olumlu cümle nedir

Anlamlarına göre cümleler de soru, ünlem, olumsuz ve olumlu cümle olarak dörde ayrılır.
01.12.2021
0
353