Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi

18 Mayıs 2015 Pazartesi 07:05
37 Okunma
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
  1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalarharicinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta YeterlilikBelgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamukurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
  2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricindedilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi,Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamukurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
  3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, UzmanlıkBelgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarıbelgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmaktaolanların hizmet belgeleri eklenecektir).
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  1. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
  2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  3. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı
olan adayların başvurulan Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvurulan geçersiz sayılacaktır.
  1. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. A D R E S : Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA Telefon: 0.332.280 80 73-74
SIRANO BİRİM BÖLÜM ANABİLİMDALI/PROGRAM K.UNVANI DERECE ADETİ ÖZEL ŞARTLAR
1 Fen Fakültesi Matematik-BilgisayarBilimleri Geometri Profesör 1 1 Kontakt ve çatılı manifoldların geometrisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2 Fen Fakültesi Biyoteknoloji - Profesör 1 1 Bitki sitogenetiği konusunda çalışmaları olmak.
3 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Profesör 1 1 Özel eğitimde provizyon, öğrenme güçlüğü, işitme engelliler eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
4 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi EğitimBilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Teknolojik-pedagojik alan bilgisi üzerine çalışmaları olmak.
5 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Biyoloji Eğitimi Profesör 1 1 Balık biyo-ekolojisi, parazitleri ve biyoloji eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
6 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi EğitimBilimleri Rehberlik vePsikolojikDanışmanlık Profesör 1 1 Demokratik sınıf inşa etme, demokratik öğretmen inançları, psikolojik ihtiyaçlar ve insani değerler ile ilgili çalışmaları olmak.
7 Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Doku doppler yöntemleriyle ilgili ve obezlerde IMA epikardiyal yağ dokusu konularında çalışmaları olmak.
8 Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 İntestinal vasküler anomalilerde yeni tedavi yöntemleri ile ilgili çalışmaları bulunmak.
9 Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 1 Nöroradyoloji konusunda deneyimli olmak, nöroanotomi ile ilgili çalışmaları olmak.
10 Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Profesör 1 1 Ramazan ayı ölümleriyle ilgili çalışmaları olmak.
 
11 Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Yurtdışında faz 1 departmanında bulunmak.
12 Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 ERCP, EUS ve karaciğer nakli konusunda deneyimli olmak.
13 Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Polikistik over sendromu konusunda çalışmaları bulunmak.
14 Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1 Elektrofizyoloji ve aritmi konusunda deneyimli olmak.
15 Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 1 Migren ve vasküler sistem arasındaki bağlantı ile ilgili çalışmaları olmak.
16 Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Karaciğer, pankreas ve böbrek nakilleri konusunda deneyimli olmak.
17 Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 Perinatoloji yandal uzmanı olmak ve tüp bebek sertifikasına sahip olmak.
18 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 1 Hemşirelik lisans mezunu olup, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora çalışması yapmış olmak.
19 İlahiyatFakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Profesör 1 1 Öğretmen Adaylarının İmam- Hatip Lisesi Hadis Dersi Kazanımları Hakkında Özyeterlilik ile ilgili çalışma yapmış olmak.
20 Mühendislik veMimarlıkFakültesi GıdaMühendisliği Gıda Teknolojisi Profesör 1 1 Tahıl ürünleri ve Fitik asit konularında çalışmaları olmak.
21 Mühendislik veMimarlıkFakültesi EndüstriMühendisliği EndüstriMühendisliği Profesör 1 1 Finans Mühendisliği ve yapay sinir ağları konularında çalışmaları olmak.
22 Mühendislik veMimarlıkFakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1 Hastane mimarisi üzerine çalışmaları olmak.
23 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Profesör 1 1 Osmanlı Türkçesi dönemiyle ilgili çalışmaları olmak.
24 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Doçent 3 1 İran'daki Türk ağızları üzerine çalışmaları olmak.
25 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Hüseyin Rahmi GÜRPINAR Öyküleri ve Modern Türk Şiirinin Dil Sapmaları konularında çalışmaları olmak.
26 Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı - Doçent 3 1 Ağaçlandırma, süs bitkileri, üniversite kampüslerinde peyzaj tasarımı konularında çalışmaları olmak.
27 Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1 Dış anestezi konusunda deneyimli olmak.
28 Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 2 1 Serebral venöz tromboz üzerine çalışmaları bulunmak ve en az 5 yıl üniversite hastanesinde yoğun bakım yürütücülüğü yapmış olmak.
 
29 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Kimya Eğitimi Doçent 1 1 Supramoleküler bileşikler, heterosiklik bileşikler ve Kimya Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
30 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Kimya Eğitimi Doçent 1 1 Supramoleküler kimya, asimetrik organokataliz, orgonobor Lewis asitleri ve Si-H bağ aktivasyonu üzerine çalışmaları olmak.
31 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi EğitimBilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1 1 Öğrenme stratejilerinin öğretimi, yürütücü biliş, akademik başarı ve duyuşsal giriş özellikleri konularında çalışmaları olmak.
32 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent 3 1 "Okullarda Teknoloji Planlaması" hakkında çalışmaları olmak.
33 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 2 1 Bilimin doğası hakkında ölçek geliştirme, aşamalı modelleme, öğretmen görüşleri ve sınıf içi uygulamalar hakkında çalışmaları olmak.
34 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararasıİlişkiler Uluslararasıİlişkiler Doçent 2 1 Kafkasya ve Orta Asya güvenliği konusunda çalışmaları olmak.
35 İlahiyatFakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Doçent 1 1 Hanefilik Tarihi ve Usulü üzerine çalışma yapmış olmak.
36 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik YardımcıDoçent 5 1 Kanser genetiği, kanserde metastaz ve epitelyal mezenkimal geçiş mekanizmaları konusunda çalışmaları olmak.
   
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209