SON DAKİKA

Dereceli Puanlama Anahtarı Ve Kontrol Listeleri

Dereceli Puanlama Anahtarı: Gözlemlere ait puanları tanımlanmış kategorilerden (ölçüt ya da ölçütler) uygun düsen boyuta kaydetmemizi sağlayan bir değerlendirme aracıdır (Haladyna,1997). Bütünsel puan...

Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo) Ne Demektir ?

Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo): Ürün dosyası, öğrencinin çalışmalarının toplandığı bir dosyadır. Bu dosya, öğrencinin, yüksek kalitede bir düzen içinde oluşturulmuş anlamlı ödevlerini içerir ve öğre...

Perfomans Görevleri Niçin Yapılır ?

Proje ve Performans görevleri : Performans görevleri, öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. Çok çeşitli...

Performans Değerlendirme Aşamaları Nelerdir ?

Performans Değerlendirme Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları çalışma, ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi süreci, “performans değerlendirme” olarak ifade edilebilir...

Ölçme Ve Değerlendirme Ne Demektir ?

Ölçme, bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Değ...