SON DAKİKA

Türkiye’nin Kuzey Yarım Kürede Bulunmasının Sonuçları

Türkiye Kuzey Yarım Küre’nin Orta Kuşağında Bulunduğu İçin: – Bir yıl için dört mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır. – Türkiye’nin Akdeniz ikliminde yer alması Orta Kuşakta bulunmasına bağlıdır. – Ba...

21 Haziran Ve 21 Aralık Tarihlerinde Neler Olur ?

21 Haziran tarihinde: En uzun gündüz süresi yaşanır. Güneş ışınları yıl içinde en büyük açıyla Kuzey Yarım Küre’ye düşer. Gölge boylarının Kuzey Yarım Küre’de en kısa olduğu tarihtir. 21 Aralık Tarihi...

Ekonomi İle İlgili Bazı Kavramlar

insanlar yaşayabilmek için birtakım nesnelere ihtiyaç duyarlar ve bunları elde etmek için çalışırlar. Bu ihtiyaçların başında yiyecek, giyecek ve barınak gelir. İnsanların ve toplumların ihtiyaçları s...

Dünya Üzerinde En Sık ve Seyrek Nüfuslanmış Yerler ve Nedenleri

A- Sık Nüfuslanmış Yerler: Dünya nüfusunun büyük bir bölümü uygun yasama koşulları taşıyan ılıman iklim kuşağında toplanmıştır. Muson Asyası: Asya kıtasının güney ve güneydoğusundaki ülkeleri kapsayan...

Nüfus Dağılışını Etkileyen Beşeri ve Ekonomik faktörler

A- Tarihi, İdari faktörler ve Askeri Faktörler: Dünyada eskiden beri yerleşme alanı olan ve çok eski dönemlerden beri ticaret yollarının kavşak noktası yerler ve buralarda kurulan yerleşmeler daha sık...

Nüfusun Dağılışını Etkileyen Doğal Faktörler

Nüfus Dağılışını etkileyen doğal Faktörlerin başlıcaları şunlardır: A) Yer şekilleri (Topografik özellikler): 1 -Yükselti: Genel olarak yükselti arttıkça nüfus yoğunluğu azalır. Dağlık alanlarda nüfus...

Ekvatoral İklimin Özellikleri Ve Doğal Bitki Örtüsü

Ekvatoral İklimin Özellikleri Yıllık sıcaklık ortalamasının 20°C’nin üstünde olduğu ekvatoral iklimde yıl boyunca yaz koşulları yaşanır. Güneş ışınları, yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla geldiğin...

Soğuk Su Ve Sıcak Su Kaynakları

Soğuk Su Kaynakları Yağış sularının yeraltında birikerek yüzeye çıkması sonucunda oluşurlar. Genellikle yüzeye yakın oldukları için dış koşullardan daha çok etkilenirler. Bu nedenle suları soğuktur. S...

Yer Altı Suları Ve Kaynaklar

Yağış olarak yeryüzüne düşen ya da yeryüzünde bulunan suların, yerçekimi etkisiyle yerin altına sızıp, orada birikmesiyle oluşan sulardır. Yer altı suyunun oluşabilmesi için beslenme ve depolanma koşu...

Jeotormal Enerji Kullanım Alanları

Jeotermal enerji kullanım alanları Jeotermal akışkanın sıcaklığına bağlı olarak kullanım alanları Tablo 5.1de verilmektedir. Yeryüzüne çıkan jeotermal akışkandan Italya, Amerika, Japonya, Filipinler v...

Jeotormal Enerji Kaynakları

Genellikle tektonik levha sınırları diye bilinen ve depremlerin sık ve şiddetli olmasıyla veya volkanik faaliyetlerle de tanımlanan bölgelerde, yer kabuğunda kırıklar oluştuğundan bu bölgeler genellik...

Jeotormal Enerji Ne Demektir ?

Jeotermal enerji, yer kabuğunun işletilebilir derinliklerinde birikmiş olan ısının meydana getirdiği bir enerji türüdür. Yeraltına sızan sular burada gözenekli ve geçirimli özellikleri bulunan hazne k...