Vatandaşlık

Hukuk Kurallarının Özellikleri
13 Temmuz 2016, 22:22 1
Hukuk Kurallarının Özellikleri
Hukuk Kurallarının Özellikleri Toplumsal hayatı düzenler Yaptırımı maddidir. Cebridir. (Devletin zor kullanma gücü) Devlet gücüyle desteklenmiştir. Geneldir. Soyuttur. (bir olaya değil benzer özellikler gösteren tüm olayları kapsayacak ş
TBMM’nin Görev ve Yetkileri
10 Temmuz 2016, 23:01 0
TBMM’nin Görev ve Yetkileri
TBMM’nin Görev ve Yetkileri Kanun koymak , değiştirmek ve kaldırmak Bakanlar kurulu ve bakanları denetlemek Bakanlar Kuruluna belli konularda Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermekBütçe ve kesin heap tasarılarını görüşmek ,karar bağl
Yasama Dokunulmazlığı Ne Demektir ?
10 Temmuz 2016, 23:00 0
Yasama Dokunulmazlığı Ne Demektir ?
Yasama Dokunulmazlığı : Bir milletvekilini işlediği iddia edilen suçlardan dolayı koruyan güvenceye denir. Amacı vekili asılsız suçlamalardan korumaktır Görevle ilgili ve eyleme dönüşmüş olayları kapsar. Üyelik süresi boyunca koruyan, geçici bi
Milletvekilliği Sıfatıyla Bağdaşmayan İşler
10 Temmuz 2016, 22:59 0
Milletvekilliği Sıfatıyla Bağdaşmayan İşler
Milletvekilliği Sıfatıyla Bağdaşmayan İşler Devlet ve kamu tüzel kişiliklerinde ve bunlara bağlı kuruluşların doğrudan veya dolaylı katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda Kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten maddi yardım alan vakıfların
Erken Genel Seçimin Şartları
10 Temmuz 2016, 22:59 0
Erken Genel Seçimin Şartları
Erken Genel Seçimin Şartları Cumhurbaşkanı’nın Kararı İle : Cumhurbaşkanı sadece hükümet krizinin (Seçimden 45 gün sonra kurulamazsa , ya da güvenoyu alamazsa) yaşandığı durumlarda ve mutlaka meclis başkanına danıştıktan sonra erken genel seçim yapıl
TBMM İç Tüzüğü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
10 Temmuz 2016, 22:58 0
TBMM İç Tüzüğü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
TBMM İçtüzüğü Yasama organının kendi iç çalışmalarını , görüşme, ve oylama usullerini düzenleme amacıyla yaptığı kurallara içtüzük denir. İçtüzükler için bir onay makamı yoktur. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmaz Tekrar görüşülmek üzere mecli
Gizli Oylama Ve Açık Oylama Hangi Durumlarda Yapılır ?
10 Temmuz 2016, 22:57 0
Gizli Oylama Ve Açık Oylama Hangi Durumlarda Yapılır ?
Gizli Oylama Halleri Anayasa değişikliklerinde maddelerin ve tümünün kabul edilmesi Meclis başkanını seçmek Meclis soruşturması açılıp açılmayacağına karar vermek Yüce Divana sevk içn yapılan oylama Üyelikle bağdaşmayan görevde ısrar nede
Kanunların Yürürlüğe Girme Aşamaları
10 Temmuz 2016, 22:54 0
Kanunların Yürürlüğe Girme Aşamaları
Kanunların Yürürlüğe Girmesi Kanunlar metinlerde özel tarih belirtilmişse o tarihte , aksi takdirde ise resmi gazetede yayımlanmasından 45 gün sonra yürürlüğe girer. Seçim kanunlarında yapılan bir değişiklik yürürlüğe girdiği tarihten itib
Kanun Nasıl Yapılır ?
10 Temmuz 2016, 22:53 0
Kanun Nasıl Yapılır ?
Kanun Yapma Usulü Bakanlar Kurulu tarafından yapılan kanun önerisine kanun tasarısı denir. Milletvekili tarafından hazırlanan kanun önerisine kanun teklifi denir. Kanun teklifi veya  yasa tasarısı TBMM genel kurulunda görüşülür ve oylanır. T
Bilinmesi Gereken Önemli Parlamento Kararları
10 Temmuz 2016, 22:51 0
Bilinmesi Gereken Önemli Parlamento Kararları
Silahlı Kuvvetlerin yabancı memleketlere görevlendirilmesine karar vermek Savaş ilanına karar vermek Bi bakan veya Başbakanın Yüce Divana sevkine karar vermek Milletvekilliğinin düşürülmesine karar vermek İçtüzük değişikliği yapmak Dokunulm