Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak 4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Sertifika Programı Hakkında Detaylı Bilgi ve Başvuru İşte detaylar; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen bi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak 4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Sertifika Programı Hakkında Detaylı Bilgi ve Başvuru İşte detaylar; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen bi

01 Temmuz 2016 Cuma 09:25
39 Okunma
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Sertifika Programı Hakkında Detaylı Bilgi ve Başvuru

İşte detaylar; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Kadro ilanlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir. İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir. (SAUM: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi) NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan Öğretim Üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde görevlendirilebilir.
BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DERECE ARANAN ŞARTLAR
Adana Numune SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi Ve Travmatoloji Profesör 1 Ortopedik onkoloji alanında tecrübeli olmak.
Antalya SAUM Dahili Tıp Bilimleri FTR Doçent 1 Romatoloji yan dal ihtisası yapmış olmak. Kas-iskelet sistemi ultrasonografisi konusunda eğitim almış olmak.
Antalya SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Hematoloji Doçenti olmak.
Antalya SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Tıbbi Onkoloji yandal uzmanı olmak. Kemik iliği ve kanser hücreleri hücre kültürü ile ilgili çalışmaları olmak.
Antalya SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak.
Antalya SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doçenti olmak.
Antalya SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 TAVI ve karotis stentleme işlemlerinde deneyimli olmak.
Antalya SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Elektrofizyoloji ve ASD'nin perkütan kapatılması alanlarında deneyimli olmak.
Antalya SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Robotik cerrahi konusunda eğitim almış olmak.
Antalya SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Endoskopik Sinus Cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak.
Antalya SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Nazofarenks,pankreas ve kolorektal kanserler üzerine çalışmaları olmak.
Antalya SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Meme, akciğer ve tiroid kanserleri konularında çalışmaları olmak.
Antalya SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Profesör 1 Artroskopik diz cerrahisi üzerine çalışmaları olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 Palyatif bakımda deneyimli olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Hemotolojisi ve Onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Obezite ve kilo kaybı üzerine çalışmaları olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Yan Dal uzmanı olmak. Obezite Nörofarmakolojisi üzerine çalışmaları olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Mitral balon valvuplastisi alanında çalışmaları olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Doçent 1 Bilişsel Davranışçı terapi ve kişilik bozuklukları alanında çalışmaları olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Doçent 1 Bilişsel Davranışçı terapi alanında çalışmaları olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Multitravmalarla oksidatif stres ilişkisine dair çalışmaları olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin Ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Pediatrik Nöroşirurji alanında çalışmaları olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 İleri Pediatrik Laporoskopi eğitimi almış olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Kolon kanseri moleküler biyolojisi alanında çalışmaları olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları Ve Doğum Doçent 2 Jinekolojik onkoloji konularında çalışmaları olmak..
Bursa Y. İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Atrial fibrilasyon ve çalışan kalpte By-pass konusunda deneyimli olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Aort diseksiyonlarının tedavisinde alternatif metod çalışmaları olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Ve Damar Cerrahisi Doçent 2 Yeni antiagreganların damar tıkanıklığına etkilerine dair deneysel çalışmaları olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Behçet Hastalığı alanında odiyolojik çalışmaları olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Ön kafa kaidesi ve Larengofarengeal reflü konusunda çalışmaları olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi Ve Travmatoloji Profesör 1 Artroplasti ve Spor Hekimliği alanında çalışmaları olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi Ve Travmatoloji Profesör 1 El Cerrahisinde deneyimli, Ayak Cerrahisinde çalışmaları olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Profesör 1 Ağız, Yüz, Çene Cerrahisi Anadal ve El Cerrahisi yandal uzmanı olmak.
Bursa Y. İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Nefrotik hastalıklarla ile ilgili çalışmaları olmak.
Diyarbakır Gazi Yaşargil SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Yrd. Doç. 4 Çocuklarda ağrı skorları üzerine çalışmaları olmak.
Diyarbakır Gazi Yaşargil SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yrd. Doç. 1 Tüberküloz peritonit üzerine çalışma yapmış olmak.
Diyarbakır Gazi Yaşargil SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları Ve Doğum Yrd. Doç. 1 İleri düzey laparaskopik cerrahi eğitimi almış olmak.
Diyarbakır Gazi Yaşargil SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Yrd. Doç. 1 Boyun kitleleri histopatolojik analizi üzerine çalışmaları olmak.
Diyarbakır Gazi Yaşargil SAUM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yrd. Doç. 1 Radyoloji uzmanı olmak.
Samsun SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yrd.Doç. 4 Laparoskopik Fıtık Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
Trabzon Kanuni SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Yrd.Doç. 5 Brakial blokaj ile ilgili çalışmaları olmak.
Trabzon Kanuni SAUM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Allerji ve İmmunoloji alanında yandal uzmanlığı yapmış olmak.
Trabzon Kanuni SAUM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Yrd.Doç. 5 Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı olmak.
Trabzon Kanuni SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yrd.Doç. 3 Endokrinoloji uzmanı olmak.
Trabzon Kanuni SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yrd.Doç. 3 Çocuklarda intraskrotal patolojiler ile ilgili çalışma yapmış olmak
Kayseri SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Karaciğer ve böbrek nakli ile ilgili eğitim almış olmak.
Kayseri SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Doçent 1 Santral Blok Teknikleri ve Pleksus Blok Uygulamalarında deneyim sahibi olmak.
Kayseri SAUM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Doçent 2 Femoral geometri, Manyetik Rezonans Terapi ile ilgili çalışmaları olmak.
Kayseri SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Diyaliz hastalarında volüm kontrolü konusunda çalışmaları olmak.
Kayseri SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Yrd.Doç. 2 Tıp fakültesi mezunu olmak. Patoloji uzmanı olmak.
Van SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Ağır metallerin kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisini araştıran çalışmaları olmak.
Kocaeli Derince SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Girişimsel Kardiyolojide deneyimli ve koroner mikrodolaşım üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Kocaeli Derince SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları Ve Doğum Doçent 1 Minimal invaziv cerrahi ile ilgili çalışmaları olmak.
Kocaeli Derince SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Robotik laparoskopik radikal prostatektomi konusunda eğitim almış olmak.
Konya SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 Akciğer transplantasyonunda iskemi reperfüzyon injürisi ile ilgili çalışmaları olmak.
Konya SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Yanık tanı ve tedavisi ile ilgili eğitim almış olmak. Laparoskopik kolon cerrahisi konusunda eğitim almış olmak.
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hismetler ve Teknikler Anestezi Programı Yrd.Doç. 5 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hismetler ve Teknikler Ameliyathane Hizmetleri Yrd.Doç. 5 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerinden birinde uzman olmak.
Sağlık Hizmetleri MYO Elektronik ve Otomasyon Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Pr. Yrd.Doç. 5 Biyosensör konularında çalışma yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Pr. Yrd.Doç. 5 Lisan, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini psikoloji alanında yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Pr. Yrd.Doç. 5 Tıp Fakültesi bölümü mezunu olmak. Aile hekimi uzmanı olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Yrd.Doç. 3 Deneysel psikoloji konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Yrd.Doç. 2 Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Gıda mühendisliği bölümünde yapmış olmak. Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246