Selçuk Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ   SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda

Selçuk Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ   SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda

13 Ocak 2016 Çarşamba 14:34
20 Okunma
Selçuk Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır. MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER:
 • Aslı ibraz edilmek şartıyla diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi.
 • Aslı ibraz edilmek şartıyla Yüksek Lisans programlarına başvurular için Lisans diploması, Doktora programlarına başvuranlar için Yüksek Lisans diplomasının ve Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin (Transkript) fotokopisi.
 • ALES sınavından başvurduğu alanından olmak kaydıyla son üç yıl içindeki puan türünden en az 55 puan aldığını gösterir belge veya TUS, DUS sınavlarından 50 puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesinin fotokopisi.
 • Doktora programına başvuracak adaylar için, aslı ibraz edilmek şartıyla YDS (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça)’ den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belgenin fotokopisi.
 • Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı).
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf.
 • Özgeçmiş.
 • Başvuru Formu: Sağlık Bilimleri Enstitüsünün http://www.selcuk.edu.tr/saglik bilimler ens/tr adresinden temin edilir.
BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA:
 • Doktora programlarına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eczacılık Fakülteleri diplomasına ya da 8 yarıyıl süreli Eczacılık ve Fen Fakülteleri mezunları için yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre Laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir
 • Yukarıdaki belgeleri eksiksiz tamamlayan adaylar, başvurularını 11 - 15 Ocak 2016 tarihleri arasında Alâeddin Keykubat Kampüsünde bulunan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapacaklar, posta ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Yüksek Lisans ve Doktora Yazılı Bilim Sınavları, 20 Ocak 2016 Çarşamba günü 00 -12.00 saatleri arasında ilgili anabilim dallarında yapılacaktır.
 • Değerlendirme: Yüksek lisans programlarına girişte ALES puanının % 50’ si, yazılı bilim sınavı notunun % 25’i ve lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 25’inin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 2.40 (yüzlük sistemde 62,66) puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
Doktora programlarına girişte ALES puanının % 50’ si, yazılı bilim sınavı notunun % 25’i ve yüksek lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 25’inin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 2.50 (yüzlük sistemde 65,00) puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
 • Yüzlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yükseköğretim Kurulu web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre dörtlük sisteme çevirisi yapılarak değerlendirilecektir.
 • Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereği (Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü), lisans ve/veya yüksek lisans derecesini başvurdukları tezli yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilere Enstitü Anabilim Dalı Kurulu Kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı S.Ü. Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği çerçevesince uygulanır.
 • Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi 25 Ocak 2016 Pazartesi günü Sağlık Bilimleri Enstitüsü ilan panosunda ve http://www.selcuk.edu.tr/saglik bilimler ens/tr web sayfasında ilan edilecektir.
 • Kazanan adayların kesin kayıtları 01 — 05 Şubat 2016 tarihleri arasında ilgili Enstitüde adaylar tarafından şahsen yapılacaktır.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER:
 • Yüksek lisans programına müracaatta lisans diploması ve transkript, doktora programına müracaatta ise yüksek lisans diploması ve transkript belgelerinin aslı ve fotokopisi.
 • Diploma ve transkript belgelerinin temsilciliklerce veya yeminli mütercimlerce tercüme edilmiş aslı ve fotokopisi.
 • Doktoraya başvuracak adaylar için yabancı dil sonuç belgesi veya onaylı örneği, YDS (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça)’ den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Uluslar arası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belgenin fotokopisi.
 • Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi onaylı örneği, TÖMER belgesi olmayanlara Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10/2 maddesi uygulanır.
 • 2 adet Fotoğraf
 • Pasaport aslı ve fotokopisi
 • Vakıfbank’a öğrenci numarasına Eğitim-Öğretim harcının yatırıldığına dair banka dekontu (yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili program için belirlenen dönemlik öğrenim ücretinin 3 katını her dönemin başında peşin olarak öderler.)
 • Çift uyruklu Türk Vatandaşları Türk Vatandaşı olarak başvuru yapacaklardır.
NOT:
 • İlanda belirtilen tarihler dışında ve eksik belge ile müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Birden fazla Anabilim Dalına yapılan başvurular iptal edilecektir.
 • Bir başka üniversitede araştırma görevlisi kadrosunda olanlar müracaat edemezler, öğretim görevlisi, okutman ve uzman kadrosunda olanlar ise çalıştıkları kurumdan lisansüstü eğitim yapabileceklerine dair belge ile müracaat edebilirler.
 • Mezun oldukları bölümden başka bir anabilim dalına müracaat etmek isteyen adaylar, ilgili anabilim dalı başkanlığından kabul yazısı getirmek zorundadır. Farklı alan yazısı formu Enstitümüzden temin edilecektir.
 • Yazılı bilim sınavına girmeyen adaylar ile yazılı bilim sınavından 50 puan alamayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Sınavı kazanıp kayıt yaptırsalar bile evraklarında herhangi bir eksik olan ya da uygun olmayan evraklarla kayıt yaptığı anlaşılan öğrencilerin kayıtları silinecektir.
 • Yurtdışındaki üniversitelerden almış oldukları diploma ile Lisansüstü eğitim programlarımıza müracaat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, denklik belgesi ibraz etmek zorundadırlar.
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
 • Altı adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi ile çoğaltılan fotoğraflar alınmayacaktır).
 • Erkek öğrencilerden; Askerlik Durum Belgesi adayın son durumunu gösterir olmalı.
Enstitü Adres ve Telefonları: Rektörlük Binası 7.Kat / Alaeddin Keykubat Kampüsü - 42003 Selçuklu/KONYA Tel: 0332-241 05 50 Faks: 0332-241 05 51 TEZLİ YÜKSEK LİSANS, DOKTORA KONTENJANLARI
Tıp Fakültesi Programları Kontenjan Sayısı ALES Puan Türü
Yüksek Lisans Doktora
Anatomi (Tıp) Anabilim Dalı *Yüksek Lisans: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olmak. Haftada 2 gün devam mecburiyeti. *Doktora: Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak veya Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak. Haftada 2 gün devam mecburiyeti. 4 2 Sayısal
Biyofizik Anabilim Dalı *Yüksek Lisans: Tıp Fakültesi, Fizik Lisans, Biyoloji Lisans, Kimya Lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültelerinden mezun olmak. *Doktora: Biyofizik Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak ve/veya Tıp Doktoru olmak. 5 5 Sayısal
Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalı *Yüksek Lisans: Eczacılık, Biyoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. Haftada iki gün anabilim dalında bulunmak. *Doktora: Fizyoloji (Tıp)’de tezli yüksek lisans yapmış veya Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Haftada iki gün anabilim dalında bulunmak. 5 5 Sayısal
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 4 2 Sayısal
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı *Yüksek Lisans: Biyoloji Lisans mezunu olmak. Haftada 2 gün devam mecburiyeti. 6 - Sayısal
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 4 - Sayısal
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 1 - Sayısal
(*) İlgili Anabilim Dalları tarafından istenen coşullar
 
Diş Hekimliği Fakültesi Programları Doktora ALES Puan Türü
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı 4 Sayısal
Endodonti Anabilim Dalı 3 Sayısal
Pedodonti Anabilim Dalı 4 Sayısal
Periodontoloji Anabilim Dalı (Yabancı Uyruklu) 1 Sayısal
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 4 Sayısal
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı 4 Sayısal
(*) İlgili Anabilim Dalları tarafından istenen koşullar
Veteriner Fakültesi Programları Yüksek Lisans Doktora ALES Puan Türü
Anatomi Anabilim Dalı 4 4 Sayısal
Biyokimya Anabilim Dalı 6 6 Sayısal
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı *Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak. *Doktora: Veteriner Hekim olmak ve/veya alanında yüksek lisans yapmış olmak. 6 2 Sayısal
Cerrahi Anabilim Dalı 5 5 Sayısal
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı *Yüksek Lisans: Veteriner Hekim olmak. *Doktora: Veteriner Hekim olmak. 4 4 Sayısal
Dölerme ve Sun’i Tohumlama Anabilim Dalı 3 3 Sayısal
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı *Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. *Doktora: Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 1 1 Sayısal
Fizyoloji Anabilim Dalı 2 2 Sayısal
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.B.D. *Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi veya Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü mezunu olmak. *Doktora: Veteriner Fakültesi veya Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünden mezuniyeti olup alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. 7 7 Sayısal
Hayvancılık Ekonomisi ve işletmeciliği Anabilim Dalı * Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 2 - Sayısal
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 5 5 Sayısal
iç Hastalıkları Anabilim Dalı - 3 Sayısal
Parazitoloji Anabilim Dalı * Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi, Sağlık vb. 4 yıllık Yüksekokulu, Fen Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri Biyoloji bölümü, Eğitim Fakülteleri Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunu olmak. *Doktora: Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi mezunu veya Sağlık vb. 4 yıllık Yüksekokulu, Fen Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri Biyoloji bölümü, Eğitim Fakülteleri Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunu olup, yüksek lisans yapmış olmak. 2 4 Sayısal
Patoloji Anabilim Dalı * Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Fen Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olmak. *Doktora: Veteriner Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Patoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olmak. 5 5 Sayısal
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji A. Dalı *Doktora: Veteriner Fakültesi mezunu olmak. - 2 Sayısal
Viroloji Anabilim Dalı 1 1 Sayısal
Zootekni Anabilim Dalı * Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi veya Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü mezunu olmak. *Doktora: Veteriner Fakültesi mezunu olmak veya Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ya da Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde yüksek lisans yapmış olmak. 5 3 Sayısal
(*) İlgili Anabilim Dalları tarafından istenen koşu lar
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Programları Yüksek Lisans Doktora ALES Puan Türü
Hemşirelik Anabilim Dalı * Yüksek Lisans: Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Lisans programlarının birinden mezun olmak. Haftada 3 gün devam zorunluluğuna engel durumu bulunmamak. 1 - Sayısal
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı *Doktora: Sağlık Yönetimi yüksek lisans programı mezunu olmak. - 2 Eşit Ağırlık
(*) İlgili Anabilim Dalları tarafından istenen koşullar  
Spor Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans Doktora ALES Puan Türü
Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı *Yüksek Lisans: (a) Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojileri Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Spor Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden mezun olmak. *Yüksek Lisans: (b)En az birinci kademe Antrenör belgesine sahip tüm lisans mezunları müracaat edebilir. 8a - Sayısal/Sözel/ Eşit Ağırlık
3b
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı *Yüksek Lisans: Spor Bilimleri Fakültesi veya eşdeğer Fakültelere bağlı Spor Yöneticiliği bölümünden mezun olmak. *Doktora: Spor Yöneticiliği Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamış olmak. 3 3 Sayısal/Sözel/ Eşit Ağırlık
(*) İlgili Anabilim Dalları tarafından istenen koşullar  
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246