Sakarya Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda Tezli (I. Öğretim ve II Öğretim) Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSA

Sakarya Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda Tezli (I. Öğretim ve II Öğretim) Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSA

17 Haziran 2015 Çarşamba 14:49
28 Okunma
Sakarya Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda Tezli (I. Öğretim ve II Öğretim) Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS 1-ALES sınavından;(ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklandığı tarih itibari ile 3 yıldır.)başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 55almış olmak. 2-Başvuru ön koşulu olan yabancı dil şartı değiştirilmiş olup, öğrencinin tez teslim aşamasında YDS'den en az 50 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındangeçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan almış olması yeterli olacaktır. Ancak Ortadoğu Çalışmaları Yüksek Lisans programında yabancı dil puanı 60 puanistenmektedir ve başvuru şartıdır. YDS belgesi olmayıp YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdanmuadili bir puan ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak YDS puanına dönüştürülecektir. 17.03.2014 tarihinden sonra girilen IELTS sınavından alınmış puanlar geçersizdir. 3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. (Kesin Kayıt tarihine kadar mezun olmak) 4- Başvuru ücreti: 25 TL ( Enstitüye gelinerek yapılan başvurularda başvuru ücreti alınmaz) -Elden ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum Enstitü Ön Kayıt Hesabını söyleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler. -İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankası İnternet şubesi - Ödemeler - Kurum- Üniversite- Sakarya Üniversitesi Ön Kayıt 25 TL ( bir tercih yapacaklar için) ya da Ön Kayıt 50 TL ( iki tercih yapacaklar için )işlem basamaklarını takip ederek, TC Kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir.(Banka aktarmaları her saat başı yapılacaktır. Tercihler aktarmalar yapıldıktan sonra yapılabilir) ÖNEMLİ:Adaylar Banka ödemelerini en geç 25 Haziran Perşembe günüsaat 16:00'a kadar yapıp yine tercihlerini aynı gün 23:30'akadar en fazla iki programa başvurularını yapabilirler. Başvurular www.sbe.sakarya.edu.tr adresinden (BAŞVURU- Online Başvuru linkinden) alınacaktır. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvurularının Değerlendirilmesi:ALES sınav puanının %50'si, Lisans mezuniyet notunun (4'lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır)%30'uve yazılı sınavın %20'si( Yazılı sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve bu sınavların mazereti yoktur.) dikkate alınarak saptanır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. Resim/Seramik ve Cam/Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalları ve Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Başvurularının Değerlendirilmesi: ALES şartı aranmaz. Sanat Sınavı Notunun %50'si ve Lisans mezuniyet notunun (4'lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır)%50'si dikkate alınarak saptanır. ( Sanat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve bu sınavların mazereti yoktur.)Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlgili EASD başkanlığınca yapılacak sanat sınavı/dosya değerlendirmesi ve EABD Başkanlığınca yapılacak olan yazılı sınav notu "100" üzerinden "50"nin altında olan adaylar başarısız sayılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. DOKTORA 1- ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklandığı tarih itibari ile 3 yıldır.) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 65 almış olmak. -Doktora Programına Yüksek Lisansını takiben başlayacak (aralıksız ya da en fazla bir yarıyıl ara vererek) adayların LES ya da ALES belgelerinde geçerlilik sürelerine bakılmaz. Süresi geçmiş LES puanları 1.25 ile çarpılarak değerlendirmeye alınır. 2-YDS sınavından; en az 55 veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdanmuadili bir puanalmış olmak. Ancak Ortadoğu Çalışmaları Doktora programında yabancı dil puanı 60 puan istenmektedir. YDS belgesi olmayıp YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdanmuadili bir puan ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak YDS puanına dönüştürülecektir. 17.03.2014tarihinden sonra girilen IELTS sınavından alınmış puanlar geçersizdir. 3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. (Kesin Kayıt tarihine kadar mezun olmak) 4- Başvuru ücreti: 25 TL ( Enstitüye gelinerek yapılan başvurularda başvuru ücreti alınmaz) -Elden ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi KurumEnstitü Ön Kayıt Hesabını söyleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler -İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankası İnternet şubesi - Ödemeler - Kurum- Üniversite- Sakarya Üniversitesi Ön Kayıt 25 TL ( bir tercih yapacaklar için) yada Ön Kayıt 50 TL ( iki tercih yapacaklar için )işlem basamaklarını takip ederek, TC Kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir. (Banka aktarmaları her saat başı yapılacaktır. Tercihler aktarmalar yapıldıktan sonra yapılabilir) ÖNEMLİ:Adaylar Banka ödemelerini en geç 25 Haziran Perşembe günüsaat 16:00'a kadar yapıp yine tercihlerini aynı gün 23:30'akadar en fazla iki programa başvurularını yapabilirler. Başvurular www.sbe.sakarya.edu.tr adresinden (BAŞVURU- Online Başvuru linkinden) alınacaktır. Not: Başvuru sayfasında Araştırma görevlileri araştırma görevlisi butonunu işaretlemeleri gerekmektedir. Belirlenen kontenjana giremeyen Araştırma Görevlileri bilim sınavı puanına göre, belirlenen kontenjan sayısı dahilin de olup 2,75 başarı puanını sağladıkları takdirde kayıt hakkı kazanırlar. Doktora Programları Başvurularının Değerlendirilmesi: ALES sınav puanının %50'si, Yüksek Lisans Mezuniyet notunun(4'lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %30'uve Bilimsel Değerlendirme sınav notunun % 20'si (yazılı puanının % 10'u, sözlü puanının % 10'u) dikkate alınarak hesaplanır. ( Bilimsel Değerlendirme sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve bu sınavların mazereti yoktur.)Başarı notu minimum2.75'dir. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. YDS sınavından en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmakbaşvuru koşuludur. Dil puanları olmayanlar değerlendirmeye alınmaz. Sanatta Yeterlik ProgramlarıBaşvurularının Değerlendirilmesi:Adayların, ilgili EASD başkanlığınca yapılacak dosya değerlendirmesi ile yazılı/sözlü sınavlarına girmesi zorunludur. Dosya değerlendirmesi olmayan veya yazılı/sözlü sınava girmeyen aday sanat sınavından başarısızkabul edilir.EASD başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavların ortalamasının "dört" üzerinden en az "üç", yüz üzerinden75 olmak koşulu ile yazılı puanının %30'u, sözlü puanının %30'u dikkate alınarak hesaplanır. ( Sanat Değerlendirme sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve bu sınavların mazereti yoktur.) Sanat Sınavı Değerlendirme sonuçları doğrusal orantı ile "4"lük sisteme çevrilir. Yüksek lisans mezuniyet notunun % 40'ı, Sanat sınav notunun % 60'ı dikkate alınarak belirlenir. Sanatta yeterlik programına başvuran adayların başarı değerlendirme notu, yukarıda belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda en az "2.75"tir. " ve üzerinde başarı değerlendirme puanına sahip olan adaylar sıralanır. Özel Şartlı Öğrenci Alımı:Engelli Öğrenci ve 1. Derece Şehit Yakınlarının başvuruları Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Sadece bu dönem öğrenci alacak olanTezli Yüksek Lisansprogramları için açılır ve tüm programlar için"bir"öğrenci ile sınırlıdır. (Başvuran adayların ALES sınav puanının %50'si ve Lisans mezuniyet notunun (4'lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır)%50'si dikkate alınarak saptanır. Başvuru puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, Mezuniyet notuna bakılır. Başvuru Dilekçesi:http://sbe.sakarya.edu.tr/tr/icerik/8579/23311/formlar(46 nolu Form) Özel Öğrenci Alımı:Sadece bu dönem öğrenci alacak olan tezli yüksek lisans ve doktora programlarında "iki" öğrenci ile sınırlıdır. Başvuruları Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Özel öğrencilik statüsü dört yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.Başvuru Dilekçesi:http://sbe.sakarya.edu.tr/tr/icerik/8579/23311/formlar (45 nolu Form) Özel Öğrenci Statüsünde öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu: ALES notunun %50'si, Mezuniyet notunun %50'si dikkate alınarak hesaplanır. Özel öğrenci Öğrencilerinin Başvuru sırasında fotokopisi, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar:
  • Diploma veya mezuniyet belgesi
  • Not Döküm belgesi
  • ALES belgesi (ALES sınavı geçerlilik süresi 36 aydır),
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS YAZILI ve DOKTORA BİLİM ÖĞRENCİ ALIMI YAZILI SINAV PROĞRAMI
TARİH SAAT 29/062015 (Pazartesi) 30/06/2015 (Salı)
10:00 -İKTİSAT EABD (YL) GELENEKSEL TÜRK SANATLARI EASD (YL)
-ORTADOĞU ÇALIŞMALARI EABD (YL) -İNSAN KAYNAKLARI VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ EBD (YL)
-SOSYOLOJİ EABD (YL) -İSLAM HUKUKU EBD (YL)
-FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ EABD (YL) -RESİM EASD (YL)
11:00 -KAMU YÖNETİMİ EBD (YL) -ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE SOSYAL SİYASET EBD (YL)
-FİNANS EKONOMİSİ EBD (YL) -YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ EABD (YL)
-COĞRAFYA EABD (YL) -ORTAÇAĞ TARİHİ EBD (YL)
-YENİ TÜRK DİLİ EBD (YL) -TEFSİR EBD (YL)
13:00 -SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER EBD (YL) -MALİYE EABD (YL)
-SAĞLIK YÖNETİMİ EABD (YL) -SPOR YÖNETİCİLİĞİ EABD (YL)
-SANAT TARİHİ EABD (YL) -YAKINÇAĞ TARİHİ EBD (YL)
-SERAMİK VE CAM EASD (YL)
14:00 -ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA EBD (YL) -ULUSLARARASI İLİŞKİLER EABD (YL)
-SOSYAL HİZMET EABD (YL) -KELAM EBD (YL)
--KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR EABD (YL ) -T.C. TARİHİ EBD (YL)
-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (II. Öğretim) EABD (YL) -MALİ HUKUK (II. Öğretim) EBD (YL)
ESKİ TÜRK EDEBİYATI EBD (YL)
15:00 -İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI EABD (YL) -İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EABD (YL)
-YÖNETİM VE ORGANİZASYON EBD (YL) - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLİMSEL HAZIRLIK (YL)
-FELSEFE EABD (YL) - OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ EBD (YL)
-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EABD (YL) -HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK EABD(YL)
-MÜZİK BİLİMLERİ EBD (YL) -HADİS EBD (YL)
16:00 -MUHASEBE VE FİNANSMAN EBD (YL) -İSLAM TARİHİ VE SANATLARI EABD (YL)
-YENİ TÜRK EDEBİYATI EBD (YL) -YENİÇAĞ TARİHİ EBD (YL)
-ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI EABD (YL) -ULUSLARARASI TİCARET EABD(YL)
TARİH SAAT 29/062015 (Pazartesi) 30/06/2015 (Salı)
10:00 -SİYASET BİLMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR) -TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)
-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ(DR) -SANAT TARİHİ(KARABÜK ÜNİV. ORTAK PROGRAM) (DR)
-FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ(DR) - KELAM (DR)
- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (KOCAELİ ÜNİV. ORTAK PROGRAM) (DR)
11:00 -TARİH (DR) -İLETİŞİM BİLİMLERİ (DR)
-SOSYOLOJİ (DR) -ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR)
-ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (DR) -MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR)
-YÖNETİM ORGANİZASYON (DR) -FELSEFE (DR)
13:00 -ÜRETİM YÖN. VE PAZARLAMA (DR) - İSLAM HUKUKU (DR)
- TEFSİR (DR) -ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR)
-MALİYE (DR) -İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (DR)
-ORTADOĞU ÇALIŞMALARI (DR) -İKTİSAT (DR)
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Başvuru Tarihi ( Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası) 03 -25 Haziran 2015
Doktora Adayları Bilimsel Değerlendirme Sınavı 29-30 Haziran 2015
Sanatta Yeterlik Adayları Sanat Değerlendirme Sınavı (Resim) 29 Haziran 2015 Saat:10:00
Kazananların İlanı 02 Temmuz 2015 Saat 17:00
Kesin Kayıt Tarihi 03-06-07 Temmuz 2015
Yedek Öğrenci İlanı 07 Temmuz 2015 Saat: 17:30
I.Yedek Öğrenci Kaydı (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 08 -09 Temmuz 2015
II. Yedek Öğrenci İlanı 09 Temmuz 2015 Saat 17:30
II. Yedek Öğrenci Kaydı (Asil ve I. yedek listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 10 Temmuz 2015
Derse Yazılma (internet üzerinden) 09-10-11 Eylül 2015
Bilimsel Hazırlık Derse Yazılma Enstitü Tarafından yazılacaktır.
Güz Yarıyılı Başlangıcı 28 Eylül 2015
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Başvuru Tarihi ( Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası) 03 -25 Haziran 2015
Sanat Sınavı/ Dosya Değerlendirmesi (Resim/ Seramik ve Cam / Geleneksel Türk Sanatları EASD) 29-30 Haziran 2015
Yazılı Sınav 29-30 Haziran 2015
Kazananların İlanı 02 Temmuz 2015 Saat 17:00
Kesin Kayıt Tarihi 03-06-07 Temmuz 2015
Yedek Öğrenci İlanı 07 Temmuz 2015 Saat: 17:30
I.Yedek Öğrenci Kaydı (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 08 -09 Temmuz 2015
II. Yedek Öğrenci İlanı 09 Temmuz 2015 Saat 17:30
II. Yedek Öğrenci Kaydı (Asil ve I. yedek listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 10 Temmuz 2015
Derse Yazılma (internet üzerinden) 09-10-11 Eylül 2015
Bilimsel Hazırlık Derse Yazılma Enstitü Tarafından yazılacaktır.
Güz Yarıyılı Başlangıcı 28 Eylül 2015
Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖZEL ÖĞRENCİ /ÖZELŞARTLI ÖĞRENCİ (ENGELLİ ÖĞRENCİ VE 1. DERECE ŞEHİT YAKINLARI) BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Başvuru Tarihi 20-31 Ağustos 2015
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 15 Eylül 2015
Kayıt ve Derse Yazılma (Enstitüye gelerek) 28-30 Eylül 2015
Güz Yarıyılı Başlangıcı 28 Eylül 2015
(Özel Öğrenci/Özel Statülü Öğrenci başvuruları Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır.)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ENSTİTÜ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONT. ALES PUAN TÜRÜ MEZUNİYET
İKTİSAT 25 EA İktisat Bölümü veya Hukuk, Tıp, İlahiyat Fakültesi, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, İstatistik, İşletme, Endüstri Mühendisliği, Sosyoloji, Psikoloji, Fizik, Matematik lisans mezunu olmak. İktisat bölümü dışındaki bölümlere Bir yıl hazırlık programı uygulanır. (1)
SİYASET BİLMİ VE KAMU YÖNETİMİ
-Kamu Yönetimi 10 EA -SÖZ. Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama, Felsefe ve Anabilim Dalı Başkanlığının uygun göreceği diğer alanlardaki lisans diplomasına sahip olmak (2).
-Siyaset ve Sosyal Bilimler 10
İŞLETME
-Üretim Yön. ve Pazarlama 20 EA Herhangi bir üniversitenin her hangi bir fakültesinin veya 4 yıllık eğitim veren yüksekokulunun aşağıdaki bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak: - İşletme bölümü - İşletme Mühendisliği Bölümü - İktisat bölümü- Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü-Turizm İşletmeciliği Bölümleri -Uluslararası Ticaret Bölümü-İletişim Fakültesi Mezunları-Endüstri Mühendisliği Bölümü -Sağlık İşletmeliği Yönetimi Bölümü-Sosyoloji Bölümü-Ekonometri Bölümü mezunları Yukarıda sayılanlar dışında lisans dersleri arasında Üretim Yönetimi ve Pazarlama ile ilgili ders almış olma kriterine bağlı olarak işletme bölüm kurulu tarafından başvurusu uygun görülenler(2).
-Yönetim Organizasyon 15 EA Herhangi bir üniversitenin her hangi bir fakültesinin veya 4 yıllık eğitim veren yüksekokulunun aşağıdaki bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak: - İşletme bölümü - Sağlık İşletmeciliği Yönetimi Bölümü -İnsan Kaynakları Bölümü- (*)İşletme Mühendisliği Bölümü - (*)İktisat bölümü, - (*)Kamu Yönetimi Bölümü - (*)Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü-(*)Turizm İşletmeciliği Bölümü -(*)Uluslararası Ticaret Bölümü-(*)İşletme Eğitimi Bölümü- (*)Psikoloji Bölümü -(*)Sosyoloji Bölümü -(*)Uluslararası İlişkiler Bölümü -(*)Halkla İlişkiler Bölümü -(*)Endüstri Mühendisliği Bölümü Yukarıda sayılanlar dışında lisans dersleri arasında Yönetim Organizasyon ile ilgili ders almış olma kriterine bağlı olarak işletme bölüm kurulu tarafından başvurusu uygun görülenler(2).
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ENSTİTÜ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONT. ALES PUAN TÜRÜ MEZUNİYET
İŞLETME
-Muhasebe ve Finansman 15 EA Herhangi bir üniversitenin her hangi bir fakültesinin veya 4 yıllık eğitim veren yüksekokulunun aşağıdaki bölümlerinden birisinden lisans düzeyinde mezun olmak: -İşletme bölümü -İşletme Mühendisliği Bölümü -İktisat bölümü, -Maliye Bölümü -Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü -Turizm İşletmeciliği Bölümleri -Uluslararası Ticaret Bölümü -Muhasebe ve Finansman Bölümü-Bankacılık ve Finans Bölümü -Muhasebe Bölümü -Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü -Muhasebe Eğitimi Bölümü -Finansal Ekonometri Bölümü -Ekonometri Bölümü Yukarıda sayılanlar dışında lisans dersleri arasında Muhasebe ve Finansman ile ilgili ders almış olma kriterine bağlı olarak işletme bölüm kurulu tarafından başvurusu uygun görülenler(2)
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 5 EA-SÖZ. Turizm alanında lisans mezunu olmak
-Turizm İşletmeciliği (II. ÖğretimTezli Yüksek Lisans)(**) 20 EA-SÖZ. Turizm alanında lisans mezunu olmak veya İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilimler veya İşletme Fakültesi mezunu olmak.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
-İnsan Kaynakları ve End. İlşk 15 EA İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları hazırlık derslerini almaksızın; Hukuk, İletişim, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları yüksek lisans programını kazanmaları durumunda 2 dönem hazırlık derslerini aldıktan sonra programa kabul edileceklerdir. (8)
-Çalışma Ekonomisi ve Sos. Siyaset 15
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 10 EA Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Tarih, Hukuk, Avrupa Birliği Çalışmaları, Bölgesel Çalışmalar, Lisans Programlarından veya Lisans düzeyinde eğitim veren Askeri Okullardan mezun olmak
MALİYE 5 EA Maliye veya İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Hukuk, İletişim, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Endüstri Mühendisliği, Turizm işletmeciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Yönetimi Bölümü mezunu olanlar başvuru yapabilirler. Maliye mezunları haricindeki Diğer bölümlere Bir yıl hazırlık programı uygulanır(9).
-Mali Hukuk (II. ÖğretimTezli Yüksek Lisans)(**) 20 EA Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ENSTİTÜ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONT. ALES PUAN TÜRÜ MEZUNİYET
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ(4) 11 SÖZEL İlahiyat Fakültesi mezunu olmak
SOSYOLOJİ 13 EA Sosyoloji lisans mezunu olmak
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
-İslam Tarihi ve Sanatları 15 SÖZEL Lisans mezunu olmak. (İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans Programında İslam Tarihi, Türk İslam Edebiyatı ve Türk İslam Sanatları bilim dallarında çalışılacaktır.)
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
- Tefsir 6 SÖZEL Lisans mezunu olmak
- Hadis 6
- Kelam 6
- İslam Hukuku 6
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
-Yeni Türk Edebiyatı 5 SÖZEL Lisans Mezunu olmak. (Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olmayan öğrenciler 2 yarıyıl Osmanlı Türkçesi Bilimsel Hazırlık dersini alarak başarılı olmaları durumunda Yüksek Lisans programından ders almaya başlayacaktır).
-Eski Türk Edebiyatı 8
-Yeni Türk Dili 18
TARİH
-Yeniçağ Tarihi 5 SÖZEL Tarih bölümünden mezun olmak
-Ortaçağ Tarihi 5 Sosyal Bilimler alanında herhangi bir lisans programından mezun olmak.
-Yakınçağ Tarihi 5
-T.C. Tarihi 5 Tarih bölümünden mezun olmak
-Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi 7 Sosyal Bilimler alanında herhangi bir lisans programından mezun olmak.
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI 10 SÖZEL Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğretmenliği, Çeviribilim Bölümü mezunu olmak
FELSEFE 7 EA Fakültelerin Felsefe Bölümü veya Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak.
COĞRAFYA 10 EA-SÖZEL Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Bölümü Coğrafya Eğitimi mezunu olmak.
SANAT TARİHİ 6 SÖZEL Sanat Tarihi, Arkeoloji lisans programından mezun olmak
RESİM 10 ALES PUANI İSTEMİYOR Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri bölümlerinden mezun olmak,(Sanat değerlendirme sınavında, adayların çalışmalarını içeren 1 adet dosyayı yanlarında bulundurmaları gerekir.)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ENSTİTÜ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONT. ALES PUAN TÜRÜ MEZUNİYET
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 9 ALES PUANI İSTEMİYOR Güzel Sanatlar Fakültelerinin Geleneksel Türk Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Tekstil bölümü mezunu olmak.
SERAMİK VE CAM 6 ALES PUANI İSTEMİYOR Güzel Sanatlar Fakültelerinin Seramik, Cam, Seramik ve Cam Tasarımı, Seramik ve Cam, Endüstriyel Tasarım Bölümlerinden Lisans mezunu olmak,(Sanat değerlendirme sınavında, adayların çalışmalarını içeren 1 adet dosyayı yanlarında bulundurmaları gerekir)
ORTADOĞU ÇALIŞMALARI 8 EA-SÖZEL Üniversitelerin sosyal bilimlerle ilgili bölümlerinin birinde lisans eğitimini yapmış olmak. Yüksek Lisans Programı 3 dilde (Türkçe, Arapça ve İngilizce) eğitim vereceği için programa başvuran öğrencilerin Enstitü'nün genel şartlarına ilaveten ana dili dışındaki program dillerinden (Arapça, İngilizce) en az birinde, YDS sınavından en az 60 veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan almış olduğunu gösteren dil belgesi sunmaları gerekmektedir.
SAĞLIK YÖNETİMİ 20 EA Lisans mezunu olmak
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 15 EA İşletme, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişimi Sistemleri, İşletme Enformatiği, Matematik, Matematik Öğretmenliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilişim Mühendisliği, İstatistik bölümleri lisans mezunları doğrudan başvurabilir. Yukarda sayılan programların dışında Anabilim dalı başkanlığının uygun göreceği diğer alanlardaki bir lisans diplomasına sahip olmak(2).
ULUSARARASI TİCARET 15 EA İktisat, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği bölümleri Lisans mezunu olmak.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 10 EA İnsan Kaynakları Yönetimi lisans mezunu olmak
-Bilimsel Hazırlık(6) 10 İşletme, Turizm İşletmeciliği, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
SOSYAL HİZMET 10 EA Sosyal Hizmet, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümlerinden birinden mezunu olmak
İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI 15 EA-SÖZEL İ.İ.B.F, Siyasal Bilimler Fakültesi, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilimler, İktisat, Yönetim Bilimleri Lisans programları, İlahiyat ve İslami İlimler, Bankacılık, Sigortacılık, Bankacılık ve Finans, Sermaye Piyasası, Aktüerya Lisans programları mezunu olmak.
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 6 SÖZEL Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Reklamcılık Lisans programı mezunu olmak.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ENSTİTÜ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONT. ALES PUAN TÜRÜ MEZUNİYET
TEMEL BİLİMLER -Müzik Bilimleri 15 ALES PUANI İSTEMİYOR Üniversitelerin 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümünden mezun olmak. ( Adaylar sınava gelirken daha önceden yapmış oldukları sanatsal çalışmalar hakkında bilgi veren bir dosyayı da komisyona teslim edeceklerdir. Dosyaya görev alınan gösteri, konser vb. etkinliklerdeki görüntü kayıtları, ses kayıtları, afişler vb. tanıtıcı belgeler ve alanda ki uzman kişilerden alınmış referans mektupları eklenebilir. )
FİNANSAL EKONOMETRİ
-Finans Ekonomisi 15 EA Lisans mezunu olmak.
KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR 15 EA-SÖZ. Lisans mezunu olmak. "Programa başvuran öğrenciler; 1-) Kapalı zarf içerisinde sunulacak iki adet referans mektubu 2-) Kültürel Çalışmalar ile neden ilgilendiğini ve nasıl bir çalışma yapmak istediğine dair iki sayfayı geçmeyecek bir niyet mektubunu yazılı sınava gelirken yanlarında getirip yazılı sınav jürisine teslim etmeleri gerekmektedir.
SPOR YÖNETİCİLİĞİ 10 EA - SAY.-SÖZ. Üniversitelerin; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümleri, İşletme Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.
(1) Farklı Lisans programlarından mezun olan öğrenciler Enstitü Anabilim Dalının öngördüğü Güz Yarıyılı için: Mikro İktisat, Ekonometri derslerini, Bahar Yarıyılı için: Makro İktisat, İktisadi İstatistik, Para teorisi ve Politikası, Uluslararası İktisat derslerini İktisat bölümü Lisans programından almaları ve başarılı olmaları koşulu ile yüksek lisans programına başlayabilirler. (*) Bu programlardan mezun olan öğrenciler Güz Yarıyılında lisans programından alacakları "Yönetim Organizasyon","Stratejik Yönetim" ve "İnsan Kaynakları Yönetimi" Bilimsel Hazırlık derslerinden başarılı olmaları şartı ile yüksek lisans programına başlayabilir. (2)Anabilim Dalı Başkanlığınca başvurusu uygun bulunanlar şartı yazan Enstitü Anabilim Dallarına başvuru yapabilmek için, 19 Haziran 2015 tarihine kadar Lisans transkriptinin fotokopisi, Ales Belgesi ÖSYM çıktısı, Lisans Diploması fotokopisi ve http://www.sbe.sakarya.edu.tr/tr/i/21393/dilekce-orneklerilinkinde dilekçe örnekleri içerisindeki 6 nolu dilekçe ile enstitüye başvurmaları gerekmektedir. (**) Dersler hafta sonu yapılacaktır. Programın ilk iki dönemi için 1750'şer TL ödenecek olup, İkinci dönemden sonra her kayıt yenilenen dönem için 500 TL ödenerek eğitime devam edilebilir. (4) Felsefe Din Bilimleri EABD Yüksek Lisans programı için Din sosyolojisi, Din Psikolojisi, Mantık,Dinler Tarihi, Din Felsefesi, İslam Felsefesi ve Dinler Tarihi alanlarında çalıştırılmak üzere öğrenci alınacaktır. (5) Dersler Cuma günü 17: 30 ve sonrası, Cumartesi günü gün içerisinde yapılacaktır. (6) Yüksek Lisans programına başlamadan önce İKY Bölümünden EABD başkanlığının ön gördüğü fark derslerini almaları gerekmektedir. (8)Bilimsel Hazırlık Dersleri Güz Yarıyılında;1- Sosyal Politika 2-Çalışma Ekonomisi 3- Endüstri İlişkileri 4- Bireysel İş Hukuku Bahar Yarıyılında; 1- İnsan Kaynakları Yönetimi 2- Toplu İş Hukuku derslerini Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü Lisans programından almaları ve başarılı olmaları koşulu ile yüksek lisans programına başlayabilirler. (9)Maliye bölümünden farklı bir lisans programından mezun olan öğrencilerin, transktiptlerinde İktisada Giriş, -Kamu Maliyesi, -Vergi Hukuku-Türk Vergi Sistemi, -Kamu Ekonomisi dersleri yoksa EABD'nin uygun gördüğü dersleri Maliyebölümü Lisans programından almaları ve başarılı olmaları koşulu ile yüksek lisans programına başlayabilirler.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA ve SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ENSTİTÜ ANABİLİM DALI DOKTORA KONTENJANI ALES PUAN TÜRÜ MEZUNİYET
İKTİSAT 15 EA İktisat Yüksek Lisans Programı (*) Maliye, (*)Ekonometri, (*)İstatistik, (*)Matematik, (*)İşletme Yüksek Lisans mezunu olmak
SİYASET BİLMİ VE KAMU YÖNETİMİ 7 EA-SÖZ. Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Ulsulararası İlişkiler, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Sosyoloji, Şehir ve Bölge palanlama, Felsefe (**)Yukarda sayılan programların dışında Anabilim dalı başkanlığının uygun göreceği diğer alanlardaki bir Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak.
İŞLETME
-Üretim Yön. Ve Pazarlama 8 EA Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans programlarından mezun olmak, -Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programlarından mezun olmak, -(**)Başka Bölümlerde Yüksek lisans yaptığı halde tezini"Üretim Yönetimi, Pazarlama ve Sayısal Yöntemler" konularından birisinde hazırlamış olma koşulunu bakılarak İşletme Bölüm Kurulu tarafından başvurusu uygun bulunanlar.
-Yönetim Organizasyon 8 Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans programlarından mezun olmak, -İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programlarından mezun olmak, -Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programlarından mezun olmak, -(**)Başka Bölümlerde Yüksek lisans yaptığı halde tezini "Yönetim Organizasyon" konularından birisinde hazırlamış olma koşulunu bakılarak İşletme Bölüm Kurulu tarafından başvurusu uygun bulunanlar.
-Muhasebe ve Finansman 6 İlgili alanda Yüksek Lisans programlarından mezun olmak -(**)Başka Bölümlerde Yüksek lisans yaptığı halde tezini "Muhasebe veya Finansman'' konularından birisinde hazırlamış olma koşulunu bakılarak İşletme Bölüm Kurulu tarafından başvurusu uygun bulunanlar.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 5 EA- SÖZEL Turizm veya İşletme alanında Yüksek Lisans mezunu olmak veya (**)Yüksek Lisans Tezini Turizm ile ilgili yapmış olmak.
MALİYE 5 EA Herhangi bir Yüksek Lisans programından mezun olma şartı aranır. Maliye lisans ve/veya yüksek lisans programını bitirenler doğrudan doktora derslerini almak üzere başvurabilirler. Bunlar dışında ki alanlarda yüksek lisans bitirenler Anabilim Dalının belirleyeceği bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadırlar.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 15 EA Herhangi bir Yüksek Lisans programından mezun olma şartı aranır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri" lisans ve/veya "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri" veya "Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset" yüksek lisans programını bitirenler doğrudan doktora derslerini almak üzere başvurabilirler. Başka alanlarda yüksek lisans bitirenler Anabilim Dalının belirleyeceği "bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadırlar.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3 EA Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Tarih, Hukuk, Avrupa Birliği Çalışmaları, Bölgesel Çalışmalar Yüksek lisans Programlarından, veya Harp Akademisinden mezun olmak.
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 2 SÖZEL Din Psikolojisi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji alanlarında Yüksek Lisans yapmış olmak.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA ve SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ENSTİTÜ ANABİLİM DALI DOKTORA KONTENJANI ALES PUAN TÜRÜ MEZUNİYET
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
- Tefsir 3 SÖZEL Başvurulacak Anabilim dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
- Kelam 3
- İslam Hukuku 3
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 SÖZEL Yüksek lisans mezunu olmak. (Lisans veya Yüksek lisans mezuniyeti Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olmayan öğrenciler 2 yarıyıl Osmanlı Türkçesi Bilimsel Hazırlık dersini alarak başarılı olmaları durumunda Doktora programından ders almaya başlayacaktır).
TARİH 5 SÖZEL Lisans veya Yüksek Lisansı mezuniyeti Tarih olup, Yüksek Lisans mezunu olmak.
SOSYOLOJİ 5 EA Lisans veya Yüksek Lisansı mezuniyeti Sosyoloji olup, Yüksek Lisans mezunu olmak.
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI 3 SÖZEL Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde Yüksek Lisans yapmış olmak.
FELSEFE 5 EA Felsefe Anabilim Dalından Yüksek Lisans yapmış olmak.
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 3 SÖZEL İslam Tarihi, Türk İslam Edebiyatı veya Türk İslam Sanatları Anabilim Dallarının birinden Yüksek Lisans mezunu olmak
SANAT TARİHİ(KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ORTAK PROGRAM) 5 SÖZEL Sanat Tarihi Yüksek Lisans programından mezun olmak. (Derslerin bir kısmı Karabük Üniversitesi'nde verilecektir.)
ORTADOĞU ÇALIŞMALARI 4 EA- SÖZEL 1- Lisans eğitimini Sosyal Bilimler alanının herhangi bir bölümünden tamamlamış olmak. 2- Birinci şarta ek olarak; üniversitelerin Ortadoğu Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji (Toplumsal Hareketler, Kültürel Çoğulculuk, Etnisite, Kimlik Alanları), İlahiyat (Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bİlim Dalı, İslam Tarihi Bilim Dalı, İslam Mezhepleri, Kelam, İslam Hukuku Bilim Dalları), Tarih (Yeniçağ, Yakınçağ ve T.C. Tarihi Bilim Dalları), İktisat (Politik İktisat ve Uluslararası İktisat Alanları) bölümlerinin birinden lisans ya da yüksek lisans mezunu olmak. Doktora Programı 3 dilde (Türkçe, İngilizce ve Arapça) eğitim vereceği için, programa başvuran öğrencilerin Enstitü'nün genel şartlarına ilaveten ana dili dışındaki program dillerinden (Arapça, İngilizce) en az birinde, YDS sınavından en az 60 veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan almış olduğunu gösteren dil belgesi sunmaları gerekmektedir.
RESİM 10 ALES PUANI İSTEMİYOR Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri bölümlerinden, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim -İş Öğretmenliği Anasanat Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak yada en geç kayıt tarihine kadar mezun olmak, Sanat değerlendirme sınavında, adayların çalışmalarını içeren 1 adet dosyayı (portfolyo) yanlarında bulundurmaları gerekir
İLETİŞİM BİLİMLERİ(***) 20 SÖZEL Yüksek lisans mezunu olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ORTAK PROGRAM) 10 EA - SAY.-SÖZ. Doktora Programına başvurabilmek için adayların, herhangi bir alanda yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
(*)Yüksek Lisans Mezuniyetleri İktisat Anabilim Dalı dışından olan öğrenciler Enstitü Anabilim Dalının öngördüğü Güz Yarıyılı için, Mikro Ekonomik Teori I, Makro Ekonomik Teori I,Bahar Yarıyılı için, Mikro Ekonomik Teori II, Makro Ekonomik Teori II derslerini İktisat bölümü Yüksek Lisans programından almaları ve başarılı olmaları koşulu ile doktora programına başlayabilirler. (**) Bölüm Kurulu kararıyla Anabilim Dalı Başkanlığınca başvurusu uygun bulunanlar şartı yazan Enstitü Anabilim Dallarına başvuru yapabilmek için, Yüksek Lisans tezinin ön kapak fotokopisi Yüksek Lisans Diploması fotokopisi, Yüksek Lisans transkripti fotokopisi, Ales belgesi ÖSYM çıktısı, Yabancı dil belgesi ve bir adet CD ile birlikte enstitüye 19 Haziran 2015 tarihine kadarhttp://www.sbe.sakarya.edu.tr/tr/i/21393/dilekce-orneklerilinkinde dilekçe örnekleri içerisindeki 6 nolu dilekçe ile enstitüye başvurmaları gerekmektedir. (***)Yüksek lisans mezuniyetleriİletişim Bilimleri alanları dışından olan öğrenciler Güz Yarıyılı İçin İletişim Araştırmaları, İletişim Biliölerine Giriş İletişim Kuramları, Seminer I, Bahar Yarıyılı İçin; Görsel Kültür ve İletişim Çalışmaları, Kitle İletişimi ve Toplum, Medya Tarihi, Seminer II derslerini oluşturulacak Bilimsel Hazırlık sınıfından alarak, Başarılı olan öğrenciler bir sonraki eğitim yılında doktora programından ders almaya başlar . SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'ne2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı GüzYarıyılı'nda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; 1. ALES sınavından; en az sayısal 55puan almış olmak, (ALES sınavı 3 yıl, GRE sınavı 5 yıl süre ile geçerlidir.) Nanoscience and Nanoengineering(Nanobilim ve Nanomühendislik) ileComputational Mechanics and Manufacturing(Hesaplamalı Mekanik ve İmalat) EABD yüksek lisans programları İngilizce öğretim yaptığından; -ALES sınavından sayısal puanının en az 65 puan veya GRE puanının en az 685 olması, -Adayların YDS, KPDS veya ÜDS'den İngilizce dil puanı en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmaları gerekmektedir. 2. İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. 3- Başvuru ücreti: 25 TL (Enstitüye gelinerek yapılan başvurularda başvuru ücreti alınmaz.) -Elden ücret yatıracak öğrenciler:Garanti Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum (1414 629 99 67) Enstitü Ön Kayıt Hesabını söyleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler -İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler:Garanti Bankası İnternet şubesi - Ödemeler - Kurum - Üniversite - Sakarya Üniversitesi Ön Kayıt 25 TL (bir tercih yapacaklar için) ya da Ön Kayıt 50 TL (iki tercih yapacaklar için) işlem basamaklarını takip ederek, TC Kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir. (Gün içerisinde Banka aktarmaları saat 14.00 ve 17.00'da aktarılacaktır. Tercihler aktarmalar yapıldıktan sonra yapılabilir.) ÖNEMLİ: Adaylar Banka ödemelerini en geç 25 Haziran 2015 Perşembe günü saat 16.00'a kadar yaparak yine tercihlerini aynı gün 23.30'a kadar en fazla iki programa başvurularını yapabilirler. DOKTORA İÇİN; 1. ALES sınavından; en az sayısal 65 puan almış olmak(ALES sınavı 3 yıl süre ile geçerlidir). Doktora'ya Yüksek Lisansını takiben başlayacak (aralıksız ya da en fazla bir yarıyıl ara veren) adayların LES ya da ALES (sayısal en az 70 olmak şartıyla) belgelerinde süreye bakılmaz. ALES sayısal puan karşılığı en az 70'e karşılık gelmek şartıyla süresi geçmiş LES puanları 1,25 ile çarpılarak değerlendirmeye alınır. 2. YDS sınavından; en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınavlardan(yabancı dil eşdeğerlikleri için tıklayın) muadil bir puan almış olmak. (YDS sınavları süresiz, TOEFL, IELTS sınavları 2 yıl süre ile geçerlidir. (IELTS 14.02.2014 tarihinden sonra alınan puanlar geçersizdir.) Nanoscience and Nanoengineering (Nanobilim ve Nanomühendislik) ile Computational Mechanics and Manufacturing (Hesaplamalı Mekanik ve İmalat) EABD Doktora programları İngilizce eğitim verdiği için; - ALES sınavından sayısal puanının en az 70 puanveya GRE puanının en az 708 olması (GRE üç yıl süre ile geçerlidir), - Adayların YDS, İngilizce dil sınavından en az 60 veya YÖK tarafından tanınan diğer yabancı dil sınavlarından en az ilgili puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almaları gerekmektedir. 3. İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. 4- Başvuru ücreti: 25 TL (Enstitüye gelinerek yapılan başvurularda başvuru ücreti alınmaz.) -Elden ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum (1414 629 99 67) Enstitü Ön Kayıt Hesabını söyleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler -İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankası İnternet şubesi - Ödemeler - Kurum- Üniversite - Sakarya Üniversitesi Ön Kayıt 25 TL (bir tercih yapacaklar için) ya da Ön Kayıt 50 TL (iki tercih yapacaklar için) işlem basamaklarını takip ederek, TC Kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir. (Gün içerisinde Banka aktarmaları saat 14 ve 17'de aktarılacaktır. Tercihler aktarmalar yapıldıktan sonra yapılabilir) ÖNEMLİ: Adaylar Banka ödemelerini en geç 25 Haziran 2015 Perşembe günü saat 16.00'a kadar yaparak yine tercihlerini aynı gün 23.30'a kadar en fazla iki programa başvurularını yapabilirler. Özel Şartlı Öğrenci Alımı:Sade tezli yüksek lisans programları içindir. Kontenjan: öğrenci alan her program için 1 öğrenci ile sınırlıdır. Engelli Öğrenci ve 1. Derece Şehit Yakınlarının başvuruları Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Başvuru Dilekçesi:http://fbe.sakarya.edu.tr/tr/icerik/7752/17306/tum-formlar Özel Öğrenci Alımı:Özel öğrenci kontenjanı, öğrenci alan tezli yüksek lisans ve doktora programları için her yarıyıl 2 öğrenci ile sınırlıdır. Başvuruları Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Başvuru Dilekçesi:http://fbe.sakarya.edu.tr/tr/icerik/7752/17306/tum-formlar ÖNEMLİ:Adaylar 25 Haziran 2015 Perşembe günüsaat 23.30'akadar en fazla iki programa başvurularını yapabilirler. Lisansüstü programlara başvurular http://www.fbe.sakarya.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIMI YAZILI SINAV PROGRAMI
TARİH SAAT 29 Haziran 2015 (Pazartesi) 30 Haziran 2015 (Salı)
10:00 Bilgisayar Mühendisliği EABD Jeofizik Mühendisliği EABD
Analitik Kimya EBD Makine Tasarım ve İmalat EBD
Yapı EBD/ (Alan Dışı-1)/(Alan Dışı-2) Yapı Malzemesi EBD
Elektrik EBD Yapı Malzemesi (Alan Dışı)
Endüstri Müh. EABD
Çevre Mühendisliği EABD
11:00 Ulaştırma EBD Metalurji ve Malzeme Müh. EABD
Ulaştırma Alan Dışı Geometri EBD
Gıda Mühendisliği EABD
13:00 Bilgisayar Mühendisliği EABD (Alan Dışı) Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz EBD
Geoteknik EBD- Geoteknik EBD (Alan Dışı)
Anorganik Kimya EBD
Biyoloji EABD Mekatronik Müh. EABD
Otomotiv Müh. EABD Enerji EBD
Endüstri Mühendisliği (Alan Dışı)
14:00 Elektronik EBD Topoloji EBD İmalat Mühendisliği EABD
Organik Kimya EBD
Siber Güvenlik EBD
15:00 Hidrolik EBD Fizik EABD
Hidrolik EBD (Alan Dışı) Metalurji ve Malzeme Müh. EABD (Alan Dışı)
Biyokimya EBD Uygulamalı Matematik EBD
16:00 Elektronik EBD (Alan Dışı) Nanoscience and Nanoengineering EABD
Fizikokimya EABD Cebir ve Sayılar Teorisi EBD
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA ÖĞRENCİ ALIMI BİLİMSEL DEĞERLENDİRME PROGRAMI
TARİH SAAT 30 Haziran 2015 (Salı)
10:00 Bilgisayar Mühendisliği EABD
Analitik Kimya EBD
Makine Tasarım ve İmalat EBD
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD
Elektrik Müh. EBD
Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz EBD
Yapı EBD / Yapı EBD (Alan Dışı 1-Alan Dışı 2)
11:00 Çevre Mühendisliği EABD
Hidrolik EBD
Anorganik Kimya EBD
Mekatronik Mühendisliği EABD
Cebir ve Sayılar Teorisi EBD
Jeofizik Mühendisliği EABD
Bilgisayar Müh. EABD (OP-1)
12:00 Elektronik EBD
Organik Kimya EBD
Topoloji EBD
Endüstri Müh. EABD
Geoteknik EBD / Geoteknik EBD (Alan Dışı)
13:00 İmalat Mühendisliği EABD
Bilgisayar Müh. EABD (Alan Dışı)
Enerji EBD
Otomotiv Müh. EABD
Uygulamalı Matematik EBD
14:00 Elektrik-Elektronik Müh. EABD (OP)
Yapı Malzemesi EBD / Yapı Malzemesi EBD (Alan Dışı)
15:00 Geometri EBD
Bilgisayar Müh. EABD (OP-2)
Fizik EABD
Ulaştırma EBD
Fizikokimya EABD
Biyoloji EABD
16:00 Nanoscience and Nanoengineering EABD
Gıda Mühendisliği EABD
EABD: Enstitü Anabilim Dalı EBD: Enstitü Bilim Dalı OP: Ortak Program DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURAN ÖĞRENCİLER BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAVINA TABİDİRLER. BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAVINA ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARINDA BELİRTİLEN TAKVİME GÖRE YAPILACAKTIR. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI: ALES sınav puanının %50'si ve Lisans mezuniyet notunun (4'lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna - "YÖK Çevrim tablosu için tıklayınız" - göre hesaplanır) %30'u ve yazılı sınavın* %20'si dikkate alınarak saptanır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. Aday; 8 yarıyıllık öğrenim gördüğü not sistemindeki mezuniyet notunu ilgili alana yazmak zorundadır. Örneğin: 8 yy başardığı derslerin notları 100'lük sistemde ise, mezuniyet notu 100'lük alana girilmelidir, sistem o notu otomatik olarak YÖK çevrim tablosuna göre dönüştürür. Ancak örneğin 8 yy başardığı derslerin notları 4'lük sistemde ise, mezuniyet notu 4'lük olarak girilmelidir. *Yazılı sınavları Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından yapılır. Yazılı sınav'a girmeyen adaySAÜ LEÖY Madde 3a uyarınca başarısız kabul edilir. (Yabancı dilde eğitim veren programlarda bu madde hükmü uygulanmaz.) Yüksek Lisans Yabancı Dil Koşulu SAÜ LEÖY Senato Esaslarının 15.maddesi uyarınca yüksek lisans programlarında öğrenimine başlayan öğrencilerin tezini teslim edebilmeleri için yayın koşulunun yanı sıra YDS'den en az "50" puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil puan muadili bir puan almış olması gerekir. Bu şartı sağlamayan öğrenci tezini teslim edemez. Tezli yüksek lisans yayın koşulu: Yüksek lisans tezinden üretilmiş en az bir ulusal makale ve/veya tam makale formatında uluslararası bildiri (kongre, konferans, sempozyum) yayımlanması veya kabul almış olmasışartı veya yayına hazırlanmış bir makaleyi tezi ile birlikte enstitüye sunmasışartı aranır. Yayınlanmak üzere hazırlanmış makalenin tez ile birlikte enstitüye teslim edilmesi durumunda EYK tarafından belirlenen tez savunma jürisi aynı zamanda makaleyi de inceler ve karar verir. Öğrencinin mezun olabilmesi için, tez savunma sınavından başarılı bulunması yanında makalenin de sınav jürisi tarafından kabul edilmesi gereklidir. DOKTORA PROGRAMLARI:ALES sınav puanının %50'si, Yüksek Lisans Mezuniyet notunun(4'lük sistem dışındaki mezuniyet notları "YÖK Çevrim tablosu için tıklayınız"YÖK çevrim tablosuna göre hesaplanır)%30'u ve Bilimsel Değerlendirme Sınavının** %20'si (yazılı puanının % 10'u, sözlü puanının % 10'u)alınarak hesaplanır. Başarı notu minimum 2.75'dir. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. Yabancı Dilde eğitim veren lisansüstü programlarda bilimsel değerlendirme sınavı uygulanmayabilir. Uygulanmaması durumunda; oranlar ALES % 60, Mezuniyet notunun %40'ı dikkate alınarak sıralama belirlenir. **Aday, ilgili EABD Başkanlığınca yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına girmek zorundadır.Bilimsel Değerlendirme Sınavına girmeyen aday SAÜ LEÖY 3d maddesi uyarınca başarısız kabul edilir. Doktora yayın koşulu: Doktora öğrenimine başlama tarihinden itibaren ilgili anabilim dalında SCI veya SCI-EXPANDED tarafından taranan dergilerde en az bir makale yayımlanması veya kabul edilmesi şartının yanı sıra, ilgili yayında Sakarya Üniversitesinin adının geçmesi şartı aranır. ÖZEL ÖĞRENCİ: ALES notunun %50'si, Mezuniyet notunun %50'si dikkate alınarak başarı değerlendirme notu hesaplanır. (Bkz. SAÜ LEÖY Senato Esasları Md.5) Özel öğrenci Öğrencilerinin Başvuru sırasında fotokopisi, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar: §Diploma veya mezuniyet belgesi §Not Döküm belgesi §ALES belgesi, ÖZEL ŞARTLI ÖĞRENCİ: ALES sınav puanının %50'si ve Lisans mezuniyet notunun (4'lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır)%50'si dikkate alınarak başarı değerlendirme notu saptanır. Başvuru puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, Mezuniyet notuna bakılır. Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler: 1.Ön Başvuru Beyanı (imzalı) 2.ALES (veya eşdeğer) Belgesi aslı veya ÖSYM çıktısı (ÖSYM Şifresini yanınızda getirmeniz şartıyla) Enstitü tarafından onaylanır 3.Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite)fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır) 4.Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite)fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır) 5.Doktora Öğrencileri için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi ile başvuran adaylardan belgenin aslı veya ÖSYM çıktısı (ÖSYM şifresini yanınızda getirmeniz şartıyla) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır) 6.3 adet fotoğraf 7.Nüfus Cüzdan fotokopisi 8.Askerlik Durum Belgesi 9.Özgeçmiş (Doktora kayıtları için) 10.Harç Ücreti Dekontu 11.25 TL posta pulu veya ücreti Bilgi için: www.fbe.sakarya.edu.tr
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Başvuru Tarihi ( Fen Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası) 03-25 Haziran 2015
Doktora Adayları Bilimsel Değerlendirme Sınavı 30 Haziran 2015
Kazananların İlanı 02 Temmuz 2015 Saat 10.00
Kesin Kayıt Tarihi 03-06-07 Temmuz 2015
Yedek Öğrenci İlanı 07 Temmuz 2015 Saat: 17.30
I. Yedek Öğrenci Kaydı (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 08-09 Temmuz 2015
II. Yedek Öğrenci İlanı 09 Temmuz 2015 Saat: 17.30
II. Yedek Öğrenci Kaydı (Asil ve I. yedek listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 10 Temmuz 2015
Boş Kalan Kontenjanların İlanı* 10 Temmuz 2015 Saat: 17.30
Boş Kalan Kontenjanların Kesin Kayıtları* 13-14 Temmuz 2015
Derse Yazılma (internet üzerinden) 09-10-11 Eylül 2015
Bilimsel Hazırlık Derse Yazılma Enstitü Tarafından yazılacaktır
Güz Yarıyılı Başlangıcı 28 Eylül 2015
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Başvuru Tarihi ( Fen Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası) 03-25 Haziran 2015
Yazılı Sınav(Tezli Yüksek Lisans) 29-30 Haziran 2015
Kazananların İlanı 02 Temmuz 2015 Saat 10.00
Kesin Kayıt Tarihi 03-06-07 Temmuz 2015
Yedek Öğrenci İlanı 07 Temmuz 2015 Saat: 17.30
I. Yedek Öğrenci Kaydı (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 08-09 Temmuz 2015
II. Yedek Öğrenci İlanı 09 Temmuz 2015 Saat: 17.30
II. Yedek Öğrenci Kaydı (Asil ve I. yedek listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 10 Temmuz 2015
Boş Kalan Kontenjanların İlanı* 10 Temmuz 2015 Saat: 17: 30
Boş Kalan Kontenjanların Kesin Kayıtları * 13-14 Temmuz 2015
Derse Yazılma (internet üzerinden) 09-10-11 Eylül 2015
Bilimsel Hazırlık Derse Yazılma Enstitü Tarafından yazılacaktır
Güz Yarıyılı Başlangıcı 28 Eylül 2015
ÖZEL ÖĞRENCİ / ÖZEL ŞARTLI ÖĞRENCİ (ENGELLİ ÖĞRENCİ VE 1. DERECE ŞEHİT YAKINLARI) 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Başvuru Tarihi 20-31 Ağustos 2015
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 15 Eylül 2015
Kayıt ve Derse Yazılma (Enstitüye gelerek) 28-30 Eylül 2015
Güz Yarıyılı Başlangıcı 28 Eylül 2015
KONTENJAN VE MEZUNİYET ŞARTLARI
ENSTİTÜ ANABİLİM DALI YL DR MEZUNİYET
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği 7 2 Yüksek Lisans için: Bilgisayar Müh., Bilişim Müh., Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktora için: Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği (Alan Dışı) 4 3 Yüksek Lisans için: Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik veHaberleşme, Kontrol ve Otomasyon, Endüstri Mühendisliği bölümleri ve Elektronik Bilgisayar Eğitimi lisans mezunu olmak. Doktora için: Elektrik /Elektronik Müh., yada Elektronik- Bilgisayar Eğitimi lisans mezunu olmak ve Yazılım Müh., Elektrik-Elektronik Müh. yada Elektronik Bilgisayar Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak.
Siber Güvenlik 10 - Yüksek Lisans için: Bilgisayar Müh., Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak.
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği-OP1 - 2 Bilecik Şey Edebali Ünv. Ortak Doktora Programı: Fakültelerin Elektrik, Elektronik Mühendisliği, ya da Elektronik Bilgisayar Eğitimi lisans mezunu olup, Yazılım, Elektrik-Elektronik yada Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak.
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği-OP2 - 2 Bilecik Şey Edebali Ünv. Ortak Doktora Programı: Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinde lisans ve yüksek lisans yapmış olmak.
Çevre Mühendisliği 8 5 Yüksek Lisans için: Çevre Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktora için: Çevre Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak.
Elektrik-Elektronik Müh - Elektrik 8 3 Yüksek Lisans için: Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktora için: Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
Elektrik-Elektronik Müh - Elektronik 25 3 Yüksek Lisans için: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktora için: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - OP - 5 Bilecik Şey Edebali Ünv. Ortak Doktora Programı : Elektrik, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, bu alanlardan birinden yüksek lisans mezunu olmak.
Endüstri Mühendisliği 18 10 Yüksek Lisans için: Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği*, Sistem Mühendisliği*, Yönetim Bilişim Sistemleri alanları lisans mezunu olmak. Doktora için: Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği*, Sistem Mühendisliği*, yüksek lisans mezunu olmak.
Endüstri Mühendisliği(Alan Dışı) 3 - Yüksek Lisans için: Diğer mühendislik alanları lisans mezunu olmak. *
İnşaat Mühendisliği -Yapı 3 1 Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktora için: İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği 1 -Yapı (Alan Dışı) - 1 Doktora için: Mimarlık lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği 2 -Yapı (Alan Dışı) 5 1 Yüksek Lisans için: Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi bölümleri mezunu olmak. Doktora için: TEF Yapı Eğitimi, Kimya Mühendisliği lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği -Yapı Malzemesi 4 3 Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktora için: İnşaat Mühendisliği, TEF Yapı Eğitimi, Kimya Mühendisliği lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği -Yapı Malzemesi(Alan Dışı) 2 1 Yüksek Lisans için: Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi bölümlerinden mezun olmuş olmak. Doktora için: Kimya ve Kimya Müh., Metalurji Müh., Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi bölümlerinden lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği -Geoteknik 3 5 Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktora için: İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği -Geoteknik(Alan Dışı) 2 1 Yüksek Lisans için: Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi lisans mezunu olmak. Doktora için: Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği -Hidrolik 5 3 Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktora için: İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği -Hidrolik (Alan Dışı) 2 - Yüksek Lisans için: Çevre Müh., Meteoroloji Müh, Harita Müh, Geomatik Mühendisliği bölümleri lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği -Ulaştırma 4 4 Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktora için: İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği -Ulaştırma (Alan Dışı) 2 - Yüksek Lisans için: Şehir Bölge Planlama, Mimarlık, Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olmak.
Jeofizik Mühendisliği 11 4 Yüksek Lisans için Dört yıllık lisans veya mühendislik eğitimi veren Jeofizik, Jeoloji*, Jeodezi*, Deprem*, Maden*, Petrol*, Çevre*, İnşaat*, Elektrik/Elektronik*, Fizik*, Bilgisayar*, Matematik* bölümlerinin birisinden mezun olmak. Doktora için: Yüksek lisans öğrenimini Jeofizik, Jeoloji*, Jeodezi*, Deprem*, Maden*, Petrol*, Çevre* ve İnşaat* Mühendisliğinde yapmış olmak.
Gıda Mühendisliği 8 6 Yüksek Lisans için: Gıda Mühendisliği, Süt Ürünleri Tekn.*, Süt Tekn.*, Besin Hijyeni*, Beslenme ve Diyetetik*, Genetik ve Biyo Müh.*, Kimya Mühendisliği*, Su Ürünleri*, Ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri*, Zootekni* lisans mezunu olmak. Doktora için: Gıda Mühendisliği, Süt Ürünleri Tekn.*, Süt Tekn.* Besin Hijyeni*, Beslenme ve Diyetetik*, Genetik ve Biyo Müh. alanlarından birinden yüksek lisans mezunu olmak.
Makine Mühendisliği Makine Tasarım ve İmalat 13 3 Yüksek Lisans için: Makine Müh., Makina Eğitimi*, Mekatronik Eğitimi*, Mekatronik Müh*., Otomotiv Müh*. lisans mezunu olmak Doktora için: Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, Makina Eğitimi*, Mekatronik Eğitimi*, Mekatronik Müh*., Otomotiv Müh*., yüksek lisans mezunu olmak.
Makine Mühendisliği Enerji 15 4 Yüksek Lisans için: Makine Müh., Makina Eğitimi*, Mekatronik Eğitimi*, Mekatronik Müh*., Otomotiv Müh*. lisans mezunu olmak Doktora için: Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, Makina Eğitimi*, Mekatronik Eğitimi*, Mekatronik Müh*., Otomotiv Müh*., yüksek lisans mezunu olmak.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 21 15 Yüksek Lisans için: Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktora için: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Alan Dışı) 6 - Yüksek Lisans için: Makina Mühendisliği, Metal Öğretmenliği, Seramik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik/Fizik Müh., Kimya/Kimya Müh., Çevre/Çevre Müh., lisans mezunu olmak.
Kimya - Analitik Kimya 6 3 Y. Lisans için: Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Doktora için: Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerinin birinden yüksek lisans mezunu olmak.
Kimya - Anorganik Kimya 10 3 Y. Lisans için: Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Doktora için: Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerinin birinden yüksek lisans mezunu olmak.
Kimya - Biyokimya 3 - Y. Lisans için: Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Biyokimya lisans mezunu olmak.
Kimya - Fizikokimya 4 2 Y. Lisans için: Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Fizik lisans mezunu olmak. Doktora için: Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerinin birinden yüksek lisans mezunu olmak.
Kimya - Organik Kimya 12 9 Y. Lisans için: Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Biyokimya lisans mezunu olmak. Doktora için: Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerinin birinden yüksek lisans mezunu olmak.
Matematik - Geometri 2 2 Yüksek Lisans için: Matematik lisans, Matematik ve Bilgisayar Bölümü, veya OFMA Matematik lisans mezunu olmak. Doktora için: Geometri Bilim Dalı veya Fizik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Matematik Topoloji 2 2 Yüksek Lisans için: Matematik lisans, Matematik ve Bilgisayar Bölümü veya OFMA Matematik lisans mezunu olmak. Doktora için: Matematik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Matematik Cebir Ve Sayılar Teorisi 2 1 Yüksek Lisans için: Matematik lisans, Matematik Mühendisliği veya Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi lisans mezunu olmak. Doktora için: Matematik veya Matematik Mühendisliği tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Matematik - Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz 2 2 Yüksek Lisans için: Matematik, Matematik Mühendisliği veya Matematik Eğitimi lisans mezunu olmak. Doktora için: Matematik, Matematik Mühendisliği veya Matematik Eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Matematik Uygulamalı Matematik 4 2 Yüksek Lisans için: Matematik lisans, Matematik Mühendisliği veya Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi mezunu olmak. Doktora için: Matematik veya Matematik Mühendisliği tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Fizik 17 8 Yüksek Lisans için: Fizik, Fizik Mühendisliği veya Fizik Öğretmenliği lisans mezunu olmak Doktora için: Fizik veya Fizik Müh., EABD yüksek lisans mezunu olmak
Biyoloji 25 4 Yüksek Lisans için: Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Ziraat Fakültesi lisans mezunu olmak. Doktora için: Yüksek Lisansını Biyoloji ve Biyoloji ile ilişkili alanında yapmış olmak.
Mekatronik Mühendisliği 14 9 Yüksek Lisans için: Mekatronik, Makine, Otomotiv, Elektronik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Kontrol ve Otomasyon, Elektronik ve Haberleşme, Uçak ve benzeri bölümlerden lisans mezunu olmak. Doktora için: Mekatronik, Makine, Otomotiv, Elektronik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Kontrol ve Otomasyon, Elektronik ve Haberleşme, Uçak ve benzeri bölümlerin birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Otomotiv Mühendisliği 21 10 Yüksek Lisans için: Otomotiv Mühendisliği, Makine Eğitimi, Otomotiv Öğretmenliği, Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Sivil Havacılık Yüksek Okulu Uçak Motorları Bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak Doktora için: Otomotiv Mühendisliği, Makine Eğitimi, Makine Mühendisliği Bölümlerinden Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Sivil Havacılık Yüksek Okulu Uçak Motorları Bölümlerinden yüksek lisans derecesine sahip olmak
İmalat Mühendisliği 28 16 Yüksek Lisans için: İmalat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metal Eğitimi Bölümü, Makine Eğitimi Bölümü, Malzeme Mühendisliği, Talaşlı imalat Eğitimi, Otomotiv Öğretmenliği, Kalıp Öğretmenliği, Döküm Öğretmenliği, Uçak Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktora için: İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Metal Eğitimi, Makine Eğitimi, Malzeme Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak.
Nanoscience and Nanoengineering 3 2 Y.Lisans için: Tüm Mühendislik, Matematik, Fizik, Kimya lisans mezunu olmak. Doktora için: Tüm Mühendislik, Matematik, Fizik, Kimya Yüksek Lisans mezunu olmak.
N E M L İ: §Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Ancak, burada yer verilmemiş olmakla birlikte ismi farklı alan mezunları ilgili EABD Başkanlığına yazılı müracaatla onay almaları durumunda başvuruları EYK'da değerlendirilecektir. §İlan metninde(Alan Dışı) veya "*"ile belirtilen mezuniyet alanlarından kayıt hakkı kazanan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. Tablo A'da bilimsel hazırlık programı sunulmuştur. §Fen Bilimleri Enstitüsünde 2015-2016 Güz Yarıyılında Lisansüstü öğrenci alımlarında ilgili sınav jürisinin önerisi, EABD Başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile belirlenmiş olan kontenjanlar da artış yapılabilir. §Kesin kayıt işlemleri sonucunda lisansüstü programlarımızda boş kontenjan kalması durumunda; SAÜ LEÖY Madde 3 (a) / (d) maddeleri uyarınca adayların başarı puan sıralamalarına göre Başvuru, Sınav ve Kayıt Takviminde belirlenen tarihlerde kesin kayıtları alınır. §Alan dışı YL ve DR kontenjanlarının dolmaması durumunda boş kalan kontenjanlar için ilgili EABD içinden başvuru yapanlar arasından yerleştirme yapılabilecektir.
TABLO A- Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacak Enstitü Anabilim Dalları ve dersleri
Program Mezuniyet Özel Şart Güz Yarıyıl Dersleri Bahar Yarıyıl Dersleri
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği (Y. Lisans ve Doktora Programı) Tüm alan dışı bölümler Özel Şart Yoktur Veri Yapıları İşletim Sistemleri Web prıgramlama Bilgisayar Organizasyonu Sistem Programlama Algoritma Analizi ve Tasarımı
Jeofizik Mühendisliği Jeofizik Bölümü hariç, diğer bölümlerden mezun olmuş öğrenciler Yüksek lisans/Doktora eğitimi sırasında yandaki tabloda belirtilen Lisans derslerinden Çalışma Alanına uygun olan ve Danışmanının uygun göreceği en az 2 tanesi Prospeksiyon dersi olmak üzere 6 adet dersi zorunlu olarak alacaklardır. Elektrik Prospeksiyon Sismik Prospeksiyon Sismoloji Yer Fiziği Genel Jeoloji Gravite Prospeksiyon Elektromanyetik Prospeksiyon Manyetik EM Prospeksiyon Jeofizikte Veri İşlem Tektonik
Endüstri Mühendisliği (Y. Lisans ve Doktora Programı) Endüstri Mühendisliği dışındaki lisans mezunları ENM 313 İş Etüdü ENM 317 Üretim Planlama ve Kontrol ENM 214 Yöneylem Araştırması I
İnşaat Mühendisliği* (Yapı Bilim Dalı) Yapı Eğitimi bölümlerinden mezun olmuş öğrenciler Yüksek lisans/Doktora eğitimi sırasında yandaki tabloda belirtilen Lisans Dersleri almak zorundadır Mukavemet (3.Yarıyıl) Yapı Statiği II (4. Yarıyıl) Yapı Dinamiği (6. Yarıyıl)
İnşaat Mühendisliği* (Geoteknik Bilim Dalı) Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi bölümlerinden mezun olmuş öğrenciler İnşaat Mühendisliği Bölümü hariç, diğer bölümlerden mezun olmuş öğrenciler: Yüksek lisans/Doktora eğitimi sırasında yandaki tabloda belirtilen Lisans Dersleri almak zorundadır Mukavemet (3.Yarıyıl) Zemin Mekaniği (5. Yarıyıl) Temeller (6. Yarıyıl)
İnşaat Mühendisliği* (Hidrolik Bilim Dalı) Çevre Müh., Meteoroloji Müh, Harita Müh Geomatik bölümlerinden mezun olmuş öğrenciler Yüksek lisans/Doktora eğitimi sırasında yandaki tabloda belirtilen Lisans Dersleri almak zorundadır Hidrolik Mühendisliği (5. Yarıyıl) Akışkanlar Mekaniği (4. Yarıyıl)
İnşaat Mühendisliği* (Yapı Malzemesi Bilim Dalı) Kimya ve Kimya Müh. Bölümü, Metalurji Müh. ve Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi bölümlerinden mezun olmuş öğrenciler İnşaat Mühendisliği Bölümü hariç, diğer bölümlerden mezun olmuş öğrenciler: Yüksek lisans/Doktora eğitimi sırasında yandaki tabloda belirtilen Lisans Dersleri almak zorundadır Mukavemet (3.Yarıyıl) Yapı Malzemesi (4.Yarıyıl)
İnşaat Mühendisliği* (Ulaştırma Bilim Dalı) Şehir Bölge Planlama Mezunları, Mimarlık ve Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi bölümlerinden mezun olmuş öğrenciler İnşaat Mühendisliği Bölümü hariç, diğer bölümlerden mezun olmuş öğrenciler: Yüksek lisans/Doktora eğitimi sırasında yandaki tabloda belirtilen Lisans Dersleri almak zorundadır Karayolu (5. Yarıyıl) Demiryolu (4. Yarıyıl)
Gıda Mühendisliği (YL) Gıda Mühendisliği Yanda verilen zorunlu 1 ve 2 nolu derslerGıda hariç diğer bölümlerin tamamı tarafından alınmalıdır. Diğer derslerden ise bölümlerin karşılarında verilenlerden her dönem en az 2'şer adet alma zorunlulukları vardır. 1.Gıda Kimyası (3.yy) 2.Gıda Analizleri (6.yy)
Süt Ürünleri Tekn. Besin Hijyeni Beslenme ve Diyetik -Gıda müh. Giriş (1.yy) -Analitik kimya(3.yy) -Enstrümental -Analiz (5.yy) -Gıda Mikrobiyolojisi (5.yy) -Gıda Müh. Temel İşlm. (6.yy) -Gıda Mikro. II (6.yy) -Genel mikrobiyo. (4.yy) -Gıda kalite kontrol ve Mevzu (4.yy)
Genetik ve Biyo Müh. Kimya Müh. -Gıda müh. Giriş (1.yy) -Analitik kimya(3.yy) -Enstrümental -Analiz (5.yy) -Gıda Mikrobiyolojisi (5.yy) -Gıda Müh. Temel İşlm. (6.yy) -Gıda Mikro. II (6.yy) -Genel mikrobiyo. (4.yy) -Gıda kalite kontrol ve Mevzu (4.yy)
Su Ürünleri Ziraat Fakültesi (Bahçe Bitkileri, Zeotekni) -Gıda müh. Giriş (1.yy) -Analitik kimya(3.yy) -Enstrümental -Analiz (5.yy) -Gıda Mikrobiyolojisi (5.yy) -Gıda Müh. Temel İşlm. (6.yy) -Gıda Mikro. II (6.yy) -Genel mikrobiyo. (4.yy) -Gıda kalite kontrol ve Mevzu (4.yy)
Gıda Mühendisliği (DR) Gıda mühendisliği Süt Ürünleri Tekn. Besin Hijyeni Beslenme ve Diyetetik Genetik ve Biyo Mühen. Diğer bölümlerden gelen öğrenciler yanda verilen 1 ve 2 nolu dersleri ve Danışman öğretim üyesinin önereceği yüksek lisans derslerinden her iki dönemde en az 2 adet almak zorundadır. 1.İleri temel işlemler 2.İleri analitik kimya
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Alan Dışı) Makine Mühendisliği Bilimsel hazırlık Faz Diyagramları Fiziksel Metalurji Malzeme Analiz Teknikleri Faz Dönüşümleri Malzemelerin Fiziksel Özellikleri
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilimsel hazırlık Faz Diyagramları Malzeme Termodinamiği Fiziksel Metalurji Malzemelerin Fiziksel Özellikleri Malzeme Analiz Teknikleri Faz Dönüşümleri
Seramik Mühendisliği Bilimsel hazırlık Faz Diyagramları Fiziksel Metalurji Döküm Prensipleri ve Teknolojisi Malzeme Analiz Teknikleri Faz Dönüşümleri Korozyon ve Korozyondan Korunma
Maden Mühendisliği Bilimsel hazırlık Faz Diyagramları Fiziksel Metalurji Malzemelerin Fiziksel Özellikleri Malzeme Analiz Teknikleri Faz Dönüşümleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri
Kimya/Kimya Mühendisliği Bilimsel hazırlık Fiziksel Metalurji Malzemelerin Fiziksel Özellikleri Malzeme Analiz Teknikleri Faz Dönüşümleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri
Fizik/Fizik Mühendisliği Bilimsel hazırlık Faz Diyagramları Fiziksel Metalurji Malzeme Analiz Teknikleri Faz Dönüşümleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri
Metal Eğitimi Bilimsel hazırlık Faz Diyagramları Fiziksel Metalurji Ekstraktif Metalurji Prensipleri Malzemelerin Fiziksel Özellikleri Malzeme Analiz Teknikleri Faz Dönüşümleri
Çevre Mühendisliği Bilimsel hazırlık Faz Diyagramları Fiziksel Metalurji Malzeme Termodinamiği Malzeme Biliminin Temelleri Malzeme Analiz Teknikleri Faz Dönüşümleri
Makine Mühendisliği / Makina Tasarım ve İmalat Makine Mühendisliği lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylar (Makina Eğitimi, Mekatronik Eğitimi, Makina Mühendisliği, Mekatronik Müh., Otomotiv Müh. lisans mezunu ) Mukavemet II Makine Elemanları II
Makine Mühendisliği / Enerji Makine Mühendisliği lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylar (Makina Eğitimi, Mekatronik Eğitimi, Makina Mühendisliği, Mekatronik Müh., Otomotiv Müh. lisans mezunu ) Akışkanlar Mekaniği Isı Geçişi
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda Tezli-Tezsiz (Örgün Eğitim) Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS 1-ALES sınavından;(ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklandığı tarih itibari ile 36 aydır)başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 55 almış olmak. TezsizYüksek Lisans programlarında ALESşartı aranmaz. 2-Başvuru ön koşulu olan yabancı dil şartı değiştirilmiş olup, öğrencinin tez teslim aşamasında YDS'den en az 50 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındangeçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan almış olması yeterli olacaktır. Ancak Yabancı Dil Puanı isteyenTezli Yüksek lisans programlarında yabancı dil puanı başvuru şartı olup 50 puan istenmektedir YDS belgesi olmayıp YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdanmuadili bir puan ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak YDS puanına dönüştürülecektir. 17.03.2014 tarihinden sonra girilen IELTS sınavından alınmış puanlargeçersizdir.Tezli Yüksek Lisans programlarında Bilim Sınavına girmeye hak kazanan öğrenci sayısı, ilgili programın kontenjan sayısının 10 katını geçemez. 3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. 4- Başvuru ücreti: 25 TL ( Enstitüye gelinerek yapılan başvurularda başvuru ücreti alınmaz) -Elden ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum Enstitü Ön Kayıt Hesabını söyleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler. -İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankası İnternet şubesi - Ödemeler - Kurum- Üniversite- Sakarya Üniversitesi Ön Kayıt 25 TL ( bir tercih yapacaklar için) ya da Ön Kayıt 50 TL ( iki tercih yapacaklar için )işlem basamaklarını takip ederek, TC Kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir.(Gün içerisinde Banka aktarmaları saat 14 ve 17'de aktarılacaktır. Tercihler aktarmalar yapıldıktan sonra yapılabilir) ÖNEMLİ:Adaylar Banka ödemelerini en geç 25 Haziran Perşembe günüsaat 16:00'a kadar yapıp yine tercihlerini aynı gün 23:30'akadar en fazla iki programa başvurularını yapabilirler. Başvurular www.egitim.sakarya.edu.tr adresinden (BAŞVURU- Online Başvuru linkinden) alınacaktır. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvurularının Değerlendirilmesi:ALES sınav puanının %50'si, Lisans mezuniyet notunun (4'lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır)%30'uve yazılı sınavın %20'si( Yazılı sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve bu sınavların mazereti yoktur.) dikkate alınarak saptanır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. Bilim Sınavına girmeye hak kazanan öğrenci sayısı, ilgili programın kontenjan sayısının 10 katını geçemez. Tezsiz Yüksek Lisans Programları Değerlendirilmesi: ALES şartı aranmaz. Lisans mezuniyet notu (4'lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır)dikkate alınarak saptanır. DOKTORA 1- ALES sınavından; ((ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklandığı tarih itibari ile 36 aydır)başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 65 almış olmak. -Doktora Programına Yüksek Lisansını takiben başlayacak (aralıksız ya da en fazla bir yarıyıl ara vererek) adayların LES ya da ALES belgelerinde geçerlilik sürelerine bakılmaz. Süresi geçmiş LES puanları 1.25 ile çarpılarak değerlendirmeye alınır. 2-YDS sınavından; en az 55 veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdanmuadili bir puanalmış olmak. YDS belgesi olmayıp YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdanmuadili bir puanile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak YDS puanına dönüştürülecektir.17.03.2014 tarihinden sonra girilen IELTS sınavından alınmış puanlar geçersizdir. 3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. 4- Başvuru ücreti: 25 TL ( Enstitüye gelinerek yapılan başvurularda başvuru ücreti alınmaz) -Elden ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum (1414 629 99 67) Enstitü Ön Kayıt Hesabını söyleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler -İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankası İnternet şubesi - Ödemeler - Kurum- Üniversite- Sakarya Üniversitesi Ön Kayıt 25 TL ( bir tercih yapacaklar için) yada Ön Kayıt 50 TL ( iki tercih yapacaklar için )işlem basamaklarını takip ederek, TC Kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir. (Gün içerisindeBanka aktarmaları saat 14 ve 17'de aktarılacaktır. Tercihler aktarmalar yapıldıktan sonra yapılabilir) ÖNEMLİ:Adaylar Banka ödemelerini en geç 25 Haziran Perşembe günüsaat 16:00'a kadar yapıp yine tercihlerini aynı gün 23:30'akadar en fazla iki programa başvurularını yapabilirler. Başvurular www.egitim.sakarya.edu.tr adresinden (BAŞVURU- Online Başvuru linkinden) alınacaktır. Doktora Programları Başvurularının Değerlendirilmesi: ALES sınav puanının %50'si, Yüksek Lisans Mezuniyet notunun(4'lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %30'uve Bilimsel Değerlendirme sınav notunun % 20'si (yazılı puanının % 10'u, sözlü puanının % 10'u) dikkate alınarak hesaplanır. (Bilimsel Değerlendirme sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve bu sınavların mazereti yoktur.)Başarı notu minimum2.75'dir. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. YDS sınavından en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmakbaşvuru koşuludur. Dil puanları olmayanlar değerlendirmeye alınmaz. Özel Şartlı Öğrenci Alımı:Engelli Öğrenci ve 1. Derece Şehit Yakınlarının başvuruları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Sadece bu dönem öğrenci alacak olanTezli Yüksek Lisansprogramları için açılır ve tüm programlar için"bir"öğrenci ile sınırlıdır. (Başvuran adayların ALES sınav puanının %50'si ve Lisans mezuniyet notunun (4'lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır)%50'si dikkate alınarak saptanır. Başvuru puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, Mezuniyet notuna bakılır. Programın Öngördüğü Şartları Yerine Getirmek. Başvuru Dilekçesi:http://www.egitim.sakarya.edu.tr/tr/i/18026/formlar(Özel Şartlı Öğrenci Başvuru Formu.doc) Özel Öğrenci Alımı:Sadece bu dönem öğrenci alacak olan tezli yüksek lisans ve doktora programlarında "iki" öğrenci ile sınırlıdır. Başvuruları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Özel öğrencilik statüsü dört yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.Başvuru Dilekçesi::http://www.egitim.sakarya.edu.tr/tr/i/18026/formlar(Özel Öğrenci Başvuru Formu.doc) Özel Öğrenci Statüsünde öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu: ALES notunun %50'si, Mezuniyet notunun %50'si dikkate alınarak hesaplanır. Özel öğrenci Öğrencilerinin Başvuru sırasında fotokopisi, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar:
  • Diploma veya mezuniyet belgesi
  • Not Döküm belgesi
  • ALES belgesi (ALES sınavı geçerlilik süresi 36 aydır),
NOT: TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIMI YAZILI SINAV PROGRAMI ENSTİTÜMÜZ SAYFASINDA İLAN EDİLECEKTİR. NOT1: TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMALARINA BAŞVURAN ÖĞRENCİLER YAZILI BİLİM SINAVINA TABİDİRLER. BİLİM SINAVI ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARINDA YAPILACAKTIR.TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA BİLİM SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİ SAYISI, İLGİLİ PROGRAMIN KONTENJAN SAYISININ 10 KATINI GEÇEMEZ. Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler: 1)Ön Başvuru Beyan Formu (imzalı) 2)ALES (veya eşdeğer) Belgesi; Güncel ÖSYM çıktısı, belgenin aslı (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır) 3)Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır) 4)Not Durum Belgesi aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır) 5)Doktora Öğrencileri için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi ile başvuran adaylardan ÖSYM çıktısı, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır) 6)Programların Ön Gördüğü Şartları belgelemek. 7)3 adet fotoğraf 8)Nüfus Cüzdan fotokopisi 9)Askerlik Son Durum Belgesi (son 1 ay içerisinde ) 10)Özgeçmiş (Doktora kayıtları için) 11)Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman kadrosunda olanlar kadrolarının bulunduğu üniversitelerinden yazılı izin belgesi getirmeleri gerekmektedir. 12)25 TL posta pulu veya ücreti
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Başvuru Tarihi ( Eğitim Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası) 03 -25 Haziran 2015
Doktora Adayları Bilimsel Değerlendirme Sınavı 29-30 Haziran 2015
Kazananların İlanı 02 Temmuz 2015 Saat 17:00
Kesin Kayıt Tarihi 03-06-07 Temmuz 2015
Yedek Öğrenci İlanı 07 Temmuz 2015 Saat: 17:30
I.Yedek Öğrenci Kaydı (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 08 -09 Temmuz 2015
II. Yedek Öğrenci İlanı 09 Temmuz 2015 Saat 17:30
II. Yedek Öğrenci Kaydı (Asil ve I. yedek listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 10 Temmuz 2015
Derse Yazılma (internet üzerinden) 09-10-11 Eylül 2015
Bilimsel Hazırlık Derse Yazılma Enstitü Tarafından yazılacaktır.
Güz Yarıyılı Başlangıcı 28 Eylül 2015
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Başvuru Tarihi ( Eğitim Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası) 03 -25 Haziran 2015
Yazılı Sınav(Tezli Yüksek Lisans) 29-30 Haziran 2015
Kazananların İlanı 02 Temmuz 2015 Saat 17:00
Kesin Kayıt Tarihi 03-06-07 Temmuz 2015
Yedek Öğrenci İlanı 07 Temmuz 2015 Saat: 17:30
I.Yedek Öğrenci Kaydı (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 08 -09 Temmuz 2015
II. Yedek Öğrenci İlanı 09 Temmuz 2015 Saat 17:30
II. Yedek Öğrenci Kaydı (Asil ve I. yedek listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 10 Temmuz 2015
Derse Yazılma (internet üzerinden) 09-10-11 Eylül 2015
Bilimsel Hazırlık Derse Yazılma Enstitü Tarafından yazılacaktır.
Güz Yarıyılı Başlangıcı 28 Eylül 2015
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖZEL ÖĞRENCİ /ÖZELŞARTLI ÖĞRENCİ (ENGELLİ ÖĞRENCİ VE 1. DERECE ŞEHİT YAKINLARI) BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Başvuru Tarihi 20-31 Ağustos 2015
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 15 Eylül 2015
Kayıt ve Derse Yazılma (Enstitüye gelerek) 28-30 Eylül 2015
Güz Yarıyılı Başlangıcı 28 Eylül 2015
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONT. ALES PUAN TÜRÜ MEZUNİYET
EĞİTİM BİLİMLERİ ABD
Eğitim Programları ve Öğretimi 15 SÖZEL SAYISAL EA - Herhangi bir lisans programı mezunu olmak. - YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az 50 puan almış olmak.
Eğitim Yönetimi ve Denetimi 15 SÖZEL SAYISAL EA - Herhangi bir lisans programı mezunu olmak. - YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az 50 puan almış olmak.
Eğitimde Psikolojik Hizmetler 20 EA - Lisans Mezuniyetinin PDR alanında tamamlamış olmak. - YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az 50 puan almış olmak.
Yükseköğretim Araştırmaları 10 SÖZEL SAYISAL EA - Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
Yaşam Boyu Öğrenme 10 SÖZEL SAYISAL EA - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. - YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az 50 puan almış olmak.
İLKÖĞRETİM ABD
Fen Bilgisi Eğitimi 15 SAYISAL EA -Eğitim Fakültesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği Mezunu olmak. -Fen Edebiyat Fakültesinin Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümü mezunu olmak. Not-1: Fen Edebiyat Fakültesi mezunları bilimsel hazırlık dersleri alacaktır.
Sosyal Bilgiler Eğitimi 15 SÖZEL -Sosyal Bilgiler Eğitimi programı mezunu olmak, -Ders döneminde yüksek lisans dersleri ile birlikte, uygun görülen lisans derslerini almak şartı ile; Fen-Edebiyat Fakültelerinin sözel bölümleri (Tarih, Coğrafya,Sosyoloji,Felsefe) mezunu olmak.
Sınıf Öğretmenliği 12 EA -Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya sınıf/okul öncesi öğretmeni olarak çalışıyor olmak.
Matematik Eğitimi 10 SAYISAL -Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği programları ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik Bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak,
Değerler Eğitimi 10 SÖZEL SAYISAL EA -Adayların Milli Eğitim Bakanlığı ya da özel okullarda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ya da ortaöğretim düzeyinde öğretmenlik yapıyor olmak, -ALES'ten 70 puan almış olmak, - YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az 50 puan almış olmak.
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLER ABD
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 8 EA -Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik-Bilgisayar Bölümü, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilgi Teknolojileri alanlarının birinden olması. - YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az 50 puan almış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ABD
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 10 SÖZEL SAYISAL EA -Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili herhangi bir lisans programından mezun olmak.
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ABD
İngiliz Dili Eğitimi 5 SÖZEL - İngilizce Öğretmenliği, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, İngiliz Dil Bilimi, Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık (İngilizce), Mütercim Tercümanlık (Almanca) alanlarından lisans mezun olmak. - YDS (İngilizce) veya eşdeğer (İngilizce) bir sınavdan en az 80 puan almış olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONT. ALES PUAN TÜRÜ MEZUNİYET
EĞİTİM BİLİMLERİ ABD
Eğitim Yönetimi ve Denetimi(Tezsiz) 45 - - Herhangi bir lisans programı mezunu olmak.
TÜRKÇE ABD
Yabancılara Türkçe Eğitimi(Tezsiz)** 30 - --Eğitim Fakültelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri, Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransa Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Edebiyatı, Mütercimlik, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilim bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. -Sınıf Öğretmenliği mezunu olmak. Not: ** Dersler Cumartesi günleri Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü'nde yapılacaktır.
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI DOKTORA KONT. ALES PUAN TÜRÜ MEZUNİYET
İLKÖĞRETİM ABD
Fen Bilgisi Eğitimi 5 SAYISAL EA -Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği yüksek lisans mezunu olmak. -Fen Edebiyat Fakültesinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Yüksek Lisans mezunu olmak. Not-1: Fen Edebiyat Fakültesi mezunları bilimsel hazırlık dersleri alacaktır.
Sosyal Bilgiler Eğitimi 3 EA-SÖZEL -İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak.
TÜRKÇE ABD
Türkçe Eğitimi 3 SÖZEL - Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları programlarından birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ABD
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 10 SÖZEL SAYISAL EA - Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olmak.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246