OSTİM Teknik Üniversitesi

Başvuru Tarihi      : 01.02.2023 Son Başvuru Tarihi  : 15.02.2023 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için; Ön Değerlendirme Tarihi : 17.02.2023 Sınav Tarihi : 20.02.2023 Sonuç Açıklama Tarihi : 27.02.2023 Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca...
02.02.2023
0
52
Başvuru Tarihi       : 09.12.2022 Son Başvuru Tarihi  : 23.12.2022 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için; Ön Değerlendirme Tarihi : 26.12.2022 Sınav Tarihi : 28.12.2022 Sonuç Açıklama Tarihi : 30.12.2022 Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
09.12.2022
0
172
OSTİM Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip, Öğretim Üyesi, Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora...
19.03.2021
0
725
OSTİM Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Ekonomi, Mühendislik, Yabancı Dil Eğitimi ve ilgili alanlarda lisans programlarından mezun Öğretim Üyesi, Meslek Yüksekokulu, Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği alanlarının birinden lisans ve yüksek lisans mezunu olmak veya Silahlı Kuvvetler,...
18.03.2021
0
612