Atatürk Üniversitesi 54 Akademik Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edec

Atatürk Üniversitesi 54 Akademik Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edec

11 Aralık 2015 Cuma 08:38
29 Okunma
Atatürk Üniversitesi 54 Akademik Personel Alacak
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN: - Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. 2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN: - Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir. 3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN: - 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. SON BAŞVURU TARİHİ: İlanımızın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Gıda Mühendisliği Profesör 1 1 Et bilimi ve teknolojisi alanında çalışmış olmak,
Hayvan Yetiştirme Doçent 1 1 Arıcılık (Arı Hastalıkları) alanında çalışmış olmak,
Toprak Bilimi Doçent 1 1 Doçentliği toprak bilimi alanında almış olmak, toprakların fiziksel özelliklerini geliştirme ve erozyonu önlemede polimerlerin (PVA&PAM) etkinliği konularında çalışmaları olmak
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 2 1
Ortopedi Doçent 1 1
Üroloji Doçent 2 1
Aile Hekimliği Doçent 1 1
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı H. Doçent 1 1
Nöroloji Doçent 1 1
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Yrd.Doç 2 1
Göğüs Hastalıkları Yrd.Doç 1 1 Solunum yoğun bakım eğitimi almış olmak,
Halk Sağlığı Yrd.Doç 1 3
Radyoloji Yrd.Doç 1 1 Transplant radyolojisi ve kardiyak MR konusunda eğitim almış olmak
Radyoloji Yrd.Doç 1 2 Transplant radyolojisi ve kardiyak MR konusunda eğitim almış olmak
Genel Cerrahi Yrd.Doç 1 3 Organ nakli konusunda eğitim almış olmak,
Genel Cerrahi Yrd.Doç 1 3 ERCP ve ileri endoskopik teknikler konusunda eğitim almış olmak,
Ortopedi ve Travmatoloji Yrd.Doç 1 1 Ayak bileği artroskopisi konusunda eğitim almış olmak
Nöroloji Yrd.Doç 1 1 Yoğun bakım eğitimi almış olmak
Nükleer Tıp Yrd.Doç 1 1 Eklem içi radyoaktif tedavi (radyosinovektomi) konusunda eğitim almış olmak
İç Hastalıklar Yrd.Doç 1 1 Romatoloji yandal uzmanı olmak
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Türk Halk (Folklor) Bilimi Doçent 1 1
FEN FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Uygulamalı Matematik Profesör 1 1 Diferensiyel cebirsel denklemler alanında çalışmalar yapmış olmak,
Analitik Kimya Doçent 1 1 Elektrokimyasal olarak bileşik yarı iletkenlerin sentezi üzerine çalışmış olmak,
Genetik Doçent 1 1 Fare genetiği konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak,
Atom ve Molekül Fiziği Doçent 1 1 Kompozit malzemelerde foton ve yüklü parçacık etkileşimi ve etkin atom numarası konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak,
Katıhal Fiziği Doçent 1 1 Bakırselen, çinkoselen, vanadyum oksit gibi yarı iletken ince filmlerin kimyasal yöntemlerle büyütülmesi, karekterizasyonu ve bu filmlerin sandviç yapılarda kullanılması konularında çalışma yapmış olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Pedodonti Doçent 1 1 Çocuklarda Oklüzyon konusunda çalışma yapmış olmak.
Endodonti Doçent 1 1 Endodontide lazer kullanım konusunda çalışma yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 Beşeri ve sosyal sermaye, girişimsel biliş, özyetkinlik ve iş yerinde dışlanma konularında Çalışmalar yapmış olmak
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
İlköğretim Matematik Eğitimi Profesör 1 1 Matematik eğitiminde doktora, doçent unvanı almış ve Lineer Cebir alanında görselleştirme yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak,
Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Türkçe öğretiminde etkileşimli bilgisayar uygulamaları üzerine çalışmış olmak,
Resim-İş Eğitimi Doçent 2 1 Sanat eğitiminde öğretim alanları, yöntemleri ve sanat eleştirisi alanlarında çalışması veya plastik sanatlar alanında soyut resim ve doku lirizmi üzerinde çalışma yapmış olmak,
Beden Eğitimi ve Spor Doçent 1 1 Spor yöneticiliği alanında doktora yapmış olmak,
Eğitim Programları ve Öğretimi Doçent 1 1 Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında doçent unvanı almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Temel İşlemler ve Termodinamik Doçent 1 1 Doçentlik derecesini kimya mühendisliği bilim alanında almış olmak,
Kimyasal Teknolojiler Doçent 1 1 Doçentlik derecesini kimya mühendisliği bilim alanında almış olmak,
Çevre Teknolojisi Doçent 1 1 Doçentlik derecesini çevre mühendisliği bilim alanında almış olmak,
Malzeme Doçent 1 1 Doçentlik derecesini malzeme ve metalurji mühendisliği bilim alanında almış olmak,
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Hadis Doçent 1 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Analitik Kimya Doçent 1 1 Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında doktora yapmış ve ilaçların kemometrik analizi ve deneysel tasarım konusunda çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Halk Sağlığı Hemşireliği Doçent 1 1 Halk sağlığı hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış ve prostat konusunda çalışmaları bulunmak
Ebelik Böl. Doçent 1 1 Ebelik alanında doçent unvanı almış olmak,
OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Bankacılık ve Finans Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Borsa İstanbul'da İşlem Gören İmalat Sanayi Firmalarının Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.
Bankacılık ve Finans Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Yapay Sinir Ağları ile Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Tahmini ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırmalı Analizi konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.
Bankacılık ve Finans Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Finansal Kriz Ortamlarında Sermaye Yapısının Bankaların Finansal Performansı Üzerine Etkileri konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.
ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı Kadro Ün. Adedi Der.
Bilgisayar Programları Doçent 1 1 Sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanında, yönetim bilişim sistemleri bilim alanında ve nesneye yönelik programlama konusunda çalışmalar yapmış olmak,
Kimya Teknolojileri Doçent 1 1 Fizikokimya alanında doçentlik unvanı almış, kömür pirolizi, aktif karbon üretimi, adsorpsiyon ve kimya eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak,
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Programı Kadro Ün. Adedi Der.
Radyo TV Sinema Doçent 1 1 İletişim Çalışmaları alanında doçentlik unvanı almış olmak, Televizyon Haberciliği ve Korku Kültürü konusunda çalışma yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı Kadro Ün. Adedi Der.
Yaşlı Bakım Doçent 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENST.
Programı Kadro Ün. Adedi Der.
Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi Doçent 1 1 Erzurum Eğitim Tarihi üzerine çalışma yapmış olmak.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246