Kafkas Üniversitesi 44 Akademik Personel Alımı Yapacak

Üniversite aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.

Kafkas Üniversitesi 44 Akademik Personel Alımı Yapacak

Üniversite aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.

16 Aralık 2016 Cuma 13:23
791 Okunma
Kafkas Üniversitesi 44 Akademik Personel Alımı Yapacak
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.
A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN


B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
C- YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Yardımcı Doçentliğe Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir. Adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi gereğince Üniversitemizde ayrıca Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Adaylara sınav tarihleri başvuruda bulunduğu birimlerce daha sonra duyurulacak olup, Yabancı Dil Sınav sonuçları birimlerince ilan edilecektir.
  •  Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.
  •  Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.
  •  Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
birimi ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ DER. AÇIKLAMA
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Üretimi Profesör 2 1 İlgili alanda çalışmaları olmak
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Profesör 1 1 İlgili alanda çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 1 İlgili alanda çalışmaları olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 1 İlgili alanda çalışmaları olmak
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Üretimi Doçent 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
 
Veteriner Fakültesi Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği Doçent 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 1 İlgili alanda doktora yapmış veya alanında uzman olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yardımcı
Doçent
1 1 İlgili alanda doktora yapmış veya alanında uzman olmak
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Klasik Arkeoloji Yardımcı
Doçent
1 3 Nümizmatik konusunda doktora yapmış olmak
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Katıhal Fiziği Yardımcı
Doçent
1 3 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Yeni Türk Edebiyatı Yardımcı
Doçent
1 2 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Yardımcı
Doçent
1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Yardımcı
Doçent
1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Yardımcı
Doçent
1 3 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Yardımcı
Doçent
1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yardımcı
Doçent
1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Üroloji Yardımcı
Doçent
1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Acil Tıp Yardımcı
Doçent
2 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı
Doçent
2 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Dermatoloji Yardımcı
Doçent
2 3 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Yardımcı
Doçent
2 3 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yardımcı
Doçent
1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yardımcı
Doçent
1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Nöroloji Yardımcı
Doçent
1 3 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Psikiyatri Yardımcı
Doçent
1 3 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Radyoloji Yardımcı
Doçent
1 3 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Yardımcı
Doçent
1 1 İlgili alanda uzman olmak veya tıbbi mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak
Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Yardımcı
Doçent
1 3 İlgili alanda uzman olmak veya parazitoloji alanında vektörler üzerine doktora yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi Yardımcı
Doçent
1 5 İlgili anabilim dalında veya özel eğitim bölümünde doktora yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Yardımcı
Doçent
1 1 İstihdam teorileri üzerine doktora yapmış olmak
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sayısal Yöntemler Yardımcı
Doçent
1 2 Ekonometri alanında doktora yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Yardımcı
Doçent
1 3 Havza Yönetimi ve su politikaları konusunda doktora yapmış olmak
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Geoteknik Yardımcı
Doçent
1 3 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Devlet
Konservatuarı
Türk Halk Oyunları Yardımcı
Doçent
1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Kağızman
Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu
Sağlık Yönetimi Bölümü Yardımcı
Doçent
1 5 Sağlık Yönetimi veya Sağlık İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak
Kağızman
Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu
Sağlık Yönetimi Bölümü Yardımcı
Doçent
1 3 Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında doktora yapmış olmak
Kağızman
Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu
Sağlık Yönetimi Bölümü Yardımcı
Doçent
1 2 İktisat Politikası alanında doktora yapmış olup, beşeri sermaye orta gelir tuzağı konularında çalışmaları olmak
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programı Yardımcı
Doçent
1 5 Hukuk alanında doktora yapmış olmak
Kars Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Programı Yardımcı
Doçent
1 3 Klik kimyası ile makro monomerlerin sentezi konusunda doktora yapmış olmak
 
 
EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246