Genel Kültür

Doğu Cephesi Hakkında Bilgi
25 Temmuz 2016, 20:51 0
Doğu Cephesi Hakkında Bilgi
1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması’nda Rusya’nın Ermeniler’in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya’nın, ayrıca İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları söz konusudur. Brest-Litowsk Antlaşması’ndan sonra Kafkasl
2016 KPSS'de Çıkabilecek Önemli Projeler
25 Temmuz 2016, 20:47 0
2016 KPSS'de Çıkabilecek Önemli Projeler
YÜKSEK HIZLI TREN: Türkiye’nin kırk yıllık hayali hızlı treni 2007 yılında hayata geçiren Yıldırım ulaşıma yeni bir soluk kazandırmış oldu. Yıldırım, 2023′te Anadolu’nun birçok şehrine ‘ hızlı’ ulaşım planladı ve hedef olarak Cumhuriyet’in yüzüncü yılında
1982 Ve 1961 Anayasası Arasındaki Benzerlikler Ve Farklar
25 Temmuz 2016, 20:42 0
1982 Ve 1961 Anayasası Arasındaki Benzerlikler Ve Farklar
1982 Anayasası ve 1961 Anayasası Benzerlikleri: Ø Askeri müdahale ile oluşmuşlardır. Ø Anayasalar yürürlüğe girmeden önce halk oyuna sunulmuşlardır. Ø Her iki Anayasanın sivil kanadının yetkileri sınırlıydı. Bakanlar kurulunu kurma, düşürme yetkileri
Hukuk Kurallarının Yaptırımları Nelerdir ?
25 Temmuz 2016, 20:35 0
Hukuk Kurallarının Yaptırımları Nelerdir ?
Hukuk Kurallarının Yaptırımları; 1. Ceza: Kanunun suç işleyen kişiye uygulanmasını öngördüğü yaptırımdır. 2. Cebri icra: Borcunu yerine getirmeyen kimseyi borcunu yerine getirmeye zorlama biçiminde bir yaptırımdır. 3. Tazminat: Hukuka aykırı olar
İstibdat Dönemi(1878-1908) özellikleri
25 Temmuz 2016, 20:18 0
İstibdat Dönemi(1878-1908) özellikleri
İstibdat Dönemi(1878-1908) özellikleri: Bu dönemde cemiyet kurulması, gazete basılması ve yönetimin anlayışına ters düşen kitapların okunması, basına sansür uygulanarak yasaklanmıştır. Yıldız Sarayı inşa edilerek devlet buradan yönetilmeye başlanmıştır. H
Sultan Abdülaziz döneminin ıslahatları
25 Temmuz 2016, 20:17 0
Sultan Abdülaziz döneminin ıslahatları
Sultan Abdülaziz döneminin ıslahatları: 1862’de ilk posta pulu basıldı. 1864’te Vilayet Nizamnamesi çıkarıldı. 1867’de çiftçiyi desteklemek amacıyla Ziraat Bankası’nın temelleri olan memleket sandıkları kuruldu. 1864’te şeriat ve ticaret dışında kalan
Abdülmecit Döneminin Islahatları
25 Temmuz 2016, 20:14 0
Abdülmecit Döneminin Islahatları
Abdülmecit döneminin ıslahatları: Islahat işlerini düzenlemek, kontrol etme ve kanun yapma gibi işleri yapmak üzere 1853’te Meclis-i Ali-i Tanzimat kuruldu. 1858’de Arazi Kanunnamesi çıkarılarak miri topraklardan tasarruf edilmesi ve verimin artırılması a
Tanzimat Fermanının İlan Sebepleri
25 Temmuz 2016, 20:10 0
Tanzimat Fermanının İlan Sebepleri
Osmanlıyı parçalanmaktan kurtarmak, Mısır meselesinde Avrupa’nın desteğini almak, Avrupanın azınlıkları bahane ederek Osmanlının iç işlerine karışmasını önlemek, Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik akımının etkisini azaltmak, azınlıkları Osmanlıya b
2.Mahmut Döneminin Islahatları
25 Temmuz 2016, 20:06 0
2.Mahmut Döneminin Islahatları
2. Mahmut döneminin ıslahatları; Askeri Alanda: Sekban-ı Cedid Ocağı kurulmuş fakat Alemdar Mustafa Paşa’ya karşı yeniçerilerin ayaklanarak isyan çıkarması üzerine kapatılmıştır, yerine Eşkinci Ocağı kurulmuştur. 1826’da Yeniçeri Ocağı kapatılmıştır(Va
Türkiye'nin Kuzey Yarım Kürede Bulunmasının Sonuçları
24 Temmuz 2016, 22:59 0
Türkiye'nin Kuzey Yarım Kürede Bulunmasının Sonuçları
Türkiye Kuzey Yarım Küre’nin Orta Kuşağında Bulunduğu İçin: – Bir yıl için dört mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır. – Türkiye’nin Akdeniz ikliminde yer alması Orta Kuşakta bulunmasına bağlıdır. – Batı Rüzgarları kuşağında yer alır. – Çoğunlu