Süleyman Demirel Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, öğretim Üyeliğine Yükseltilmeye Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Ata

Süleyman Demirel Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, öğretim Üyeliğine Yükseltilmeye Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Ata

04 Aralık 2015 Cuma 09:40
21 Okunma
Süleyman Demirel Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, öğretim Üyeliğine Yükseltilmeye Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim Üyesi alınacaktır. İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gun içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Dilekçe, özgeçmiş ve SDÜ öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşivi "SDÜ öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir. Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfüs Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, Yayın Listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.
BİRİMİ/BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DER AD NİTELİĞİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Yrd.Doç. 1 1 Kullanılmış pillerden çinko ve mangan metallerinin geri kazanımı konusunda doktora yapmış ve siyanür bozundurulması konusunda yayınları bulunması.
Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Yrd.Doç. 1 1 Tekstil Mühendisliği lisans mezunu olmak ve modifiye kitin polimeri üretimi ve modifiye kitin polimeri ile kemiksi doku üretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Telekomünikasyon Yrd.Doç. 1 1 Konuşma sinyali için doğrusal olmayan etkileşimli kaynak-süzgeç modeli konu- sunda çalışma yapmış olmak.
Makina Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği Yrd.Doç. 1 1 Dokunsal kuvvet geri beslemeli cihaz tasarımı, denetimi ve insan-robot etkileşimi üzerinde çalışmaları olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Yrd.Doç. 1 1 Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve doktorasını mobil güvenlik alanında yapmış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık Bina Bilgisi Yrd.Doç. 1 1 Havalimanı Terminal binalarında mimari fonksiyonlar ve kapasiteleri konusunda doktora çalışmasını tamamlamış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Yrd.Doç. 1 1 Necmettin Sadık Sadak hakkında doktora yapmış olmak.
Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç. 3 1 Süreç felsefesinde din-bilim ilişkisi ve Alfred North Whiteheadci medeniyet teorisi hakkında çalışma yapmış olmak.
Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç. 1 1 Arthur Schopenhauer'in kötümserlik görüşü ve alain badıou'nun hakikat ettiği konusunda çalışma yapmış olmak.
Coğrafya Fiziki Coğrafya Yrd.Doç. 1 1 Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri anabilim dalında doktora yapmış olmak ve morfometrik indisler, görüntü keskinleştirme ve görüntü sınıflandırma konularında çalışma yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Yrd.Doç. 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını kamu yönetimi alanında yapmış olmak. Türkiye'de kamu politikası ve kanun yapım süreci konusunda çalışmış olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Finans Yrd.Doç. 1 1 İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Devlet muhasebesi, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi konularında çalışma yapmış olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Finans Yrd.Doç. 5 1 Uluslararası borsaların birbirlerini etkileme gücü konusunda çalışma yapmış olmak.
İşletme Yönetim ve Organizasyon Yrd.Doç. 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini işletme alanından almış olmak ve hastanelerde duygusal zeka-hasta memnuniyeti ilişkisi konusunda çalışması olmak.
İşletme Yönetim ve Organizasyon Yrd.Doç. 3 1 İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Performansa dayalı ödeme sistemi, performans değerlendirme ve girişimcilik konularında çalışma yapmış olmak.
İşletme Muhasebe ve Finansman Yrd.Doç. 1 1 Faaliyet tabanlı maliyetleme ve adli muhasebecilik konusunda çaılşrna yapmış olmak.
İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yrd.Doç. 1 1 İşletme alanında doktora yapmış ve kaynak tabanlı ihracaat performansı konu- sunda çalışmış olmak.
İktisat İktisat Politikası Yrd.Doç. 1 1 KOSGEB genel destek programının firmalar üzerindeki etkileri konusunda doktora yapmış olmak.
İktisat İktisat Politikası Yrd.Doç. 1 1 Turizm sektöründe fiyatlandırma ve mekansal analizler üzerine doktora yapmış olmak.
İktisat İktisat Teorisi Yrd.Doç. 1 1 Bankacılık sektöründe pazar gücünün belirlenmesi üzerine doktora yapmış olmak.
İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Yrd.Doç. 1 1 Kamu harcamalarının bölgesel kalkınmaya etkileri üzerine doktora yapmış olmak.
Sağlık Yönetimi Hastane İşletmeciliği Yrd.Doç. 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini sağlık yönetimi alanından almış olmak ve sağlık hizmetlerinde maliyet etkililik, maliyet performans, malzeme ve stok yönetimi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Yönetimi Temel Sağlık Hizmetleri Yrd.Doç. 1 1 Kamu Yönetiminde doktora yapmış olmak. Sağlık sektöründe dönüşüm ve kamu özel ortaklığı üzerine çalışmaları olmak.
İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Yrd.Doç. 3 1 Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve bölgesel kalkınma planları, kent bilgi sistemleri, yeni kamu işletmeciliği alanlarında çalışma yapmış olmak.
İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Yrd.Doç. 3 1 Kamu Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve yükseköğretim yönetimi, üniversite-kent ilişkisi, kamu politikaları, politika analizi konularında çalışmalarda bulunmak.
Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Yrd.Doç. 4 1 İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Engelli Turizmi konusunda çalışma yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Sahne Sanatları Dramatik Yazarlık Yrd.Doç. 1 1 Küreselleşmenin tiyatral anlatıdaki uzama etkileri hakkında çalışmış olmak.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Yrd.Doç. 1 1 Sera konstrüksiyonlarının yapısal analizi konusunda doktora yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Yrd.Doç. 1 1 Coğrafi bilgi sistemleri ile üstyapı yönetim sistemi geliştirilmesi konusunda dok- tora yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Yrd.Doç. 1 1 Çimentoların faklı kimyasal katkılarla gösterdiği performans konusunda doktora yapmış olmak ve akreditasyon kurumu tarafından laboratuvar akreditasyonu konusunda sertifikalı olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Sınıf Eğitimi Yrd.Doç. 3 1 Değer eğitimi, Proje tabanlı sorumluluk değer eğitimi üzerinde çalışmaları olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Gazetecilik Genel Gazetecilik Yrd.Doç. 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını gazetecilik alanından almış olmak.
Radyo-Televizyon ve Sinema Radyo-Televizyon Yrd.Doç. 1 1 Lisansını radyo televizyon ve sinema bölümünden almış , iletişim anabilim dalında doktora yapmış ve televizyonda temsil konusunda çalışması olmak.
Radyo-Televizyon ve Sinema Radyo-Televizyon Yrd.Doç. 1 1 İletişim anabilim dalında doktora yapmış ve televizyon reklamları konusunda çalışmış olmak.
İSPARTA MYO
Tasarım Grafik Tasarımı Yrd.Doç. 3 1 Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümü mezunu olmak. Sanat ve tasarım anasanat dalında doktora yapmış olmak. En az 10 (on) yıl kamu kurumunda çalışmış olmak.
İSPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Yrd.Doç. 1 1 Anti ülser aktivitelerinin elektron topolojik metodla incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246