Marmara Üniversitesi 39 Akademik Personel Alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siy

Marmara Üniversitesi 39 Akademik Personel Alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siy

04 Aralık 2015 Cuma 09:34
25 Okunma
Marmara Üniversitesi 39 Akademik Personel Alacak
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır. Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir. " Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.
BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Ezcacılık İşletmeciği Yardımcı Doçent 1 Toplam Kalite Yönetimi konusunda deneyimli olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Yardımcı Doçent 1 Farmasötik Teknoloji alanında Doktora yapmış olmak. Blok kopolimer sistemler ile AFM alanında deneyimli olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Botanik Yardımcı Doçent 1 Farmasötik Botanik alanında Doktora yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Botanik Doçent 1 Likenlerin Sistematiği ve Ekolojisi üzerinde yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Katıhal Fiziği Doçent 1 Hidrojen Gazı ve Uçucu Organik Bileşiklerin Buharlarını Algılayan Sensörler ile Kompozitlerin ve Organik Moleküllerin Elektriksel Özellikleri Üzerine SCI Makaleleri olmak, Güneş Pili ve Biyosensör konularında lisansüstü tez yaptırmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Doçent 1 q-Analiz ve İntegral Dönüşümleri ile ilgili yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 Akustik Saçılma Problemleri, Non Selfadjoint Sturm-Liouville Operatörü alanlarında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Doçent 1 Sosyoloji alanında Doktora derecesine sahip; Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Kültürel Çalışmalar ve İletişim Sosyolojisi alanında yayın yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Doçent 1 Yeniçağ Tarihi alanında Doktora yapmış olmak ve Kent Tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Müessese Arşivleri Yardımcı Doçent 1 Belge Yönetimi ve Arşivcilik alanında uluslararası deneyime sahip olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Fizik Coğrafya Yardımcı Doçent 1 Jeomorfoloji ve Hidrografya alanlarında çalışma yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik - Yardımcı Doçent 1 İstatistik, Matematik veya Endüstri Mühendisliği Lisans Programından mezun olup, İstatistik konuları ile ilgili SCI (ya da SCIE) kapsamında taranan dergilerde en az bir yayını olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Yardımcı Doçent 1 Cebirsel Goppa Kodlarının minumum mesafeleri üzerinde yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Yardımcı Doçent 1 İnsan Hakları alanında Yüksek Lisans, Eğitim Sosyolojisi alanında Doktora yapmış olmak ve bu alanlarda yayınları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Grafik Doçent 1 Grafik Tasarım alanında, Sanatta Yeterlik düzeyinde, Postmodern Alıntı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Heykel Doçent 1 Heykel Alanında ekolojik sanat araştırmaları ve sanatsal çalışmalarının bulunması.
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Heykel Yardımcı Doçent 1 Heykelde çeşitli malzeme uygulamaları ve biçimlendirme yöntemleri üzerine çalışmalarda bulunmak ve ders vermiş olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Doçent 1 Alanında Doçent olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Doçent 1 Hadis alanında Doçent olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Doçent 1 Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında Doçent olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doçent 1 Tefsir alanında Doçent olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Doçent 1 Medya, Siyaset ve Avrupa Birliği Hukuku konularında akademik çalışma yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Doçent 1 -
İletişim Fakültesi İletişim Enformatiği Bilişim Doçent 1 Sistem Kuramı, Avrupa Birliği ve İletişim konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 1 Muhasebe Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak. Muhasebe Denetimi ve ve Hileli Finansal Raporlama konularında yayın yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 Yönetim ve Organizasyon Doktorasına sahip olmak. Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetimi konusunda uluslararası yayınlar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Doçent 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kimyasal ve İleri Oksidasyon Teknikleri konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Teorisi Doçent 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak. İşaret işleme ve optik konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doçenti olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Doçent 1 Halk Sağlığı Hemşireliği Doçenti olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Doçent 1 Psikiyatri Hemşireliği Doçenti olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler Doçent 1 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kent Kültürü, Kent Estetiği, Kentleşme ve Yerel Yönetimler Konularında Yayımlanmış Bilimsel Çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği - Doçent 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından Doçenlik belgesine sahip, model öngörülü kontrol ve biyomekatronik konularında uzman olmak ve bu alanlarda ders vermiş olmak.
Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği - Doçent 1 Tekstil Malzemelerinin elektromanyetik kalkanlama özellikleri, tekstil malzemesi takviyeli kompozit malzemeler, nanolif tabanlı biyomalzemeler konularında uzman olmak ve Örme Teknolojisi alanında ders vermiş olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Pankreas ve Endokrin Patolojisi alanlarında deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Pediatrik Gastroenteroloji Uzmanı olmak, terapötik ve tanısal çocuk endoskopi deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Uzmanı olmak ve alerjen spesifik immünoterapi ve primer immün yetmezlikler konusunda yayın ve araştırmaları olması
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Doçent 1 İntrauterin dermatolojik deneysel çalışma modellerinde deneyimli olmak.
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı Doçent 1 Türk Dil Bilimi, Türkiye Türkçesi Teorik Dil Bilgisi konularında ihtisas ve yayın sahibi olmak, bu alanlardaki çalışmaları yürütecek seviyede Rusça ve Çağdaş Türk Lehçelerini biliyor olmak.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209