Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (ÇOMÜ) ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR. Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentle

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (ÇOMÜ) ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR. Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentle

03 Eylül 2015 Perşembe 13:36
23 Okunma
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
T.C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (ÇOMÜ) ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR. Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Yardımcı Doçentlerin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup posta iie yapıian başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylann aşağıda belirtilen şartları taşımalan gerekmektedir.
  1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23,25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (comu.edu.tr) taşıyor olmak,
  2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,
  3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri , kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.
  4. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.
  5. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
  6. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.
7. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
BİGA İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BOLUM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ DER. AÇIKLAMA
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 1 3 - ■ - Türkiye'nin Afrika ve Balkan açılımları ile enerji diplomasisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
EKONOMETRİ EKONOMETRİ - - - 1 5 Inovasyon ve teknoloji taşmaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
ÇALIŞMA EKO.VE END.ILIŞ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ - - - 1 5 İstihdam ve girişimcilik alanında çalışma yapmış olmak.
İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON - - - 1 3 Kurum destek ve aışsai prestij aigıiarının kuruma bağlanma üzerindeki etkisi alanında çalışma yapmış olmak.
KAMU YÖNETİMİ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER - 1 1 - - Neoliberal Sağlık ve Eğitimde Kimlik Politikaları alanlarında çalışma yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BOLUM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.D0ÇJDER.| AÇIKLAMA
EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROG.VE ÖĞRETİMİ - 1 1 - - Öğrenme stilleri, yansıtıcı düşünme ve açık sınıflar konularında çalışmalar yapmış olmak.
TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ - 1 1 - - Sınavlar ve Türkçe ders kitaplarının karşılaştırılmasına yönelik çalışma yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BOLUM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ DER. AÇIKLAMA
ARKEOLOJİ KLASİK ARKEOLOJİ - - - 1 4 Antik Yunan ve Latin Epigrafisi konularında çalışma yapmış olmak.
TARİH YAKINÇAĞ TARİHİ - - - 1 3 Çanakkale Savaşları ve Atatürkçü Düşünce konularında çalışmalar yapmış olmak.
BİYOLOJİ GENEL BİYOLOJİ - 1 3 - - Alg sistematiği, kimyası ve kültürü konularında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BOLUM ANASANATDALI PROF|DOÇ.|DER. YRD.DOÇ DERJ AÇIKLAMA
RESİM RESİM - 1 3 - - Türk resim sanatında Kadın ve Günlük Yaşam konularında çalışmalar yapmış olmak.
SERAMİK SERAMİK - - - 1 3 Ekolojik sanat ve kavramları konularında çalışma yapmış olmak.
İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BOLUM ANABİLİM DALI PROF|DOÇ. DER.|YRD.DOÇ DER. AÇIKLAMA
İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON - - - 1 4 Proaktif davranışlar, işe adanma ve üretkenlik karşıtı iş davranışları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BOLUM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER.|YRD.DOÇ DER. AÇIKLAMA
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR - - - 1 5 Kurian-ı Kerim'in i'rabı konusunda çalışma yapmış olmak.
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI TURK İSLAM EDEBİYATI - - - 1 5 Lehçe içi aktarma sorunları konusunda çalışma yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
BOLUM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER.jYRD.DOÇjDER. AÇIKLAMA
İLETİŞİM BİLİMLERİ - - - - 1 4 Çocukların bilgi arama davranışlarının analizi üzerine çalışma yapmış olmak.
RADYO, SİNEMA VE TV SİNEMA TELEVİZYON - - - 1 5 Video sanatı ve Türk sinemasında Günlük Yaşam üzerinde çalışma yapmış olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
BOLUM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇjDER. AÇIKLAMA
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 1 - - - Uzaktan algılama ve arazi kullanımı ve değişimi konularında çalışma yapmış olmak.
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA * 1 o Süraürüiebiiir Geiişim ve Katıiımcı Pianiama konularında çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BOLUM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ DER. AÇIKLAMA
GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA BİLİMLERİ - - - 1 3 Yemeklik yağlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR YAZILIMI - - - 1 4 Kural çıkaran melez zeki sistemler ve algoritmalar alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ GEOTEKNIK - - - 1 4 Geoteknik anabilim dalında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ SİSMOLOJİ - 1 1 - - Aktif kaynak sismolojisi ve ışın izleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
BOLUM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ DER. AÇIKLAMA
SEYAHAT İŞLET.VE TUR.REH. TURİZM REHBERLİĞİ - - - 1 5 Etkinlik turizmi alanında çalışmalar yapmış olmak, acenta, biletleme ve otomasyon sertifikalarına sahip olmak.
 
TIP FAKÜLTESİ
BOLUM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ DER. AÇIKLAMA
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. - 1 3 - - Çocuk kardiyolojisi alanında yan dal uzmanı olmak, sporcu çocuklar üzerine çalışma yapmış olmak.
dahili tip bilimleri İÇ HASTALIKLARI - - - 1 3 Nefroloji yan dai uzmanı olmak, diylaliz hastaları ve leptin ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
dahili tip bilimleri İÇ HASTALIKLARI - - - 1 3 Romatoloji yan dal uzmanı olmak, psöriatik artritisli hastalarda atherosklorozis üzerine çalışma yapmış olmak.
dahili tip bilimleri PSİKİYATRİ - - - 1 3 Elektrokonvülsif Tedavi konusunda çalışma yapmış olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ - 1 1 - - Atrial fibrilasyonda yeni nesil oral antikoagulan tedavisi ile ilgili çalışma yapmış omak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK CERRAHİSİ - - - 1 4 Keratinosit büyüme faktörü konusunda çalışma yapmış olmak, alanında patent sahibi olmak.
CERRAHI TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIK. VE DOĞUM - - - 1 4 Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikasına sahip olmak, epitelyal ovaryum kanserleri konusunda çalışma yapmış olmak.
CERRAHI TIP BİLİMLERİ KULAK BURUN BOĞAZ - - - 1 3 Ototoksisiteye karşı sertralinin koruyucu etkisi üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.
CERRAHI TIP BİLİMLERİ KULAK BURUN BOĞAZ - . - - 1 3 Larinks kanserinde onkoproteinlerin prognostik önemi konusunda çalışma yapmış olmak.
CERRAHI TIP BİLİMLERİ PLASTİK VE REKONS.CER. - - - 1 3 Kompozit kreft yaşayabilirliği üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.
CERRAHI TIP BİLİMLERİ İLK VE ACİL YARDIM - - - 1 3 Akut pankreatitisli hastalarda idrar tripsinojen-2 testi konusunda çalışma yapmış olmak
TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA - 1 1 - - Manyetik alanlar ve Oksidatif DNA hasarı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ - - 1 3 Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri embriyoloji laboratuvar sorumlusu sertifikasına sahip olmak, Diyabette tükrük bezlerinde meydana gelen histopatolojik değişiklikler konusunda deneysel çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ DER. AÇIKLAMA
ZOOTEKNİ HAYVAN YETİŞTİRME v 1 - - - - Küçükbaş hayvan yetiştirmede üreme davranışları ve özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA - - 1 1 - - Su stresinin uzaktan algılama teknikleri ile belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
BOLUM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ DER. AÇIKLAMA
hazirlik eğitimi - - - - 1 3 Türkiye'nin Yabancı Dil Eğitimi Politikasının Ingiliz Dili Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi alanında çalışma yapmış olmak.
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLUM ANABILIM DALI |PROF|DOÇ.|DER.|YRD.DOÇjDER. AÇIKLAMA
GIDA İŞLEME - - - 1 3 Çift kabuklu yumuşakçaların gıdasal kullanımı ve hijyeni konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLUM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇJDER. AÇIKLAMA
YÖNETİM VE ORGANİZASYON - - - - 1 3 Kuşaklararası çatışmalar konusunda çalışma yapmış olmak.
ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLUM ANABILIM DALI PROF|DOÇ.|DER. YRD.DOÇ DER. AÇIKLAMA
TIBBI HİZMETLER VE TEKNİK. r * - 1 3 Sağlık Fiziği alanında yüksek lisans, Biyofizik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Melatonin ve kadmiyum toksisitesi üzerine çaiışma yapmış olmak.
ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLUM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ DER. AÇIKLAMA
MADENCİLİK VE MADEN ÇIKAR. - - - - 1 3 Yeraltı radarı yöntemiyle krom madeninin tespiti konusu ile uzaktan algılama yöntemiyle yapısal analiz konusunda çalışmaları olmak.
EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLUM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ DER. AÇIKLAMA
SEYAHAT-TUR.VE Eğ.HİZMET. - - - - 1 3 Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında Doktora derecesine sahip olmak.
LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLUM ANABILIM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ DER. AÇIKLAMA
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRET. - 1 - - - - Su kaynaklarının kullanımı ve su kirliliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
GIDA İŞLEME - - - - 1 3 Sebzeler üzerine hasat sonrası depolama ve muhafaza konularında çalışmalar yapmış olmak
   
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209