Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında (Zonguldak İli) görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 İdari, 2 Teknik (1 Maden Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi) olmak üzere 4 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 1) SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI: a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak, b) İdari Müfettiş Yardımcılığı için; Üniversitelerin en...
02.02.2023
0
66
İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 300 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 27 Şubat – 17 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da giriş(sözlü) sınavı yapılacak olup, kadrolara ilişkin talep edilen fakülte/bölüm, KPSS puan türü ve kontenjanların dağılımı aşağıdaki (Ek-1) sayılı tabloda belirtilmiştir. (Ek-1) Sıra No:1 Fakülte/Bölüm: Hukuk,...
18.01.2023
0
200
1- GENEL AÇIKLAMALAR Başkanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8 (sekiz) adet kadroya Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı alımı yapılacaktır.   Sıra No Öğrenim Dalları Kadro Sayısı Puan Türü...
09.12.2022
0
166
1- GENEL AÇIKLAMALAR Başkanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yerleştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 43 (kırk üç) adet kadroya Afet ve...
09.12.2022
0
220
1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 (on) Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 2. SINAV TARİHİ VE YERİ Giriş sınavının yazılı aşaması 4-5 Şubat 2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra...
02.12.2022
0
236
1 – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan 50 (Elli) Muhasebe Denetmen Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. 2 – SINAV TARİHİ VE YERİ Giriş sınavının yazılı bölümü 18/02/2023 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş...
24.11.2022
0
477
1 – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 25 (Yirmibeş) Stajyer Muhasebat Kontrolörü kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. 2 – SINAV TARİHİ VE YERİ: Giriş sınavı 28-29/01/2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavına katılmaya hak...
24.11.2022
0
261
FORMÜL : Basit usulde Ticari Kazanç = Hâsılat – (Giderler + Satın Alınan Malların Maliyeti) Basit usule tabi olanlar defter tutmazlar. Bunlara ikinci sınıf tacirlere uygulanan hükümler uygulanır. Dönem içinde basit usulün şartlarını kaybedenler izle FORMÜL : Basit usulde Ticari Kazanç = Hâsılat – (Giderler + Satın Alınan Malların Maliyeti)...
27.07.2016
0
734
1. Klasik iktisadi görüşe göre, aşağıdakiler­den hangisi devletin temel görevidir? (KPSS – 2002) A) Ödemeler bilançosu dengesinin sağ­lanması B) Savunma ve güvenlik hizmetlerinin yapılması C) Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi D) Optimum kaynak dağ 1. Klasik iktisadi görüşe göre, aşağıdakiler­den hangisi devletin temel görevidir? (KPSS – 2002) A) Ödemeler bilançosu dengesinin sağ­lanması...
18.07.2016
0
1.965
1. Aşağıdakilerden hangisi, modern anlamda maliye politikasının ortaya çıkış kaynağı olarak kabul edilir? (KPSS – 2003) A) 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışı B) 1970’lerdeki petrol krizleri C) 1929-1930 depresyon yıllarının yol açtığı tartışmalar D) 1 1. Aşağıdakilerden hangisi, modern anlamda maliye politikasının ortaya çıkış kaynağı olarak kabul edilir? (KPSS – 2003)...
18.07.2016
0
932
I. KAMU MALİYESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR 1. Kamu maliyesi ile ilgili aşağıdaki geleneksel yaklaşımların hangisinde, devlet faaliyetlerinin milli geliri azaltıcı veya artırıcı etkileri incelenir? (KMS – 2001) A) Kurumsal yaklaşım B) Yapısal yaklaşım C) Değ I. KAMU MALİYESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR 1. Kamu maliyesi ile ilgili aşağıdaki geleneksel yaklaşımların hangisinde, devlet faaliyetlerinin...
18.07.2016
0
1.117
Kamu İhale Kurumu(KİK)   2002’de kuruldu. Merkezi Ankara.   İdari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir.   Maliye Bakanlığı’na bağlıdır.   Bakanlar kurulunca 5 yıllığına atanan 10 üyeden oluşur.   Süresi biten üyeler tekrar atanama Kamu İhale Kurumu(KİK)   2002’de kuruldu. Merkezi Ankara.   İdari ve mali özerkliğe sahip...
04.07.2016
0
547