Marmara Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tekonoloji

Marmara Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tekonoloji

27 Haziran 2015 Cumartesi 08:49
26 Okunma
Marmara Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tekonoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır. Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir. Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.
BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI A D E D İ ARANAN ŞARTLAR
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Ortodonti Yardımcı Doçent 1 -
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Protetik Diş Tedavisi Yardımcı Doçent 1 -
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Restoratif Diş Tedavisi Yardımcı Doçent 1 -
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Profesör 1 Geçiş metal komplekslerinin sentezi ve oksidatif dehidrojenasyonu konularında yayınları olmak ve alanında ders vermiş olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Yardımcı Doçent 1 Kısmi Diferansiyel denklemlerde geçişler ve çatallanmalar konusunda yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yardımcı Doçent 1 Siyasetbilim alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak ve bu alanda dersler vermiş olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tekstil Yardımcı Doçent 1 Lisans ve Lisansüstü Eğitimini Tekstil Giyim Tasarımı Alanında yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Sinema ve TV Yardımcı Doçent 1 Sinema ve Televizyon Bölümü'nde Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik çalışmasını bitirmiş olmak. Deneysel sinema alanında uzman olmak, deneysel sinema dersi vermiş olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Usul Hukuku Yardımcı Doçent 1 Alanında Doktora yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Yardımcı Doçent 1 Alanında Doktora yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Milletlerarası Hukuk Yardımcı Doçent 1 Alanında Doktora yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 1 Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, Denetim konusunda yayın yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme İnsan Kaynakları Doçent 1 Farklılıkların yönetimi konusunda tez çalışması yapmış olmak, liderlik alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Biyomühendislik Doçent 1 Biyomühendislik Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak; sistem biyolojisi ve metabolizma mühendisliği konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Temel İşlemler ve Termodinamik Doçent 1 Kimya Mühendisliği Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak; yaşam döngüsü değerlendirmesi ve fotopolimerizasyon konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim Metalurjisi Doçent 1 Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak; değerli metallerin geri kazanımı konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doçenti olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Politikaları Doçent 1 Yönetim ve Strateji Doçenti olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Politikaları Doçent 1 Tıp Tarihi ve Etiği Doçenti olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (Fransızca) Kamu Politikası Doçent 1 Mali tevzin, idareler arası mali ilişkiler, mali kurallar ve yerel yönetim maliyesi konusunda yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (Türkçe) Yönetim Bilimleri Doçent 1 Finansal performans değerleme ve muhasebe-finans alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Uluslararası İlişkiler Doçent 1 Doğu Asya'da uluslararası ilişkiler, Çin siyaseti ve dış politikası üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Doçent 1 Türk dış politikası, Türkiye-Orta Doğu ilişkileri konusunda yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği - Doçent 1 Manyeto reolojik sıvıların ve ultrasonik enerjinin tekstilde kullanımı ve bor lifi takviyeli kompozitlerin üretilmesi konusunda uzman olmak.
Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği - Doçent 1 Enzimatik ön işlemlerin boyamaya etkisi, selülozik materyallerin tek banyoda kambine boyanması ve protein esaslı liflerin doğal boyar maddelerle boyanması konularında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Endobronşiyal Hacim Küçültücü Tedaviler ve Torasik Outlet Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Uluslararası Acil Tıp Eğitimi Programı ile Araştırıcı Eğitim Programında sertifikalı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde, klinik beceri eğitiminde deneyimli ve adolesan sağlığı konusunda çalışmaları olan Aile Hekimliği uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları Uzmanı ve Nefroloji Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Egzersiz Fizyolojisi alanında deneysel ve klinik araştırmaları bulunan, bireye özel egzersiz planlamada klinik deneyimi olan fizyoloji Doçenti olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 1 Protein yıkımı ve Proteozom konusunda uluslararası dergilerde yayın yapmış, kitap yazmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sporda Psikososyal Alanlar Yardımcı Doçent 1 Doktora tezini Futbolda Yaratıcılık alanında yapmış olmak. Futbol alanında Uluslararası Antrenörlük Belgesine sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Doçent 1 Biyokimya Doçenti olmak. Serbest radikaller ve antioksidanlar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Doçent 1 Finans alanında Doçent ünvanı almış olmak. Etkin Piyasa Teorisi alanında çalışma yapmış olmak.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209