Marmara Üniversitesi 37 Akademik Personel Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, T

Marmara Üniversitesi 37 Akademik Personel Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, T

13 Kasım 2015 Cuma 08:06
26 Okunma
Marmara Üniversitesi 37 Akademik Personel Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır. Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.
BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Profesör 1 Müzik Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme alanında çalışmalarının olması, Uluslararası İndeksli Dergide yayının bulunması.
Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 Tarih Eğitimi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Kimya Eğitimi Profesör 1 Doçentliğini Kimya Eğitimi alanında almış ve süreç aşamalı resimler ile kavram karikatürleriyle ilgili yayın yapmış olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 2 Türkçe Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Dişhekimliği Klinik Bilimleri Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Profesör 1 -
Diş Hekimliği Fakültesi Dişhekimliği Temel Bilimler Dişhekimliği Temel Tıp Bilimleri Profesör 1 Oral Biokimya konusunda deneyimli olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Dişhekimliği Klinik Bilimleri Dişhekimliği Temel Tıp Bilimleri Doçent 1 Oral Biyoloji ve Genetik konusunda deneyimli olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Dişhekimliği Klinik Bilimleri Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 -
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Hidrobiyoloji Profesör 1 Balık patojen genom ve proteomu, akuatik toksikoloji ve biyouyum alanında yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Müessese Arşivleri Doçent 1 Bilgi ve Belge Yönetiminde Doçent unvanı almış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Heykel Profesör 1 Heykel Sanatı ve Güncel Takı Tasarımları alanında çalışmalarının bulunması ve ders vermiş olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tekstil Profesör 1 Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Güzel Sanatlar Fakültelerinin Tekstil Bölümlerinde tamamlamış olmak. Baskı tasarımı alanında ders veriyor olmak.
İktisat Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Profesör 1 Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı alanında Doçent unvanı almış olmak, ödemeler dengesi ve küresel politik iktisat alanında çalışmaları bulunmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Doçent 1 Hadis alanında Doçent unvanı almış olmak.
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Bilimleri Profesör 1 Görsel kültür ve yeni medya alanlarında çalışmaları bulunmak.
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Sinema Doçent 1 Türk sinemasında göç, bilimkurgu sineması ve küreselleşme alanlarında çalışma yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Örgütsel Davrannış Profesör 1 İş yerinde Psikolojik Danışmanlık konusunda yayın yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği - Profesör 1 Elektrik akımları ve darbeli elektrik alanları ile farklı mikroorganizmaların sterilizasyonları konularında bilimsel araştırmalar ile deneyimlere sahip olmak.
Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği - Profesör 1 Gaz yakıtlar ile faz değiştiren malzemelerin motorlara uygulanması ve motor çevrimlerinin termodinamik analizleri konularında uzman olmak ve bu konularda teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği - Profesör 1 Titanyum alaşımları, süper alaşımlar ve metalik biyomalzemelerin toz metalurjisi ile üretimi konusunda uzman olmak ve bu konularda teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak.
Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği - Profesör 1 TOPSİS metodolojisi, güç tutuşur tekstiller, SF elektrospun nano lifler konusunda uzman olmak ve bu konularda teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak,
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Endoskopik kafa tabanı cerrahisi, endoskopik hipofiz cerrahisi, beyin sapı implantı, koklear implant konularında cerrahi tecrübesi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Tümör cerrahisinde deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Profesör 1 Genetik Konusunda yurtdışı tecrübesi bulunmak. Büyüme Hormonu Eksikliği, Laron, Piknodizostozis ve İnflamasyon konularında çalışmış olmak. Moleküler Genetik ve Hücre kültüründe tecrübesi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör 1 Klinik Beceri Laboratuvarı uygulamalarında ve tıp eğitiminde müfredat geliştirme alanlarında deneyimli olmak; epidemiyolojik, klinik ve niteliksel araştırma alanlarında deneyimli bir Aile Hekimliği Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Profesör 1 Fototerapi alanında yurtdışında sertifikalı eğitim almış olması ve bu alanda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış arştırmalarının olması. Psoriasis alanında deneyimli olması, bu alanda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış araştırmalarının olması.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji Uzmanı olmak. Nefroloji-Epidemiyolojisi konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Elektrodiagnostik Nöroloji konusunda yüksek lisans yapmış Klinik Nörofizyoloji yandal uzmanı olmak. Klinik Nörofizyoloji, Nöromusküler Hastalıklar, İntraepidermal Sinir Lif Analizi ve Nöropatik ağrı konularında çalışmış olmak. Mezuniyet sonrası Tıp Eğitiminde deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Elektrofizyoloji ve epileptoloji konusunda yüksek lisans yapmış olmak, epilepsi ve epilepsi cerrrahisi konusunda çalışıyor olmak, Avrupa Nöroloji Board sınavını almış olmak, uyku tıbbi hekimliği sertifikası bulunmak, Klinik Nörofizyoloji Yan Dal uzmanlığı bulunmak, Multiple skleroz konusunda çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 Nükleer onkoloji ve radyasyon güvenliği konularında tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Pediatrik Nefroloji; Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu konusunda deneyimli olmak.
Avrupa Birliği Enstitüsü - Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Doçent 1 Türkiye-AB Siyasi İlişkileri, Türkiye'nin Demokratikleşmesi, Türkiye-AB Ekonomik İlişkileri ve Gümrük Birliği, AB'nin Genişleme Politikası, AB'nin Dış Ekonomik İlişkileri, Uluslararası Siyasal İktisat alanlarını kapsayacak çalışmalarının olması.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası - Doçent 1 Finans Doçenti olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri Profesör 1 Spor Pazarlama, Spor İletişimi Pazarlaması, Spor Yönetimi ve/veya Sporda Sporsorluk alanlarında çalışmaları bulunmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antrenman Bilimleri Doçent 1 Sualtında solunum ile ilgili çalışmaları bulunmak
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Spor Sağlık Bilimleri Doçent 1 Engelliler sporu, kas yorgunluğu ve elektromiyografik değerlendirme ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209