İstanbul Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tar

İstanbul Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tar

23 Mart 2016 Çarşamba 11:55
28 Okunma
İstanbul Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 2 (iki) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2014 KPSSP3 puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır.) I- BAŞVURU ŞARTLARI A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları yalnızca aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir), d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak. B-ÖZEL ŞARTLAR 1. Sistem Uzmanı 1.1. Linux Sistem Uzmanı (2 kat)-(Tam zamanlı) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir. 1.1.1.Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, ya da bunlar dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak, 1.1.2.Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, 1.1.3.Çok sunuculu ortamda (en az 50 fiziksel veya sanal), sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini sürdürebilme becerisine sahip olmak, 1.1.4.Farklı teknolojik ortamların birlikte çalıştırılması, mevcut ortamın incelenmesi ve raporlanması olası problemlerin çözüm önerilerini üretecek yeteneklere sahip olmak, 1.1.5.Red Hat Enterprise Linux temelli sunucu işletim sistemlerinde bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübeli olmak, 1.1.6.Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 1.1.7.İkinci, üçüncü katman ve uygulama katmanı güvenlik yazılımları (arptables, iptables, firewalld, tcp-wrappers, xinetd vs.) konusunda bilgi sahibi olmak, 1.1.8.Red Hat Enterprise Linux üzerinde FreeIPA servisi ile kullanıcı yönetimi ve LDAP protokolü konularında bilgi sahibi olmak, 1.1.9.Red Hat Enterprise Linux sunucu sistemlerinin gerektiğinde Microsoft Active Directory yapısı ile entegrasyonunu sağlayabilecek bilgiye sahip olmak, 1.1.10. Depolama sistemleri (storage), mantıksal hacim yönetimi (LVM), RAID, snapshot ve SAN Switch yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak, 1.1.11. Manyetik kaset kütüphanesi ve özellikle IBM TS3580 cihazının kurulumu, yapılandırması ve yedekleme zaman planlamaları konularında tecrübeli olmak, 1.1.12. Red Hat Enterprise Linux üzerinde Bacula yedekleme yazılımı kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 1.1.13. Red Hat Enterprise Linux üzerinde GFS2 paylaşımlı dosya sistemi kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak 1.1.14. En az iki sene veri depolama sistemi yöneticisi ve veri yedekleme yöneticisi olarak çalışmış olmak, 1.1.15. Red Hat Enterprise Linux sunucu ortamları için kümeli (Cluster) ve yüksek erişilebilir (High Available) servisler konusunda tecrübeli olmak, 1.1.16. Çekirdek temelli sanallaştırma (KVM) teknolojileri konusuna hakim olmak, 1.1.17. Linux işletim sisteminin ağ yetenekleri konusunda tecrübeli olmak ve gerektiğinde yönlendirici cihaz ya da anahtarlama cihazı olarak yapılandırma bilgisine sahip olmak, 1.1.18. Sistem yönetimini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek adına; kabuk programlama (BASH scripting), PERL, PHP ya da Expect dilleri ile betik yazma konularından en az ikisine hakim olmak, 1.1.19. Red Hat Enterprise Linux sunucu üzerinde Apache-httpd ya da Nginx yazılımlarını kullanarak paylaşımlı web barındırma hizmetlerini sağlayan ortamların oluşturulması, yapılandırılması, kayıt takibi ve güvenliğinin sağlanması için yeterli tecrübeye sahip olmak, 1.1.20. Red Hat Enterprise Linux üzerinde RSyslog servisi kullanarak merkezi log ortamının oluşturulması ve korunması, loglara zaman damgası vurulması ve yasal mevzuatların gösterdiği şekilde saklanması konusunda bilgiye ve tecrübeye sahip olmak, 1.1.21. Açık anahtar altyapısı (PKI), SSL, TLS, ve bunların farklı protokollerle (http, ftp,smtp, imap, ldap vs.) entegrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak, 1.1.22. PostgreSQL ve MySQL veritabanı sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve kayıt takibi konularında tecrübeli olmak ve bunların yanında PL/SQL bilgisine sahip olmak, 1.1.23. Aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak,  İTÜ Linux Akademi (İLA) 1. Seviye Kurs Katılım Sertifikası  İTÜ Linux Akademi (İLA) 2. Seviye Kurs Katılım Sertifikası  RHCE (Red Hat Certified Engineer) Setfikası 1.1.24. Askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf olmak tercih sebebidir. 2. Yazılım Uzmanı 2.1. Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 kat)-(Tam Zamanlı) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir. 2.1.1.Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 2.1.2.Oracle Fusion Middleware ürünlerinden en az 3 tanesi ile daha önce proje geliştirmiş olmak 2.1.3.Oracle WebLogic sunucu ortamında kurulum, problem çözme, performans ve log inceleme konularında bilgi sahibi olmak 2.1.4.Oracle Fusion Middleware ürünlerinin sunucu kurulumları, problem çözme, performans ve log inceleme konusunda bilgi sahibi olmak 2.1.5.Oracle Universal Content Management ürünü kullanarak, dokümanları güvenli bir şekilde saklama, dokümanları yetkilendirme konularında deneyimli olmak 2.1.6.Oracle Business Process Management ürünü kullanarak, süreç tasarlama, süreç yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak 2.1.7.JAX-WS (Java API for XML Web Services) kullanarak Web Servis üretebiliyor olmak 2.1.8.Oracle Database kurulumu ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak 2.1.9.Oracle Application Development Framework (ADF) üzerinde en az 3 yıllık proje geliştirme tecrübesine sahip olmak 2.1.10. Askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf olmak tercih sebebidir II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ 1) İstenilen Belgeler a) Başvuru formu ( Fotoğraflı) b) Özgeçmiş c) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, e) 2014 KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.), f) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) g) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, h) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.) a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, i) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.) j) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı. 2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi Başvuru Başlangıç Tarihi : 23.03.2016 Başvuru Bitiş Tarihi : 06.04.2016 Başvuru Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası K:3 Maslak / İSTANBUL Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır. III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi www.pdb.itu.edu.tr ve www.itu.edu.tr sitesinden 12.04.2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. IV. SINAV KONULARI a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi b) Yazılım Geliştirme Dilleri (C, C#, Java, Perl) c) Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik ç) Bilgisayar Ağları d) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux) e) Her pozisyon için belirtilen teknolojilerde anılan özel şartlar V. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 tam puan üzrinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.itu.edu.tr ve www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. VI. ÜCRET Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Ocak – Temmuz 2016 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 4.334,03 TL) ’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dâhilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.     kpss-gy-gk-seti KPSS’DE ÇOK EKSİĞİM VAR YETİŞMEZ DEMEYİN! KISA ZAMAN EN ETKİLİ YÖNTEM!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246