Süleyman Demirel Üniv. Eğitim Bil. Ens. Y. Lisans Program İlanı

Süleyman Demirel Üniv. Eğitim Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı   SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIM İLANI A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJA

Süleyman Demirel Üniv. Eğitim Bil. Ens. Y. Lisans Program İlanı

Süleyman Demirel Üniv. Eğitim Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı   SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIM İLANI A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJA

15 Temmuz 2015 Çarşamba 07:19
40 Okunma
Süleyman Demirel Üniv. Eğitim Bil. Ens. Y. Lisans Program İlanı

Süleyman Demirel Üniv. Eğitim Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIM İLANI A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI
 1. Enstitü Anabilim Dalı tarafından uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmak,
 2. ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmak,
ANABİLİM DALI PROGRAMI PUAN TÜRÜ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi SAYISAL
Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi SÖZEL
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi SAYISAL
 
 1. YDS/ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen KPDS, TOEFL ve benzeri yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmak,
 2. Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi Programına başvuracak adayların YDS/ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen KPDS, TOEFL ve benzeri yabancı dil sınavlarından İngilizce dil alanından en az 85 puan almış olmak (Yabancı dil eşdeğerlik tablolarına
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf adresinden erişebilirsiniz.)
 1. Tezli yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci kontenjanları ve şartları:
Anabilim Dalı Çalışma Alanı Kontenjan Kontenjan Bilgileri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 7 Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden mezun olmak veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünden mezun olmak
3 Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü dışındaki bölümlerinden mezun olmak
Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi 6 İngiliz Dili Eğitimi mezun olmak, YDS'den en az 85 puan almış olmak
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi 5 Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği ve Kimya Öğretmenliği mezunu olmak
  B- KABUL KOŞULLARI
 1. Mezuniyet not ortalamalarında, 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır:
 2. Transkriptinde sadece 100’lük not ortalaması olan adaylar notlarını başvuru sisteminde 100’lük hanesine yazacaklardır.
 3. Transkriptinde sadece 4’lük not ortalaması olan adaylar notlarını başvuru sisteminde 4’lük hanesine yazacaklardır (Bu adayların notu sistem tarafından YÖK Not Dönüşüm tablosundaki 100’lük karşılığına dönüştürülecektir)
 4. Transkriptinde hem 4’lük hem 100’lük not ortalaması olan adaylar sadece 100’lük notlarını başvuru sisteminde 100’lük hanesine yazacaklardır.
 5. Başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının % 50’si, mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i ve mülakat notunun %20’si dikkate alınarak yapılacak sıralamada, başarı puanları, yüksek puandan küçüğe doğru sıralanarak kontenjan sayısınca öğrenci alınır.
 6. Online Başvurular 20-28 Temmuz 2015 tarihleri arasında http://golcuk.sdu.edu.tr/ adresinden alınacaktır.
 7. Mülakata girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır.
 8. Kontenjanlar, başarı puanı en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.
 9. Anabilim dallarındaki sadece bir lisansüstü programa (çalışma alanı) başvuru yapılabilir. Online başvurularda program son başvurulan Anabilim Dalını ve çalışma alanını kabul etmektedir. Ancak, farklı Enstitülerde açılan Lisansüstü programlara başvuru yapılabilmektedir.
 10. Kesin kayıt için gerekli belgeler, kesin kayıt tarihleri içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir.
C- YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER Yabancı uyruklu öğrencilerde kontenjan şartı aranmamaktadır. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Şartları:
 • Lisansını yabancı ülkede yapmış olan adayların İngilizce veya Türkçe onaylı Diploma örnekleri,
 • Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan onaylı Transkript,
 • Eğitim dili Türkçe olan programlar için, Türkçe Yeterlilik Belgesi (Türkçe Yeterlilik Belgesi olmayanlar için
Üniversitemiz Türk Dili Merkezince sınav yapılacaktır. Bu sınavdan en az B1 seviyesinde puan alınması gerekmektedir.)
 • Eğitim dili İngilizce olan İngiliz Dili Eğitimi programı için YDS/ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen KPDS, TOEFL ve benzeri yabancı dil sınavlarından İngilizce dil alanından en az 85 puan almış olmak (Yabancı dil eşdeğerlik tablolarına
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf adresinden erişebilirsiniz.)
 • 2 (iki) adet referans mektubu,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm boyunda 2 adet fotoğraf gerekmektedir.
Ç- KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
 1. Kesin kayıt dilekçesi (http://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/) adresinden temin edilecektir),
 2. Diploma veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi,
 3. Son üç yıl içerisinde alınmış ALES Sonuç Belgesi (Adayların Enstitümüzde görevli memura şifrelerini vermeleri suretiyle ALES puanları kontrol edilecektir. Şifresini vermek istemeyen adayın Noterden veya üniversitelerden aslı gibidir onaylı belge getirmeleri halinde belgeleri kabul edilebilecektir).
 4. Aldığı dersleri ve notları gösterir belgenin (transkript) resmi    onaylı fotokopisi,
 5. YDS/ÜDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen       sınavlara ait (Adayların Enstitümüzde
görevli memura şifrelerini vermeleri suretiyle yabancı dil puanları kontrol edilecektir. Şifresini vermek istemeyen aday Noterden veya üniversitelerden aslı gibidir onaylı belge getirmeleri halinde belgeleri kabul edilebilecektir),
 1. 4 (dört) adet fotoğraf,
 2. Nüfus cüzdanı onaylı sureti,
 3. Erkekler için askerlik durum belgesi,
 4. Adayların kesin kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz.
NOT: Adaylar, kesin kayıt için istenilen belgelerin aslını ibraz etmeleri takdirde enstitümüz tarafından onay yapılacaktır. D- BAŞVURULAR, SINAVLAR VE ADRES Online başvurular: 20-28 Temmuz 2015 (http://golcuk.sdu.edu.tr ) Mülakat öncesi durum ilanı: 29 Temmuz 2015 (http://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/) Mülakat tarihi: 30 Temmuz 2015 Mülakat saati: 10:00 Mülakat yeri: Anabilim Dalı Başkanlıkları (Eğitim Fakültesi- Doğu Yerleşkesi, Isparta) Sonuçların açıklanması: 31 Ağustos 2015 (http: //egitimbilimleri .sdu.edu .tr/) Not: Adayların nüfus cüzdanı ile mülakata gelmesi zorunludur. E- KESİN KAYITLAR Kesin kayıtlar (Asil): 03-04 Ağustos 2015 Kesin kayıtlar (Yedek): 05 Ağustos 2015 Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Adres : SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Hukuk Fakültesi Zemin Kat. Doğu Yerleşkesi, 32260 ISPARTA F- ÖNEMLİ NOT İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir. ÖNEMLİ HATIRLATMA Başvuru sürecinden sonra, her ne sebeple olursa olsun adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, vb. nedenlerle yapılan yanlış başvurular sonucunda başvuran adayın işlemleri iptal edilecektir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce ilanın dikkatle incelenmesinde yarar vardır.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246