Tarih

Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler
22 Temmuz 2016, 22:42 0
Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler
Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler: Taarruz Cepheleri Kafkasya Cephesi: Osmanlı coğrafyasında açılan ilk cephedir. Nedenleri: Berlin Antlaşması ile kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum’un geri alınmak istenmesi, Rus ordusunun Doğu
Hicaz-Yemen Cephesi'nin Önemi
22 Temmuz 2016, 22:41 0
Hicaz-Yemen Cephesi'nin Önemi
Hicaz-Yemen Cephesi: Kutsal bölgeleri korumak için İngilizlerle mücadele edilmiştir. Hicaz Emiri Şerif Hüseyin İngilizlerle işbirliği yaparak Osmanlıya karşı savaşmıştır. Suriye-Filistin Cephesi: Kanal harekatının devamı sayılır. Arapları devlet kurma va
1. Dünya savaşının Genel Nedenleri
22 Temmuz 2016, 22:39 0
1. Dünya savaşının Genel Nedenleri
1. Dünya savaşının genel nedenleri; Fransız ihtilali sonucu çıkan milliyetçilik akımının etkisi. Almanya ve İngiltere’nin ekonomik rekabeti. Hammadde ve Pazar arayışı. Sömürgecilik yarışı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Rusya’nın Panslavizm politi
2. Balkan Savaşı Sonucu İmzalanan Antlaşmalar
22 Temmuz 2016, 22:38 0
2. Balkan Savaşı Sonucu İmzalanan Antlaşmalar
2. Balkan Savaşı Sonucu imzalanan antlaşmalar: Bükreş Antlaşması(1913): Bulgaristan-Diğer Balkan devletleri. Dobruca’nın bir kısmı Romanya’ya, Manastır, Üsküp ve Piriştine Sırbistan’a, Girit, Makedonya ve Selanik Yunanistan’a bırakıldı. İstanbul Antla
1. Balkan Savaşının Nedenleri
22 Temmuz 2016, 22:36 0
1. Balkan Savaşının Nedenleri
1. Balkan Savaşının nedenleri; Rusya’nın Panslavizm düşüncesi ile Balkanlardaki devletleri Osmanlı’ya karşı kışkırtması, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan’ın kışkırtmalar sonucu Osmanlı’nı Balkanlardaki topraklarını paylaşması ve Osmanlı’yı Ba
Trablusgarp Savaşı(1911-1912)’nın Nedenleri
22 Temmuz 2016, 22:32 0
Trablusgarp Savaşı(1911-1912)’nın Nedenleri
Trablusgarp Savaşı(1911-1912)’nın nedenleri; Siyasi birliğini tamamlayan İtalya’nın gelişen sanayisi için hammadde arayışı. Milliyetçiliğin etkisi yoktur. İngiltere ve Fransa kendi sömürge topraklarını güvende tutmak ve İtalya-Almanya ittifakını inleme
Osmanlı’yı Dağılmaktan Kurtarmak İçin Ortaya Çıkan Düşünce Akımları
22 Temmuz 2016, 22:30 0
Osmanlı’yı Dağılmaktan Kurtarmak İçin Ortaya Çıkan Düşünce Akımları
Batıcılık: Lale Devri ve Tanzimat dönemi. Abdullah Cevdet, Celal Nuri Osmanlıcılık: 1. Meşrutiyet. Genç Osmanlılar. Amacı dil, din, ırk ayrımı olmaksızın yeni bir Osmanlı toplumu oluşturmak. 1. Balkan Savaşı’nda Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi
2.Meşrutiyet Dönemindeki Partiler
22 Temmuz 2016, 22:28 0
2.Meşrutiyet Dönemindeki Partiler
2. Meşrutiyet dönemindeki partiler: Hürriyet ve İtilaf Fırkası(İttihat ve Terakki karşıtlarının toplandığı bir partidir. Rum, Bulgar, Arnavut, Arap, Ermeni mebuslardan olşmuştur.), Osmanlı Demokrat Fırkası, Osmanlı Ahrar Fırkası, Mutedil Hürriyetpervaran
2. Meşrutiyetin ilan edilme nedenleri
22 Temmuz 2016, 22:27 0
2. Meşrutiyetin ilan edilme nedenleri
2. Meşrutiyetin ilan edilme nedenleri: İç Nedenler: İttihat ve Terakki Cemiyetinin Rumeli’de ayaklanma hazırlığı yapması, hanedanlığın Osmanlı dışına verileceği söylentisi, Serez’den İstanbul’a bir ordu yürüyeceği bilgisinin padişaha bildirilmesi, ordu
Kırım Ne Zaman Osmanlı İmparatorluğuna Bağlandı ?
19 Temmuz 2016, 22:59 0
Kırım Ne Zaman Osmanlı İmparatorluğuna Bağlandı ?
Kırım’ın Osmanlı İmparatorluğu’na Bağlanması 1475’te Kırım’a düzenlenen sefer sonucunda; Cenevizlilerden Kefe, Menküp ve Azak gibi şehirler alınmıştır. Böylece, Karadeniz’de Cenevizlilerin hiç kolonisi kalmamıştır. Kırım’daki taht kavgaları son