SON DAKİKA

KPSS’de Çıkabilecek Önemli Projeler

YÜKSEK HIZLI TREN: Türkiye’nin kırk yıllık hayali hızlı treni 2007 yılında hayata geçiren Yıldırım ulaşıma yeni bir soluk kazandırmış oldu. Yıldırım, 2023′te Anadolu’nun birçok şehrine ‘ hızlı’ ulaşım...

Merkezi İdarenin Başkent Teşkilatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Merkezi İdarenin Başkent Teşkilatı Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı bağı örgütler DDK Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı Başyaverlik Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü Başbak...

İdari Vesayet Nedir ? İdari Vesayet Türleri ?

İdari Vesayet Yerinden yönetimin sakıncalarını aşmak üzere uygulanır. Yerinden yönetim kuruluşlarının özerkliğinin bir istisnasıdır. Merkezi yönetimin idari ve mali konularda yerinden yönetim kuruluşl...

Hiyerarşik Denetim Örnekleri Nelerdir ?

Hiyerarşik Denetim örnekleri İç İşleri Bakanı Kaymakam (aynı Tüzel Kişilik) Rektör Dekan (aynı örgüt) Hiyerarşik üstün astın işlemlerini üzerindeki yetkileri Onamak – onamamak, İptal etmek, Ertelemek,...

Yerinden Yönetim Ne Demektir ?

Yerinden Yönetim Merkezin üstlenmediği kimi kamu hizmetlerinin merkezden ayrı ve özerk kamu idareleri tarafından yürütülmesidir. Mahalli idareler de denen bu sistemde “İl, Belediye ve Köy” halkının ma...

Merkezi Yönetim Ne Demektir ?

Merkezi Yönetim Kamu hizmetleri ve faaliyetlerinin merkezden yönetilmesi, yani bir başkent teşkilatında düğümlendiği sistemdir. Başkent dışındaki tüm ülkeye yayılmış taşra teşkilatı sisteminin oluşmas...

Bütçe Kanunu Nasıl Hazırlanır ?

Bütçe Kanunu 1 Yıllık hazırlanır. Tasarı taslağını bakanlar kurulu mali yıl başından en az 75 gün önce meclise sunar. Taslak bütçe komisyonu incelenir. Bütçe komisyonu 40 kişiden oluşur( yirmi beş kiş...

Sayıştay Mahkemesinin Görevleri Nelerdir ?

Sayıştay Anayasal bir kurumdur. İdari ve yargısal olmak üzere iki görevi vardır. İdari Görevi: merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal Güvenlik kurumlarının bütün gider ve gelir...

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin Görevleri

Askeri Yüksek idare mahkemesi 1961 anayasasında yapılan değişiklikle kurulmuştur. Anayasal bir kurumdur. Bir alt mahkemesi olmadığı için temyiz mahkemesi değildir. Askeri olmayan makamlara tesis edilm...

Yargıtay Mahkemesi Ve Görevleri

Tanzimat döneminden divanıahkamıadliye adıyla kurulmuştur. Anayasal bir kurumdur. Adli yargı düzenindeki en yüksek mahkemedir. Adli yargılamalarda kanunun başka bir mahkemeye bırakmadığı durumlarda so...

Danıştay’ın Görevleri Nelerdir ?

Kanun tasarılarını iki ay içinde inceler Tüzüklerin incelenmesini yapar. Not: kabul edilmeyen tüzükler yok hükmündedir. Tüzüklerin iptaline dair iptal davalarına bakar. İmtiyaz sözleşmeleri hakkında 2...

Danıştay Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Danıştay Tanzimat döneminde Şûrayıdevlet adıyla kuruldu. 1924 Anayasasıyla adı değiştirilerek Danıştay oldu. Devletin en yüksek danışma organıdır. Not: Kamu kurum ve kuruluşları Danıştay’dan görüş ist...