Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim

Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim

13 Temmuz 2015 Pazartesi 13:22
37 Okunma
Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların "Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi" nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir. Başvuru Tarihleri : 15 Temmuz 2015 - 07 Ağustos 2015
Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derece İlanda Yazılması İstenilen Açıklama
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKA CILIK VE FİNANS ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI YARDIMCI DOÇENT 5 MUHASE BE VEYA FİNANS ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK MUHA SEBE VEYA FİNANS ALANINDA ÇALIŞ MALAR YAPMIŞ OLMAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLAR ARASI TİCARET ULUSLARARASI YÖNETİM YARDIMCI DOÇENT 3 YÖNETİM VE ORGA NİZASYON ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK YÖNETİM ALANINDA ÇALIŞ MALAR YAPMIŞ OLMAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONO MİSİ VE EN DÜSTRİ İLİŞKİ LERİ SOSYAL SİYASET VE SOSYAL GÜVENLİK YARDIMCI DOÇENT 3 ÇALIŞMA EKO NOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLET ME MUHASEBE VE FİNANSMAN YARDIMCI DOÇENT 1 FİNANS ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK FİNANSAL EKONO METRİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLET ME MUHASEBE VE FİNANSMAN YARDIMCI DOÇENT 1 MUHASEBE ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VARLIK YÖNETİM ŞİRKET LERİ VE DENETİM KALİTESİ KONULARI ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNE TİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ YARDIMCI DOÇENT 1 KAMU YÖNETİMİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK YENİ KURUMSAL TEORİ VE YÖNETİŞİM KONU LARINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDE BİYATI YENİ TÜRK EDEBİYATI PROFESÖR 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKO LOJİ SOSYAL PSİKOLOJİ DOÇENT 2
ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHEN DİSLİĞİ SİLVİKÜLTÜR YARDIMCI DOÇENT 1 ORMAN MÜHEN DİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK DOKTO RASINI SİLVİ KÜLTÜR ALANINDA YAPMIŞ OLMAK
YAPRAKLI MELEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAY VANSAL ÜRETİM TARLA BİTKİLERİ 4 YARDIMCI DOÇENT 3 SEBZE VE DEPO LANMIŞ ÜRÜN ZARARLARI İLE MÜCA DELEDE BİTKİSEL EKST RAKTLARIN KULLANIMI ALANINDA ÇALIŞ MALAR YAPMIŞ OLMAK
SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLEN ME VE DİYETETİK DOÇENT 1 BİYO KİMYA ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. KAN PARAZİTİ BİYO KİMYASI ALANINDA ÇALIŞ MALARI OLMAK
SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLEN ME VE DİYETETİK 1 YARDIMCI DOCENT 5 BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ LİSANS VE DOKTORA MEZUNU OLMAK
SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİ RELİK YARDIMCI DOÇENT 1 HEMŞİ RELİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİ RELİK YARDIMCI DOÇENT 5 HEMŞİ RELİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ META LURJİ VE MALZEME MÜHEN DİSLİĞİ DOÇENT 3 MÜHEN DİSLİK FAKÜLTE LERİNİN META LURJİ VE MAL ZEME MÜHEN DİSLİĞİ LİSANS MEZUNU OLMAK. YÜKSEK LİSANS, DOKTORA VE DOÇENT LİĞİNİ META LURJİ VE MALZEME MÜHEN DİSLİĞİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİ SAYAR MÜHEN DİSLİĞİ DOÇENT 1 MÜHEN DİSLİK FAKÜLTE LERİNİN BİLGİ SAYAR MÜHEN DİSLİĞİ LİSANS MEZUNU OLMAK. YÜKSEK LİSANS, DOKTORA VE DOÇENT LİĞİNİ BİLGİ SAYAR YAZILIMI ALANINDA ALMIŞ OLMAK
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHEN DİSLİĞİ DOÇENT 1 MÜHEN DİSLİK FAKÜL TELERİNİN MAKİNE MÜHEN DİSLİĞİ LİSANS MEZUNU OLMAK. YÜKSEK LİSANS, DOKTORA VE DOÇENT LİĞİNİ MAKİNE MÜHEN DİSLİĞİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHEN DİSLİĞİ GIDA BİLİMLERİ YARDIMCI DOÇENT 3 LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİ MİNİ GIDA MÜHEN DİSLİĞİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK VE MİKRO DALGA TEKNO LOJİSİ VE SAYISAL MODEL LEME KONU LARINDA ÇALIŞIYOR OLMAK.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHEN DİSLİĞİ KİMYASAL TEKNOLOJİLER YARDIMCI DOÇENT 5 KİMYA MÜHEN DİSLİĞİ LİSANS MEZUNU OLMAK VE KİMYA MÜHEN DİSLİĞİ ANABİLİM DALINDA, POLİMER TEKNOLO JİLERİ KONU SUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHEN DİSLİĞİ ELEKTRO MANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA SİSTEMLERİ YARD DOÇ 1 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI ELEKTROMANYETİK ALANLAR ÜZERİNE YAPMIŞ OLMAK.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHEN DİSLİĞİ ELEKTRO MANYETİK ALANLAR VE MİKRO DALGA SİSTEMLERİ YARD DOÇ 3 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI ELEKTROMANYETİK ALANLAR ÜZERİNE YAPMIŞ OLMAK.
MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİ ZASYON İŞLETME YÖNETİMİ YARD DOÇ 3 İŞLETME ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ, YARATICI MUHASEBE UYGULAMALARI VE BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKA CILIK VE SİGORTA CILIK YARD DOÇ 3 İŞLETME ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ VE TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTAMASYON MEKAT RONİK YARD DOÇ 3 GÜNEŞ PANELLERİ KOSUNDA DOKTORA YAPMIŞ VE GÜNEŞ PANELLERİNİN ÇIKIŞINDA MAKSİMUM GÜÇ ELDE ETMEK İÇİN DEVRE TASARIMI ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
KIZILIRMAK MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER   1 ORGANİK KİMYA KONUSUNDA, AROMATİK SİKLOTRİMERLER KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.trweb sayfasında bulunmaktadır.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209