Mili Savunma Bakanlığı Çeşitli Ünvanlardan 137 Memur Alımı için İlana Çıktı

Mili Savunma Bakanlığı Çeşitli Ünvanlardan 137 Memur Alımı için İlana Çıktı. İlana başvuru koşulları ve ünvanlar aşağıda mevcuttur.

Mili Savunma Bakanlığı Çeşitli Ünvanlardan 137 Memur Alımı için İlana Çıktı

Mili Savunma Bakanlığı Çeşitli Ünvanlardan 137 Memur Alımı için İlana Çıktı. İlana başvuru koşulları ve ünvanlar aşağıda mevcuttur.

02 Ocak 2017 Pazartesi 15:09
15410 Okunma
Mili Savunma Bakanlığı Çeşitli Ünvanlardan 137 Memur Alımı için İlana Çıktı
 1. BAŞVURU
 1. Kimler Başvurabilir
Memurluğa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-2’de belirtilen unvanlar için başvurabilir. Adaylar sadece bir unvan tercihi yapabilecektir. Birden fazla yapılan unvan tercihlerinde ilk sıradaki tercih dikkate alınacaktır.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.
Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz.
 
 1. Başvuru Koşulları
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;
 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 1. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
 1. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak,
 2. Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,
 3. 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;
Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,
 1. Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,
 2. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak
 3. Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),
 4. Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve her bir unvan için belirlenecek asgari puanı almış olmak.
NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

MEMUR ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN
 1. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
 1.  Başvurular, www.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 30 Aralık 2016-06 Şubat 2017 tarihi saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Başvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir aday numarası belirlenecektir. Daha sonra bu numarayı kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve aday numaranızı gizli tutmanız gerekmektedir.
 2. Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (tercihleriniz, aday numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız faydanıza olacaktır.
 3. Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.
 4. Adayların bu kılavuzda yer alan unvanları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016 ve 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans, 2016-KPSS Önlisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. (TABLO-2)
 5. 10 Şubat 2017 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
 6. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 06 Mart 2017 tarihine kadar posta/kargo veya
şahsen müracaat      ile istenilen belgeleri M.S.B.Personel             Temin Daire Başkanlığı
(Cebeci/Ankara)nda bulunduracaklardır. (06 Mart 2017 tarihinden sonra M.S.B. Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)
 1. Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS’den aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına) çağrılacaktır.
ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
 1. Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğindedir. Adayların başvuru şartlarının uygunluğu seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/Ankara) geldiklerinde başvuru evrakları üzerinden kontrol edilecektir.
 2. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.
 3. Genel Ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından aday numarası verilmektedir. Aday numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece aday numarası ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 1. Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?
Ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek taban puan üzerindeki adayların isim listesi (her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) TABLO-1’de belirtilen tarihte
www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
 
S.NO. SINIFI KADRO
DERECESİ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI**
KPSS
PUAN
TÜRÜ
CİNSİYETİ ATANACAĞI
KUVVET
ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
UNVANI ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU EĞİTİM
NİTELİK
KODU*
DİĞER
NİTELİKLER
Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.
1. Ağaç işleri Tekns. THS 12 1 KPSSP94 E Hv.K.K. BATMAN 2051,2071 6002
2. Ambar Memuru GİHS 13 1 KPSSP94 E Dz.K.K. ANKARA/ ELMADAĞ Yapılmayacaktır. 2075 6040
3. Arşivci THS 8 3 KPSSP03 E / B Dz.K.K. ANKARA - İSTANBUL(2) Yapılmayacaktır. 4099 3113
4. Aşçı YHS 10 2 KPSSP93 E Hv.K.K. ERZURUM Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR. 3222
5. Avukat AHS 9 3 KPSSP03 E / B Dz.K.K. ANKARA Yapılmayacaktır. 4419 7205
6. Bahçıvan YHS 13 2 KPSSP94 E Dz.K.K KOCAELİ Yapılmayacaktır. 2001 6107
7. Bilgisayar Mühendisi THS 8 1 KPSSP03 E / B K.K.K. ANKARA Yapılmayacaktır. 4531
3248,3249
3253
8. Bilgisayar Teknikeri THS 9 1 KPSSP93 E / B Dz.K.K. KOCAELİ Yapılmayacaktır.
9. Boyacı-Badanacı YHS 13 1 KPSSP94 E Hv.K.K. DİYARBAKIR Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR. 2001, 2051 6111,6159,6105,
6357,6861,6863
4027,4028,
4078,4110
7255
10. Bulgarca Öğretmeni EÖHS 9 1 KPSSP03 E / B K.K.K. İSTANBUL/ANADOLU Yapılmayacaktır. YDS Sınavına girmiş olmak
11. Dem.Kay.Tekns. THS 12 1 KPSSP94 E Hv.K.K. BATMAN Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR 2065
12. Elektrik Mühendisi THS 8 2 KPSSP03 E / B K.K.K. ISPARTA/EĞİRDİR, İZMİR Yapılmayacaktır. 4611 3160
13. Elektrik Mühendisi THS 8 2 KPSSP03 E / B M.S.B. DİYARBAKIR- İZMİR Yapılmayacaktır. 4611 3160
Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.
14. Elektrik Teknisyeni THS 12 2 KPSSP94 E Hv.K.K. BATMAN - İSTANBUL 2023 6013
Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.
15. Elektrik Teknisyeni THS 12 4 KPSSP94 E Dz.K.K. BALIKESİR - MUĞLA İZMİR(2) 2023 6013

MEMUR ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN
   
  S.NO. SINIFI KADRO
  DERECESİ
  ALINACAK
  PERSONEL
  SAYISI**
  KPSS
  PUAN
  TÜRÜ
  CİNSİYETİ ATANACAĞI
  KUVVET
  ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
  UNVANI ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU EĞİTİM
  NİTELİK
  KODU*
  DİĞER
  NİTELİKLER
  16. Elektrik Teknisyeni THS 12 7 KPSSP94 E K.K.K. ŞANLIURFA, ARDAHAN - BİNGÖL, MARDİN GAZİANTEP/OĞUZELİ KARS/SARIKAMIŞ ERZURUM Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR. 2023 6013
  17. Elektronik Mühendisi THS 8 1 KPSSP03 E / B Dz.K.K. İSTANBUL Yapılmayacaktır. 4611
  18. Emlak Teknikeri THS 9 1 KPSSP93 E / B K.K.K. ELAZIĞ Yapılmayacaktır. 3319
  7255
  19. Farsça Öğretmeni EÖHS 9 1 KPSSP03 E / B K.K.K. İSTANBUL/ANADOLU Yapılmayacaktır. 4021,4078 YDS Sınavına girmiş olmak
  Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.
  20. Fırıncı YHS 13 1 KPSSP94 E Hv.K.K. BALIKESİR/BANDIRMA 2001 6817,6819
  21. Grafiker THS 8 1 KPSSP03 E / B Dz.K.K. ANKARA Yapılmayacaktır. 4237
  7255
  22. Gürcüce Öğretmeni EÖHS 9 1 KPSSP03 E / B K.K.K. İSTANBUL/ANADOLU Yapılmayacaktır. 4029 YDS Sınavına girmiş olmak
  23. Harita Mühendisi THS 8 3 KPSSP03 E K.K.K. ANKARA - ADANA, DİYARBAKIR Yapılmayacaktır. 4689 8324
  24. Harita Mühendisi THS 8 1 KPSSP03 E / B Hv.K.K. ANKARA Yapılmayacaktır. 4689 8324
  25. Harita Mühendisi THS 8 1 KPSSP03 E / B M.S.B. ESKİŞEHİR Yapılmayacaktır. 4689 8324
  26. Harita ve Kadastro Teknikeri THS 9 3 KPSSP93 E Hv.K.K. BATMAN - DİYARBAKIR(2) Yapılmayacaktır. 3319
  27. Harita ve Kadastro Teknikeri THS 9 4 KPSSP93 E / B Dz.K.K. İSTANBUL(3) - MUĞLA Yapılmayacaktır. 3319
  28. Harita Ve Kadastro Teknikeri THS 9 1 KPSSP93 E / B M.S.B. YAKUTİYE/ ERZURUM Yapılmayacaktır. 3319
  29. Hesap Sorumlusu GİHS 10 1 KPSSP93 E / B M.S.B. ERZURUM/YAKUTİYE Yapılmayacaktır. 3001
  30. Hizmetli YHS 13 1 KPSSP94 E / B Hv.K.K. DİYARBAKIR Yapılmayacaktır. 2001
  31. iklimlendirme
  Teknisyeni
  THS 12 1 KPSSP94 E Hv.K.K. DİYARBAKIR Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR 2111
  32. inşaat Mühendisi THS 8 6 KPSSP03 E / B K.K.K. BİTLİS/TATVAN (1) - DENİZLİ (1) KAYSERİ (1), MALATYA (1), TEKİRDAĞ/ÇORLU(1), İZMİR (1) Yapılmayacaktır. 4669
  33. inşaat Mühendisi THS 8 1 KPSSP03 E / B M.S.B. BALIKESİR Yapılmayacaktır. 4669
  34. inşaat Teknikeri THS 9 2 KPSSP93 E Hv.K.K. ERZURUM - ANKARA Yapılmayacaktır. 3225
   
  S.NO. SINIFI KADRO
  DERECESİ
  ALINACAK
  PERSONEL
  SAYISI**
  KPSS
  PUAN
  TÜRÜ
  CİNSİYETİ ATANACAĞI
  KUVVET
  ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
  UNVANI ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU EĞİTİM
  NİTELİK
  KODU*
  DİĞER
  NİTELİKLER
  Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR
  35. inşaat Teknisyeni (Duv.Bet.) THS 12 2 KPSSP94 E Hv.K.K. BATMAN - MUŞ 2051 6027
  36. Kimya Teknikeri THS 9 1 KPSSP93 E / B Dz.K.K. KOCAELİ Yapılmayacaktır. 3347
  Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.
  37. Kuaför (Bayan Kuaförü) YHS 13 2 KPSSP94 E / B Dz.K.K İZMİR - KOCAELİ 2001,2039 6305,6781,6783
  38. Laborant THS 9 1 KPSSP93 E / B M.S.B. ANKARA/KEÇİÖREN Yapılmayacaktır. 3347
  39. Makine Mühendisi THS 8 1 KPSSP03 E / B M.S.B. ANKARA Yapılmayacaktır. 4639
  40. Makine Teknisyeni THS 12 1 KPSSP94 E K.K.K. DİYARBAKIR Yapılmayacaktır. 2061
  41. Mal/Hesap Sorumlusu GİHS 10 2 KPSSP93 E K.K.K. ERZURUM
  ANKARA/ŞEREFLİKOÇHİSAR
  Yapılmayacaktır. 3174
  42. Matbaa Teknikeri THS 9 1 KPSSP93 E K.K.K. ISPARTA/EĞİRDİR Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR 3238
  43. Memur GİH 13 1 KPSSP94 B Dz.K.K. ANKARA Yapılmayacaktır. 2001
  44. Mimar THS 8 1 KPSSP03 E / B Hv.K.K. ANKARA Yapılmayacaktır. 4747
  45. Muhasebeci GİHS 10 4 KPSSP93 E / B Dz.K.K. ANKARA - KOCAELİ - İSTANBUL - MUĞLA Yapılmayacaktır. 3174
  46. Mühendis THS 8 2 KPSSP03 E / B M.S.B. DİYARBAKIR/YENİŞEHİR
  ERZURUM/YAKUTİYE
  Yapılmayacaktır. 4611
  47. Mühendis THS 8 1 KPSSP03 E / B M.S.B. İSTANBUL/FATİH Yapılmayacaktır. 4799
  48. Mühendis THS 8 1 KPSSP03 E / B M.S.B. İSTANBUL/FATİH Yapılmayacaktır. 4639
  49. Psikolog SHS 8 2 KPSSP03 E / B Hv.K.K. KÜTAHYA - DİYARBAKIR Yapılmayacaktır. 4131
  50. Psikolog SHS 8 2 KPSSP03 E / B Dz.K.K. HATAY - İZMİR Yapılmayacaktır. 4131
  51. Sıhhi Tesisat Teknisyeni THS 12 6 KPSSP94 E K.K.K. ŞANLIURFA (1) - EDİRNE (1) HAKKARİ/YÜKSEKOVA (1), GAZİANTEP (1) - MARDİN (1) KARS/SARIKAMIŞ (1) Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR. 2111
  52. Sıhhi Tesisat Teknisyeni THS 12 2 KPSSP94 E Hv.K.K. DİYARBAKIR - MUŞ Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR. 2111
  53. Sıhhi Tesisat Teknisyeni THS 12 1 KPSSP94 E Dz.K.K. MUĞLA Branşı ile ilgil uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR. 2111
   
  S.NO. SINIFI KADRO
  DERECESİ
  ALINACAK
  PERSONEL
  SAYISI**
  KPSS
  PUAN
  TÜRÜ
  CİNSİYETİ ATANACAĞI
  KUVVET
  ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
  UNVANI ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU EĞİTİM
  NİTELİK
  KODU*
  DİĞER
  NİTELİKLER
  54. Şoför GİHS 13 1 KPSSP94 E M.S.B. YEŞİLYURT/ MALATYA Yapılmayacaktır. 2001 6506
  55. Teknik Ressam THS 12 3 KPSSP94 E / B Dz.K.K. İSTANBUL Yapılmayacaktır 2061
  4503, 4431, 4421, 4459, 3237,3226,
  3213,3254
  56. Uzman (1) GİHS 9 1 KPSSP03 E / B K.K.K. ERZİNCAN Yapılmayacaktır.
  57. Uzman (2) GİHS 9 1 KPSSP03 E / B K.K.K. ANKARA Yapılmayacaktır. 4001 6225
  58. Uzman (3) GİHS 9 1 KPSSP03 E / B K.K.K. ANKARA Yapılmayacaktır. 4453
  4503,4431,
  4421
  3237,3226,
  3213
  59. Uzman (4) GİHS 9 4 KPSSP03 E / B K.K.K. ANKARA Yapılmayacaktır.
  60. Uzman (Tarih) GİHS 9 1 KPSSP03 E / B Dz.K.K. ANKARA Yapılmayacaktır. 4117
  61. Uzman(5) GİHS 9 7 KPSSP03 E / B M.S.B. ÇORLU/TEKİRDAĞ
  İSTANBUL/ÜSKÜDAR
  SİVAS
  ADANA/YÜREĞİR
  DİYARBAKIR/YENİŞEHİR
  ERZURUM/YAKUTİYE
  İSTANBUL/FATİH
  Yapılmayacaktır. 4418
  62. Uzman(6) GİHS 9 5 KPSSP03 E / B M.S.B. ADANA
  İZMİT
  ANKARA/KEÇİÖREN
  İSTANBUL/FATİH
  İZMİR/KONAK
  Yapılmayacaktır. 4419
  63. Uzman(7) GİHS 9 3 KPSSP03 E / B K.K.K. ANKARA Yapılmayacaktır. 4419
  64. Veri Hazırlama GİHS 10 1 KPSSP93 E / B Hv.K.K. İSTANBUL Yapılmayacaktır. 3174
  65. Veteriner SHS 8 1 KPSSP03 E / B Hv.K.K. DİYARBAKIR Yapılmayacaktır. 4607
  66. Zabıt Katibi GİHS 10 7 KPSSP93 E / B K.K.K. VAN (5) - ELAZIĞ (2) Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR. 3003

   
  NOT:
  (*) Eğitim nitelikleri kod tablosuna TABLO-3 ’ten ulaşılabilir.
  (**) Alınacak Personel Sayısı idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir. (***) Tüm adaylar sözlü mülakat sınavına tabi tutulacaktır.
  Yorumlar
  Avatar
  Adınız
  Yorum Gönder
  Kalan Karakter:
  Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
  <strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
  Avatar
  ayten 2017-01-03 00:29:17

  kendimize uygun meslek dalına nasıl başvuru yapabiliriz bilgilendirirseniz çok memnun olurum mesleğim kuaför

  banner209