KTÜ 39 Öğretim Görevlisi Alımı İlanı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyannca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartlan ve "Karadeniz Teknik

KTÜ 39 Öğretim Görevlisi Alımı İlanı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyannca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartlan ve "Karadeniz Teknik

24 Haziran 2015 Çarşamba 07:48
35 Okunma
KTÜ 39 Öğretim Görevlisi Alımı İlanı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyannca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartlan ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı altı takım halinde vereceklerdir. Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi ,yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı dört takım halinde vereceklerdir. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir. GENEL AÇIKLAMALAR Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların ÜDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir. Ancak, adaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunun 06.11.2008 tarihli kararına göre yeniden yabancı dil sınavına alınacaklardır. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün süre içerisinde KTÜ Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. İlgililere duyurulur.
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI DER. ADEDİ AÇIKLAMA
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 1
Fen Fakültesi Fizik Atom ve Molekül Fiziği Profesör 1 1
 
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI DER. ADEDİ AÇIKLAMA
Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Mat.Alan.Eğitimi Kimya Eğitimi Profesör 1 1
Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Cevher Kömür Hazırlama ve Değ. Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Doçent 1 1
Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Doçent 1 1
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Hücre Biyolojisi Doçent 1 1 Bitkilerde Kuraklık Stresi konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapım Yönetimi Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Doçent 1 1
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Teknikleri Doçent 1 1
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Doçent 1 1
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman İnş.Geodezi ve Fotog. Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1 Minimal İnvaziv Cerrahi ile ilgili en az 1 yıl yurtdışı deneyimine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Doçent 1 1 Kardiyopulmoner Resusitasyon Komplikasyonları konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 1
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Yrd.Doç. 1 1 Kimlik Gelişimi konusunda çalışmış olmak.
 
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI DER. ADEDİ AÇIKLAMA
Fen Fakültesi Fizik Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Yrd.Doç. 1 1 Proton-proton çarpışması nötralino ve chargino üretim süreçlerinin fenomonolojik olarak incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bil.Fak. Maliye Mali İktisat Yrd.Doç. 1 1 Vergi Politikaları konusunda çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bil.Fak. İşletme Yönetim ve Organizasyon Yrd.Doç. 1 1 Aile İşletmeleri konusunda doktora yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık İç Mimarlık Yrd.Doç. 1
Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği --- Yrd.Doç. 1 1 Mühendislik Fakültesi lisans mezunu olmak ve Su Arıtımı konusunda doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yrd.Doç. 1 1 Afet konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doç. 1 1 Çocuk Nörolojisi alanında yandal ihtisası yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doç. 1 1 Çocuk Nörolojisi alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Yrd.Doç. 1 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında ihtisas yapmış olmak ve Adli Tıp alanında Çocuk Psikiyatrisi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Yrd.Doç. 1 1 Koklear İmplantasyon ve ABR (İşitsel Beyinsapı Potansiyelleri) konularında deneyime sahip olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Yrd.Doç. 1 1 Çocuklarda Korozif Özofajit ve Kök Hücre konusunda çalışmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Yrd.Doç. 1 1 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak ve Eğitim Felsefesi açısından Medreseler üzerine çalışmış olmak.
 
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI DER. ADEDİ AÇIKLAMA
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Yrd.Doç. 1 1 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak ve Tasnif Devri Musanniflerinin Kaynakları üzerine çalışmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon --- Yrd.Doç. 1 1 Fizyoterapide Eğitim konusunda çalışmalara sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik --- Yrd.Doç. 1 1 Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak ve Beslenme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız-Diş ve Çene Hast.Cerrahisi Yrd.Doç. 1 1 Orofasiyel Cerrahide Estetik Uygulamalar konusunda uluslararası agredite sertifikaya sahip olmak.
Vakfıkebir MYO Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Yrd.Doç. 1 1 Geçiş Ekonomileri konusunda çalışmış olmak.
Beşikdüzü MYO Dış Ticaret Dış Ticaret Yrd.Doç. 1 1 Sermaye Hareketleri konusunda çalışmış olmak.
TOPLAM 39
   
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209