öğretim üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, belirtilen birimlerdeki açık kadrolar için öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak gerçekleştirilebilir.
01.06.2023
0
1
İstanbul Kültür Üniversitesi, belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 23 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 15 gün süreyle kabul edilecek.
23.05.2023
0
16
Koç Üniversitesi, farklı fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri almak üzere başvuruları kabul etmeye başladı; adayların belirli genel ve özel koşulları sağlamaları gerekiyor.
17.05.2023
0
12
"Çağ Üniversitesi, akademik kadrolarını güçlendirmek adına Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alımları için başvuru sürecini başlattı. Detaylar Haberimizde...
12.05.2023
0
1
Doğuş Üniversitesi, çeşitli fakültelerindeki açık kadrolar için öğretim üyesi, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi pozisyonlarına başvuruları kabul etmektedir.
09.05.2023
0
6
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır. BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI/ PROGRAM KADRO UNVANI ADET Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve...
29.03.2023
0
17
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini PDF formatında ilanda belirtilen...
27.03.2023
0
13
İlan Tarihi: 17.03.2023 Son Başvuru Tarihi: 31.03.2023 Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak...
22.03.2023
0
16
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. BAŞVURU ŞARTLARI:...
15.03.2023
0
20
İlan Tarihi: 14.03.2023 Son Başvuru Tarihi: 28.03.2023 Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak...
15.03.2023
0
19
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Profesör adayların
14.03.2023
0
28
Yükseköğretim Kurulu’na başvurusu yapılan üniversitemizin bölüm ve programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı...
13.03.2023
0
22