Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında (Zonguldak İli) görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 İdari, 2 Teknik (1 Maden Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi) olmak üzere 4 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 1) SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI: a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak, b) İdari Müfettiş Yardımcılığı için; Üniversitelerin en...
02.02.2023
0
66
İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 300 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 27 Şubat – 17 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da giriş(sözlü) sınavı yapılacak olup, kadrolara ilişkin talep edilen fakülte/bölüm, KPSS puan türü ve kontenjanların dağılımı aşağıdaki (Ek-1) sayılı tabloda belirtilmiştir. (Ek-1) Sıra No:1 Fakülte/Bölüm: Hukuk,...
18.01.2023
0
200
1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 (on) Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 2. SINAV TARİHİ VE YERİ Giriş sınavının yazılı aşaması 4-5 Şubat 2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra...
02.12.2022
0
238
1 – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan 50 (Elli) Muhasebe Denetmen Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. 2 – SINAV TARİHİ VE YERİ Giriş sınavının yazılı bölümü 18/02/2023 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş...
24.11.2022
0
477
1 – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 25 (Yirmibeş) Stajyer Muhasebat Kontrolörü kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. 2 – SINAV TARİHİ VE YERİ: Giriş sınavı 28-29/01/2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavına katılmaya hak...
24.11.2022
0
261
2014 Halk Bankası Servis Görevlisi Sınav Soruları, Sınava Giren Adaylar Tarafından Akıllarında Kalan Soruları Sizler İçin Kariyer Memur Tarafından Derlenmiştir.
19.10.2017
0
1.404
ULUSLARARASI İKTİSAT 1. Özel faktörler modeli kim tarafından geliştirilmiştir? A) Samu ULUSLARARASI İKTİSAT 1. Özel faktörler modeli kim tarafından geliştirilmiştir? A) Samuelson B) Ricardo C) Weber D) Ohlin E) Smith Özel faktörler modeli Samuelson ve Jones tarafından geliştirildi. Doğru yanıt A dır. 2. Özel faktörler modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden...
23.07.2017
0
12.998
1. Klasik iktisadi görüşe göre, aşağıdakiler­den hangisi devletin temel görevidir? (KPSS – 2002) A) Ödemeler bilançosu dengesinin sağ­lanması B) Savunma ve güvenlik hizmetlerinin yapılması C) Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi D) Optimum kaynak dağ 1. Klasik iktisadi görüşe göre, aşağıdakiler­den hangisi devletin temel görevidir? (KPSS – 2002) A) Ödemeler bilançosu dengesinin sağ­lanması...
18.07.2016
0
1.968
1923-1932 Dönemi Ülke ekonomisinin şekillenmeye başladığı dönemdir. Ülke ekonomisini düzeltmeyi amaçlayan İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. (1923) Aşar vergisi kaldırılmıştır. (1923) Çiftçilere düşük faizli kredi olanakları sunulmuştur. (Mi 1923-1932 Dönemi Ülke ekonomisinin şekillenmeye başladığı dönemdir. Ülke ekonomisini düzeltmeyi amaçlayan İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. (1923) Aşar vergisi kaldırılmıştır. (1923) Çiftçilere düşük faizli...
30.06.2016
0
1.247
Bu konuda geleneksel yaklaşım ve günümüz modern yaklaşımları olmak üzere iki ana yaklaşım vardır. A- GELENEKSEL (KLASİK) YAKLAŞIMLAR: 1- Kurumsal Yaklaşım Bu yaklaşıma göre devlet faaliyetleri hukuki ve idari bakış açısına göre ele alınmaktadır. Bu konuda geleneksel yaklaşım ve günümüz modern yaklaşımları olmak üzere iki ana yaklaşım vardır. A- GELENEKSEL...
18.06.2016
0
5.899
20.Yüzyılın başlarından itibaren kamu ekonomisinin milli ekonomi içindeki payı artma eğilimi göstermiştir. GSMH içinde kamunun payının artmasının nedeni o yıllarda görülmeye başlayan piyasa başarısızlıklarıdır. Devletin ekonomi içindeki büyüklüğüne göre d 20.Yüzyılın başlarından itibaren kamu ekonomisinin milli ekonomi içindeki payı artma eğilimi göstermiştir. GSMH içinde kamunun payının artmasının nedeni o yıllarda...
18.06.2016
0
4.056
İKTİSADA GİRİŞ DERS NOTLARI İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları Bir bilim dal› olarak iktisadın tanımını ve ilgi alanını açıklayabilmek İKTİSADA GİRİŞ DERS NOTLARI İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları Bir bilim dal› olarak iktisadın tanımını ve ilgi alanını açıklayabilmek• İktisat, sonsuz olan insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanacağını inceleyen bir sosyal...
28.12.2015
0
14.082