SON DAKİKA

Bankalarca Yürütülebilir Yatırım ve Hizmet Faaliyetleri

Bankalarca Yürütülebilir Yatırım ve Hizmet Faaliyetleri a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi b) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabı...

Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Lİmiti ve Yetkisi

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihraç limiti ve yetkisi MADDE 31 – (1) İhraççıların ihraç edebilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tu...

Genel Kurul Toplantıları Hakkında Bilgiler

Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar MADDE 29 – (1) Halka açık ortaklıklar genel kurullarını toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platf...

Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Satma Hakkı

Ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı MADDE 27 – (1) Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy hak...

Kamu Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri

Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri MADDE 23 – (1) Halka açık ortaklıkların; a) Birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirme veya sona erme kararıalması, b) Mal varlığının tümünü ...

Kâr payı ve bedelsiz pay dağıtımı ile bağış yapılması

Kâr payı ve bedelsiz pay dağıtımı ile bağış yapılması MADDE 19 – (1) Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat h...

Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması

Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması MADDE 16 – (1) Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile pay sahibi sayısı beş yüzü aşan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklı...

Lojistik İçin Tasarım Nasıl Yapılır ?

Taşıma ve stok maliyetleri TZ’nin önemli maliyetleridir. Bunlar lojistik için tasarım kavramının işaret ettiği konulardır. Bu konuda 3 anahtar çözüm vardır. Ekonomik paketleme ve taşıma: Ürünler; pake...

Hizmet Tedarik Zinciri Ve Üretim Tedarik Zincirinin Karşılaştırılması

HİZMET TEDARİK ZİNCİRİ VE ÜRETİM TEDARİK ZİNCİRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Somut olup olmama Servis firmalarıyla üreticiler arasındaki temel farklılık çıktıların somut olup olmamasıdır (tangibility). Servi...