Hitit Üniversitesi Personel Alım İlanı

Üniversite birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gün ile sınırlıdır.

Hitit Üniversitesi Personel Alım İlanı

Üniversite birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gün ile sınırlıdır.

28 Aralık 2016 Çarşamba 13:28
1154 Okunma
Hitit Üniversitesi Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gün ile sınırlıdır.
Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:
PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;
- Başvuru dilekçe ekinde; (www.hitit.edu.tr) adresinde bulunan dilekçe doldurularak yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.

EN GÜNCEL HABERLER İÇİN BİZİ TAKİP EDİN

 •  Özgeçmiş
 •  Yayın Listesi
 •  2 (iki) adet fotoğraf
 •  Nüfus cüzdanı sureti
 •  Adli Sicil Kaydı,
 •  Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi
 •  Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosya ve CD ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı No:10 19030 ÇORUM
DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;
 •  Başvuru dilekçe ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),
 •  Özgeçmiş,
 •  Yayın Listesi
 •  2 (iki) adet fotoğraf,
 •  Nüfus cüzdanı sureti,
 •  Adli Sicil Kaydı,
 •  Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,
 •  Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı No:10 19030 ÇORUM
YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;
 •  Başvuru dilekçesi ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),
 •  Özgeçmiş,
 •  Yayın Listesi
 •  2 (iki) adet fotoğraf,
 •  Nüfus cüzdanı sureti,
 •  Adli Sicil Kaydı,
 •  Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,
 •  Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

EN GÜNCEL HABERLER İÇİN BİZİ TAKİP EDİN

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.
Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.
-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
-Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
-Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
-Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora / tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya Resmi Kurumlar tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
***NOT: Başvuran adayların atanmaya hak kazanması durumunda, tüm belgelerin asıllarını ibraz et meleri gerekmekte olup, evrakların asıllarının teslim edilmemesi halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.
DUYURULUR.
S.NO BİRİM BÖLÜM ABD/PROG. UNVAN DER. AÇIKLAMA
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ PROF. 1 Girişimsel radyoloji ve meme radyolojisi konusunda çalışmaları olmak.
2 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BEYİN VE SİNİR
CERRAHİSİ
PROF. 1 Spinal kord hasarı konusunda çalışmaları olmak.
3 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN
HASTALIKLARI VE DOĞUM
PROF. 1 Üremeye yardımcı tedavi konusunda çalışmaları olmak.
4 FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
MATEMATİK   PROF. 1 Riemann geometrisi teknikleriyle kontakt kompleks manifoldlar konusunda çalışmaları olmak.
5 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS
HASTALIKLARI
DOÇ. 1 Astım ve interstisyel akciğer hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.
6 FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ   DOÇ. 1 Klasik arkeoloji alanında doçent ünvanı almış olup; Ege arkeolojisi, kuramsal arkeoloji, Batı Anadolu tarihi coğrafyası konularında çalışmalara ve arazi tecrübesine sahip olmak.
7 FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ   YRD.DOÇ. 3 Yerleşim arkeolojisi alanında doktora yapmış olup; Klasik arkeoloji, Hellenistik ve Roma dönemlerinde Karadeniz kültür tarihi ve arkeolojisi konularında çalışmalara ve arazi tecrübesine sahip olmak.
8 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ YRD.DOÇ. 3 Girişimsel radyoloji konusunda çalışmaları olmak.
9 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI YRD.DOÇ. 3 Neonatoloji yan dal uzmanı olmak.
 
10 İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
MALİYE MALİYE
TEORİSİ
YRD.DOÇ. 3 Maliye Anabilim Dalında doktora yapmış olup; Adalet teorileri, kalkınma ve vergi suçları konularında çalışmalar yapmış olmak.
11 İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ - YRD.DOÇ. 3 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak.Örgütsel psikoloji ve çalışma psikolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
12 İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ - YRD.DOÇ. 3 Üretim Yönetimi alanında doktora yapmış olup;Üretim teknolojileri ve teknoloji yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.
13 MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
ELEKTRİK­
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
- YRD.DOÇ. 3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora çalışmasını yapmış olmak ve tıbbi görüntü işleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
14 MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
MEKATRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
- YRD.DOÇ. 3 Makine Eğitimi Anabilim Dalında doktora çalışmasını yapmış olmak ve HCCI (Homojen Dolgulu Sıkıştırma ile Ateşlemeli) motorlar alanında çalışmalar yapmış olmak.
15 MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
ELEKTRİK­
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
- YRD.DOÇ. 5 Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalında doktora çalışması yapmış olmak ve bilgisayar kontrollü ve mikrodenetleyici tabanlı sistem tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak.
16 SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
BESLENME VE DİYETETİK - YRD.DOÇ. 3 Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olup alanında doktora yapmış olmak.
17 SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
SOSYAL HİZMET - YRD.DOÇ. 3 Fakülte veya Yüksekokulların Sosyal Hizmet ya da Sosyoloji Bölümü mezunu olup sosyal hizmet alanında doktora yapmış olmak.
18 SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON - YRD.DOÇ. 4 Fakülte veya Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olup alanında doktora yapmış olmak.
19 TEKNİK BİLİMLER
MESLEK
YÜKSEKOKULU
İNŞAAT YAPI
DENETİMİ
YRD.DOÇ. 4 İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, yapılarda dolgu duvarların güçlendirilmesi ve yapılarda çelik levha kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
 
 

EN GÜNCEL HABERLER İÇİN BİZİ TAKİP EDİN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246