Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 29 Akademik Personel Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ): ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 29 Akademik Personel Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ): ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rek

25 Aralık 2015 Cuma 10:07
8 Okunma
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 29 Akademik Personel Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ): ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Yardımcı Doçentlerin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23,25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak, 2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması, 3 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler. 4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler. 5 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 6 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır. 7 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞ. İŞ HUKUKU VE SOS. GÜV. HUK. - 1 1 İş sözleşmesinin devri hakkında çalışma yapmış olmak.
MALİYE MALİ İKTİSAT - 1 1 Mali kriz, vergi politikası ve dışsallık alanında çalışmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANASANATDALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİM. DENİZ BİYOLOJİSİ 1 - - Denizel fitoplankton ve zararlı Algurmeler (HABS) konusunda çalışma yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ - 1 1 Çevre okur yazarlılığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İLKÖĞRETİM İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİT. - 1 1 Öğretmen adaylarının matematik inançları ve matematik kaygıları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İLKÖĞRETİM SINIF EĞİTİMİ - 1 1 Bilişsel stiller ve sosyal bilgiler öğretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ - 1 1 Çağdaş Türk lehçeleri ve yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ - 1 1 İngilizce öğretmen eğitiminde öğretmen yeterlik algısı, motivasyon ve değerler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYA ÖN ASYA A. - 1 1 Anadolu-Doğu Akdeniz ilişkileri, Anadolu-Kıbrıs ilişkileri, Kilikya bölgesi Arkeolojisi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
SANAT TARİHİ TÜRK VE İSLAM SANATLARI - 1 1 Selçuklu Cam Sanatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
SOSYOLOJİ SOSYOLOJİ - 1 1 Edebiyat Sosyolojisi, dezavantaj gruplar sosyolojisi ve sosyal gerontoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.
SOSYOLOJİ SOSYOLOJİ - 1 3 Suç sosyolojisi, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve sosyal gerontoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TARİH YAKINÇAĞ TARİHİ - 1 1 Osmanlı Devletinde iç güvenlik ve eski eser politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1 - - Aile işletmelerinde kurumsallaşma, stratejik yönetim stratejilerinin uygulanması ve sinizm konusunda çalışmaları bulunmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI - 1 2 Çim bitkisinde suyun etkin kullanımı üzerinde çalışmaları bulunmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MADEN YATAKLARI JEOKİMYA 1 - - Kömür, kömür jeolojisi, kömür jeokimyası ve kömür petragrafisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK - 1 1 Asimetrik yapıların titreşimi üzerine çalışmaları olmak.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ - 1 1 Endüstriyel atık suların angerobik arıtılması ve ultrases ön arıtımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REAN. 1 - - Yoğunbakım yandal uzmanı olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REAN. - 1 1 Hava yolu yönetimi üzerine deneysel çalışmalar yapmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI - 1 1 Oküloplastik cerrahi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ PSİKİYATRİ - 1 1 Bipolar depresyon alanında çalışması olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ - 1 1 Mitral stenoz ve sol ventrikül fonksiyonları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ SUALTI HEKİM. VE HİP. TIP. - 1 1 Hiperbarik oksijenin beyindeki oksidatif etkileri üzerine deneysel çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BİTKİ KORUMA ENTOMOLOJİ 1 - - Bitki paraziti ve entromopatojen konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BİGA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
ULUS.TİC., LOJ.VE İŞLET. - - 1 2 İnsan Kaynakları Yönetimi bilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Prososyal insan kaynakları alanında çalışmalar yapmış olmak.
ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ - - 1 1 Su kalitesi ve kirliliğin karayosunlarıyla arıtılması üzerine çalışma yapmış olmak.
GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
MUHASEBE VE VERGİ - - 1 1 Sermaye piyasası alanında çalışmaları bulunmak.
ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
MADENCİLİK VE MADEN ÇIKAR. - - 1 1 Yer altı radarı (GPR) yöntemiyle aktif tektonik, arkeojeofizik ve maden aramaları konusunda çalışmaları olmak.

3 4
kpss 2

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209