Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

20 Aralık 2016 Salı 13:52
1669 Okunma
Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.
2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

EN GÜNCEL HABERLER İÇİN TIKLAYIN 


2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)
GENEL AÇIKLAMALAR
  1.  Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  2.  Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
  3.  Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
  4.  İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  5.  Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
  6.  Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
  7.  Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
  8.  Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (20/12/2016 - 04/01/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  9.  Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
DUYURULUR.

EN GÜNCEL HABERLER İÇİN TIKLAYIN 
BİRİM LİSTESİ
BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART
Spor Bilimleri Fakültesi Hareket ve Antrenman Bilimleri Profesör 1 1 Aerobik Antrenman Programının Menapoz Dönemindeki Kadınların Kardio Vasküler Risk Faktörlerine Etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Hareket ve Antrenman Bilimleri Profesör 1 1 Değişik ev Egzersizlerinin Yaşlılarda Fonksiyonel Mobilite ve Denge Üzerine Etkisi ve Futbolcularda Teknik Parametrelere yönelik konularda çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Hareket ve Antrenman Bilimleri Profesör 1 1 Sporcularda Denge Performansı ve Gemide Yürüyüşün Dinamik Algılama Üzerine Etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Teknik Bilimler MYO Elektrik Profesör 1 1 Bilgisayar Kontrollü Yüksek Hassasiyetli Santrifüj Pompa Deney Ünitesi alanında çalışma yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik Makineleri Profesör 1 1 Elektrik Makinalarının yapay zeka teknikleri ile optimizasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Profesör 1 1 Retina Hastalıkları Konusunda Çalışmaları olmak, genetik konusunda eğitim almış ve çalışmaları bulunmak
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Profesör 1 1 İneklerde meme papillomlarının tedavisi üzerine çalışmaları olmak.
Y abancı Diller Y O Mütercim Tercümanlık (Arapça) Profesör 1 1  
Yabancı Diller YO Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Profesör 1 1  
Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Profesör 1 1 Meyvede Fenolik Madde türleri alanında çalışmaları olmak.
Dilek Sabancı Devlet
Konservatuvarı
Türk Sanat Müziği Doçent 1 1 Türk Müziğinde Topluluk Yönetimi üzerine çalışma yapmış olmak.
Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Doçent 1 1 Ekstrem halofit bitkilerde stres fizyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak
İletişim Fakültesi Basın Yayın Tekniği Doçent 1 1 İnternet gazeteciliği ve yeni iletişim teknolojileri konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 1 Yapay Bağışıklık Sistemleri Alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Sağlık Bilimleri Doçent 1 1 Pelvik Taban Etkili Pilates Egzersizlerinin Üriner İnkontinos Üzerine Etkileri ve Akut Egzersizlerin Stres Hormonları Üzerine Etkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Sağlık Bilimleri Doçent 1 1 Sporda Doping Amaçlı Nandrolon Kullanımı ve Deney Hayvanlarında Fiziksel Aktivite ile Birlikte Steroid Kullanımına Bağlı Olarak Organ Hasarları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Doçent 1 1 Bariatrik cerrahi alanında deneyimli olmak ve bariatrik cerrahi alanında çalışmaları bulunmak
 
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Doçent 1 1 Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde bilgi ve becerisi olduğunu gösteren sertifikaya sahip olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1 Koroner kalp hastalarında total antioksidan kapasite konusunda çalışmaları olmak, klinik biyokimya doçenti ünvanına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1 Tıp Fakültesi Mezunu olmak, doktorasını biyokimya (tıp), doçentliğini klinik biyokimya alanında almış olmak. Kanser vakalarında serum glutatyon-S (GST) izoenzim aktiviteleri konusunda çalışması olmak.
Y abancı Diller Y O Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Doçent 1 1  
Ziraat Fakültesi Peyzaj Doçent 1 1  
Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Yrd.Doç. 1 1 M.Ö. 2. Bin Yılın İlk Yarısında Orta Anadolu'nun Sosyal-İktisadi Durumu ile Coğrafyasına dair çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fakültesi Geometri Yrd.Doç. 1 1 Hiperbolik tanjant ve varyasyonel iterasyon yönteminin hibritlenmesi üzerine doktora yapmış olmak.
Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Yrd.Doç. 1 1 İnterval matrisler üzerine çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Yrd.Doç. 1 1 Finansal başarısızlık tahmini konusunda ve Borsa İstanbul (İMKB) üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Yrd.Doç. 2 1 Demokrasi kültürü ve medya konusunda çalışmaları olmak.
Kadınhanı Fail İçil MYO Harita ve Kadastro Yrd.Doç. 2 1 Uyduların Yörüngelerinin Belirlenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Yrd.Doç. 1 1 Performans tabanlı bina tasarımı konusunda doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kuruluşunda Muhasebe ve Finansman Yrd.Doç. 3 1 Kriz dönemlerinde kurumsal yönetim ve muhasebe bilgi sistemi konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Yrd.Doç. 1 1 Aile eğitim programının evli kadınların eş tükenmişliği düzeyine etkisi konusunda çalışması olmak.
Sosyal Bilimler MYO Emlak ve Emlak Yönetimi Yrd.Doç. 1 1 Enflasyon-Vergi Yükü ilişkisi ve enflasyon muhasebesi alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Yrd.Doç. 2 1 Septum nazi deviasyonu cerrahisinin mukosiliyer klirens hızı üzerine etkisinin Rhino sintigrafi ile değerlendirilmesi hakkında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Yrd.Doç. 2 1 Total Kalça Protezi Sonuçlarının Pedobarografik Değerlendirilmesi konusunda çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doç. 3 1 Kognitif davranış terapileri alanında deneyimli olmak, uluslararası akredite edilme sürecini tamamlamış olmak.
Y abancı Diller Y O Mütercim Tercümanlık (Arapça) Yrd.Doç. 1 1  
 
 
EN GÜNCEL HABERLER İÇİN TIKLAYIN 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209