Akademik İlanlar

Ankara Üniversitesi Memur Alım İlanı
22 Aralık 2016, 11:08 0
Ankara Üniversitesi Memur Alım İlanı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AVUKAT ALIM İLANI
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Personel Alımı Yapacak
21 Aralık 2016, 14:58 0
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Personel Alımı Yapacak
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN PERSONEL ALIM İLANI DUYURUSU
İstanbul Üniversitesi Personel Alım İlanı
21 Aralık 2016, 14:26 0
İstanbul Üniversitesi Personel Alım İlanı
Üniversite aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve "İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.
Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı
20 Aralık 2016, 13:52 0
Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.
Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Alım İlanı
20 Aralık 2016, 10:05 0
Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Alım İlanı
Üniversite birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir
Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Alımı Yapacak
16 Aralık 2016, 16:35 0
Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Alımı Yapacak
Üniversite aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
Kafkas Üniversitesi 44 Akademik Personel Alımı Yapacak
16 Aralık 2016, 13:23 0
Kafkas Üniversitesi 44 Akademik Personel Alımı Yapacak
Üniversite aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Alım İlanı
12 Aralık 2016, 12:10 1
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Alım İlanı
Üniversitenin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.
Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı Yapacak
10 Aralık 2016, 11:23 0
Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı Yapacak
Üniversite aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alımı Yapacak
09 Aralık 2016, 13:57 1
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alımı Yapacak
5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro dereceleri belirtilen İÇ DENETÇİ alınacaktır.