Karabük Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü öğrenciler alacaktır. Adayların 01-30 Haziran 2015 tarihleri arasında inter

Karabük Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü öğrenciler alacaktır. Adayların 01-30 Haziran 2015 tarihleri arasında inter

10 Haziran 2015 Çarşamba 10:18
24 Okunma
Karabük Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü öğrenciler alacaktır. Adayların 01-30 Haziran 2015 tarihleri arasında internet aracılığıyla(http://sbe.karabuk.edu.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgililere duyurulur.
ANABİLİM DALI BİLİM DALI PUAN TÜRÜ KONTENJAN KOŞULLAR
Yüksek Lisans Doktora
COĞRAFYA - SÖZEL EŞİT AĞIRLIK - 5 Coğrafya veya Coğrafya Eğitimi alanında Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak.
- SÖZEL EŞİT AĞIRLIK 25 Coğrafya Bölümü, Coğrafya Eğitimi Bölümünden mezun olmak
İKTİSAT - EŞİT AĞIRLIK SAYISAL 15* - İktisat, Mühendislik, Maliye veya Ekonometri lisans diplomasına sahip olmak
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI - SÖZEL 10 - İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Mütercim Tercümanlığı, Bölümlerinden Mezun Olmak.
İŞLETME - EŞİT AĞIRLIK - 5 Yüksek Lisans Diplomasına Sahip Olmak
- EŞİT AĞIRLIK 30 - Lisans Diplomasına Sahip Olmak
KAMU YÖNETİMİ - SÖZEL EŞİT AĞIRLIK 10 - İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Sözel Bölümlerinden Mezun Olmak
TARİH - SÖZEL - 10 Tarih, İslam Tarihi ve Sanatları, Tarih Öğretmenliği Anabilim Dallarından birinden Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
- SÖZEL 25 - Fen Edebiyat Fakültesi ve Edebiyat Fakültelerinin Tarih Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden, İlahiyat Fakültesinden ve Eğitim Fakültelerinin Tarih Öğretmenliği Mezun Olmak.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ - EŞİT AĞIRLIK 10 - İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ticaret ve Turizm Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarının ilgili Bölümlerinden Mezun Olmak
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Yeni Türk Dili SÖZEL 8** - Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümlerinden Mezun Olmak.
ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ - EŞİT AĞIRLIK 12 - Lisans Diplomasına Sahip Olmak
SANAT TARİHİ - SÖZEL 6 - Fakültelerin Sanat Tarihi, Mimarlık ve Resim Bölümlerinden Mezun Olmak
(*) Bülent Ecevit Üniversitesi İle Ortak Program (**) Sakarya Üniversitesi ile Ortak Program BAŞVURU KOŞULLARI A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI a) Lisans Diplomasına sahip olmak, b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir. c) İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak B- DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI a)Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak, b)Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. ALES'den başvurduğu programın puan türünde en az 60 almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir. (NOT: ALES standart puanı 55'den az olmamak koşuluyla başvurduğu Yüksek Lisans Programını Üniversitede veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda tamamladıktan sonra bir yarıyıldan fazla ara vermemiş olmak şartıyla Doktora Programına başvuran adaylarda yeniden ALES'e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, Yüksek Lisans Programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.) c)İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşıma Yükseköğretim Kurumu'nca belirlenen ALES geçerlilik Tablosu
ALES sınavının yapıldığı tarih Geçerlilik süresi Geçerlilik bitiş tarihi
2012 Kasım 2013 Mayıs 2013 Kasım 2014 Mayıs 2014 Kasım 2015 Mayıs 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl Aralık 2015 sonu Haziran 2016 sonu Aralık 2016 sonu Haziran 2017 sonu Aralık 2017 sonu Haziran 2018 sonu
C- DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ KABULÜ a) Yüksek Lisans Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan (ALES) standart puanı ve adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır. Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar değerlendirme öncesinde Yabancı Dil Sınavına alınırlar *. YDS'den en az 55 (ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur. Adayların Yabancı Dil Sınavı ve Yazılı Sınavlarının değerlendirilmesi, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır. Yabancı Dil Sınavı; yabancı dilde yazılmış, adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçe'ye 2 (iki) saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı Dil Sınavında başarı notu tam notun %60 (yüzde altmış)'ıdır. Yabancı Dil Sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar Yazılı Sınava alınmaz. b) Yüksek Lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70'i ve yazılı puanının %30'u alınarak hesaplanır. Yazılı Sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı Sınava girmeyen veya Yazılı Sınav notu, 60'ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 tam puanüzerinden en az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Yüksek Lisans Programlarına kabul edilirler. c) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES puanının %70'i ve yazılı puanının %30'u alınarak hesaplanır. Yazılı Sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı Sınava girmeyen veya Yazılı Sınav notu, 65'in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Doktora Programlarına kabul edilirler. D- BAŞVURU a)Adaylar başvurularını 01-30 Haziran 2015 tarihlerinde yapabileceklerdir. b)Başvurular Sosyal Bilimler Enstitüsü için http://sbe.karabuk.edu.tr adresinden Başvuru Formudoldurularak internet aracılığı ile yapılacaktır. E- YABANCI DİL VE YAZILI SINAVLARI Yabancı Dil ve Yazılı Sınavları aşağıda belirtilen gün ve saatlerde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır.
Yabancı Dil Sınavı Saat Yazılı Bilim Sınavı Saat Sınav Yeri
YÜKSEK LİSANS 07.07.2015 10.00 08.07.2015 10.00 Sınavlardan önce ilan edilecektir
DOKTORA - - 08.07.2015 13.00
F- SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT TAKVİMİ
Süreç Tarih
Giriş Sınav Sonuçlarının İlanı 10 Temmuz 2015
Öğrenci Numaralarının İlanı 10 Temmuz 2015
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması 07-09 Eylül 2015
Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması 10 Eylül 2015
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. Adayların 01-30 Haziran 2015 tarihleri arasında internet aracılığıyla (http://fbe.karabuk.edu.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgililere duyurulur. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ANA BİLİM DALI PU AN TÜ YÜK SEK SANS (Kon tenjan) KOŞUL LAR DOKTORA (Kontenjan) KOŞUL LAR
FİZİK Sayısal 5 Fen, Mühendislik ve Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak. - -
KİMYA Sayısal 10 Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Fen Bilimleri Öğretmenliği, Eczacılık Fakültelerinden mezun olmak. 5 Enstitülerin Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalları ile Eczacılık Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak. (Bülent Ecevit Üniversitesi ile Ortak)
MATE MATİK Sayısal 5 Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezun olmak. (İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunları başvuramaz)   - -
MİMAR LIK Sayısal 5 Fakültelerin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Sanat Tarihi, Arkeoloji bölümlerinden mezun olmak. 3 Enstitülerin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Sanat Tarihi, Arkeoloji Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak.
BİLGİ SAYAR MÜHEN DİSLİĞİ Sayısal 5 Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Mühendislik Bölümleri (Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, vb), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültesi: Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü mezunu olmak,(Gerek görülen durumlarda kabul edilen öğrencilere Bilimsel Hazırlık dersleri aldırtılabilir.) 5 Enstitülerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ile ilgili tüm diğer Mühendislik Bölümleri (Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği vb), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak.
KKTC UYR UKLU ÖĞREN CİLER 1 -
MAKİNE MÜHEN DİSLİĞİ Sayısal 20 Fakültelerin ilgili alanından veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine Eğitimi alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. 10 Enstitülerin ilgili alanlarında + veya Makine Eğitimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.
METAL URJİ VE MALZEME MÜHEN DİSLİĞİ Sayısal 10 Mühendislik Fakültelerinin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.   5 Enstitülerin ilgili Anabilim Dalından Yüksek Lisans mezunu olmak. (Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık uygulatılacaktır.)
ELEKT RİK-ELEKT RONİK MÜHEN DİSLİĞİ Sayısal 7 Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültesi: Elektrik Öğretmenliği ve Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü mezunu olmak,   3 Enstitülerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği ve Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak.
MEKAT RONİK MÜHEN DİSLİĞİ Sayısal 5 Fakültelerin Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve diğer Fakültelerin benzer bölümlerinden mezun olmak.   - -
ENERJİ SİSTEM LERİ MÜHEN DİSLİĞİ Sayısal 10 Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Elektrik-Elkektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya ve Fizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Fen, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Kimya Bölümleri ile Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine Eğitimi bölümlerinden mezun olmak.     5 Enstitülerin Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Kimya ve Fizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Eğitimi, Fizik veya Kimya(Fen Fakültesi) Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak.
İMALAT MÜHEN DİSLİĞİ Sayısal 15 Fakültelerin İmalat Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metal Eğitimi, Makine Eğitimi veya ilgili bölümlerinden mezun olmak. 5 Enstitülerin İmalat Mühendisliği, Metalürji Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metal Eğitimi, Makine Eğitimi, Enerji Sistemleri Mühendisliği veya ilgili Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak.
ENDÜSTRİ MÜHEN DİSLİĞİ (Sakarya Üniv ile Ortak) Sayısal 5 Fakültelerin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. 3 Enstitülerin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği Anabilim Dallarından mezun olmak. (Llisans eğitimlerini de aynı bölümlerde yapmış olmak.)
ENDÜST RİYEL TASARIM MÜHEN DİSLİĞİ Sayısal 7 Mühendislik, Teknoloji veya Teknik Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.   3 Enstitülerin ilgili alanlarında Yüksek Lisans mezunu olmak olmak,
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHEN DİSLİĞİ Sayısal 5 Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği veyaMobilya ve Dekorasyon Eğitimibölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 3 Enstitülerin Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği veya Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dallarından herhangi birinde Yüksek Lisans mezunu olmak.
ÇEVRE MÜHEN DİSLİĞİ Sayısal 5 Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi Kimya ve Biyoloji Bölümleri ile Ziraat Fakültesi mezunu olmak. (Lisans mezuniyet alanları Çevre Mühendisliği dışında olan öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı) uygulanacaktır.   - -
POLİMER MÜHEN DİSLİĞİ Sayısal 6 Fakültelerin Polimer Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.   - -
BAŞVURU KOŞULLARI A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI a)Lisans Diplomasına sahip olmak, b)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir. c)İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak, B- DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI a)Lisans veya Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak, b)Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. ALES'den başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 70 standart puana sahip olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir. (NOT: ALES standart puanı 55'den az olmamak koşuluyla başvurduğu Yüksek Lisans Programını Üniversitede veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda tamamladıktan sonra bir yarıyıldan fazla ara vermemiş olmak şartıyla Doktora Programına başvuran adaylarda yeniden ALES'e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, Yüksek Lisans Programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.) c)İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak, Yükseköğretim Kurumu'nca belirlenen ALES geçerlilik Tablosu
ALES sınavının yapıldığı tarih Geçerlilik süresi Geçerlilik bitiş tarihi
2012 Mayıs 2012 Kasım 2013 Mayıs 2013 Kasım 2014 Mayıs 2014 Kasım 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl Haziran 2015 sonu Aralık 2015 Sonu Haziran 2016 sonu Aralık 2016 sonu Haziran 2017 sonu Aralık 2017 sonu
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır. Adayların 01-30 Haziran 2015tarihleri arasında başvurularını http://sabien.karabuk.edu.tr/ adresinden online yapmaları gerekmektedir. İlgililere duyurulur.
ANABİLİM DALI BİLİM DALI PUAN TÜRÜ KONTENJAN KOŞULLAR
Yüksek Lisans Doktora
Ebelik - Sayısal 5 - Ebelik Lisans Mezunu olmak
Hemşirelik Bilimi - Sayısal 14 - Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
Çocuk Gelişimi ve Eğitim - Eşit-Ağırlık 10 - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Ebelik ( daha önce çocuk gelişimi bölümünden ders almış olmak) Lisans mezunu olmak.
BAŞVURU KOŞULLARI A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI a) Lisans diplomasına sahip olmak, b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine, bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan, Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir. c) İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak Yükseköğretim Kurumu'nca belirlenen ALES geçerlilik Tablosu
ALES sınavının Yapıldığı tarih Geçerlilik süresi Geçerlilik bitiş tarihi
2012 Kasım 2013 Mayıs 2013 Kasım 2014 Mayıs 2014 Kasım 2015 Mayıs 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl Aralık 2015 sonu Haziran 2016 sonu Aralık 2016 sonu Haziran 2017 sonu Aralık 2017 sonu Haziran 2018 sonu
C- DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ KABULÜ a) Yüksek Lisans Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan (ALES) standart puanı ve adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır. Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar değerlendirme öncesinde Yabancı Dil Sınavına alınırlar*. YDS'den en az 55 (ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur. Adayların Yabancı Dil Sınavı ve Yazılı Sınavlarının değerlendirilmesi, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır. Yabancı Dil Sınavı; yabancı dilde yazılmış, adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçe'ye 2 (iki) saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı Dil Sınavında başarı notu tam notun %60 (yüzde altmış)'ıdır. Yabancı Dil Sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar Yazılı Sınava alınmaz. b) Yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70'i ve yazılı puanının %30'u alınarak hesaplanır. Yazılı Sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı Sınava girmeyen veya Yazılı Sınav notu, 60'ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir.Yapılan değerlendirmede, 100 tam puanüzerinden en az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Yüksek Lisans Programlarına kabul edilirler. E- YABANCI DİL VE YAZILI SINAVLARI Yabancı Dil ve Yazılı Sınavları aşağıda belirtilen gün ve saatlerde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır.
Anabilim Dalları Y.Dil Sınavı Saat Yazılı Saat Sınav Yeri
Ebelik ABD 07.07.2015 AMFİ 19 10:00 08.07.2015 AMFİ 19 10:00 İİBF AMFİ 19
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ABD 07.07.2015 AMFİ 19 10:00 08.07.2015 AMFİ 19 10:00 İİBF AMFİ 19
Hemşirelik Bilimi ABD 07.07.2015 AMFİ 19 10:00 08.07.2015 AMFİ 19 10:00 İİBF AMFİ 19
F- SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT TAKVİMİ Giriş Sınav Sonuçlarının İlanı 10 Temmuz 2015 Öğrenci Numaralarının İlanı 10 Temmuz 2015 Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması 07-09 Eylül 2015 Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması 10 Eylül 2015 Ders Alma 07-11 Eylül 2015 Ders Almalara İlişkin Danışman Onayının Son Tarihi ve Derslerin Başlaması 12 Eylül 2015 Derslerin Başlaması 14 Eylül 2015 G- KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER a- Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı veya Enstitüce onaylı sureti, b- Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans not durum belgesinin (Transkript) aslı veya Enstitüce onaylı sureti, c- ALES Sonuç Belgesi aslı veya Enstitüce onaylı sureti, d- YDS/ÜDS/KPDS Sonuç Belgesi aslı veya Enstitüce onaylı sureti, e- Nüfus Cüzdanın Enstitüce onaylı sureti, f- 6 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş). g-10 TL değerinde posta pulu NOT: 1- Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekalet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir. 2- Değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenci sayısı 5'den daha az olan Anabilim/Anasanat Dallarında o ders yılı için Lisansüstü öğretimi açılmayabilir. 3- Başvuru bilgi ve belgelerinin yanlış veya eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecektir. 4- Başvurular ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. 5- Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Enstitü Müdürlüğüne başvurabilir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tel : (0-370) 433 37 88 ADRES: Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Merkezi Derslik Binası Kat: 2 Demir Çelik Kampüsü 78050 / KARABÜK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246