Kastamonu Üniv.Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı ilgili Anabilim Dallarına, 2015-2016Akademik Yılı Güz Yarıyılı için Tezli - II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile yatay geçiş yoluyla Anabilim D

Kastamonu Üniv.Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı ilgili Anabilim Dallarına, 2015-2016Akademik Yılı Güz Yarıyılı için Tezli - II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile yatay geçiş yoluyla Anabilim D

09 Haziran 2015 Salı 07:56
54 Okunma
Kastamonu Üniv.Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı ilgili Anabilim Dallarına, 2015-2016Akademik Yılı Güz Yarıyılı için Tezli - II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile yatay geçiş yoluyla Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Programlara ilişkin kontenjanlar, Müracaat şartları ve müracaat takvimi aşağıda belirtilmiştir. YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI
ABD/Programın Adı Kontenjan Özel Şartlar ALES Puan Türü Yabancı Uyruklu Alan İçi Yabancı Uyruklu Alan Dışı
Alan İçi Alan Dışı
Tarih ABD / Tarih T.Y.L.P. 20 - Alan İçi: Fen Edebiyat Fakültelerinin Tarih Bölümü Eğitim Fakültelerinin Tarih Öğretmenliği mezunu olmak. Sözel 55 5 -
İlköğretim ABD/ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği T.Y.L.P. 5 - Alan İçi: Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tarih ve Coğrafya Öğretmenliği Programlarından mezun olmak. Fen-Edebiyat Fakültelerinin Tarih, Coğrafya bölümü mezunu olup, Pedagojik Formasyon Eğitimi almış olmak. Sözel 55 - -
İlköğretim ABD/Sınıf Öğretmenliği TYLP 10 - Alan İçi: Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Programlarından mezun olmak. EA 55 - -
İlköğretim ABD/ Okul Öncesi TYLP 6 4 Alan İçi: Eğitim Fakültelerinin,Okul Öncesi ,Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anaokul ve Ana Sınıfı Bölümlerinden mezun olmak Alan Dışı:Eğitim Fakültesi mezunu olmak. EA 55 2 -
Eğitim Bilimleri ABD/ Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi T.Y.L.P. 10 - Alan İçi: Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, 4 Yıllık Yüksekokul Öğretmenlik Bölümü mezunu olmak ve Fen Edebiyat Fakültesi mezunu olup Formasyon Eğitimi almış olmak. Eşit Ağırlık ve Sözel 55 3 -
Türk Dili ve Edebiyatı ABD/ Türk Dili ve Edebiyatı T.Y.L.P. 20 3 Alan İçi: Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi bölümü mezunu olmak. Alan Dışı: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak. Sözel 55 3 -
Hizmet İşletmeciliği Yönetimi ve Tasarımı ABD/ Hizmet İşletmeciliği Yönetimi ve Tasarımı T.Y.L.P. 8 - Lisans ve 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak Sözel Sayısal Eşit Ağırlık 55 4 -
İşletme ABD/ İşletme T.Y.L.P. 8 - Alan İçi: Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi Lisans Bölümlerinden Mezun olmak Eşit Ağırlık 60 4 -
ABD/Programı Bölüm KONTENJAN Özel Şartlar Ales Puan Türü Yabancı Uyruklu Alan İçi Yaban cı Uyruk lu Alan Dışı
Alan içi Alan dışı
Felsefe ve Din Bilimleri ABD (Hitit Üniversitesi İle Ortak, Derslerin 3/1 İlgili Üniversiteden Alınacak) Dinler Tarihi 2 - Alan İçi: İlahiyat Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünden Mezun Olmak. Alan Dışı: "Din Psikolojisi" Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü mezunu olmak. Sözel 55 2 2
Din Psikolojisi 2 1 - -
Din Sosyolojisi - 1 Alan Dışı: "Din Sosyolojisi" Sosyoloji ve Kamu Yönetimi Mezunu Olmak - -
Temel İslam Bilimleri ABD İslam Mezhepleri Tarihi 3 - Alan İçi: İlahiyat Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünden Mezun Olmak. Sözel 55 2
Tefsir 3 - 1
İslam Hukuku 7 2 Alan İçi: İlahiyat Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünden Mezun Olmak. Alan Dışı: Hukuk Fakültesi mezunu olmak 6
Arap Dili ve Belagati 4 4 Alan İçi: İlahiyat Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünden Mezun Olmak. Alan Dışı: Arap Dili ve Belagati mezunu olmak, (Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği) 4 -
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Eğitim Bilimleri ABD/ Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Y.L.P. II. Öğretim 40 - Lisans Diplomasına Sahip Olmak - - -
NOT: Tezsiz Yüksek Lisans Açılabilmesi İçin En Az 25 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir. NOT: Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Y.L.P. II.Öğretim 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar ve Güz yarıyıllarında ) "Dönemlik Harç Ücretleri 1500 TL" dir.
DOKTORA PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI
ABD/Programın Adı Kontenjan Özel Şartlar ALES Puan Türü Yabancı Uyruklu
İlköğretim ABD/ Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı 5 Alan İçi: İlköğretim Sosyal Bilgiler, Tarih ve Coğrafya Eğitimi Anabilim Dallarına ait Yüksek Lisans Programlarından mezun olmak. Sözel 65 2
İşletme ABD/ İşletme Doktora Programı 4 Üniversite ve Enstitülerin İşletme Tezli Yüksek Lisans Programından Mezun Olmak Eşit Ağırlık 70 2
Türk Dili ve Edebiyatı 5 Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Mezunu Olmak Sözel 65 3
Tarih Açıklama
15 Haziran 22 Haziran 2015 Müracaatların Kabulü: (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına müracaatlar, şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Noterden alınan vekalet ile müracaatlar kabul edilecektir.) (Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvurularda posta yolu ile süresi içerisinde yapılan müracaatlar kabul edilebilir, postadaki gecikmelerden ötürü Enstitümüz sorumluluk kabul etmez.)
24 Haziran 2015 Yabancı Dil Sınavı
24 Haziran 2015 Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Tarafından Yapılacak Türkçe Dil Sınavı
29 Haziran 2015 Mülakata Alınacak Adayların İlanı (Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adaylar, mülakat sınavına girmeyeceklerdir.)
30 Haziran 1-2 Temmuz 2015 Mülakat
7 Temmuz 2015 Sınav Sonuçlarının Açıklanması
8-9-10-13 Temmuz 2015 Kesin Kayıt (Asıl Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar İçin).
14-15 Temmuz 2015 Yedek Aday İken Kesin Kayda Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıtları
31 Ağustos 2015 Danışmanların Belirlenmesi
BAŞVURU ŞARTLARI Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvuracak Adayların; 1) İlana çıkılan alanlardan lisans diplomasına (veya mezuniyet belgesine) sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemde karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır. 2)TezsizYüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu: *Lisans mezuniyet notu dikkate alınarak belirlenir. *Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı taktirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır. *Başvurularda mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) "4" lük sistemin haricinde ise adayın mezuniyet notu YÖK'ün belirlediği not çevirim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirilmeye alınır. 3)II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için kredi/saat ücreti 100 (Yüz) TL olup, 30 kredi için toplam 3000 (Üç Bin) TL dir. Ödemeler 2 eşit taksit halinde olacaktır. İlk taksit kayıt esnasında, diğer taksit dönem başında kayıt yenileme işlemi esnasında istenecektir. 4) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES şartı aranmayacaktır. 5) Yabancı Dil Sınavı Şartı aranmayacaktır. Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuracak Adayların; 1) İlana çıkılan alanlardan lisans diplomasına (veya mezuniyet belgesine) sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemde karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır. 2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) son üç yıl içinde girmiş olmak ve ilgili puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak gerekir. ALES ile ilgili ÖSYM sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı kabul edilir. 3) YDS, ÜDS, KPDS veya TOEFL ve Üniversitelerarası Kurul tarafından YDS'ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmak ve bununla ilgili belgeyi başvuru esnasında sunmuş olması gerekir. YDS, ÜDS ve KPDS ile ilgili ÖSYM sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı kabul edilir. Bu belgelere sahip olmayanlar, Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil sınavına girer. Doktora Programına Başvuracak Adayların; 1)Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları ve yüksek lisans mezuniyet ortalamalarının 100'lük sistemde 70 veya 4'lük sistemde 2,5 olması gerekir. Dönüşüm gerektiğinde YÖK tablosu geçerlidir. 2)Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) ilgili puan türünden en az 65 puana sahip olmaları, 3)YDS, ÜDS, KPDS'den 55 puan veya TOEFL ve Üniversitelerarası Kurul tarafından YDS'ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almış olması ve bununla ilgili belgeyi başvuru esnasında sunmuş olmaları gerekir. 4)Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olması gerekir. Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES'e girme şartı aranmaz. Ancak, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezinden (TÖMER) Türkçe yeterlik belgesi istenir. Belgesi olmayanlar, Üniversitenin Türkçe kurslarına devam etmek zorundadır. DEĞERLENDİRME Tezsiz Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi lisans mezuniyet puanına göre yapılacaktır. (Mülakat sınavı yapılmayacaktır.) Tezli Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat sonucu değerlendirilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde adayların ALES puanı(En az 65 puan), lisans not ortalaması, en az 55 yabancı dil puanı (YDS, ÜDS, KPDS veya TOEFL ve Üniversitelerarası Kurul tarafından YDS'ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan) ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirme aşağıdaki şekilde yapılır: 1) ALES notunun başarı puanına etkisi %50'dir. ALES notunda virgülden sonraki küsuratlar tam sayıya tamamlanmaz. 2) Lisans mezuniyet not ortalamasının başarı puanına katkısı % 15'dir, a) Öğrenci Üniversitesinden 100'lük sisteme göre mezun olmuşsa mezuniyet notu, b) Dörtlük sisteme göre mezun olmuş ve mezun olduğu Üniversiteden not ortalamasının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten yazı veya tablo getirmiş ise yüzlük sisteme çevrilen dönüşüm notu, c) Dörtlük sisteme göre mezun olmuş ve mezun olduğu Üniversiteden herhangi bir dönüşüm belgesi getirmemiş ise not ortalamasının Yükseköğretim Kurulu web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilen dönüşüm notu dikkate alınır. 3) Yabancı Dil notunun başarı puanına etkisi %15'dir. a) Öğrenci YDS, ÜDS veya KPDS sınavlarından birine girmiş ise sınav sonuç belgesinde yer alan notu, b) TOEFL veya Üniversitelerarası Kurul tarafından YDS'ye eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavına girmiş ise, sınav sonucunun yüzlük sisteme dönüştürülmüş notu, c) Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavına girmiş ise sınavda aldığı not dikkate alınır. 4) Mülakat notunun başarı puanına etkisi %20'dir. Adayların mülakatta başarılı sayılması için en az50 puan alması zorunludur. 5) Adayların ALES puanlarının % 50'si, lisans mezuniyet not ortalamalarının % 15'i, dil puanlarının % 15'i ve mülakat sonucunun % 20'si dikkate alınır. a) Başvuranların mülakat öncesi puanları başarı sırasına göre sıralanır ve alımı ilan edilen kontenjanın üç katı kadarı mülakata çağırılmak üzere ilan edilir. (Alan içi ve alan dışı öğrenci alacak programlarda ayrı sıralama yapılır.) Adayların mülakattan en az 50 puan alması zorunludur. b) Mülakat sonrası adayların ALES puanlarının % 50'si, lisans mezuniyet not ortalamalarının% 15'i, dil puanlarının% 15'i ve mülakat notunun% 20'si hesaplanarak genel başarı puanı bulunur; başarılı sayılabilmek için genel başarı puanının en az 60 olması gerekir. c) Değerlendirme işlemi sonunda adaylar genel başarı puanlarına göre, en yüksek puandan başlayarak sıralanır; her program için kontenjan kadar yedek aday ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. (Alan içi ve alan dışı öğrenci alacak programlarda ayrı sıralama yapılır.) 6) Kayıt hakkı kazanan adaylar, belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt hakkını kaybederler. İlgili programa süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adayların kayıtları yapılır ve bu işlem sırasında yedek sıralamasına uyulur. BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER (*) Tezsiz Yüksek Lisans Programı; 1)Başvuru Formu (Enstitü web sayfamızdan temin edilebilir.) 2)Lisans (Diploma, Mezuniyet) Belgesi veya Bu Belgenin Onaylı Örneği 3)Transkript (Aslı) 4)Nüfus Cüzdanının Onaylı Örneği 5)( 2 ) Adet Vesikalık Fotoğraf 6)Özgeçmiş 7)Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (adayların yazılı beyanı kabul edilir) 8)Adli Sicil Kaydı (Adayların yazılı beyanı kabul edilir.) Tezli Yüksek Lisans Programı; 1)Başvuru Formu. (Enstitüden alınacaktır.) 2) Lisans (Diploma, Mezuniyet) Belgesi veya Bu Belgenin Onaylı Örneği 3)Transkript 4)Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı 5)Varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı, 6)Nüfus Cüzdanının Onaylı Örneği 7)( 2 ) Adet Vesikalık Fotoğraf 8)Özgeçmiş 9)Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Adayların yazılı beyanı kabul edilir.) 10)Adli Sicil Kaydı (Adayların yazılı beyanı kabul edilir.) Doktora Programı; 1)Yüksek Lisans ve Lisans Diploma Belgesi 2)Transkript 3)Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı 4)Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı 5)Nüfus Cüzdanının Onaylı Örneği 6)( 2 ) Adet Vesikalık Fotoğraf 7)Özgeçmiş 8)Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Adayların yazılı beyanı kabul edilir.) 9)Adli Sicil Kaydı (Adayların yazılı beyanı kabul edilir.) (*) İlk başvuruda getirilen asıl belgeler, kesin kayıtta tekrar istenmeyecektir. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER Yüksek Lisans Programı: (1)Üniversitelerin Lisans Programlarından mezun Lisansüstü eğitim görmek isteyen Yabancı Uyruklu adaylar ile doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular, T.C uyruklu olup lisans öğrenimini KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, KKTC uyruklu olup KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de lisans öğrenimini tamamlayanlar aşağıda belirtilen belgeleri, ilgili Enstitülerin belirledikleri takvim çerçevesinde, internet adresinde bir örneği verilen Enstitü Başvuru Formunu doldurarak şahsen başvuruda bulunurlar veya ilanda belirtilen tarihte Enstitü Müdürlüklerinde olacak şekilde posta ile gönderirler. (2)Lisans mezuniyet belgesi ya da diploma fotokopisi ile T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu'ndan onaylı Türkçe örneği (3)Transkript Belgesi aslı ile T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu'ndan onaylı Türkçe örneği (4)Yabancı uyruklu adaylar, Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) veya Türkiye'deki bir başka Yükseköğretim Kurumunun Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından yapılacak Türkçe Sınavı sonucuna göre 100 puan üzerinden en az 60 puan aldığını belgeleyen diploma ya da diploma yerine geçen belge getirmek zorundadırlar. Bu şartı sağlayamayan adaylar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Daha sonraki eğitim-öğretim yılı başında yine Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) veya Türkiye'deki bir başka Yükseköğretim Kurumunun Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlilik sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime başlayabilirler. Bu süre içinde belirtilen sınavlardan başarılı olamayan adaylar, bir defaya mahsus olmak üzere Türkçe öğrenmek için bir yıl daha izinli sayılırlar. Bu süre zarfında da başarılı olamayan adaylar yüksek lisans ve doktora programına kayıt hakkını kaybeder. Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversite de tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar; söz konusu Türkçe sınavından muaf tutulur. Doktora Programı : (1)Üniversitelerin Yüksek Lisans Programlarından mezun doktora eğitimi görmek isteyen Yabancı Uyruklu adaylar ile doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular, T.C uyruklu olup lisans öğrenimini KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, KKTC uyruklu olup KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de lisans öğrenimini tamamlayanlar aşağıda belirtilen belgeleri, ilgili Enstitülerin belirledikleri takvim çerçevesinde, internet adresinde bir örneği verilen Enstitü Başvuru Formunu doldurarak şahsen başvuruda bulunurlar veya ilanda belirtilen tarihte Enstitü Müdürlüklerinde olacak şekilde posta ile gönderirler. (2)Lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi ya da diplomasının fotokopisi ile T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu'ndan onaylı Türkçe örneği (3)Yabancı uyruklu adaylar, Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) veya Türkiye'deki bir başka Yükseköğretim Kurumunun Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından yapılacak Türkçe Sınavı sonucuna göre 100 puan üzerinden en az 60 puan aldığını belgeleyen diploma ya da diploma yerine geçen belge getirmek zorundadırlar. Bu şartı sağlayamayan adaylar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Daha sonraki eğitim-öğretim yılı başında yine Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) veya Türkiye'deki bir başka Yükseköğretim Kurumunun Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlilik sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime başlayabilirler. Bu süre içinde belirtilen sınavlardan başarılı olamayan adaylar, bir defaya mahsus olmak üzere Türkçe öğrenmek için bir yıl daha izinli sayılırlar. Bu süre zarfında da başarılı olamayan adaylar doktora programına kayıt hakkını kaybeder. Doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar; söz konusu Türkçe sınavından muaf tutulur. Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuracak Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Değerlendirme ve Kabulü: (1)Kontenjanlar, Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile belirlenir. (2)Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70'i, Türkçe dil belgesi puanının %20'si ve mülakatın %10'u değerlendirmeye alınır. (3)Doktora başvurularında lisans not ortalamasının %35'i, yüksek lisans not ortalamasının %35'i Türkçe dil belgesi puanının %20'si ve mülakatın %10'u değerlendirmeye alınır. (4)Puanlar 100'lük sisteme dönüştürülürken YÖK'ün not dönüşüm tablosu kullanılır. (5)Hesaplanan puanlara göre sıralama yapılır. Anabilim Dalı tarafından yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri EYK kararı ile kesinleşir ve adaylar ilgili programa yerleştirilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt(*) (1)Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili Enstitülerin web sayfasında duyurulur. (2)Kayıtlar, ilgili Enstitülerin web sayfasında ilan edilen tarihlerde Enstitü Öğrenci İşleri Birimince yapılır. (3)Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır: a)Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya 1 adet onaylı fotokopisi, b)Transkript belgesi, c)Kesin Kayıt Başvuru Formu d)T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu'ndan alınacak öğrenim vizesi, e)Pasaportun aslı ve 1 adet fotokopisi, f)Öğrenim amaçlı ikamet beyanı, g)6adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), h)Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge. (*) İlk başvuruda getirilen asıl belgeler, kesin kayıtta tekrar istenmeyecektir. 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Yarı Yılı Yatay Geçiş Kontenjanları
ABD / Programın Adı Kontenjan
Yüksek Lisans Doktora
Alan İçi Alan Dışı Alan İçi
Felsefe ve Din Bilimleri ABD Dinler Tarihi -
1 1
Hizmet İşletmeciliği Yönetimi ve Tasarımı ABD 5 - -
Türk Dili ve Edebiyatı ABD 3 - 3
İşletme ABD 4 - 2
Eğitim Bilimleri ABD/ Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması ve Ekonomisi 3 - -
Eğitim Bilimleri ABD/ Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması ve Ekonomisi II. Öğretim Tezsiz 3 - -
Temel İslam Bilimleri ABD (Arap Dili ve Belagati) 2 - -
Tarih ABD / Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı 3 - -
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI 1)Üniversitedeki başka bir enstitü ya da başka bir üniversitenin lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış başarılı öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilirler, 2)Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 3.00, doktora için 3.50 olması gerekir. 3)Yatay geçiş yapacak öğrencinin, Üniversitenin lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru koşullarına sahip olması gerekir. 4)Tez döneminde yatay geçiş yapılmaz. 5)YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki lisansüstü programlardan yatay geçiş yapılmaz. 6)Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, ilgili programın Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler. 7)Aday dosyaları, incelenmek üzere ilgili Anabilim/Bilim Dalı Başkanlıklarına gönderilir. Anabilim/Bilim Dalı Kurulu, başvuru dosyalarını inceleyerek uygun bulunanları, yüksek lisans genel not ortalaması en yüksek olandan başlamak kaydıyla bir sıralama yapar. Kurul Kararı ile Enstitüye gönderilen sıralama, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve kontenjan sayısı kadar asil ve yedek ilanı yapılır. Sıralamaya göre önce asiller, gelmediği takdirde yedekler sırasıyla kabul edilir. 8)Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. 9)Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin muaf tutulduğu derslerin notu geçerli sayılır, not dönüşümü gerektiğinde YÖK'ün dönüşüm tablosu kullanılır. ENSTİTÜ ADRES VE TELEFONLARI Adres: Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası KASTAMONU Telefon: 0 (366) 280 22 27 - 280 22 32 Web: sbe.kastamonu.edu.tr
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209