Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniver

Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniver

24 Ağustos 2015 Pazartesi 10:49
28 Okunma
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır. PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI Profesör kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.) askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 8. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. GENEL AÇIKLAMALAR:
  1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.
  2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
  3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
  4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
  5. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
  6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
  7. Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.
  8. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10651
Adres:         A.K.Ü.    Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar  
birimi BÖLUMU ANABILIM DALI UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Türk Dili alanında almış olmak.
Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi Yrd.Doç. 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Eğitim Yön.Tef.Plan.ve Ekonomisi Yrd.Doç. 3 1 Öğretmen Hesap Verebilirliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fak. İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Yrd.Doç. 3 1 Fen Eğitiminde Kavramların Uç Boyutlu olarak Öğretilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fak. ilköğretim Matematik Eğitimi Yrd.Doç. 3 1 Küme Dizileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fak. Bilgisayar ve Öğr.Tek. Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eği. Yrd.Doç. 4 1 Uç Boyutlu Sanal Ortamlarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen Ede.Fak. Coğrafya Fiziki Coğrafya Profesör 1 1 Doğal Afetler ve Uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Ede.Fak. Mol.Biy.ve Genetik -- Profesör 1 1 Bitki Proteomiği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Ede.Fak. Çağdaş Türk Leh.ve Ede. Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yrd.Doç. 4 1 Yeni Uygur Türkçesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Ede.Fak. Çağdaş Türk Leh.ve Ede. Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yrd.Doç. 4 1 Başkurt Türkçesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Ede.Fak. Psikoloji Klinik Psikoloji Yrd.Doç. 4 1 Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Ede.Fak. Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yrd.Doç. 3 1 Din Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
İ.İ.B.F. İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1 İnsan Kaynakları Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
İ.İ.B.F. Maliye Bütçe ve Mali Planlama Profesör 1 1 Bütçe ve Mali Planlama alanında doçentlik unvanını almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
 
İ.İ.B.F. İngilizce İşletme -- Doçent 1 1 Pazarlama alanında doçentlik unvanını almış olmak ve e-Ticaret alanında çalışmalar yapmış olmak.
İ.İ.B.F. İşletme Sayısal Yöntemler Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak.
İ.İ.B.F. Maliye Maliye Teorisi Doçent 1 1 Maliye Teorisi alanında doçentlik unvanını almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fak. Biyomedikal Mühendisliği -- Doçent 1 1 Elektrokimyasal Biyosensörler alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fak. Elektrik Mühendisliği Elektrik Makineleri Doçent 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanından doçentlik unvanını almış olmak.
Mühendislik Fak. Kimya Mühendisliği Temel İş. Ve Termodinamik Doçent 1 1 Polimer Membranların Üretimi ve Kullanımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fak. Otomotiv Müh. -- Profesör 1 1 Otomotiv Malzemeleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Müh. -- Doçent 1 1 Seramikler ve Yapı Malzemeleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Hematolojik Hastalıklarda Osteoporoz konusu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji- Embriyoloji Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Histoloji-Embriyoloji alanında doçentlik unvanını almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentlik unvanını almış olmak. Pediatrik Ortopedi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Tıbbi Onkoloji alanında doçentlik unvanını almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Doçent 1 1 Tıbbi Genetik alanında doçentlik unvanını almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Yrd.Doç. 3 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak. Boron Grefti ve Kemik Füzyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Yrd.Doç. 3 1 Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak. Iskemi-reperfüzyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yrd.Doç. 4 1 Göz Hastalıkları uzmanı olmak. Okuler Onkoloji, Okuloplasti ve Orbita Cerrahisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yrd.Doç. 4 1 Üroloji uzmanı olmak. Üretral Darlıklarda ve Benign Prostat Büyümelerinde Stent Uygulamasına Yönelik çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doç. 4 1 Çocuk Hematolojisi uzmanı olmak. Çocukta Kalıtsal Hematolojik Hastalıklarda Tromboz Eğilimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
 
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Iç Hastalıkları Yrd.Doç. 3 1 Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak. Kolorektal Karsinomlar ve Anti- Emetikler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Yrd.Doç. 3 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Genetik alanında Tıpta uzmanlık eğitimi yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Yrd.Doç. 3 1 Tıbbi Genetik alanında doktora yapmış olmak, Nörogenetik alanında çalışmalar yapmış olmak.
Afyon S.Y.O. Beslenme ve Diyetetik -- Yrd.Doç. 4 1 --
Afyon S.Y.O. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon -- Yrd.Doç. 4 1 Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans eğitimi üzerine, Radyoterapi Fiziği, Diagnostik Radyoloji Fiziği veya Nükleer Tıp Fiziği alanlarından birinde yüksek lisans yapmış ve alanında doktora yapmış olmak.
       
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246