SON DAKİKA

Gelişim Psikolojisi Kişilik Nedir ?

Kişilik Nedir? Kişilik teriminin yabancı dillerdeki ortak kökeni “persona” sözcüğüne dayanmaktadır. Persona sözcüğünün asıl anlamı, Latin dilinde tiyatro oyuncularının kullandığı “maske” anlamına gelm...

Gelişimin Temel İlkeleri

elişimdeki 5 temel kavram şöyle özetlenebilir: 1. Gelişim, dinamik bir olgudur. 2. Gelişimde, genetik yapının bir sonucudur. 3. Gelişim, giderek artan bir özelleşmesürecidir. 4. Gelişimde denge vardır...

Gelişim Psikolojisi’nin Tanımı

Çoğu kez birbiriyle karıştırılan “büyüme” ile “gelişme” sözcükleri, gerçekte birbirinden farklı kavramlardır. Yapısal artışı dile getiren “büyüme”, bedende gerçekleşen sayısal değişiklikleri içermekte...

Fiziksel Gelişimde Doğum Öncesi Dönem

Doğum Öncesi Dönem İlk iki haftaya germinal dönem denir. Mitoz bölünme ile 3 ila 8 hafta arası zigot oluşur. Ektoderm: En dıştaki tabaka gelişir. Saç, deri, tırnak. Mezoderm: Orta tabaka gelişir. Kas,...