öğretim elemanı

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim elemanı alınacaktır. FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ/PROGRAMI KADRO UNVANI KADRO SAYISI NİTELİK Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Doç. Dr. 1 Lisans eğitimini Mimarlık alanında yapmış olmak. Doçentliğini Mimarlık Tarihi alanından almış, ilgili alanlarda İstanbul...
15.03.2023
0
26
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır. Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 1– Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden...
30.01.2023
0
143
Yayım Yeri ve Tarihi: 31.12.2022 tarih ve  32060 sayılı Resmi Gazete Başvuru Tarihi: 31.12.2022 Son Başvuru Tarihi: 16.01.2023 mesai bitimi Akademik Personel Alım İlanı Öğretim Üyesi Başvuru Formu Öğretim Elemanı Başvuru Formu
03.01.2023
0
103
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır....
31.12.2022
0
139
Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim elemanı alınacaktır. BAŞVURU 1- Başvuru Tarihleri: 30.12.2022 – 13.01.2023 tarihleri arasındadır. 2- Başvurular ilana çıkılan akademik birimlere (FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU)...
31.12.2022
0
118
Üniversitemize,  2547  sayılı  Kanun  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: -657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, -ALES’ten en az 70, Yükseköğretim...
30.12.2022
0
55
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 31, 50/d, Ek:38. maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim elemanı alımı yapılacaktır. Duyurulur. GENEL ŞARTLAR 1-657 sayılı Kanunun...
29.12.2022
0
85
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı...
29.12.2022
0
79
Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak...
20.12.2022
0
125
Üniversitemize  bağlı  birimlerde  istihdam  edilmek  üzere,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayınlanan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği,  09.11.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayınlanan  Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi...
19.12.2022
0
124
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları...
19.12.2022
0
110
Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.   HİZAN MESLEK YÜKSEKOKULU İLAN NO BÖLÜM PROGRAM...
09.12.2022
0
134