Eğitim Bilimleri

Ölçme Türleri Hakkında Bilgiler
02 Ağustos 2015, 18:21 0
Ölçme Türleri Hakkında Bilgiler
Doğrudan  ölçme: Ölçülecek  özellikleri doğrudan  doğruya, araya herhangi bir değişken girmeden gözleyerek yapılan ölçmedir.  Buna temel ölçme de denir. Örneğin; metre ile odanın boyunu, terazi ile bir cismin ağırlığını ölçmek; sınıfta bulunan öğrencileri
Ölçmede Birim Nedir ?
02 Ağustos 2015, 18:19 0
Ölçmede Birim Nedir ?
Birim: Bir ölçme aracını oluşturan en küçük parça, o ölçme aracının birimi olarak kabul edilir. Herhangi bir ölçme işlemi sayı ya da sembollerin yanında bir birimle ifade edilir ve böylelikle anlaşılır olur. Ör: Veli sınavdan 60 puan aldı. Bugünkü sıcaklı
İleri ve Geriye Ket Vurma Ne Demektir ?
02 Ağustos 2015, 18:13 0
İleri ve Geriye Ket Vurma Ne Demektir ?
KET VURMA Ket vurma ise daha çok bilişsel kuramcıların kullandığı bir kavramdır ve öğrenilen bilginin hatırlanması yada unutulması sürecindeki bozucu etkiye vurgu yapar. Ket vurma; olumsuz trasferlerle yakından ilişkilidir. Ket vurma öğrenmenin enge
Olumlu Ve Olumsuz Aktarma Ne Demektir ?
02 Ağustos 2015, 18:12 0
Olumlu Ve Olumsuz Aktarma Ne Demektir ?
AKTARMA Öğrenilen tepkinin değişik durumlarda kullanılmasıdır. Olumlu Aktarma (Pozitif Transfer) : Öğrenilen bilgi ya da davranışın diğer durumlarda da olumlu şekilde uygulanması ve öğrenmeyi olumlu etkilemesidir. Traktör kullanan birisinin otomobili
Erikson'un Psikososyal Gelişim Kuramı Hakkında Bilgiler
02 Ağustos 2015, 18:09 0
Erikson'un Psikososyal Gelişim Kuramı Hakkında Bilgiler
Erikson, Freud’un öğrencisidir. Psikososyal gelişim kuramını ortaya atmıştır. Kişiliğin oluşumunda biyolojik etmenler yanında toplumsal etmenlerin de önemli olduğunu vurgulamıştır. Davranışların şekillenmesinde içinde yaşanılan kültürde önemlidir.
İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri
02 Ağustos 2015, 18:02 0
İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri
Psikolojik danışma ve rehberlikte izleme hizmetleri; çeşitli okul içi programlara, eğitsel kol ve sosyal etkinliklere, başka okullara geçici işlere, okulu bitirerek sürekli iş ve mesleklere yerleştirilen öğrenciler ile, psikolojik danışma yardımı alan öğr
Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Nelerdir ?
31 Temmuz 2015, 15:05 0
Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Nelerdir ?
Sınıf Rehber Öğretmeninin görevleri ile ilgili bilgiyi “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği” nden alıyoruz. a) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar v
Wulf ve Schave Modeli
31 Temmuz 2015, 13:25 0
Wulf ve Schave Modeli
Bu model sistem yaklaşımını ele almıştır. Model üç aşamalıdır. Birinci aşamada problemin tanımlanması yapılırken seçilen komisyon üyelerinin belirlediği ihtiyaçlar ile program içeriği arasındaki ilişki önemli görülmektedir. Modelin ikinci aşaması olan
Argümantasyon Tekniği Nedir ?
31 Temmuz 2015, 13:17 0
Argümantasyon Tekniği Nedir ?
Argümantasyon (Argumentation), delilleme ve dayanaklandırma çalışmalarında ispat ve delillerle desteklenen çalışmaları ifade eder. Argümantasyon tekniği, bir fikri, bir hipotezi veya bir düşünceyi deliller ve ispatlar kullanarak savunma ve açıklamaya ç
İkili Kodlama Kuramı Ne Demektir ?
31 Temmuz 2015, 12:47 0
İkili Kodlama Kuramı Ne Demektir ?
Kuramın Genel Tanıtımı Bu teori, öğretimde çoklu gösterim sistemlerinin kullanılması için bir temel niteliğindedir. Teori, sözel ve şekilsel olarak gösterilen bilgilerin farklı olarak işleme alındığını belirtmektedir Kuramın Kapsamı/Uygulaması