve Otelcilik 3340
9066 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Enerji Sistemleri Mühendisliği 8319
Makine Mühendisliği 3252
Nükleer Enerji Mühendisliği 3274
4266 Gayrimenkul Yönetimi Gayrimenkul ve Varlık Değerleme 9144
İşletme 3226
İşletme Bilgi Yönetimi 3227
İşletme Enformatiği 8210
İşletme Yönetimi 4295
İşletme-Ekonomi 6229
1172 Geleneksel El Sanatları Ei San at l arı 9344
Geleneksel Türk El Sanatları 7159
Geleneksel Türk Sanatları 8321
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri 7163
Tezhip (Süsleme) 7182
Tezhip 5128
1173 Gemi İnşaatı İ malat Mühendisliği 5114
Makine Mühendisliği 3252
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 8322
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 9185
Gemi ve Yat Tasarımı 9259
1174 Gemi Makineleri Gem i İ nşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 8322
1175 Gemi Makineleri İşletme Gem i M aki n eleri İşletme Mühendisliği 3190
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 9185
Makine Mühendisliği 3252
Otomotiv Mühendisliği 8333
8601 Gemoloji ve Mücevher Aksesuar Tasarımı 9152
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı 9366
Mücevherat Mühendisliği 9283
Takı Tasarımı 8260
4269 Genel Çalışmalar İşletme 3226
İşletme Yönetimi 4295
 
Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu
6176 Genel İşletme Bankacılık 3117
Ba nkacılık ve Finans 6119
Bankacılık ve Finansman 6119
Bankacılık ve Sigortacılık 3120
Çal ışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3141
Ekonomi ve Finans 5105
İ şletme 3226
İ ş l etme Bilgi Yönetimi 3227
İ şletme Enformatiği 8210
İşletme Yönetimi 4295
İ şletme-Ekonomi 6229
Lojistik 9376
Lo| l stik Yönetimi 8222
Muhasebe ve Finans Yönetimi 5123
Muhasebe ve Finansal Yönetim 5123
S ağlık Yönetimi 6298
Sermaye Piyasası 3302
S i g ortacılık 3306
Sigortacılık ve Risk Yönetimi 5127
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 9360
Ul uslararası Finans 6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık 9353
Uluslararası İşletme 4390
Uluslararası İşletmecilik 8275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 9108
Ul uslararası Ticaret 3355
Uluslararası Ticaret ve Finans 9282
Ul u slararası Ticaret ve Finansman 5131
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 3356
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246