Maliye

Kamu Ekonomisi Ve Kamu Maliyesi Kavramı
18 Haziran 2016, 19:58 0
Kamu Ekonomisi Ve Kamu Maliyesi Kavramı
1950 öncesi dönemde kamu maliyesi denince devletin klasik görevlerini yerine getirirken yapmış olduğu faaliyetler ve bunların gelir gider dengesinin incelenmesi anlaşılırdı. Yine 1950 öncesinde kamu ekonomisi denince devletin yeni gelişen ekonomik ve sosy
Günümüzde Devlet Olgusunu Açıklayan Görüşer
18 Haziran 2016, 19:56 0
Günümüzde Devlet Olgusunu Açıklayan Görüşer
Devlet konusu ele alındığında günümüzde iki farklı temel yaklaşım olduğu görülmektedir. Bunlardan birisi mekanik devlet yaklaşımı diğeri de organik devlet yaklaşımıdır. Organik devlet yaklaşımına göre toplum, insan organizması gibi düşünülmektedir. De
Devlet Faaliyetleriyle İlgili Yaklaşımlar
18 Haziran 2016, 19:54 0
Devlet Faaliyetleriyle İlgili Yaklaşımlar
20.Yüzyılın başlarından itibaren kamu ekonomisinin milli ekonomi içindeki payı artma eğilimi göstermiştir. GSMH içinde kamunun payının artmasının nedeni o yıllarda görülmeye başlayan piyasa başarısızlıklarıdır. Devletin ekonomi içindeki büyüklüğüne göre d
DEVLETİN Ekonomik Hayata Müdahalesinin Nedenleri ?
18 Haziran 2016, 19:51 0
DEVLETİN Ekonomik Hayata Müdahalesinin Nedenleri ?
DEVLETİN Ekonomik hayata müdahelesinin 5 nedeni vardır 1) SOSYAL FAYDAYI MAXİMİZE ETMEK  Kamu sektörü özel sektör gibi karını maximize etmeyi değil sosyal faydayı maximize etme amacı güder 2) KAMUSAL MALLARI YETERİNCE SUNMAK: *Tam kamusal mall