Vatandaşlık

1924 Anayasasında Yapılan Değişiklikler madde madde yazdık. Detaylar yazımızda.
23.04.2021
0
2.276
1921 Anayasası Değişiklikleri nelerdir? 1921 Anayasası Değiştirilen maddeler yazımızda.
23.04.2021
0
895
İdari Vesayet Ne Demektir ? İdari Vesayet, merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki hukuki bağı, bütünlüğü sağlayan bir hukuki araçtır. Hiyerarşiden farkı idarî vesayet farklı kamu tüzelkişilikleri arasındaki ilişkidir. merkezi idare ile yerin B) İdari Vesayet İdari Vesayet, merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki hukuki bağı, bütünlüğü sağlayan...
17.02.2021
0
5.644
Merkeziyetçi bir sistemle örgütlenmenin nedenleri; 1.Haberleşme alanında hızlı gelişmelerin olması 2.Harcamaların çoğalması 3.Yasal düzenlemelerin etkinliğine olan inanç 4.Dikkatin belirli alanlara yöneltilmesi 5.Ortak birimlerin güç kazanma çabaları Merkezden yönetimin iki ilkesi vardır; 1.Siyasi yönden merkezden yönetim ilkesi; Bir ülkede yasama organının ve hükümetin tek olmasını dolayısıyla siyasi otoritenin tamamen merkezdeki idarede...
04.11.2020
0
870
TÜİK son verilerine göre Türkiye’nin nüfusu kaç oldu? 82.003.882 2018 yılında G7 Zirvesi nerede yapıldı? Kanada Kanlı Tabya Harp Müzesi hangi ilimizde bulunmaktadır? Kars 2019 Dünya kitap başkenti neresidir? Şarja BM Uluslararası Göçmen Günü? 18 Aralık Çanakkale Şehirleri anıtının mimarı kimdir? Doğan Erginbaş 2020 yılında dünya hava oyunları hangi ülkede...
12.02.2019
0
7.408
Merkezi İdarenin Başkent Teşkilatı Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı bağı örgütler DDK Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı Başyaverlik Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü Başbakanlık Başbakanlık teşkil Merkezi İdarenin Başkent Teşkilatı Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı bağı örgütler DDK Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı Başyaverlik Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü Başbakanlık Başbakanlık teşkilatında başbakandan sonra gelen yetkili kişi başbakanlık...
28.07.2016
0
9.042
İdari Vesayet Nedir? İdari Vesayet anlamı nedir? detaylar yazımızda...
28.07.2016
0
13.855
Hiyerarşik Denetim örnekleri İç İşleri Bakanı Kaymakam (aynı Tüzel Kişilik) Rektör Dekan (aynı örgüt) Hiyerarşik üstün astın işlemlerini üzerindeki yetkileri Onamak – onamamak, İptal etmek, Ertelemek, Değiştirmek, Geri almak, Hiyerarşik Denetim örnekleri İç İşleri Bakanı Kaymakam (aynı Tüzel Kişilik) Rektör Dekan (aynı örgüt) Hiyerarşik üstün astın işlemlerini üzerindeki yetkileri Onamak...
28.07.2016
0
8.740
Yerinden Yönetim Merkezin üstlenmediği kimi kamu hizmetlerinin merkezden ayrı ve özerk kamu idareleri tarafından yürütülmesidir. Mahalli idareler de denen bu sistemde “İl, Belediye ve Köy” halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kurul Yerinden Yönetim Merkezin üstlenmediği kimi kamu hizmetlerinin merkezden ayrı ve özerk kamu idareleri tarafından yürütülmesidir. Mahalli idareler de...
28.07.2016
1
14.730
Merkezi Yönetim Kamu hizmetleri ve faaliyetlerinin merkezden yönetilmesi, yani bir başkent teşkilatında düğümlendiği sistemdir. Başkent dışındaki tüm ülkeye yayılmış taşra teşkilatı sisteminin oluşmasıdır. Merkezin başkent örgütü, Cumhurbaşkanlığı, Merkezi Yönetim Kamu hizmetleri ve faaliyetlerinin merkezden yönetilmesi, yani bir başkent teşkilatında düğümlendiği sistemdir. Başkent dışındaki tüm ülkeye yayılmış taşra teşkilatı sisteminin oluşmasıdır....
28.07.2016
3
12.504
Sayıştay Anayasal bir kurumdur. İdari ve yargısal olmak üzere iki görevi vardır. İdari Görevi: merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal Güvenlik kurumlarının bütün gider ve gelirleri ile mallarını TBMM adına denetler. Yar Sayıştay Anayasal bir kurumdur. İdari ve yargısal olmak üzere iki görevi vardır. İdari Görevi: merkezi yönetim...
28.07.2016
0
2.660
Askeri Yüksek idare mahkemesi 1961 anayasasında yapılan değişiklikle kurulmuştur. Anayasal bir kurumdur. Bir alt mahkemesi olmadığı için temyiz mahkemesi değildir. Askeri olmayan makamlara tesis edilmiş olsa bile asker kişileri ilgilendiren ve Askeri Yüksek idare mahkemesi 1961 anayasasında yapılan değişiklikle kurulmuştur. Anayasal bir kurumdur. Bir alt mahkemesi olmadığı için temyiz mahkemesi...
28.07.2016
0
796