İnönü Üniversitesi 47 Akademik Personel Alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

İnönü Üniversitesi 47 Akademik Personel Alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

04 Aralık 2015 Cuma 09:10
21 Okunma
İnönü Üniversitesi 47 Akademik Personel Alacak
İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır. İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur. İlan başvuru tarihi: 04.12.2015 İlan son başvuru tarihi: 18.12.2015 MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR: PROFESÖRLER : 1- Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir. 2- 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir. DOÇENTLER : 1- Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir. 2- 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. YARDIMCI DOÇENTLER : 1- Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir. 2- 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 3- Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır. NOT : 1- Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 2- Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler. 3- Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. İlan şartlarımızı taşıyan adayların 04.12.2015 - 18.12.2015 tarihlerinde; Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.
UNVAN DERECE ADET FAKÜLTE/REKTÖRLÜK/MYO/YO BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI AÇIKLAMA
DOÇENT 1 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
DOÇENT 1 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İşitme engelli sporcular üzerine çalışmalar yapmış olmak,
YARDIMCI DOÇENT 1 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ENGELLİLER EGZERSİZ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak
YARDIMCI DOÇENT 3 1 DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
DOÇENT 1 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI
DOÇENT 1 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
YARDIMCI DOÇENT 3 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Türkçe öğretiminde kültürel değerler konusunda çalışmaları olmak
YARDIMCI DOÇENT 1 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Alanında doktora yapmış olmak.
YARDIMCI DOÇENT 3 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Alanında doktora yapmış olmak.
DOÇENT 1 1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
DOÇENT 1 1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ TOPOLOJİ ANABİLİM DALI Topolojik Grupoidler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
DOÇENT 1 1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI Kanser immüolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
YARDIMCI DOÇENT 1 1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK ANABİLİM DALI Lightlike Hiperyüzeyler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
YARDIMCI DOÇENT 1 1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI Malatya ve yöresi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
DOÇENT 1 1 GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI Müzikoloji - Etnomüzikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
YARDIMCI DOÇENT 3 1 GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
YARDIMCI DOÇENT 5 1 GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak
DOÇENT 1 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI Alanında doçent unvanına sahip olmak
DOÇENT 1 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI Dinamik Bütçeleme konusunda çalışmaları olmak
YARDIMCI DOÇENT 1 2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ Yabancı dil ile eğitim verilen bölümler için öngörülen yabancı dil şartını sağlamak.
DOÇENT 1 1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI Arap Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
DOÇENT 1 1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HADİS ANABİLİM DALI Hadiste tedlis ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
YARDIMCI DOÇENT 1 1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI Ortaçağ islam felsefesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
DOÇENT 1 1 İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ RADYO TELEVİZYON ANABİLİM DALI Doçentliğini İletişim Bilimlerinde almış olmak
YARDIMCI DOÇENT 1 1 İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI Girişimcilik ve kişilik konusunda çalışmalar yapmış olmak
DOÇENT 1 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROSES VE REAKTÖR TASARIMI ANABİLİM DALI
DOÇENT 1 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI Kontrol alanında çalışmalar yapmış olmak.
YARDIMCI DOÇENT 1 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DONANIMI ANABİLİM DALI Optimizasyon ve kontrol konularında çalışmalar yapmış olmak.
YARDIMCI DOÇENT 1 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR YAZILIMI ANABİLİM DALI Sistem analizi ve tasarımı konusunda çalışmaları olmak.
YARDIMCI DOÇENT 3 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOELEKTRONİK ANABİLİM DALI Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak veya Nano Teknoloji ve Nano Tıp Anabilim Dalında doktora yapmış olup, Biyomedikal Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
YARDIMCI DOÇENT 1 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-MAKİNA ANABİLİM DALI Elektrik makinelerinin arıza tespiti konusunda çalışmalar yapmış olmak.
YARDIMCI DOÇENT 1 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ ANABİLİM DALI Isı değiştiricileri ve yenilenebilir enerji konularında çalışmalar yapmış olmak.
DOÇENT 1 2 SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ Sivil havacılık okullarında eğitim vermiş veya havacılık deneyimine sahip olmak
DOÇENT 1 2 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI
DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Çocuk Hematoloji yandal uzmanı olmak
DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
PROFESÖR 1 1 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI Yaşlanma genetiği ve moleküler biyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
YARDIMCI DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI Adli genetik ve moleküler incelemeler konusunda deneyimli olmak
YARDIMCI DOÇENT 3 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocuk endokrinoloji yandal uzmanı olmak
BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI
YARDIMCI DOÇENT 3 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI Adli psikiyatri konusunda deneyimli olmak
YARDIMCI DOÇENT 3 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI Perfüzyon bilgisayarlı tomografisi konusunda deneyimli ve çalışması olmak
YARDIMCI DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI Tıp Fakültesi mezunu olup, Anatomi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246