Kafkas Üniversitesi 39 Akademik Personel Alacak

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve

Kafkas Üniversitesi 39 Akademik Personel Alacak

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve

07 Aralık 2015 Pazartesi 11:16
18 Okunma
Kafkas Üniversitesi 39 Akademik Personel Alacak
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır. A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir. B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. C- YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Yardımcı Doçentliğe Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir. Adaylar için 2547 sayılı Kanun'un 23.maddesi gereğince Üniversitemizde ayrıca Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Adaylara sınav tarihleri başvuruda bulunduğu birimlerce daha sonra duyurulacak olup, Yabancı Dil Sınav sonuçları birimlerince ilan edilecektir. - Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır. - Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir. - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI AD. DER. AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Profesör 1 1
Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Doçent 1 1
Kars MY O Gıda Teknolojisi Doçent 1 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 1 1 Cerrahi hastalarda malnutrisyon konusunda çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 1 1 İskemi-reperfüzyon konusunda çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 1 1 Osteosentez konusunda çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yardımcı Doçent 1 1 Atrial fibirilasyon konusunda çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Üroloji Yardımcı Doçent 1 1 Enurezis nokturna konusunda çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Nöroloji Yardımcı Doçent 1 2 Multipl skleroz konusunda çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 1 3 Ektopik gebelik konusunda çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 1 2 Gestasyonel diyabet konusunda çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Yardımcı Doçent 1 3 Deksmetadomidin ile propofol anestezisi konusunda çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 5 Viral hepatitler konusunda çalışmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Yardımcı Doçent 1 1 İlgili alanda çalışmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik diş tedavisi Yardımcı Doçent 1 2 İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Yardımcı Doçent 1 2 İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Yardımcı Doçent 1 3 İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Yardımcı Doçent 1 4 İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Yardımcı Doçent 1 4 İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 5 İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Yardımcı Doçent 1 5 İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Hadis Yardımcı Doçent 1 3 İbn'l Cevzi'nin Cerh ve Ta'dil metodu konusunda çalışmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Yönetim ve Organizasyon Yardımcı Doçent 1 1 Dönüştürücü liderlik konusunda çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Yardımcı Doçent 1 5 Müzik ile değerler eğitimi konusunda çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Yardımcı Doçent 1 1 Kutadgu Bilig'deki Eğitsel Ögeler konusunda çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Yardımcı Doçent 1 4 Öğrencilerin Okuma Becerileri konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik- Mimarlık Fak. Biyomühendislik Yardımcı Doçent 1 3 Tight junction proteinlerinin ekspresyonu konusunda çalışmış olmak
Mühendislik- Mimarlık Fak. Konstrüksiyon Ve İmalat Yardımcı Doçent 1 3 İlgili Anabilim dalında doktora yapmış olmak
Mühendislik- Mimarlık Fak. Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Yardımcı Doçent 1 3 İlgili Anabilim dalında doktora yapmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Yardımcı Doçent 1 1 Osmanlı Devleti'nde Fikri Mülkiyet Hakları konusunda çalışmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Yardımcı Doçent. 1 2 Arpaçay Havzası tarihi ve arkeolojisi konusunda çalışmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Yardımcı Doçent 1 2 1. Dünya savaşı Kafkas cephesinde Türk-Rus mücadelesi konusunda çalışmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Organik Kimya Yardımcı Doçent 1 1 Bazı triazol türevlerinin sentezi, deneysel ve teorik özellikleri konusunda çalışmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Katıhal Fiziği Yardımcı Doçent 1 1 İndiyum Selenit (InSe) Kristallerinin Optik, Elektriksel ve Fotolüminesans özellikleri konusunda çalışmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Geometri Yardımcı Doçent 1 2 Diferansiyel Geometrik Yapılar konusunda çalışmış olmak
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Yardımcı Doçent 1 3 Lisansüstü sanat eğitimi konusunda çalışmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yardımcı Doçent 1 3 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri hemşireliğinde doktora yapmış olmak.
Sarıkamış Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Yardımcı Doçent 1 1 Orta Aras Havzası eskiçağ tarihi konusunda çalışmış olmak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246