Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Süleyman Demirel Üniversitesi çeşitli birimlere 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversite Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlend

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Süleyman Demirel Üniversitesi çeşitli birimlere 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversite Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlend

24 Haziran 2016 Cuma 13:44
58 Okunma
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Süleyman Demirel Üniversitesi çeşitli birimlere 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversite Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alacak.

4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

İşte detaylar; Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK'ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış üstesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.) Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimse! Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. -Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına ve Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: {Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anadilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların; başvurdukları Anabilim Dalı ve yabancı dilierini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin bilimsel Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir, -Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR -Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir, - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onayiı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir, - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurui'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır, - Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana geien gecikmeler dikkate alınmayacaktır. -Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur, {Özel şartlar hariç) - Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşiv "SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama. Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir
BİRİMİ BOLUMU ANABİLİM DALI UNVANI DER AD. NİTELİĞİ
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Çevre Koruma Teknolojileri Çevre Koruma ve Kontrol Programı Yardımcı Doçent 3 1 Ağır metallerin biyosorpsiyonu ve mermer atıksuiannın elektrokoagüiasyon yöntemi ile arıtılması konularında çalışmalar yapmış olmak.
Atabey MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Fidan Yetiştiriciliği Yardımcı Doçent 1 1 Asmalarda tuz ve su stresi ile doku kültürü alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Protetik Diş Tedavisi Yardımcı Doçent 5 1 Implant üstü protezlerin çiğneme performansı ile ilgili çalışma yapmış olmak,
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Ingiliz Dili Eğitimi Doçent 1 1 Dilbiliminde doktora yapmış olmak ve toplum dilbilim alanında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yardımcı Doçent 5 1 Eğitim bilimleri tarihi, rahberlik ve psikolojik danışmanlık alanında karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Nükleer Fizik Profesör 1 1 Nükleer reaksiyon modelleri kullanarak füzyon reaktörü yapısal malzemelerine ve radyoizotop üretimine yönelik tesir kesiti ve yarı- ampirik sistematik geliştirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Hidrobiyoloji Profesör 1 1 Balık parazitleri ve balıklarda ağır metal birikimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Profesör 1 1 Psidia Bölgesi araştırmaları ile seramik ve sosyal arkeoloji çalışmaları yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yeni Çağ Tarihi Doçent 1 1 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı-Avusturya siyasi, askeri ve diplomatik ilişkiler ile iigiii çalışmalar yapmış olmak.
-en Edebiyat Fakültesi Coğrafya Fiziki Coğrafya Doçent 1 1 Jeodezi ve coğrafi bilgi teknolojileri dalında uzmanlaşmış olup morfometrik indisler, görüntü keskinleştirme ve görüntü sınıflandırma konularında çalışma yapmış olmak
sparta MYO Dış Ticaret Dış Ticaret Yardımcı Doçent 5 1 Uluslararası gazeteler üzerinden devletin tartışılması ve dış ticaret konularında çalışma yapmış olmak.
sparta Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknoloji Tıbbi Labarotuvar Teknikleri Yardımcı Doçent 1 1 Koyunfarın solunum yolları mukoza glikokonjugatiarının karakterizasyonu ile memelilerin solunum yolları üzerine immunohistokimyasai çalışmaları olmak.
ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bütçe ve Mali Planlama Profesör 1 1 Bütçe açıkları ve finansman yöntemleri ile vergi bilinci ve vergi uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm işletmeciliği Turizm İşletmeciliği Yardımcı Doçent 1 1 Türkiyede sağlık turizminin yapısal değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak
ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm işletmeciliği Turizm İşletmeciliği Yardımcı Doçent 1 1 Seyahat acenteleri ve otel işletmelerinde liderlik, bilgi paylaşımı ve örgütese! davranış konularında çalışma yapmış olmak.
ktisadi ve idari 3iltmler Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Kuramlarında Yönetim ve Organizasyon Yardımcı Doçent 1 1 Sağlık kurumlan yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve Tıpta Uzmanlaşma konusunda çalışma yapmış olmak.
iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Yardımcı Doçent 1 1 Sağlık kurumlan yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve Hekimlerin Mesleki Kültürü konusunda çalışma yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler Yardımcı Doçent 5 1 Sağlık iletişimi ve sağlığın kültürleşmesi alanlarında çalışma yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon-lmalat Doçent 1 1 Doçentliğini makine mühendisliği anabilim dalında almış olmak. T/M yatakların dinamik yük altında aşınmaları ve YSA ile modellenmesi konusunda çalışmış olmak,
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Yardımcı Doçent 1 1 Yüsek lisans ve doktorasını bilgisayar mühendisliği anabilim dalında yapmış olmak ve bilgisayarlı görmenin robotik alanında uygulamaları üzerine çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Yardımcı Doçent 1 1 Uçucu otganik bileşenlerin iç ve dış ortamdaki seviyelerinin belirlenmesi, biyokütlenin yakılması ile oluşan emisyonların belirlenmesi ve yanma kinetiklerin incelenmesi konularında çalışmış olmak.
Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Profesör 1 t Krepieme, lignoselülozik maddelerin plastikleştirilmesi ve alkali odun hamurlarının enzim ve çözeltilerle önişleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Spor Bilimleri Yardımcı Doçent 5 1 Okul öncesi beceri gelişiminde eğitsel oyunlar üzerinde uzmanlığa sahip olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Spor Bilimleri Yardımcı Doçent 5 1 Kaynaştırılmış ders dışı hareket eğitimi ve oyun etkinliği ile otistik çocuklarda hareket eğitimi alanlarında uzmanlığa sahip olmak.
Sütçüler Prof. Dr. Haşan GÜRBÜZ M YO Ormancılık Avcılık ve Yaban Hayatı Yardımcı Doçent 5 1 Yaban hayatı habitat uygunluk modeilemeleri konularında çalışmış olmak.
Teknik Bilimler MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Optisyenlik Yardımcı Doçent 4 1 Uzun periyotlu yapılarda martensitik faz dönüşümlerinin moleküler dinamik similasyonla incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak.
Teknik Bilimler MYO İnşaat İnşaat Teknolojisi Yardımcı Doçent 4 t Doğa) kayaç bileşenli genleşmiş cam agrega üretimi konusunda doktora yapmış olmak, pomza teknolojisi, bimsblok, kompozit harç üretimleri ve analizleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 1 Oksimler kullanılarak iyon seçici elektrot hazırlanması konusunda doktora yapmış olmak ve katyon değiştirici membranların geliştirilmesi konusunda çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Ğastoenteroloji uzmanı olmak, endosonografi ve ERCP konularında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Profesör 1 1 Varyans unsurları konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 1 Ayak bileği protezi konusunda tecrübesi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 Apopitozis ile ilgili yurt dışı yayınları olmak, deney hayvanları kullanım sertifikası olmak ve uyku bozuklukları sertifikası olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yardımcı Doçent 4 1 Multipl Sklerozda Kognitif etkilenme konusunda çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 5 1 On segment cerrahisi konusunda yurt dışı deneyimi olmak ve Retina hastalıklarında retinal gangliyon hücre hasarı ve koroid kalınlığı değişiklikleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji-Embriyoloji Yardımcı Doçent 4 1 Leptin ve PARP ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Spor Hekimliği Yardımcı Doçent 4 1 Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmak ve eklem biyomekaniği ve propriosepsiyonu alanlarında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi ve Bilişimi Yardımcı Doçent 4 1 Aile hekimliği uzmanı olmak ve tıp eğitimi alanında doktora yapmış veya yapıyor olmak.
Yalvaç Teknik Bitimler MYO Çevre Koruma Teknolojileri Çevre Koruma ve Kontrol Programı Yardımcı Doçent 5 1 Nehirağzı zooplanktonu konusunda doktora yapmış olmak, ekoloji ve su kalitesi konularında çalışmaları olmak
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bitkisel Biyoteknoloji Profesör 1 1 Bitkilerde gen izolasyonu ve ifadesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Endüstri Bitkileri Doçent 1 1 Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışmalar vapmıs olmak
Ziraat Fakültesi 1 oprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Profesör 1 1 Bitki oesieme ve stres fizyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209