KPSS A

Bankalarca Yürütülebilir Yatırım ve Hizmet Faaliyetleri
01 Temmuz 2016, 22:19 0
Bankalarca Yürütülebilir Yatırım ve Hizmet Faaliyetleri
Bankalarca Yürütülebilir Yatırım ve Hizmet Faaliyetleri a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi b) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekl
Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Lİmiti ve Yetkisi
01 Temmuz 2016, 22:17 0
Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Lİmiti ve Yetkisi
Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihraç limiti ve yetkisi MADDE 31 – (1) İhraççıların ihraç edebilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, Kurulca belirlenecek limiti geçemez. Kurul, ih
Genel Kurul Toplantıları Hakkında Bilgiler
01 Temmuz 2016, 22:15 0
Genel Kurul Toplantıları Hakkında Bilgiler
Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar MADDE 29 – (1) Halka açık ortaklıklar genel kurullarını toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlana
Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Satma Hakkı
01 Temmuz 2016, 22:13 0
Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Satma Hakkı
Ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı MADDE 27 – (1) Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına
Kamu Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri
01 Temmuz 2016, 22:11 0
Kamu Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri
Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri MADDE 23 – (1) Halka açık ortaklıkların; a) Birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirme veya sona erme kararıalması, b) Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üze
Kâr payı ve bedelsiz pay dağıtımı ile bağış yapılması
01 Temmuz 2016, 22:10 0
Kâr payı ve bedelsiz pay dağıtımı ile bağış yapılması
Kâr payı ve bedelsiz pay dağıtımı ile bağış yapılması MADDE 19 – (1) Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Kurul halka açık
Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması
01 Temmuz 2016, 22:08 0
Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması
Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması MADDE 16 – (1) Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile pay sahibi sayısı beş yüzü aşan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık ortaklık hükümlerine de tabi olurlar
Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar
01 Temmuz 2016, 22:07 0
Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar
Finansal raporlama ve bağımsız denetim MADDE 14 – (1) İhraççı, kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek finansal tablo ve raporları, şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelere uy
Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı
01 Temmuz 2016, 22:05 0
Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı
Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı İzahname hazırlama yükümlülüğü MADDE 4 – (1) Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin Kurulca onaylanması zorunludu
Lojistik İçin Tasarım Nasıl Yapılır ?
01 Temmuz 2016, 22:03 0
Lojistik İçin Tasarım Nasıl Yapılır ?
Taşıma ve stok maliyetleri TZ’nin önemli maliyetleridir. Bunlar lojistik için tasarım kavramının işaret ettiği konulardır. Bu konuda 3 anahtar çözüm vardır. Ekonomik paketleme ve taşıma: Ürünler; paketleme ve depolamanın verimli bir şekilde yapılacağı