Erzincan Üniversitesi 28 Akademik Personel Alım İlanı

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınac

Erzincan Üniversitesi 28 Akademik Personel Alım İlanı

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınac

28 Aralık 2015 Pazartesi 11:49
28 Okunma
Erzincan Üniversitesi 28 Akademik Personel Alım İlanı
Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
PROFESÖR KADROLARI İÇİN;
Jsans Belgesi Yüksek Lisans Belgesi Doktora veya Uzmanlık Belgesi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1 (Bir) Takım Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
2 (İki) Adet Fotoğraf
DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Jsans Belgesi Yüksek Lisans Belgesi Doktora veya Uzmanlık Belgesi Doçentlik Belgesi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi > 1 (Bir) Takım Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
2 (İki) Adet Fotoğraf
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Jsans Belgesi Yüksek Lisans Belgesi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Doktora veya Uzmanlık Belgesi 2 (İki) Adet Fotoğraf " 1 (Bir) Takım Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Derece Açıklama
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 5 P-GLİKOPROTEİN MODÜLATÖRLERİNİN DOKULARA İLAÇ GEÇİŞİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Derece Açıklama
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI PROFESÖR POLİMER, REÇİNELER VE FEN EĞİTİMİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI PROFESÖR FİZİK VE RADYASYON EĞİTİMİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 5 ENSTRÜMAN EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN GENEL YETENEK DÜZEYİNE ETKİSİ KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 5 GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU BECERİLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 5 ETKİLEŞİMLİ VİDEO KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Derece Açıklama
GENEL FİZİK ANABİLİM DALI DOÇENT YOĞUNLUK FONKSİYON TEORİSİ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 5 PROTEİNLERİN TİOL OKSİDASYONU KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
GENEL SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 5 BEDEN SOSYOLOJİSİ VE NÜFUS POLİTİKALARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI OLMAK.
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 5 ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.
HUKUK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Derece Açıklama
CEZA VE CEZA USULÜ HUKUKU ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 5 İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 5 İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
DARE HUKUKU ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 3 İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 5 İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VE HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Derece Açıklama
KTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 4 KIRSAL ALANDA SOSYAL SERMAYENİN OLUŞUMU ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
KTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 5 DEMOKRASİ VE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Derece Açıklama
KELAM ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 5 KUZEY AFRİKA'DA EŞ'ARİLİK ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Derece Açıklama
ENERJİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 5 ÜNİVERSİTELERİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK; ENERJİ VEYA ENERJİ SİSTEMLERİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
KONSTRÜKSİYON VE İMALAT ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 4 ÜNİVERSİTELERİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK; KOMPOZİT KAPLAMALAR KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 4 DİYABETİKLER İÇİN ALTERNATİF SÜT ÜRÜNLERİ VE COĞRAFİ İŞARETLEME KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Derece Açıklama
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT DEĞİŞİK YOLLARDAN UYGULANAN FARKLI ANESTEZİKLERİN ANESTEZİ BAŞLAMA SÜRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ÇALIŞMIŞ OLMAK.
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT OKSİPİTAL CERRAHİ TEKNİKLER KONUSUNDA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMIŞ OLMAK.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT EPİTELYAL OVER KANSERİ ÜZERİNDE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT ÇOCUKLARDA KALÇA ÇEVRESİ OSTEOTOMİSİ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
ADLİ TIP ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT POST-MORTEM İNTERVAL KONUSUNDA BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT SOLUNUM YOĞUN BAKIM EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK.
RADYOLOJİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT MR, BT KONUSUNDA YURTDIŞI DENEYİM SAHİBİ OLMAK.
TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 4 KARDİYOTOKSİSİTE ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK
Tarihi : 28.12.2015 Sabah Gazetesi Son Başvuru Tarihi : 18.01.2016
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209