Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Öğrenci Alım İlanı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı 2015 ADAYLARIN DİKKATİNE Ö

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Öğrenci Alım İlanı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı 2015 ADAYLARIN DİKKATİNE Ö

26 Mart 2015 Perşembe 17:43
199 Okunma
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Öğrenci Alım İlanı
T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı 2015 ADAYLARIN DİKKATİNE
 1. Ön Kayıt Tarihleri 25 Mart - 15 Mayıs 2015 Tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Başvuru, 2. Seçim aşamaları ve seçim aşamaları sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.
 3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. İlgili değişiklikler Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı kurumsal internet adresinde yayınlanır.
 4. Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığının eylem ve işlemlerinde takdir hakkı saklıdır.
 5. Temin faaliyetleri süresince her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme damyo.edu.tr   internet adresinden yapılacaktır. Posta yoluyla işlem yapılmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ            : İNTERNET ADRESİ : www.damyo.edu.tr E-POSTA ADRESİ             : damyo.alim@dzkk.tsk.tr TELEFON                          : (226) 462 83 10 - Dahili (1594-1595)   GİRİŞ KOŞULLARI
 1. GENEL KOŞULLAR:
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 3. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin üncü      maddesinde               düzenlenmiş olan
“Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,
 1. “Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
ç.       Askerlik hizmetini yapmamış olmak,
 1. Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak, sivil      okullardan                    ise çıkarılmış olmamak.
 
 1. ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR:
 2. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan Lise ve Dengi Okullardan 2015 yılında mezun olacak adaylar için kesin kayıt tarihine kadar mezun durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2014 yılında mezun olmak.
 3. Yurt dışındaki okullardan (lise ve dengi okullar) mezun öğrenciler için mezun olduğu okulların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,
 4. Başvuru Kılavuzunun TABLO-2’de yer alan okul türlerinden ve kılavuzun TABLO-3’te belirtilen alan/bölümlerinden mezun olmak,
ç. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2015 yılında yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış olmak,
 1. TABLO-3’te yer alan, alan/bölümlerinin karşısında belirtilen YGS puan türüne göre belirlenecek taban puanı almış olmak,
 2. Şehit, Malül Gazi ve Muharip Gazi çocukları için, alınacak öğrenci sayısının % 5 (beş)’i oranında ilave kontenjan verilecek olup, bahse konu adayların 2015 YGS’ye katılmış olmaları gerekmektedir. TABLO-3’te yer alan, alan/bölümlerinin karşısında belirtilen YGS puan türünden Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığınca belirlenecek taban puanın % 90’ı oranında puan alan şehit, malül gazi ve muharip gazi çocukları İkinci Seçim Aşamalarına davet edilecek, sınav ve muayenelerde başarılı olan adaylardan % 5’lik kontenjana girenler okula girmeye hak kazanacaktır.
 3. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri
Okullarına    girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak ve bu durumunu sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden alacakları “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu ile belgelendirmek,
 1. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak, düz taban olmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,
 2. Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
ç.       Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak TABLO-4’te belirtilen yaşlara göre boy standartları içerisinde yer almak,
 1. 20 yaşından büyük olmamak (1995 yılında ve daha sonra doğan adayların kaydı yapılır.),
 2. Yaş hesaplamalarında 2015 yılı esas alınacak olup; ay ve gün farkları dikkate alınmayacaktır.
 3. Adayların boy ve kiloları TABLO-4'te belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde bulunmak ve boy-kilo oranı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirlenen sınırlar içinde bulunmak,
UYARI: Asker Hastanelerince verilecek raporlara dayanılarak; sağlık durumları, Kuvvet Komutanlıklarının özelliklerine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir. ÖN KAYIT İŞLEMLERİ
 1. İNTERNETTEN ÖN KAYITLAR HANGİ TARİHLER ARASINDA VE NASIL YAPILACAKTIR?
İnternetten ön kayıtlar; 25 MART 2015 tarihinde başlayacak ve 15 MAYIS 2015 tarihi saat 23.59’da sona erecektir. Başvurular sadece www.damyo.edu.tr internet adresleri üzerinden yapılacak olup, şahsen ve posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecek/dikkate alınmayacaktır.
 1. İNTERNETTEN ÖN KAYIT YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
 2. İnternetten ön kayıt işlemlerinde ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine beyan edilen bilgilerin, bu bilgilerle ilgili resmi kayıtlara uygun olması gerekmektedir. Yanlış bilgi beyan eden adayların işlemleri iptal edilecektir.
 3. Ön kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden YGS sınavlarına ilişkin bilgilerin temin edilmesi beyan edilen T.C. Kimlik Numarası üzerinden yapılacaktır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile eşleşmeyen T.C. Kimlik Numaralarına işlem yapılmayacaktır.
 4. İnternetten ön kayıt esnasında açıklamalar kısmını ve bu kılavuzun tamamını okumadan ön kayıt işlemlerini yapmayınız.
UYARI : Yapacağınız eksik bilgi girişi veya kodlama hatalarından doğacak sonuçların tüm sorumluluğu size ait olacaktır. ç. Ön kayıt sayfası çeşitli bilgi alanlarından oluşmaktadır. Sayfadaki alanların başlığında, o alana yazılması ve işaretlenmesi istenilen bilgilerin neler olduğu yazılıdır. Bu alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırası ile ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir.
 • C. Kimlik Numarası :              Nüfus Hüviyet Cüzdanınızın T.C. Kimlik No. Bölümünde yazılı 11 rakamdan oluşan numara yazılacaktır.
 • Adı : Adınızı ve varsa İkinci Adınızı nüfus cüzdanında yazıldığı gibi yazınız.
 • Soyadı: Soyadınızı nüfus cüzdanında yazıldığı gibi yazınız.
 
 • Baba Mesleği: Babanızın mesleğini, verilen seçenekler arasından seçerek işaretleyiniz.
 • Anne Mesleği: Annenizin mesleğini, verilen seçenekler arasından seçerek işaretleyiniz.
 • e-Posta: Sizinle irtibata geçebileceğimiz, kullandığınız geçerli bir e-posta adresi giriniz.
 • Telefon Numarası: Size ulaşabileceğimiz en az 2 adet telefon numarası giriniz.
 • Şehit Çocuğuyum: Öz Babası/Annesi, şehit olan adaylar “Evet” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
 • Malül/Muharip Gazi Çocuğuyum : Öz Babası/Annesi, Malül Gazi veya Muharip Gazi olan adaylar
“Evet” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Şehit Çocuğuyum ve Malül/Muharip Gazi Çocuğuyum alanlarına, özel durumunuza uygun şıkkı işaretleyiniz. İşaretlediğiniz seçenekle verdiğiniz bilginin doğruluğunun, İkinci Seçim Aşamalarına katılma hakkı elde etmeniz halinde “Şehit, Malül Gazi, Muharip Gazi Çocuğu Belgesi”nin yetkili makamlarca onaylanarak kanıtlanması gerektiğini unutmayınız.
 • Puan Türü Tercihi: Puan Türü, Tercih Sıralaması: Adaylar TABLO-3'de belirtilen okul alanlarının
karşısında bulunan puan türlerinde tercih yapabileceklerdir. Adayların ilgili tabloyu detaylı bir şekilde incelemeleri ve yapabilecekleri tüm tercihleri sıralamaları gerekmektedir. TABLO-3 ile uyum sağlamayan tercihler yok sayılacaktır.
 • Anket: Kayıtların tamamlanmasını müteakip arzu ettiğiniz takdirde tanıtım faaliyetleri anketini
doldurabilirsiniz. KAYIT-KABUL İŞLEMLERİ
 1. BAŞVURULAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?
 2. İnternetten ön kayıtların tamamlanmasını müteakip yapılacak inceleme sonucunda, adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığı tespit edilirse,
 3. Adayların yaptıkları başvurudaki bilgiler ile İkinci Seçim Aşamalarında istenecek asıl belgelerdeki bilgiler arasında tutarsızlık varsa,
başvurular geçersiz sayılacak ve belgeleri işleme konulmayacaktır. İNTERNETTEN ÖN KAYIT İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI ADAYLARA NASIL DUYURULACAKTIR?
 1. İnternetten ön kayıt yapan adaylardan yapılacak değerlendirme sonucunda; başvuruları kabul edilen ve İkinci Seçim Aşamalarına alınacak aday sayısı için belirlenen kontenjan içerisinde yer alan tüm adaylar, İkinci Seçim Aşamalarına çağrılacaktır.
 2. Aday öğrencilerin başvurularının kabul edilip edilmediği ve 2’nci Seçim Aşamalarına geliş tarihleri HAZİRAN 2015 tarihinden itibaren damyo.edu.tr internet adreslerinden açıklanacaktır.
 3. Ayrıca yukarıda belirtilen internet adreslerinden adaylarımıza sınavlar ile ilgili gerekli duyurular ve bilgilendirmeler yapılacaktır.
ç. Başvuruların sona ermesinden sonra yapılacak değerlendirme sonucunda, aday kaydı yapılan ancak sınavlara alınacak aday sayısı için belirlenen kontenjan içerisinde yer alamayan adaylar, İkinci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
 1. İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞIRILACAK ADAYLAR NASIL TESPİT EDİLECEKTİR?
2015-YGS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, TABLO-3’te mevcut alan/bölümlerin karşısında belirtilen YGS (YGS-1, YGS-2 ya da YGS-3, YGS-4 ya da YGS-5, YGS-6) puan türlerinden en yüksek olanına göre, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sıralamasına tabi tutulacak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek kontenjan doğrultusunda tespit edilecek adaylar İkinci Seçim Aşamalarına çağırılacaklardır. UYARI : Taban puanları aşan ve İkinci Seçim Aşamalarına giriş hakkı elde eden aday öğrencilere posta yoluyla çağrı yapılmayacaktır.  
 1. İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?
 2. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu İkinci Seçim Aşamaları, Deniz Harp Okulu/TUZLA’da 24 HAZİRAN - 14 TEMMUZ 2015 tarihleri arasında her adaya bildirilecek günlerde yapılacaktır.
 3. HAZİRAN 2015 içerisinde İkinci Seçim Aşamalarına davet edilen aday bilgileri ve sınav tarihleri açıklanacaktır.
UYARI-1 İstenilen belgeleri tam olarak getirmeyen adaylar İkinci Seçim Aşamalarına alınmayacaktır.
 1. İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI İLE HASTANE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
 2. İkinci Seçim Aşamaları istasyon sistemine göre; Ön Sağlık, Fiziki Yeterlilik ve Görüşme aşamalarından oluşmaktadır.
 3. Ön Sağlık Muayeneleri;
Ön sağlık kurulu, adayların gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığını incelemek ve adayları sağlık yönünden değerlendirmekle görevlidir. Muayenede adayların ortopedik rahatsızlıkları, cilt ve deri hastalıkları, dış görünümü bozan rahatsızlıkları, boy-kilo uyumsuzlukları, görme ve işitme bozuklukları, ağız ve diş hastalıkları ile genel sağlık muayeneleri yapılır. Gerekli sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar için itiraz muayenesi niteliğinde ikinci bir muayene yapılmaktadır. Kurulca verilen bu son karar kesin olup, adayın bu karara itiraz hakkı bulunmamaktadır.
 1. Fiziki Yeterlilik Testleri;
Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonunu ortaya çıkaran testler uygulanmaktadır. TABLO-1 'de verilen alt sınır değerleri bu testlerden başarılı olabilmek için belirlenmiş asgari değerlerdir ve alt sınır değerlerini yapan adaylar 100 üzerinden 10 puan alabileceklerdir. Adaylar alt sınır değerlerinin üzerinde performans gösterdiklerinde, alacakları puanlar performanslarına göre kademeli olarak artacaktır. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler ise 100 tam puan alacaklardır.
TEST BARAJLAR
MİNİMUM MAKSİMUM
400m. Koşu 84 sn. 60 sn.ve altı
Durarak Uzun Atlama 165 cm. 210 cm. ve üstü
Mekik (1 dakikada) 20 adet 50 adet ve üstü
Barfikste Kol Çekme 1 adet 10 adet
Basketbol Topu Fırlatma 7 m. 16 m. ve üstü
TABLO-1
  UYARI-1 :       Bedeni Yeterlilik sınavına önceden çalışarak hazırlıklı olarak gelinmelidir. Herhangi dört testten alt sınır derecesi üstünde yeterlilik gösteren adaylar başarılı kabul edileceklerdir. İki veya daha fazla testten başarısız olan adaylara başarısız oldukları testlerden bir hak daha verilir. İkinci hakkında da başarısız olan adaylar elenirler. UYARI-2 :    Bedeni Yeterlilik testlerinde adayın   sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk okula ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve ayrıca başka bir hak verilmeyecektir. ç. Görüşme Kurulları;
 • Konularında uzman personelden teşkil edilen görüşme kurulu tarafından, görüşme yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.
 • Adayların spor, bilim ve sanatta bölgesel, ulusal ve uluslar arası müsabakalarda dereceleri varsa, kurul tarafından uygun görülenler yapılacak puanlamada dikkate alınacaktır.
 1. Hastane Muayeneleri;
İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösteren adaylar, "Askeri Öğrenci Olur" kararlı sağlık raporu almak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği Asker Hastanelerinden herhangi birine sevk edilirler. Ancak aday öğrencilerin İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösterip Asker Hastanelerine sevk edilmeleri kesin kayıt hakkı elde ettikleri anlamına gelmemektedir. UYARI:   Herhangi bir Askeri Okul için 2015 yılı içerisinde alınmış “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu Komutanlığımız tarafından geçerli sayılacaktır.
 1. ASİL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ, İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ:
 2. Aday öğrenciler İkinci Seçim Aşamalarında "Performans Değerlendirme Sistemine" tabi tutulacaktır. Bu sistemde; adayların YGS, Fiziki Yeterlilik ve Görüşme Aşamalarından aldıkları puanlar dikkate alınarak her aday için "Aday Performans Puanı" tespit edilecektir. Performans Değerlendirme Sisteminde aday öğrencilerin belirlenen aşamaların tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. İkinci Seçim Aşamalarında başarılı olan adaylar YGS puan türlerine göre "Aday Performans Puanı" sıralamasına tabi tutulacak ve belirlenen kontenjanlar doğrultusunda asil, yedek listeler oluşturulacaktır.
 3. İkinci Aşama Sınav Sonuçları ile ilgili açıklamalar damyo.edu.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. Asil listede yer alan adaylar için kesin kayıt tarihleri sonuçlarla beraber ilan edilecektir. Yedek adayların sırası geldiğinde çağrılmaları ise başvuruda beyan ettikleri telefona yapılacaktır.
 4. ÖZEL KOŞULLAR:
 5. Yaptırılacak adli sicil (arşiv) araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda askeri öğrenci olabilecek niteliklere uygun bulunmak. Eğitim periyodunun hangi safhasında olursa olsun adli sicil (arşiv) ve güvenlik soruşturması menfi çıkan öğrencilerin kaydı silinir, okulla ilişiği kesilir.
 6. Temel askerlik (intibak) eğitiminde başarılı olmak; başarılı olmayanların okulla ilişiği kesilir.
UYARI :    Giriş koşullarını taşımadıkları halde; yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyerek/ düzenleterek kaydını yaptırmış olanlar ile askeri öğrenci olmaya engel olacak şartları taşıdığı anlaşılanların, bu durumları eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.
 1. MÜRACAAT EDECEK ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER:
 2. Müracaatın yapıldığı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı; BURSA-YALOVA-İZMİT Devlet Karayolu üzerinde Yalova’dan takriben 22 km, İzmit’ten 50 km, (Gölcük’ten 25 km, Karamürsel’den 8 km) uzaklıkta bulunmaktadır.
 3. 2’nci Seçim Aşama Sınavlarının yapılacağı Deniz Harp Okulu Komutanlığı/Tuzla İSTANBUL,
 4. Detaylı bilgi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu K.lığı Kayıt Kabul Kurul Başkanlığı 0 226 4628310’dan Dahili 1594-1595 numaralı telefonlarından öğrenilebilir.
UYARI : Aday öğrenciler sadece ön kayıt işlemlerinde yapması gerekenleri değil, diğer tüm aşamalardaki hal tarzlarını da bu kılavuz/www.damyo.edu.tr adresindeki bilgilere dayanarak belirleyeceklerdir. Bu doğrultuda kılavuzun/internet adresinin, aday öğrenci tarafından en son aşamaya kadar iyi incelenmesi rehber olma açısından önemlidir.  
 1. KILAVUZDA BELİRTİLEN TABLOLAR: a. TABLO-1 (FİZİKİ YETERLİLİK TESTLERİ)
BEDENİ YETERLİLİK TESTLERİ
TEST ALT SINIR ÜST SINIR
400 m. Koşu 84 sn. 60 sn.
Durarak Uzun Atlama 165 cm. 210 cm.
Mekik (1 Dakikada) 20 tekrar 50 tekrar
Baketbol Topu Fırlatma 7 m. 16 m.
Barfikste Kol Çekme 1 tekrar 10 tekrar
 
BEDENİ YETERLİLİK SINIR DEĞERLERİ
400 m.KOŞU DURARAK UZUN ATLAMA MEKİK BASKETBOL TOPU FIRLATMA BARFİKSTE KOL ÇEKME
SÜRE SN. PUAN CM. PUAN TEKRAR PUAN METRE PUAN TEKRAR PUAN
>84 0 <165 0 <20 0 <7 0 <1 0
84 4 165 1,5 20 1,5 7 1,5 1 1,5
82 8 170 3 22 3 8 3 2 3
80 12 175 4,5 24 4,5 9 4,5 3 4,5
78 16 180 6 26 6 10 6 4 6
76 20 185 7,5 28 7,5 11 7,5 5 7,5
74 24 190 9 30 9 12 9 6 9
72 28 195 10,5 34 10,5 13 10,5 7 10,5
70 32 200 15 38 15 14 15 8 15
65 36 205 13,5 44 13,5 15 13,5 9 13,5
60 40 210 15 50 15 16 15 10 15
  NOT: Herhangi dört testten alt sınır derecesi üstünde yeterlilik gösteren adaylar başarılı kabul edileceklerdir. İki veya daha fazla testten başarısız olan adaylara başarısız oldukları testlerden bir hak daha verilir. İkinci hakkında da başarısız olan adaylar elenirler.  
OKUL KODU OKUL TÜRÜ
LİSELER
11033 Anadolu Lisesi (Y. Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
11058 Fen Lisesi
11106 Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)
11066 Özel Fen Lisesi
11025 Özel Lise
11122 Sosyal Bilimler Lisesi
11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise /Özel Anadolu Lisesi
ÇOK PROGRAMLI LİSELER
30085 Anadolu Meslek Lisesi Programı
30117 Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik)
30036 Endüstri Meslek Lisesi Programı
30044 Kız Meslek Lisesi Programı
30028 Lise Programı
30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
30125 Sağlık Meslek Lisesi Programı
30109 Teknik Lise Programı (Erkek Teknik)
30093 Teknik Lise Programı (Kız Teknik)
30052 Ticaret Meslek Lisesi Programı
ÖĞRETMEN LİSELERİ
50027 Anadolu Öğretmen Lisesi
50872 Özel Anadolu Öğretmen Lisesi
TİCARET MESLEK LİSELERİ
52036 Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi
52028 Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
52052 Özel Ticaret Meslek Lisesi
52011 Ticaret Meslek Lisesi
TEKNİK LİSELER
53032 Anadolu Gazetecilik Lisesi
53162 Anadolu Teknik Lisesi
53024 Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
53098 Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik)
53154 Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
53113 Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
53049 İnşaat Teknik Lisesi
53057 Kimya Teknik Lisesi
53065 Meteoroloji Teknik Lisesi
53073 Motor Teknik Lisesi
53146 Özel Anadolu Teknik Lisesi
53016 Teknik Lise (Erkek Teknik)
53081 Teknik Lise (Kız Teknik)
53138 Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
53121 Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
53105 Ziraat Teknik Lisesi
SEKRETERLİK MESLEK LİSELERİ
58022 Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi
58014 Sekreterlik Meslek Lisesi
 
OKUL KODU OKUL TÜRÜ
ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
54175 Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
54167 Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
54029 Anadolu Meslek Lisesi
54183 Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
54207 Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
54045 Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
54012 Endüstri Meslek Lisesi
54053 Gemi Yapı Meslek Lisesi
54061 Kimya Meslek Lisesi
54078 Matbaa Meslek Lisesi
54086 Motor Meslek Lisesi
54142 Tekstil Meslek Lisesi
54094 Yapı Meslek Lisesi
KIZ MESLEK LİSELERİ
55025 Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
55066 Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
55147 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu M. L. (Kız Tek.)
55228 Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
55033 Özel Meslek Lisesi (Kız Teknik)
55017 Meslek Lisesi (Kız Teknik)
55058 Tekstil Meslek Lisesi
55155 Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
56127 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
56021 Özel Sağlık Meslek Lisesi
56013 Sağlık Meslek Lisesi
OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
57059 Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi
57026 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
57018 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
57067 Özel Anadolu Otelcilik ve T urizm Meslek Lisesi
57034 Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
DİĞER MESLEK LİSELERİ
80013 Adalet Meslek Lisesi
80038 Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
80168 Anadolu İletişim Meslek Lisesi
80127 Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
80151 Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
80176 Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
80192 Anadolu Tarım Meslek Lisesi
80021 Denizcilik Meslek Lisesi
80119 Mahalli İdareler Meslek Lisesi
80054 Maliye Meslek Lisesi
80143 Meteoroloji Meslek Lisesi
80087 Tapu Kadastro Meslek Lisesi
80095 Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi
80224 Özel Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
   
KODU ALAN ADI GEÇİRİLECEĞİ ASTSUBAY SINIFI SIRALAMAYA ESAS PUAN TÜRÜ
3957 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
4176 Bilişim Teknolojileri
4182 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
4197 Deniz Araçları Yapımı
4725 Denizcilik (Gemi Elektroniği ve Haberleşme)
4731 Denizcilik (Gemi Otomasyonu)
4746 Denizcilik (Makine Zabitliği)
4595 Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü
4238 Elektrik-Elektronik Teknolojisi
1526 Elektromekanik Taşıyıcılar
4244 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
1621 Gemi Elektroniği ve Haberleşme
3449 Gemi İnşaa
1642 Gemi Yapımı
4265 Giyim Üretim Teknolojisi
1808 İş Makineleri
1808 İş Makineleri Bakım ve Onarımı
1808 İş Makineleri Operatörlüğü
4327 Kimya Teknolojisi
3874 Makine -Tarım Teknolojisi
4369 Makine Teknolojisi
3915 Mekatronik
4381 Motorlu Araçlar Teknolojisi
4814 Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler Elektrik- HAREKAT ELEKTRONİK
Elektronik) SİLAH ELEKTRONİK MAKİNE ELEKTRONİK
4808 Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler İnşaat)
4829 Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler İşletme)
4794 Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler Makine) GUDUMLU MERMİ
4437 Raylı Sistemler Teknolojisi TOPÇU
3874 Tarım Teknolojisi TELSİZ YGS-1, YGS-2 PUAN TÜRLERİNİN EN YÜKSEĞİ ESAS ALINACAKTIR.
3565 Tasarım Teknolojisi ELEKTRİK
3565 Tasarım ve Teknolojisi MOTORCU
4479 Tekstil Teknolojisi YARA SAVUNMA
4939 Tekstil Tekn. (Tekstil Mekatroniği) UÇAK BAKIM
4835 Uçak Bakım (Uçak Gövde-Motor) DENİZ İSTİHKAM
3669 Uçak Bakım Tek. ve Gövde Motor DENİZ ALTI SAVUNMA ALETLERİ
1443 Döküm
4217 Döküm Teknolojisi
1443 Dökümcülük
4312 İnşaat Teknolojisi
4945 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
4375 Metal Teknolojisi
1443 Endüstriyel Döküm
4485 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
3669 Uçak Bakım Teknisyenliği ve Havayolu Teknisyenliği (Gövde Motor)
4841 Uçak Bakım (Uçak Elektroniği)
2927 Uçak Bakımı Tekn. ve Elektroniği
2927 Uçak Bakımı ve Elektroniği
2927 Uçak Elektroniği
2728 Uçak Motorları
2734 Uçak Motorları Bakım ve Onarımı
5034 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
9008 Alan Ayrımı Olmayan Bölümler
1024 Adalet İKMAL YGS-3, YGS-4 PUAN TÜRLERİNİN EN YÜKSEĞİ ESAS ALINACAKTIR.
4856 Aile ve Tüketici Bilimleri PORSUN
4856 Aile ve Tüketici Hizmetleri DENİZ PİYADE
1155 Besin Kontrol ve Analizleri
1155 Besin Teknolojisi - Besin Kontrol ve Analizleri
   
KODU ALAN ADI GEÇİRİLECEĞİ ASTSUBAY SINIFI SIRALAMAYA ESAS PUAN TÜRÜ
3868 Bilgisayarlı Muhasebe
3675 Büro Yönetimi
3229 Büro Yönetimi ve Sekreterlik
3324 Emlak Komisyonculuğu
1615 Gazetecilik
1155 Gıda Analizi
1155 Gıda Kontrol ve Analizleri
3455 Gıda Teknolojisi
4271 Grafik ve Fotoğraf /Fotoğraf ve Grafik
4292 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
3811 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
1752 Hukuk Sekreterliği
3339 Kat Hizmetleri
4333 Konaklama Hizmetleri
4348 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
4396 Muhasebe ve Finansman
4918 Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
2158 Mutfak
2295 Ön Büro
4422 Pazarlama ve Perakende
3277 Radyo Televizyon /Radyo-Televizyon
2295 Resepsiyon
2295 Resepsiyon (Ön Büro)
2309 Restorasyon
4966 Sağlık Hizmetleri Sekreterliği
2357 Servis
2357 Servis Hizmetleri
3351 Sigortacılık
3538 Tıbbi Sekreterlik
2687 Tıp Sekreterliği
4505 Ulaştırma Hizmetleri
4113 Yiyecek İçecek Hizmetleri
3758 Zabıt Katipliği
9008 Alan Ayrımı Olmayan Bölümler
4752 Denizcilik (Gemi Yönetimi)
4788 Denizcilik (Yat Kaptanlığı) RADAR SEYİR TORPİDOCU MAYIN
4773 Denizcilik (Balıkçı Gemisi Kaptanlığı) YGS-5, YGS-6 PUAN
4767 Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi) TÜRLERİNİN EN YÜKSEĞİ
4862 Harita-Tapu-Kadastro ESAS ALINACAKTIR.
3779 Yat Kaptanlığı
9008 Alan Ayrımı Olmayan Bölümler
AÇIKLAMALAR : 1. İkinci Seçim Aşamalarında başarılı olan adaylar YGS puan türlerine göre “Aday Performans Puanı’ belirlenen kontenjanlar doğrultusunda asil, yedek listeler oluşturulacaktır. sıralamasına tabi tutulacak ve
2. Yerleştirme sırasında kontenjanlar doldurulamadığı takdirde; YGS 3-4 puan türü için öncelikle YGS 5-6 dan daha sonra YGS 1-2’den, YGS 5-6 için öncelikle YGS 1-2’den daha sonra YGS 3-4’den, YGS 1-2 puan türü için öncelikle YGS 5-6’dan sonrada YGS 3-4’den adayların istemesi ve bu türler için belirlenmiş taban puanın altında olmamaları şartıyla yerleştirme işlemi yapılacaktır.
  DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA ALINACAK ÖĞRENCİLERDE ARANILACAK BOY- KİLO STANDARTLARI    
1! 3 YAŞ GRUB U
BOY ALT SINIR (cm) KİLO ALT SINIR (kg) KİLO ÜST SINIR (kg)
158 45 59
159 46 60
160 47 60
161 47 61
162 48 62
163 48 62
164 49 63
165 50 63
166 50 64
167 51 65
168 51 66
169 52 67
170 53 68
171 53 69
172 54 70
173 54 71
174 55 71
175 56 72
176 57 73
177 57 74
178 58 75
179 59 76
180 59 77
181 60 78
182 60 79
183 61 79
184 62 80
185 62 81
 
17 YAŞ GRUB U
BOY ALT SINIR (cm) KİLO ALT SINIR (kg) KİLO ÜST SINIR (kg)
162 50 62
163 51 63
164 51 64
165 52 65
166 52 66
167 53 66
168 54 67
169 54 68
170 55 69
171 56 70
172 56 71
173 57 71
174 58 72
175 58 73
176 59 74
177 60 75
178 60 75
179 61 76
180 62 77
181 62 78
182 63 79
183 64 80
184 64 81
185 65 82
186 66 83
       
1 8 YAŞ GRUB U
BOY ALT SINIR (cm) KİLO ALT SINIR (kg) KİLO ÜST SINIR (kg)
163 51 63
164 51 64
165 52 65
166 52 66
167 53 67
168 54 67
169 54 68
170 55 69
171 56 70
172 56 71
173 57 71
174 58 72
175 58 73
176 59 74
177 60 75
178 60 75
179 61 76
180 62 77
181 62 78
182 63 79
183 64 80
184 64 81
185 65 82
186 66 83
187 66 84
 
19 VE ÜZERİ YAŞ G RUBU
BOY KİLO KİLO
ALT SINIR (cm) ALT SINIR (kg) ÜST SINIR (kg)
164 51 72
165 52 72
166 52 72
167 53 73
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
   
19 VE ÜZERİ YAŞ GRUB U (DEVAM)
BOY ALT SINIR (cm) KİLO ALT SINIR (kg) KİLO ÜST SINIR (kg)
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115
   
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209