Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Üroloji Anabilim Dalı için Dr. Öğretim Üyesi alımı yapacak. Başvurular 23.06.2023 tarihine kadar kabul edilecektir.
09.06.2023
0
19
İstanbul Kent Üniversitesi, çeşitli birimlerinde Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, ayrıca Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır. Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. İlan başlama tarihi 31.05.2023, ilan bitiş tarihi 14.06.2023'tür.
31.05.2023
0
4
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili yönetmelikler uyarınca öğretim üyeliği kadroları için alımlarını duyurmuştur. Başvurular belirtilen kriterlere göre ve ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde elektronik olarak yapılmalıdır.
31.05.2023
0
3
Dicle Üniversitesi, ilgili yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde profesör ve doçent kadroları için öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, belirtilen kriterler doğrultusunda ve belge eksikliği olmaksızın şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na yapılacak.
29.05.2023
0
10
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ne göre Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına öğretim üyesi alımı yapacağını duyurmuştur. İlgili pozisyonlara başvurular için belirtilen belgelerin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına veya ilgili birime sunulması gerekmektedir.
29.05.2023
0
7
İstanbul Galata Üniversitesi, çeşitli bölüm ve programlarda görev yapmak üzere, belirtilen niteliklere sahip öğretim üyeleri alacak. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün süresince kabul edilecek.
26.05.2023
0
0
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, akademik birimlerinde bulunan açık kadrolar için öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına gerçekleştirilecek.
26.05.2023
0
3
Balıkesir Üniversitesi, akademik birimlerinde daimi statüde görev yapacak profesör ve doçent kadrolarına atamalar için başvuruları kabul etmeye başladı.
24.05.2023
0
9
Boğaziçi Üniversitesi, fakültelerinde bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuruları kabul etmeye başladı. İlgili mevzuat çerçevesinde belirtilen koşulları taşıyan adayların başvurularını ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapmaları gerekmektedir.
23.05.2023
0
3
Batman Üniversitesi, belirli birimlerine Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alımı yapacağını, başvuruların belirtilen koşullar ve gerekli belgelerle birlikte alınacağını duyurdu.
22.05.2023
0
13
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, ilan ettiği kadrolara 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosu'nun belirlediği kriterlere uygun olarak öğretim üyeleri alacağını duyurdu.
19.05.2023
0
4
Süleyman Demirel Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak öğretim üyesi alımı yapacaktır. Detaylar Haberimizde...
17.05.2023
0
1