SON DAKİKA

Balkan Savaşları Nedenleri ve Sonuçları

Bu haber 04 Ağustos 2015 - 17:53 'de eklendi.

KPSS Tarih Konu özetlerimize ”Balkan Savaşları Nedenleri ve Sonuçları” konu başlığımızla devam ediyoruz. Diğer ders notları için ”kariyermemur.com” adresini takip etmeye devam edin.

Birinci Balkan Savaşı (1912-1913)

Savaşın Nedenleri
1. Rusya’n KPSS Tarih Konu özetlerimize ”Balkan Savaşları Nedenleri ve Sonuçları” konu başlığımızla devam ediyoruz. Diğer ders notları için ”kariyermemur.com” adresini takip etmeye devam edin.

Birinci Balkan Savaşı (1912-1913)

Savaşın Nedenleri
1. Rusya’nın Balkanlarda takip ettiği Panslavist politika
2. Balkanlardaki gelişmelerin, Osmanlı tarafından, takip edilememesi
3. Fransız ihtilalinin etkisi (Milliyetçilik ve bağımsızlık)
4. Türklerin Balkanlardan tamamen atılmak istenmesi
Açıklama: Savaş başlamadan önce; Arnavutluk, Makedonya, Selanik ve Yanya Osmanlı’nın elindeydi.
5. Trablusgarp Savaşı esnasında, Osmanlı Devleti’nin güçsüz olduğunun anlaşılması
6. Kiliseler sorununun Balkan devletlerinin lehine sonuçlanması
7. Balkan devletlerinin Osmanlı’ya karşı ittifak kurmaları
8. İngiltere’nin, 1908’de Estonya’nın başkenti Reval’de yapılan görüşmeler sonucunda, Rusya’yı Balkan politikasında serbest bırakması

Katılan Devletler ve Savaşın Sonucu
•  Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan Osmanlı Devleti’ne karşı savaştılar.
•  Bu devletlerin Bulgaristan önderliğinde birleşip; Osmanlı’ya saldırmasında Rusya etkili oldu.
•  Savaş, 8 Ekim 1912’de Karadağ’ın Osmanlı topraklarına saldırması ile başladı. 
•  Bulgarlar Çatalca’ya kadar gelmeyi başarırken; Rauf Orbay’ın Hamidiye Kruvazörü ile yaptığı başarılı mücadelelere rağmen Yunanlılar, Ege Adalarını işgal etmişlerdir.
•  Osmanlı Devleti, bütün cephelerde yenilerek Çatalca’ya kadar geriledi

Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları’ndaki Başarısızlığının Nedenleri
1. Ordunun siyasete karışması
2. Savaştan önce askerlerin bir bölümünün terhis edilmesi
3. Ordunun savaşa hazır olmaması
4. Osmanlı donanmasının yetersiz olması
5. Avrupa devletlerinin Balkan uluslarını desteklemesi
6. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Balkan sınırlarının değişmeyeceğine dair verdikleri teminata güvenen Osmanlı’nın Balkanlar’da gelişen olayları takip etmemesi.
7. Balkan devletlerinin birlikte hareket etmesi
8. Balkan devletlerinin ulaşım ve iletişim imkânlarını etkisiz hale getirmelerinden dolayı Osmanlı ordusunda iletişim ve ulaşım bozukluğu olması. 
9. Osmanlı’nın siyasal yalnızlık içinde olması.

Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)
1. Midye-Enez çizgisinin batısındaki topraklar, Balkan devletlerine bırakıldı. (Osmanlı, Gelibolu Yarımadası hariç olmak üzere, Doğu Trakya ve Balkan topraklarının tamamını kaybetti.)
2. Ege adalarının durumu ve Arnavutluğun sınır durumu büyük devletlerin kararına bırakıldı
Açıklama: Ege Adaları fiilen elden çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı başlayınca; Ege Adaları meselesi askıya alınmış; Lozan Antlaşması ile Ege Adaları resmen Yunanistan’a verilmiştir.

Birinci Balkan Savaşı’nın Sonuçları
1. Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki varlığı tamamen sona erdi.
2. Edirne ve Kırklareli Bulgaristan’a bırakıldı
3. Gökçe Ada ve Bozca Ada hariç, Ege Adaları fiilen elden çıktı
4. 28 Kasım 1912’de, Arnavutluk, bağımsızlığını ilan etti. Bu durum İslamcılık politikasını da olumsuz etkiledi.
*Osmanlı Devleti’nden ayrılan son Balkan devleti Arnavutluk’tur.
5. İttihat ve Terakki Partisi, 23 Ocak 1913’de düzenlediği Bâb-ı Âli Baskını sonucunda hükümeti tam olarak ele geçirdi. (Bu partinin resmî iktidar dönemi başladı.)
Açıklama: İttihat ve Terakki Partisi 1889’da kurulan II. Meşrutiyetin ilanında etkili olan, 31 Mart Olayı’ndan itibaren yönetimde etkili olmaya başlayan, II. Meşrutiyet Döneminde Türkçülüğü devletin siyasi düşüncesi haline getiren, Osmanlı Devleti’ni I. Dünya Savaşına sokan bir partidir. 
6. Mustafa Kemal’in ordunun siyasete girmemesi şeklindeki görüşünün doğruluğu ispatlandı.
7. Bulgaristan, Ege Denizi’ne ulaştı.
8. Balkan devletleri arasındaki anlaşmazlık sonucunda İkinci Balkan Savaşı çıkmıştır.
9. Balkanlar’dan Anadolu’ya göç başladı
10. Mustafa Kemal, siyaseti bırakmıştır.
Açıklamalar:
•  Birinci Balkan Savaşı’nda İstanbul tehdit altına girmiştir.
•  Londra Antlaşması, İkinci Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine yürürlükten kalkmıştır.

İkinci Balkan Savaşı

Savaşın Nedenleri
1. Bulgaristan’ın Birinci Balkan Savaşı sonucunda en büyük payı alması (Özellikle Makedonya üzerindeki anlaşmazlıklar) ve Ege Denizine ulaşmasından dolayı Balkan devletlerinin aralarında anlaşmazlığa düşmesi.
2. Bulgaristan’ın Ege Denizi’ne kadar genişlemesini Yunanistan’ın uygun görmeyişi.
3. Osmanlı Devleti’nin bölgeden çekilmesiyle meydana gelen otorite boşluğu
Yunanistan’ın çalışmaları sonucunda Sırbistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan’a karşı birleşmiştir. Bulgaristan’ın zor durumda olduğunu gören Enver Paşa harekete geçerek, Edirne ve Kırklareli’ni Bulgarlardan almıştır.
İkinci Balkan Savaşı sonucunda Bulgaristan yenildi.

Savaş Sonucunda Yapılan Antlaşmalar
1. Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913): Balkan devletleri arasında yapıldı.
Açıklamalar:
1. Bulgaristan, Birinci Balkan Savaşı’nda aldığı toprakların büyük bir kısmını kaybetti.
2. Bükreş Antlaşması, Balkanlarda huzuru sağlayamadı.
3. Bu antlaşmaya Osmanlı Devleti katılmadı.
4. Bulgaristan, Ege Denizi ile bağlantısını devam ettirdi.

2. İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)
İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalandı.
Antlaşmanın İçeriği:
1. Meriç nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi.
2. Edirne, Kırklareli Dimetoka ve Kırkağaç Osmanlı Devletinde kaldı.
3. Bulgaristan’daki Türklerin yasal hakları garanti altına alındı.
4. Bulgaristan’daki Türklerin; isterlerse dört yıl içe¬risinde Türkiye’ ye göç edebilecekleri karalaştırıldı.
Açıklamalar:
•  Bulgaristan’ın Ege Denizi ile bağlantısı kesilmedi.
•  Bu günkü Türk-Bulgar sınırı yaklaşık olarak çizildi.
•  Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı öncesinde; savaş esnasında Bulgaristan üzerinden Almanya ile kara bağlantısı kurabilmek için Dimetoka’yı Bulgaristan’a bıraktı.

3. Atina Antlaşması (14 Kasım 1913):
Atina Antlaşması Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imza¬landı.

Antlaşmanın İçeriği:
1. Yunanistan’daki Türklerin hakları güvence altına alındı.
2. Yanya, Girit ve Selanik Yunanistan’a bırakıldı.
3. Ege Adalarının durumu büyük devletlerin kararına bırakıldı.

Not: Büyük devletler 16 Kasım 1913’te aldıkları karar ile İmroz, Bozcaada ve Meis dışındaki Ege Adalarını Yunanistan’a, On İki Ada’yı da İtalyanlara verdiler.

4. İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914):
İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında imzalandı. Osmanlı’nın Sırbistan ile sınırı olmadığı için; bu antlaşma ile yalnızca Sırbistan’da kalan Türklerin hakları görüşüldü.

İkinci Balkan Savaşı’nın Sonuçları
1. Balkanlar’da azınlık durumuna düşen Türklerin hakları imzalanan antlaşmalarla güvence altına alındı
2. Edirne ve Kırklareli Bulgaristan’dan geri alındı.
3. Bulgaristan mağlubiyetini telâfi etmek için Birinci Dünya Savaşı’na girdi.
Açıklamalar:
•  İttihat ve Terakki Partisi savaştan sonra; orduyu, gençleştirmek ve Almanya’dan subaylar getirerek modernize etmek için harekete geçtiyse de; Birinci Dünya Savaşı başladığı için İttihat ve Terakki Partisinin düşüncesi sonuçsuz kaldı.
•  Mustafa Kemal, Edirne’nin kurtuluşuna katılmıştır
•  Arnavutluk, Balkan Savaşları’na katılmamıştır
•  Balkan Savaşları’ndan sonra Balkanlarda Rusya, Osmanlı yerine Avusturya ile karşı karşıya geldi
•  Osmanlı’nın Almanya’dan faydalanarak orduyu ıslah etmek istemesi Osmanlı ile Almanya’yı birbirine daha fazla yaklaştırmıştır.
•  Türk ordusu, İkinci Balkan Savaşı’nda sadece Bulgaristan ile savaşmıştır
•  İkinci Balkan Savaşı esnasında Avrupalı devletlerin tepkisinden çekindiği için Osmanlı ordusu Meriç’in batısına geçmemiştir.
•  Balkan Savaşları Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na girmesinde etkili olmuştur.

Bir önceki yazımız olan Uluslararası İktisat Çözümlü 100 soru başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.