İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Fen, Mühendislik ve Mimarlık, Sanat ve Tasarım, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeli

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Fen, Mühendislik ve Mimarlık, Sanat ve Tasarım, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeli

08 Nisan 2015 Çarşamba 07:14
23 Okunma
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Fen, Mühendislik ve Mimarlık, Sanat ve Tasarım, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Profesör - Doçent - Yardımcı Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD'leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun'un 23. ve 25. maddelerinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD'leri teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde ayrıca ilan edilecektir.

AKADEMİK İLANLARI KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLAYIN

Fakültesi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adedi Aranan Nitelikler
Tıp Temel Tıp Bilimleri Anatomi Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak.
Tıp Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Profesör 1 1 Biyoelektromagnetik alanında deneyimli olmak.
Tıp Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Romatoloji yan dal uzmanı olmak, temel tıp bilimleri alanında uzman veya doktora sahibi olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak. Ototoksisite alanında deneyimli olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Neonatoloji yan dal uzmanı olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1 Non-invaziv görüntüleme deneyimi olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1 Girişimsel kardiyoloji ve transplantasyon alanlarında uluslararası sertifika sahibi olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hast. Profesör 1 1 Derinin paraziter hastalıkları konusunda çalışmaları bulunmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Profesör 1 1 Halk sağlığı uzmanı olmak; temel tıp bilimleri alanında uzman veya doktora sahibi olmak.
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Profesör 1 1 Foniyatri alanında deneyimli olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Doçent 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 1 Diyabet, obezite ve nutrisyon konusunda deneyimli olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 2 1
Tıp Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 3 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 2 1 Kalp ve karaciğer transplantasyonu anestezisi konusunda deneyimli, transozofageal ekokardiografi becerisine sahip olmak.
Tıp Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Yardımcı Doçent 4 1 Hücre genetiği konusunda uluslararası deneyim sahibi olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Tıp Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Yardımcı Doçent 4 1
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 3 1 Afetlerde acil tıp kliniği yönetimi ile ilgili simülasyon ve bilimsel eğitim almış olmak.
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Pataloji Yardımcı Doçent 3 1 Nefropatoloji alanında deneyimli olmak.
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yardımcı Doçent 4 1 İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yardımcı Doçent 3 1 Hematolojik maligniteli hastaların takibinde deneyimli olmak.
Edebiyat Tarih Eskiçağ Tarihi Profesör 1 1 Geç Antikçağ Hristiyanlık Tarihi alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Edebiyat Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak.
Edebiyat Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi ve Belge Yönetimi Profesör 1 1 Osmanlı arşivleri, paleografya ve diplomatika alanlarında yayın sahibi olmak.
Edebiyat Tarih Yeniçağ Tarihi Doçent 2 1 Osmanlı erken modern dönem maddi kültür ve tüketim kültürü konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Edebiyat Tarih Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Doçent 3 1 Osmanlı vakıf ve kurumlar tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 2 1 Tercüme ve şerh geleneği üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Bilim Tarihi Bilim Tarihi Yardımcı Doçent 5 1 Biyoloji doktorası yapmış olmak; botanik ve biyoloji tarihi ile ilgili yayınları olmak.
Edebiyat Bilim Tarihi Bilim Tarihi Yardımcı Doçent 4 1 Astronomi doktorası yapmış olmak. Astronomi tarihi üzerinde çalışıyor olmak.
Edebiyat Tarih Ortaçağ Tarihi Yardımcı Doçent 2 1 Ortaçağ Avrupa tarih yazıcılığı alanında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Edebiyat Yeniçağ Tarihi Yardımcı Doçent 3 1 Osmanlı diplomasisi, uluslararası hukuk ve ticaret rejimleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Yakınçağ Tarihi Yardımcı Doçent 4 1 Osmanlı-Ortadoğu etnik ve dini kimlik ile gruplar üzerinde çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Edebiyat Yakınçağ Tarihi Yardımcı Doçent 5 1 Mısır tarihi, ulema devlet ilişkisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Doğu Dilleri ve Ed. Fars Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 3 1 Klasik Fars edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Yardımcı Doçent 4 1 Modernleşme dönemi Türk romanı üzerine çalışma yapmış olmak.
Edebiyat Felsefe Türk Felsefesi Tarihi Yardımcı Doçent 2 1 İslam ve Türk siyaset ve adalet teorisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Felsefe İslam Felsefesi Yardımcı Doçent 3 1 Geç dönem İslam felsefesi-kelam ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Felsefe İslam Felsefesi Yardımcı Doçent 3 1 İbn-i Sina metafiziği üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Felsefe Sistematik Felsefe Yardımcı Doçent 5 1 Antikçağ felsefesi üzerinde çalışmalar yapmış olmak; Eski Yunanca dersi verme yeterliliğine sahip olmak.
Edebiyat Sosyoloji Sosyoloji Yardımcı Doçent 3 1 Osmanlı toplumu, Yunan kültürünün toplum üzerindeki algısı konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Edebiyat Sosyoloji Sosyoloji Yardımcı Doçent 4 1 Teknolojinin Osmanlıda benimsenmesi ve toplumsal etkileri konularında çalışma yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Eğitim Bilimleri İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Doçent, 1 1 Problem kurma ve çözme, örüntü ve tahmin becerileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Eğitim Yön. Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yardımcı Doçent 4 1 Sivil toplum kuruluşlarının eğitim politikalarına etkisi üzerinde çalışmalar yapmış olmak İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yardımcı Doçent 3 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak; kişisel gelişim ve kişilerarası ilişkiler alanlarında çalışmaları olmak.
Eğitim Bilimleri İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 Çok engelli çocukların erken müdahalesi; aile ve öğretmen eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Bilimleri Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Yardımcı Doçent 4 1 Yetişkin eğitimi ve yüksek öğretim; öz yeterlilik, dönüştürücü liderlik davranışı üzerine çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Eğitim Bilimleri Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 Sinirdilbilim ve bilgisayar temelli kelime öğretimi ve çoklu ortamda model geliştirilmesi konularında çalışmaları olmak.
Fen Fizik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Profesör 1 1 Parabolik denklemlerde ters katsayı problemleri ve Fuzzy diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fizik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Doçent 3 1 Spintronik ve manyetik malzemelerde deneysel çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Fen Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Doçent 2 1 Dizi uzayları, matris dönüşümleri alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Fen Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Bitki stres fizyolojisi ve mikroalg biyoteknolojisi alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Biyomühendislik Biyomühendislik Doçent 2 1 Çevre biyoteknolojisi ve yapay sulak alanlar konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doçent 1 1 Fizik alanında çalışmış, nanoteknoloji, elektro manyetizma ve malzeme bilimi konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Altyapı, kazısız teknolojiler ve mekanize tünelcilik konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Biyomühendislik Biyomühendislik Yardımcı Doçent 5 1 Protein-protein etkileşimlerinin sistematik haritalanması ve Joubert sendromu konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 İçten yanmalı motorlar konusunda, CFD tek ve çift yakıtlı yanma analizleri ve deneysel araştırmalar alanında çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler İktisat İktisat Politikası Profesör 1 1 Ekonomik büyüme, kamu sağlığı; çevre ve sosyal problemlerin ekonomik etkileri konularında uygulamalı araştırmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Siyasal Bilgiler İktisat İktisat Politikası Doçent, 2 1 İslami bankacılık sistemlerinde kredi kanalları ve kredi kullanıcı tercihleri; piyasaların nominal şoklara gösterdiği reaksiyonlar üzerine uluslararası düzeyde uygulamalı araştırmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler İktisat İktisat Politikası Doçent, 3 1 Yoksulluk, kriz ve küreselleşme konularında çalışmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Siyasal Bilgiler Maliye Mali İktisat Doçent 1 1 Yerel yönetim maliyesi, vergilemede artan oranlılık ve sermaye birikimi konularında çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Yardımcı Doçent 3 1 Egemenlik, milli kimlik ve devlet konularında yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Siyasal Bilgiler İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Yardımcı Doçent 3 1 Döviz kuru fiyatlarında dalgalanmanın dış ticaret üzerindeki etkileri; enerji tüketimi, ithalat ihracat ve büyüme ilişkileri; kur fiyatları ve büyüme için olasılık tahmini konularında uluslararası düzeyde uygulamalı araştırmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Hukuk Özel Hukuk Ticaret Hukuku Yardımcı Doçent 4 1
Hukuk Kamu Hukuku Hukuk Tarihi Yardımcı Doçent 3 1 Osmanlı hukukunda adli yapı ve mahkemelerin işleyişi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sanat ve Tasarım Türk Musikisi Müzik Toplulukları Yardımcı Doçent 3 1 Güfte mecmuaları üzerinde çalışmaları olmak. Dönemin kaynak dillerine iyi derecede vakıf bulunmak.
Son Güncelleme: 17.10.2016 11:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209