Genel Kültür

Sultan Abdülaziz döneminin ıslahatları
25 Temmuz 2016, 20:17 0
Sultan Abdülaziz döneminin ıslahatları
Sultan Abdülaziz döneminin ıslahatları: 1862’de ilk posta pulu basıldı. 1864’te Vilayet Nizamnamesi çıkarıldı. 1867’de çiftçiyi desteklemek amacıyla Ziraat Bankası’nın temelleri olan memleket sandıkları kuruldu. 1864’te şeriat ve ticaret dışında kalan
Abdülmecit Döneminin Islahatları
25 Temmuz 2016, 20:14 0
Abdülmecit Döneminin Islahatları
Abdülmecit döneminin ıslahatları: Islahat işlerini düzenlemek, kontrol etme ve kanun yapma gibi işleri yapmak üzere 1853’te Meclis-i Ali-i Tanzimat kuruldu. 1858’de Arazi Kanunnamesi çıkarılarak miri topraklardan tasarruf edilmesi ve verimin artırılması a
Tanzimat Fermanının İlan Sebepleri
25 Temmuz 2016, 20:10 0
Tanzimat Fermanının İlan Sebepleri
Osmanlıyı parçalanmaktan kurtarmak, Mısır meselesinde Avrupa’nın desteğini almak, Avrupanın azınlıkları bahane ederek Osmanlının iç işlerine karışmasını önlemek, Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik akımının etkisini azaltmak, azınlıkları Osmanlıya b
2.Mahmut Döneminin Islahatları
25 Temmuz 2016, 20:06 0
2.Mahmut Döneminin Islahatları
2. Mahmut döneminin ıslahatları; Askeri Alanda: Sekban-ı Cedid Ocağı kurulmuş fakat Alemdar Mustafa Paşa’ya karşı yeniçerilerin ayaklanarak isyan çıkarması üzerine kapatılmıştır, yerine Eşkinci Ocağı kurulmuştur. 1826’da Yeniçeri Ocağı kapatılmıştır(Va
Türkiye'nin Kuzey Yarım Kürede Bulunmasının Sonuçları
24 Temmuz 2016, 22:59 0
Türkiye'nin Kuzey Yarım Kürede Bulunmasının Sonuçları
Türkiye Kuzey Yarım Küre’nin Orta Kuşağında Bulunduğu İçin: – Bir yıl için dört mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır. – Türkiye’nin Akdeniz ikliminde yer alması Orta Kuşakta bulunmasına bağlıdır. – Batı Rüzgarları kuşağında yer alır. – Çoğunlu
21 Haziran Ve 21 Aralık Tarihlerinde Neler Olur ?
24 Temmuz 2016, 22:50 0
21 Haziran Ve 21 Aralık Tarihlerinde Neler Olur ?
21 Haziran tarihinde: En uzun gündüz süresi yaşanır. Güneş ışınları yıl içinde en büyük açıyla Kuzey Yarım Küre’ye düşer. Gölge boylarının Kuzey Yarım Küre’de en kısa olduğu tarihtir. 21 Aralık Tarihinde: En uzun gece süresi yaşan
Hürriyet ve İtilaf Fırkası Hakkında Bilgiler
24 Temmuz 2016, 14:05 0
Hürriyet ve İtilaf Fırkası Hakkında Bilgiler
Hürriyet ve İtilaf Fırkası: İttihat ve Terakki grubuna karşı kurulmuştur. Kurtuluşun ancak saltanatla mümkün olabileceğini savunmuştur. Alemdar ve Peyam-ı Sabah gazetelerini çıkarmıştır. Kuvayı Milliye, Osmanlı hükümetinin işgallere tepkisiz kalması sonu
Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler
24 Temmuz 2016, 14:03 0
Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler
Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler: İtilaflar tarafından desteklenmiş ve kışkırtılmışlardır. Pontus Rum: Merkezi Trabzon olup Rumlar tarafından kurulmuştur. Pontus Rum İmparatorluğunu yeniden kurmak istemiştir. İstanbul’daki Rum Patrikhanesi deste
Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler
24 Temmuz 2016, 14:01 0
Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler
Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler: İşgallere karşı Osmanlı Hükümeti’nin tepkisiz kalması üzerine kurulmuşlardır. Bölgeseldirler, ulusal değildirler. Silahlı mücadele yapmamışlardır. Sivas Kongresi’nden sonra birleşerek daha da güçlü hale gelmişlerdir. Halk
Mondros Sonrası Yapılan İşgaller
24 Temmuz 2016, 14:00 0
Mondros Sonrası Yapılan İşgaller
İngilizler: Musul(ilk işgal edilen yer), İskenderun, Maraş, Urfa, Antep, Kars, Batum. İzmit, Eskişehir, Afyon, Samsun ve Merzifon’a da asker çıkardılar. Kars ve Batum’u işgal etmelerinin nedeni Ermeni devleti kurulmasını sağlamaktır. Fransızlar: Çukuro